IPNICK

Transkrypt

IPNICK
P E N S J O N A T
KIPNICK
polski
english
deutsch
O pensjonacie
Pensjonat KIPNICK mieści się w sercu Mazur − niezwykłej urody
krainie, która przejęła swą nazwę od imienia dawnych mieszkańców:
Mazurów − nad jeziorem, przez które przepływa trasa słynnego spływu
rzeką Krutynią.
Ośrodek KIPNICK położony jest we wsi Spychowo, która przed wojną
nosiła nazwę Pupen (niem. Lalki). Nazwę zmieniono w latach 60. na
skutek protestów miejscowej ludności, niezadowolonej z powszechnego
stosowania spolszczonej nazwy Pupy. Przez wiele wieków osada pełniła
funkcję strażnicy ważnego szlaku handlowo−wojennego wzdłuż granicy
z Mazowszem. W XV wieku zamek postawiony na miejscu strażnicy
przebudowano na zameczek myśliwski i zaczęli się do niego zjeżdżać
książęta pruscy na polowania. Puszcza obfitowała w zwierzynę, więc
w Pupach gościli również polscy królowie. Dziś miejsce, w którym stał
zameczek myśliwski doskonale widać z okien naszego pensjonatu,
a okoliczne lasy nadal są łaskawe dla zwolenników polowań.
Obco brzmiąca nazwa pensjonatu − KIPNICK − wiąże się z historią okolic.
W 1698 roku na obszarze porośniętym przez gęste lasy Puszczy
Jańsborskiej (pozostałe do dziś jej fragmenty nazwano Puszczą Piską),
na półwyspie pomiędzy jeziorami Zyzdrój Mały i Zyzdrój Wielki, dwaj
osadnicy z Mazowsza − Kipnik i Kania założyli wieś, którą po latach
nazwano KIPNICK (zniemczono pisownię nazwiska). Kolejnymi
właścicielami okolicy byli hrabiostwo Wyszomirscy i ich potomkowie,
którzy przez blisko sto lat wiedli sielski żywot w centrum dzikiej puszczy.
Dziś na miejscu dawnego KIPNICKA rośnie las, a pośród drzew stoi
samotny grób ostatnich właścicieli, Henriette i Johana Wyszomirskich.
Nasz pensjonat znajduje się 3 km na południe od tego miejsca.
Przez ostatnie sto lat nazwa KIPNICK funkcjonowała jedynie w pamięci
leśników, wędkarzy i myśliwych. Aby zachować ślad wspaniałej historii
okolicy, nazwaliśmy tak nasz pensjonat. Dzięki temu także współcześni
wielbiciele Mazur będą kojarzyć KIPNICK z wyjątkowym pięknem
przyrody, bogactwem krajobrazu, ciszą i komfortowym wypoczynkiem.
P E N S J O N A T
KIPNICK
P E N S J O N A T
KIPNICK
About the pension
The pension is situated in the heart of Mazuria − a land of remarkable
beauty, which took its name after its ancient inhabitants: Mazurs. The
pension is located at the lake, which is a part of the famous Krutynia River
kayak trail.
KIPNICK is situated in Spychowo village, which was named Pupen before
the war (in German: Puppets). The name was changed in the 60s as
a result of protest of local inhabitants dissatisfied with the Polish tone of the
commonly used name Pupy. For many centuries, the settlement was
a stronghold at the important commercial and war trail along the border with
Mazovia. In the 15th century, the castle erected at the place of the stronghold
was rebuilt into a hunting palace visited by Prussian princes. The wild
forests were full of animals so even Polish kings were visitors to Pupy. The
place where the hunting palace once stood is well visible from our pension
and the neighbouring forests are still generous for hunters.
KIPNICK − the name that is strange to the ear − is connected with the
history of the region. In 1698, at the territory of a dense wild forest Puszcza
Jańsborska (their remaining fragment are now called Puszcza Piska), at the
peninsula between the lakes Zyzdrój Mały and Zyzdrój Wielki, two settlers
from Mazovia, Kipnik and Kania, founded a village that after many years was
called KIPNICK (the spelling of the name was in German fasion). Count and
countess Wyszomirscy and their descendants were the next owners of the
area. For almost one hundred centuries, they led an idyllic life in the middle
of a wild forest. Today, at the place of old KIPNICK a forest is growing, and
a lonely tomb of the last owners, Henriette and Johan Wyszomirski, is
looming among the trees. Our pension is 3 kilometres south of this place.
