„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”.

Transkrypt

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”.
Język polski
Ewa Horwath,
Anita Żegleń
„Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura.
Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej.
oraz
„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 6 . Cz. 1 i 2
Matematyka 2001.
Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 6
oraz ćwiczenia do podręcznika do klasy 6
Matematyka
J. Chodnicki, M.
Dąbrowski, A. Pfeiffer
Język angielski
Tim Falla, Paul A. Davies,
Sylwia Wheldon,
E. Palczak
Steps in English 3. Students book.
Zeszyt ćwiczeń do podręcznika 3.
Historia
B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch
„My i historia” Historia i społeczeństwo.
Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 5.
oraz ćwiczenia do podręcznika
Przyroda
Plastyka
J. Stawarz,
H. Kowalczyk,
F. Szlajfer
J. Lukas, K. Onak
„Tajemnice Przyrody”
Podręcznik dla klasy 6
oraz zeszyt ćwiczeń do klasy 6 cz.1 i 2
„Do dzieła”.
Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
Muzyka
J. Korowajczyk
I gra muzyka.
Podręcznik do muzyki dla klas IV- VI szkoły podstawowej.
Rel. kat.
Technika
Zajęcia
komputerowe
Red. Z. Marek –
praca zbiorowa
L. Łabecki, M. Łabecka
P. Wimmer, A. Wysocka
WSiP
551/5/2014
551/6/2014
WSiP
303/3/2014/Z1
Oxford
Uniwersytety
Press
PWN
302/2/2011
Nowa Era
399/3/2014
Nowa Era
326/2011
369/3/2013
569/2012
„Przemienieni przez Boga”
Nowa Era
WAM
AZ-23-01/1-1
„Jak to działa” – podręcznik dla klas 4-6
„Zajęcia komputerowe z pomysłem” - podręcznik z
ćwiczeniami dla klasy 6
Nowa Era
WSiP
295/2010
477/3/2014