Podręczniki do języków obcych jako kontynuacja z klasy I I , w

Transkrypt

Podręczniki do języków obcych jako kontynuacja z klasy I I , w
Przedmiot
Język polski
Historia
WOS
Geografia
Matematyka
Fizyka
Tytuł podręcznika
Język polski 3 - podręcznik + ćwiczeni
Dla klasy z autorskim programem nauczania języka
polskiego z elementami teatru
Słowa na czasie - podręcznik
Słowa na czasie - kształcenia językowe
Śladami przeszłości - cz.3
Wiedza o społeczeństwie cz.2
Puls ziemi - podręcznik i ćwiczenia cz 3
Matematyka cz. 3 - podręcznik i zbiór zadań
Chemia
Ciekawa fizyka cz.3 - podręcznik i dziennik badawczy
Chemia cz. 3 - podręcznik i ćwiczenia
Biologia
Zajęcia techniczne
Świat biologii cz.3
Technika w praktyce - zajęcia żywieniowe
Religia
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Chodźmy razem cz.3
Żyję i działam bezpiecznie
Autor
Wydawnictwo
B.Klimczak i inni
OPERON
M.Chmiel i inni
A.Grabarczyk
NOWA ERA
S.Roszak
E.Dobrzycka
R.Dobosik
M.Dobrowolska i inni
J. Poznańska i inni
NOWA ERA
OPERON
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
WSiP
J.Kulawik i inni
NOWA ERA
M.Kłyś i inni
K.Wilczek
NOWA ERA
NOWA ERA
J.Soma i G . Zając
NOWA ERA
NOWA ERA
Podręczniki do języków obcych jako kontynuacja z klasy I I , w uzgodnieniu z nauczycielem
języków obcych

Podobne dokumenty