Lista podręcznikow 2014 2015

Transkrypt

Lista podręcznikow 2014 2015
Zestaw podręczników do klasy pierwszej 2014/2015
Lp.
Przedmiot
Podręcznik
ćwiczenia
wydawnictwo
Autor podręcznika
1
Religia
SZUKAM WAS
NIE
WAM 2010
Władysław Kubik SJ
2
J.polski
Słowa na czasie klasa
1
Informacja we
wrześniu
Nowa Era
Małgorzata Chmiel, Wilga
Herman, Zofia Pomirska,
Piotr Doroszewski
New Exam Challenges 3 + kod dostępu do ćwiczeń
on-line(klasy 1c,1d). Pozostałe klasy New Exam
Challengers 2 + kod aktywacyjny lub New Exam
Challengers 3 + kod aktywacyjny w zależności od
testu we wrześniu.
PEARSON
M. Harris, D. Mower, A.
Maris, A. Sikorzynska, L.
White, R. Fricker
3
J.angielski
4
J.niemiecki
MAGNET 1
Magnet 1 Książka
Ćwiczeń
LektorKlett
Giorgio Motta
5
Muzyka
Muzyczny świat
NIE
MAC Edukacja
Teresa Wójcik
6
Plastyka
7
Historia
Bliżej Historii klasa 1
NIE
WSiP
Krzysztof Kowalewski, Igor
Kąkolewski, Anita PlumińskaMieloch
8
Wiedza o
społeczeństwie
D iś i jjutro
Dziś
t część
ść 1
NIE
N
Nowa Era
E
Iwona Janicka, Aleksandra
Kucia, Tomasz Maćkowski
9
Geografia
Planeta Nowa 1
Planeta Nowa 1
Ćwiczenia
Nowa Era
Roman Malarz
10
Biologia
Puls Życia 1
NIE
Nowa Era
Małgorzata Jefimow,
Marian Sęktas
11
Chemia
Nowa Era
Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin
12
Fizyka
przedmiot nie jest realizowany w tej klasie
Chemia Nowej
Zeszyt
Ćwiczeń 1
Chemia Nowej Ery 1 Ery
przedmiot nie jest realizowany w tej klasie
13
Matematyka
Matematyka 1
GimPlus
(wszystkie klasy)
Zbiór Zadań ( dla
klas 1A , 1E)
14
Informatyka
Informatyka 1
nie
15
Wychowanie
fizyczne
Edkacja dla
Zajęcia
asrtystyczne
18
Zajęcia
techniczne
praca zbiorowa pod redakcją
M. Dobrowolskiej
Operon
Marek Kołodziej
podręcznik oraz ćwiczenia nie są wymagane
16 bezpieczeństwa
17
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
przedmiot nie jest realizowany w tej klasie
przedmiot nie jest realizowany w tej klasie
Zajęcia techniczne
NIE
Operon
Urszula Białka
Zestaw podręczników do klasy drugiej 2014/2015
Lp.
Przedmiot
Podręcznik
ćwiczenia
wydawnictwo
Autor podręcznika
1
Religia
JESTEM Z WAMI
NIE
WAM 2011
Władysław Kubik SJ
2
J.polski
Słowa na czasie klasa
2
TAK
Nowa Era
Małgorzata Chmiel, Wilga
Herman, Zofia Pomirska,
Piotr Doroszewski
3
J.angielski
PEARSON
M. Harris, D. Mower, A.
Maris, A. Sikorzynska, L.
