formularz zlecenia rozliczenia podatkowego ii klasa

Transkrypt

formularz zlecenia rozliczenia podatkowego ii klasa
Ewa Stensrød AS konsulenttjenster Polsk - Norsk
FORMULARZ ZLECENIA ROZLICZENIA PODATKOWEGO II KLASA PODATKOWA
Sposób złożenia zlecenia
Sposób płatności
Imię i nazwisko
Numer personalny
Login i hasło w systemie Altinn
Adres e-mail
Numer faktury
Adres w Norwegii
Numer telefonu norweskiego
Numer telefonu polskiego
Stan cywilny
Data ślubu
Imię i nazwisko współmałżonka/-ki
Data urodzenia / Numer personalny
współmałżonka/-ki
Wysokość dochodów osiągniętych przez
współmałżonka/-kę w roku rozliczanym
Data pierwszego Twojego zatrudnienia na
terenie Norwegii
Podaj nazwę pracodawcy/ pracodawców w roku rozliczeniowym (do każdego pracodawcy podaj datę
rozpoczęcia i zakończenia pracy) *
* Praca, zasiłki permittering i dagpenger, chorobowe - są świadczeniami zaliczjącymi się do okresu zatrudnienia.
Informacje dodatkowe
LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Osoby starające się o rozliczenie 10% standardfradrag
PIT (Tax Return / Selvangivelse)
Kody PIN do systemu Altinn/ Minn ID
Rozliczenia roczne za dany rok rozliczeniowy (tzw. Lønns- og trekkoppgave) od wszystkich
pracodawców za cały rok rozliczeniowy
Rozliczenie roczne z NAV-u za dany rok rozliczeniowy, jeżeli pobierany był zasiłek dla bezrobotnych,
chorobowy, rodzicielski lub "przejściowy"
Rozliczenie roczne z banku za dany rok rozliczeniowy (rozliczenie roczne z banku)
Potwierdznie zapłaty składek na związki zawodowe (jeśli opłacałeś)
Akt małżeństwa - ważny trzy miesiące (na druku unijnym lub tłumaczony)
gdy żona w danym roku rozliczeniowym przebywała na terenie Polski nalezy dostarczyć dokumenty tj.
Aktualne zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną - ważne trzymiesiące (tłumaczone na język
angielski lub norweski)
Zaświadczenie o dochodach brutto współmałżonki/-ka za dany rok rozliczeniowy z Urzędu Skarbowego
(tłumaczone na język angielski lub norweski)
Dokumenty kompletne - podaj datę
Submit
Osoba przyjmująca wniosek

Podobne dokumenty