Over the last hundred years, the name KIPNICK functioned only in the
memory of foresters, fishermen, and hunters. To preserve the trace of the
remarkable history of the region, we gave such name to our pension. In this
way, all admirers of Mazuria will associate the name KIPNICK with an
exceptional beauty of nature, richness of the landscape, peace and
comfortable resting conditions.
Über die Pension selbst
Die Pension befindet sich im Herz von Masuren − eines Landstriches von
ungewöhnlicher Schönheit, das sein Name von der Benennung der ehemaligen
Bewohner − Masuren übernommen hat. Die Pension liegt am See, über den die
Route der Kanufahrt auf dem Fluss Krutynia verläuft.
Die Pension KIPNICK liegt in der Ortschaft Spychowo, die vor dem Kriege Pupen
benannt war. Infolge der erhobenen Proteste der hiesigen Leute, die mit dem
polonisierten Namen Pupy (poln. Popos) unzufrieden waren, wurde der Name in
den 60er Jahren geändert. Mehrere Jahrhunderte lang war die Siedlung eine Art
des Wachtturms einer wichtigen Handels− und Kriegsstraße an der Grenze mit
Masowien. Die im XV. Jahrhundert errichtete Burg wurde in ein Jagdschlosschen
umgebaut und die preußischen Fürsten begannen dort Jagdausflüge zu veranstalten.
Pupen haben auch polnische Könige besucht, da der Urwald an Wild reich war. Aus
den Fenstern unserer Pension ist der Platz, wo das Jagdhaus gestanden hat, sehr
gut sichtbar und die umliegenden Wälder sind für Jagdleute nach wie vor gnädig.
Der fremd lautende Name der Pension − KIPNICK − ist mit der lokalen Geschichte
verbunden. Zwei Ansiedler aus Masowien Kipnik und Kania haben im Jahre
1698 auf dem Gebiet des Jańsborska − Urwaldes (die restlichen Urwaldfragmente
gehören heute dem Piska − Urwald) zwischen den Seen Zyzdrój Mały und Zyzdrój
Wielki eine Siedlung gegründet, die nach einigen vergangenen Jahren KIPNICK
(die Schreibweise des Namens wurde germanisiert) benannt wurde. Später
gehörte die Ortschaft der Graffamilie Wyszomirscy, die rund eine Hundert Jahre
ein idyllisches Leben im Zentrum des wilden Urwaldes führten. Dort, wo damaliges
KIPNICK gestanden hat, bewächst Wald und zwischen den Bäumen ist ein
einsames Grab der letzten Besitzer Henriette und Johann Wyszomirscy zu sehen.
Unsere Pension liegt 3 km südlich von diesem magischen Platz.
Der Name KIPNICK lebte über die letzten hundert Jahre nur im Gedächtnis
von Waldleuten, Angler und Jäger. Um ein Zeichen dieser interessanten
Geschichte im Gedächtnis zu bewahren, haben wir somit unsere Pension
genannt. Die zeitgenossischen Masurenbewunderer verbinden KIPNICK mit
der eigenartigen Naturschönheit, mit der reichen Landschaft mit der Stille und
mit komfortabler Erholung
P E N S J O N A T
KIPNICK
Usługi
Oferujemy
Państwu
10
komfortowych
pokoi
2–osobowych (15 m2 z łazienką, telefonem, TV), sale
kominkowe z tarasami widokowymi, saunę i jacuzzi,
czytelnię, salę bilardową.
Facilities
We offer 10 exquisite double rooms (15 m2 with
a bathroom, telephone, TV set), fireplace halls with view
terraces, sauna and jacuzzi, reading room, billiard hall.
Unterbringungsmöglichkeiten
Wir bieten Ihnen 10 bequeme Doppelzimmer (15 m2
mit Badezimmer, Telefon und TV−), Kaminsaale mit
Ansichtterrassen, Sauna und Jacuzzi, Lesesaal und
Billardsaal an.
P E N S J O N A T
KIPNICK
Posiadamy w pełni wyposażoną salę konferencyjną.
We have a fully equipped conference room.
Wir verfügen über einen voll ausgestatteten Konferenzsaal.
Gastronomia
Zapewniamy pełne wyżywienie. Podajemy potrawy kuchni polskiej
i regionalnej. Na życzenie organizujemy uroczystą kolację, ognisko
z pieczeniem dzika, sarny lub prosięcia. Pod wiatą grillową serwujemy
specjały pieczone na „cygańskiej kracie” − żeberka w miodzie, polędwicę
zawijaną w boczek, szaszłyki z dzika i inne. Podajemy również wędzone
przez nas świeże ryby.
