Harmonogram - LGD Zielony Pierścień

Transkrypt

Harmonogram - LGD Zielony Pierścień
Harmonogram
spotkań z lokalnymi społecznościami w/s promocji Lokalnej Strategii Rozwoju
w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Lp.
1.
Dzień
Godzina
06.06.2016
10.00 – 13.00
Miejscowość
Końskowola
Miejsce
Konferencja inaugurująca wdrażanie LSR;
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lubelska 93, sala widowiskowa
Spotkania z lokalnymi społecznościami w poszczególnych gminach należących do LGD „Zielony Pierścień”:
2.
08.06.2016
16.30 – 18.00
Nałęczów
Nałęczowski Ośrodek Kultury, al. Lipowa 6, sala klubowa - parter
3.
09.06.2016
16.30 – 18.00
Markuszów
Gminny Dom Kultury, ul. Sobieskiego 1
4.
10.06.2016
16.30 – 18.00
Żyrzyn
5.
14.06.2016
16.30 – 18.00
Kazimierz Dolny
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12
6.
15.06.2016
16.30 – 18.00
Gołąb
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiu, ul. Puławska 8
7.
17.06.2016
16.30 – 18.00
Góra Puławska
16.30 – 18.00
Wojciechów
8.
20.06.2016
9.
22.06.2016
16.30 – 18.00
Janowiec
10.
23.06.2016
16.30 – 18.00
Końskowola
11.
24.06.2016
16.30 – 18.00
Wąwolnica
12.
27.06.2016
16.30 – 18.00
Kurów
13
28.06.2016
16.30 – 18.00
Baranów
Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrzynie, ul. 1000-lecia 29
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej, ul. Ogrodowa 18
Gminny Ośrodek Kultury (Wieża Ariańska), sala posiedzeń Rady
Gminy
Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 1
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lubelska 93, sala klubowa
Gimnazjum Publiczne w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 4 (stołówka)
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kilińskiego 2, sala klubowa - parter
Gminne Centrum Kultury, ul. Rynek 14