White, R. Fricker
4
J.niemiecki
LektorKlett
Giorgio Motta
5
Muzyka
6
Plastyka
Plastyka
NIE
operon
Katarzyna Czernicka
7
Historia
Bliżej Historii klasa 2
NIE
WSiP
Igor Kąkolewski, Anita
Plumińska-Mieloch
8
Wiedza o
społeczeństwie
D iś i jjutro
Dziś
t część
ść 2
NIE
N
Nowa Era
E
Iwona Janicka, Aleksandra
Kucia, Tomasz Maćkowski
9
Geografia
Planeta Nowa 2
Planeta Nowa 2
Ćwiczenia
Nowa Era
Dawid Szczypiński,
Mirosław Wójtowicz
10
Biologia
Puls Życia 2
NIE
Nowa Era
Małgorzata Jefimow
11
Chemia
Nowa Era
Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin
New Exam Challenges 3 kod dostępu do
ćwiczeń on-line. (Klasy 2c ,2d poziom 4 po
zakończeniu poziomu 3)
MAGNET 2
Magnet 2 Książka
Ćwiczeń
przedmiot nie jest realizowany w tej klasie
Chemia Nowej
Zeszyt
Ćwiczeń 2
Chemia Nowej Ery 2 Ery
Zeszyt przedmiot. ćwiczeniowy
1A 1B 2A 2B
Zamkor
Barbara Saganowska
12
Fizyka
Świat fizyki 1
Świat fizyki 2
13
Matematyka
Matematyka 2
Zbiór zdań (dla
klas 2A, 2E)
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
praca zbiorowa pod redakcją
M. Dobrowolskiej
14
Informatyka
Informatyka 2
nie
Operon
Marek Kołodziej
15
Wychowanie
fizyczne
Edkacja dla
16 bezpieczeństwa
podręcznik oraz ćwiczenia nie są wymagane
przedmiot nie jest realizowany w tej klasie
17
Zajęcia
asrtystyczne
podręcznik oraz ćwiczenia nie są wymagane
18
Zajęcia
techniczne
przedmiot nie jest realizowany w tej klasie
Zestaw podręczników do klasy trzeciej 2014/2015
Lp.
Przedmiot
Podręcznik
ćwiczenia
wydawnictwo
Autor podręcznika
1
Religia
CHODŹMY RAZEM
NIE
WAM 2012
Władysław Kubik SJ
2
J.polski
Słowa na czasie klasa
3
TAK (tylko
klasa 3B)
Nowa Era
Małgorzata Chmiel, Wilga
Herman, Zofia Pomirska,
Piotr Doroszewski
3
J.angielski
Repetytorium Gimnazjalne
z języka angielskiego.
Poziom podstawowy i
rozszerzony.
NIE
PEARSON
R. Fricker, J. Gaszewski, T.
Siuta, M. Umińska
4
J.niemiecki
MAGNET 3
Magnet 3 Książka
Ćwiczeń
LektorKlett
Giorgio Motta
5
Muzyka
6
Plastyka
Plastyka
NIE
operon
Katarzyna Czernicka
7
Historia
Bliżej Historii klasa 3
NIE
WSiP
Krzysztof Kowalewski, Igor
Kąkolewski, Anita PlumińskaMieloch
8
Wiedza o
społeczeństwie
9
Geografia
Planeta Nowa 3
Planeta Nowa 3
Ćwiczenia
Nowa Era
Szubert Mariusz
10
Biologia
Puls Życia 3
NIE
Nowa Era
Ewa Pyłka-Gutowska,
Ewa Jastrzębska
11
Chemia
Nowa Era
Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin
12
Fizyka
przedmiot nie jest realizowany w tej klasie
przedmiot
w tej
d i t nie
i jest
j t realizowany
li
t j klasie
kl i
Chemia Nowej
Zeszyt
Ćwiczeń 3
Chemia Nowej Ery 3 Ery
Świat fizyki 2
Świat fizyki 3
Zeszyt przedmiot. ćwiczeniowy
2B 3A 3B
Zamkor
Barbara Saganowska
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
praca zbiorowa pod redakcją
M. Dobrowolskiej
Operon
Marek Kołodziej
13
Matematyka
Matematyka 3
Kalendarz
gimnazjalisty
14
Informatyka
Informatyka 2 (dla
klasy 3A)
NIE
15
Wychowanie
fizyczne
Edkacja dla
16 bezpieczeństwa
17
Zajęcia
artystyczne
18
Zajęcia
techniczne
podręcznik oraz ćwiczenia nie są wymagane
Żyję i działam
bezpiecznie
NIE
Nowa Era
Jarosław Słoma
podręcznik oraz ćwiczenia nie są wymagane
Zajęcia techniczne
NIE
Operon
Urszula Białka