Catering
We guarantee excellent cuisine. We serve dishes based on regional or
Polish cuisine. Upon request, we organize formal dinner parties,
campfires with roasting of boar, deer or pig. Under special grill shelter,
we serve delicacies roasted on a grate − ribs in honey, sirloin wrapped
in bacon, shish kebab out of boar and many others. Besides, we serve
fresh fish smoked by us.
Gastronomie
Wir sichern volle Verpflegung
zu. Serviert werden Speisen der
polnischen und regionalen
Küche.
Auf
Wunsch
organisieren wir ein festliches
Abendessen,
Feuer
Wildfleisch−,
Reh−
Ferkelbraten.
Unter
Grillbedachung
Spezialitäten
mit
oder
der
werden
von
einem
"Zigeunergitter" angeboten, wie
Honigrippen, Filet gerollt in
Schinkenspeck, Schaschlik mit
Wildschweinfleisch und andere.
Serviert werden auch frische
Räucherfische.
P E N S J O N A T
KIPNICK
Atrakcje
Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko do siatkówki, kometki, koszykówki.
Poza spływami kajakowymi Krutynią organizujemy też jazdy konne, wycieczki rowerowe i piesze
do pobliskich rezerwatów bobrów, „tarpanów” oraz do innych pięknych zakątków Puszczy Piskiej.
Udostępniamy sprzęt do wędkowania. Można łowić na łódkach lub z pomostu.
Freizeitmöglichkeiten
Auf dem Pensionsgebiet finden Sie einen Kinderplatz und
Sportplatz zum Volley −, Feder − und Basketball. Außer
Flussfahrten auf Krutynia veranstalten wir auch Reiten,
Leisure facilities
Radfahren,
There is a playground for children and volleyball, badminton and basketball courts at the site. Apart
Naturschutzgebieten für Biber, Tarpane und zu anderen
from River Krutynia canoeing, we organize horse riding, bike and walking excursions to the nearby
schönen Winkeln des Piska − Urwaldes. Sie können von
beaver and tarpan reserves as well as other beautiful places in the wild forest of Puszcza Piska.
unserer Angelausrüstung Gebrauch machen. Man kann in
We provide fishing tackle. You can fish from a boat or a footbridge.
Booten und aus Brücken her angeln.
Wanderungen
zu
nahe
gelegenen
P E N S J O N A T
KIPNICK
P E N S J O N A T
KIPNICK
Propozycje spędzenia wolnego czasu
podczas pobytu w pensjonacie
KIPNICK
Some proposals of spending leisure time
during your stay at the KIPNICK pension
Freizeitaktivitäten in der Pension
KIPNICK
I. You can choose:
I. Ihrem Wunsch nach:
I. Do wyboru:
· motor−glider flights
· Drachenflüge
· loty motolotnią
· balloon flights
· Ballonflüge
· loty balonem
· horse riding − at the paddock or outdoors
· Reiten − in der Reitbahn und auf dem Gelände
· jazda konna − w ujeżdżalni lub w terenie
· canoeing
· Kanuwanderfahrten
· spływ kajakowy
· tournaments:bridge, billiard, darts, table tennis
· Turniere: Bridge, Billard, Darts, Tischtennis
· turnieje: brydż, bilard, rzutki, tenis stołowy
· bus excursion − „On the beaver trail“ or others
· Busausflug − Biberwege oder andere
· wycieczka busem − „Szlakiem bobra” lub inne
· cross−country vehicle rally
· Geländewagenfahrten − überfahrt über
· przejażdżka samochodami terenowymi − rajd
· volleyball or badminton match
· mecz siatkówki, kometki
· bike excursion (or a short race)
· Volleyball−, und Badmintonspiele
· wycieczki rowerowe , krótkie wyścigi
· hunting with a camera
· Radausflüge (ein kurzer Wettkampf möglich)
· polowanie z kamerą
· concert of hunting signallers
· Jagd mit Kamera
· koncert sygnalistów myśliwskich
· „bulle“ balls tournament
· Konzert der Jagdhornisten
· turniej kule „bulle”
· horse cab excursion
