Giełdowe PBG wygrało przetarg za 3 mld zł

Transkrypt

Giełdowe PBG wygrało przetarg za 3 mld zł
Giełdowe PBG wygrało przetarg za 3 mld zł
MZ
Dobra informacja dla akcjonariuszy giełdowej spółki PBG. Oferta konsorcjum z udziałem tej firmy została wybrana
jako najlepsza w przetargu na terminal LNG w Świnoujściu. Wartość oferty to prawie 3 mld zł (2,946 mld zł).
Pozostali oferenci mogą jeszcze składać odwołania od decyzji (do sądu przy KIG). Terminal ma powstać do 30
czerwca 2014 r.
Pełna informacja Polskiego LNG S.A.:
„24 czerwca br. spółka Polskie LNG S.A. dokonała wyboru podmiotu, który zbuduje terminal LNG w Świnoujściu (Generalny Realizator
Inwestycji). Postępowanie wygrało konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint Compagnia Tecnica Internazionale
S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG SA (Polska) – PBG Export Sp z o.o. (Polska), które złożyło najkorzystniejszą
ofertę, z najniższą ceną całkowitą brutto: 2 946 559 860 PLN.
– Dziękuję wszystkim firmom za udział w naszym postępowaniu oraz za rzetelność i zaangażowanie - powiedział Prezes spółki Polskie LNG
S.A. Zbigniew Rapciak. – Wszystkie oferty zostały przygotowane profesjonalnie, dzięki temu mogliśmy dokonać wyboru tydzień wcześniej niż
zakładaliśmy - dodał.
Zgodnie z regulaminem, podmioty uczestniczące w postępowaniu mogą składać ewentualne odwołania do Sądu Polubownego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej do dnia 5 lipca br.
- Umowę z wykonawcą terminalu LNG chcielibyśmy podpisać w pierwszej połowie lipca br. Rozpoczęcie budowy, tak jak przewiduje
harmonogram, planowane jest na wrzesień br. – poinformował Prezes Z. Rapciak.
Zadaniem wykonawcy jest wybudowanie terminalu LNG w Świnoujściu, wraz z przekazaniem do użytkowania, do 30 czerwca 2014 r.
Firmy wchodzące w skład zwycięskiego konsorcjum posiadają doświadczenie zdobyte przy budowie kilkunastu terminali LNG na świecie, w
tym m.in.: Canaport LNG (Kanada), Freeport (USA), Terminal Guandong (Chiny), Pyeongtaek LNG (Korea Płd.), Zeebrugge (Belgia), Bilbao
(Hiszpania), Marmara LNG (Turcja), Fos Cavaou LNG (Francja).
Procedura wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji rozpoczęła się 6 sierpnia 2009 r. 30 września 2009 r. wpłynęło 8 wniosków o udział w
postępowaniu od podmiotów, obejmujących w sumie 25 firm z 9 krajów. 9 listopada 2009 r. trzy podmioty zostały zakwalifikowane do etapu
finałowego: konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Włochy) –
Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG SA (Polska) – PBG Export Sp z o.o. (Polska); konsorcjum Tecnimont S.p.A. (Włochy) – Polimex
Mostostal SA (Polska) – Sofregaz SA (Francja) – Vinci Construction Grands Projets Sas (Francja) – Entrepose Contracting SA (Francja);
konsorcjum Daewoo Engeneering & Construction Co Ltd. (Korea) – Korea Gas Corporation (Korea) – Daewoo Engineering Company (Korea).
4 lutego 2010 r. wszystkie trzy konsorcja złożyły oferty wstępne, a 21 czerwca 2010 r. – oferty ostateczne zawierające ceny.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tzw. Specustawy). Została ona przygotowana w oparciu o zasady wynikające z dyrektyw
unijnych, które zakładają, że zamówienia mają być udzielane w sposób uczciwy i transparentny z poszanowaniem praw uczestników
postępowań, z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji – w procedurze otwartej, rzetelnej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej.”
24 czerwca 2010 16:34