zaproszenie mail2_Layout 1

Transkrypt

zaproszenie mail2_Layout 1
zaproszenie mail2:Layout 1 2011-09-21 10:40 Strona 1
XX
lecie
UCZELNI
NIEPUBLICZNYCH
W POLSCE
Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Komitet Obchodów XX-lecia Uczelni Niepublicznych w Polsce
oraz
Prezydent i Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
mają zaszczyt zaprosić
na
Jubileuszową Inaugurację Roku Akademickiego
Uczelni Niepublicznych 2011/2012
która odbędzie się 24 września 2011 roku o godzinie 14.00
w Akademii Leona Koźmińskiego przy ulicy Jagiellońskiej 59 w Warszawie
GOSPODARZ JUBILEUSZOWEJ INAUGURACJI
Potwierdzenie przyjęcia zaproszenia
tel. 22 519 21 12
[email protected]
www.niepubliczne20-lecie.pl
zaproszenie mail2:Layout 1 2011-09-21 10:40 Strona 2
XX
lecie
UCZELNI
NIEPUBLICZNYCH
W POLSCE
Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Program uroczystości:
Hymn państwowy
Powitanie Gości
Wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Przemówienia okolicznościowe
Wystąpienie prof. Waldemara Tłokińskiego, przewodniczącego KRZaSP
Wystąpienie Prezydenta ALK prof. Andrzeja K. Koźmińskiego
Przekazanie insygniów rektorskich ALK
Wystąpienie Rektora ALK prof. Witolda T. Bieleckiego
Uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów
Gaude Mater
Wystąpienia przedstawicieli studentów
Wykład inauguracyjny prof. Karola Musioła,
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Polskie szkolnictwo wyższe i nauka po 1989 roku
Gaudeamus
Zakończenie uroczystości

Podobne dokumenty