· Kegelturnier
· przejażdżka bryczką w terenie
· dog sledding excursion
· Kutschfahrten
· przejażdżka psim zaprzęgiem
· picking blueberries, mushrooms − form of
· Schlittenhundefahrten
· jagodobranie, grzybobranie − forma zawodów
com petition
Panzergraben
· Beeren− und Pilzsuche − auch als Wettbewerb
· wędkarstwo − zawody
· fishing tournament
· Angelturnier
· zawody strzeleckie: z łuku, z wiatrówki, z procy
· shooting competition: bow, airgun, sling
· Bogen−, Luftgewehr− und Schleuderschiessen
· zjazdy na nartach
· downhill skiing
· Skifahren
· piękne trasy dla użytkowników nart biegowych
· beautiful trails for cross−country skiing
· schöne Umgebung für Skilaufen
II. Excursions − examples
II. Ausflugbeispiele
1. „Turistic“ version:
1. Eine „touristische“ Variante:
· forest journey with horse cabs
· Kutschwaldfahrten
· walking down the "Kipnick" peninsula
· Spazieren auf der Halbinsel „Kipnick”
· campfire and "little something"
· Feuer und kleines Leckerbissen
· rafting the Krutynia River or baking
· Kanurückfahrt auf dem Krutynia− Fluss
back to the pension
II. Wycieczki − przykłady
1. Wersja „turystyczna“:
· wyjazd bryczkami do lasu
· spacer po półwyspie „Kipnick”
· ognisko i „małe co nieco”
· spływ Krutynią do pensjonatu
lub powrót rowerami
2. Wariant „historyczny”:
· wyjazd busem do Reszla
· zwiedzanie zamku i starówki
· Święta Lipka − bazylika − koncert organowy
· Kętrzyn − stadnina koni rasy sztumskiej
· Muzeum Historyczne w Kętrzyńskim Zamku
· Gierłoż − co zostało po „Wilczym Szańcu”?
zur Pension oder Radrückfahrt
2. „Historical“ version:
2. Eine „historische“ Variante:
· bus trip to Reszla
· Busausfahrt nach Reszel (Rößel)
· visiting the castle and old town
· Besichtigung von Burg und Altstadt
· St. Lipka − basilica − organ concerto
· Święta Lipka − Heiligelinde − Basilika −Orgelkonzert
· Kętrzyn − Sztum breed horse stud
· Kętrzyn (Rastenburg) − Gestüt der Sztumska − Pferderasse
· Historical Museum at the Kętrzyn Castle
· historisches Museum in Rastenburg
· Gierłoż − what is left of the "Wolf's Lair"?
· Gierłoż − was blieb nach „Wolfsschanze” übrig?
P E N S J O N A T
KIPNICK
3. Wariant „sakralno−przyrodniczy”:
· wyjazd busem do Wojnowa
· klasztor starowierców i cerkiew prawosławna w Wojnowie
· Jezioro Łuknajno − rezerwat biosfery − obserwacje ptaków
· Kosewo − hodowla jeleniowatych
· Krutyń − Muzeum Przyrodnicze
· rezerwat „pływających wysp” − spacer
3. „Sacral and naturalistic“ version:
3. Eine „sakral − Naturvariante”:
· bus trip to Wojnów
· Busausfahrt nach Wojnów (Eckersdorf)
· monastery of Old Believers and Orthodox church in Wojnów
· Philipponenkloster und eine orthodoxe Kirche in Wojnów
· Łuknajno Lake − biosphere reserve − bird watching
· Łuknajno − See, Biosphärenschutzgebiet− Vogelbeobachtung
· Kosewo − deer farming
· Kosewo − Hirschzucht
· Krutyń − Naturalistic Museum
· Krutyń − Naturmuseum
· „floating islands“ reserve − a stroll
· Naturschutzgebiet der „schwimmenden Inseln” − Spaziergang
P E N S J O N A T
KIPNICK
Gdańsk
Spychowo
P E N S J O N A T
KIPNICK
Poznań
Warszawa
Kraków
Kontakt / Contact / Kontakt
Pensjonat KIPNICK / Guest house KIPNICK / Gasthaus KIPNICK
ul. Leśna 4
12−150 Spychowo
tel. +48 89 622 52 36
fax +48 89 622 52 37
tel. kom. +48 602 175 896
[email protected]
www.kipnick.pl
P E N S J O N A T
KIPNICK
...w sercu mazurskiej przyrody... ...in the heart of Mazurian nature... ...im Herzen der Mazurischen natur...

Podobne dokumenty