Kotleciki z filetu kurczaka i majonezu

Transkrypt

Kotleciki z filetu kurczaka i majonezu
Kotleciki z filetu kurczaka i majonezu
Data pon, 29 sty 2007, 17:40:37
OPIS
Filety z kurczaka pokroiæ w drobn± kostkê. ¯ó³ty ser zetrzeæ na tarce o ma³ych oczkach. Zielon± pietruszkê drobno pokroiæ.
Do miski prze³o¿yæ filet z kurczaka, ¿ó³ty ser, zielon± pietruszkê i dodaæ pozosta³e sk³adniki, tj. majonez, surowe jajka, m±kê
ziemniaczan±, Vegetê, majeranek, sól i pieprz. Wszystko dok³adnie wymieszaæ i w³o¿yæ do lodówki na 24 godziny.
Na drugi dzieñ farsz nabieraæ ³y¿k± i k³a¶æ na patelniê z rozgrzanym t³uszczem. Sma¿yæ kotleciki z dwóch stron.
Podawaæ z ziemniakami lub ry¿em i dowoln± surówk±.
Sk³adniki wystarcz± na oko³o 8 kotlecików.
Smacznego.
SK£ADNIKI
1 podwójny filet z kurczaka
2 ³y¿ki majonezu
3 dag ¿ó³tego sera
2 jajka
2 ³y¿ki zielonej pietruszki
2 ³y¿ki m±ki ziemniaczanej
½ ³y¿eczki Vegety
½ ³y¿eczk majeranku
sól
SPOSÓB PRZYRZADZENIA
NOTES
Trudno¶æ
³atwa
No of Servings
0
Wegetariañska
Nie
Czas przygotowywania
0minut
Ods³ony
11638
Czas sporz±dzania
0minut
G³osy
3
Kalorii
K. cal.
Kotleciki z filetu kurczaka i majonezu - *Sennik.Org.Pl twój najlepszy i najwiêkszy sennik!
Ricettario 1.03
www.joomlaitalia.com
PDF utworzy³ 8 March, 2017, 16:54