Oferta Nr 3

Transkrypt

Oferta Nr 3
Zaproszenie do składania ofert na :
Wykonanie usług z zakresu nadzoru i opieki weterynaryjnej nad końmi w
S.O. Sieraków Zakładu Spółki PR-H „GAŁOPOL” Gałowo polegającym na
świadczeniu usług lekarsko-weterynaryjnych profilaktyce i leczeniu chorób
koni.
Wymagane warunki :
-
Znajomość zagadnień z zakresu chorób koni.
Znajomość leczenia rozrodu koni.
Znajomość chorób i urazów kończyn i ich leczenia.
Znajomość technik pobierania i badania nasienia koni.
Umiejętność inseminacji klaczy.
Długoletnia praktyka i doświadczenie w leczeniu koni hodowlanych i
sportowych minimum - 7 lat.
- Prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w formie pisemnej
(książka lek.) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 2011 roku.
- Posiadanie policy OC na świadczenie usług weterynaryjnych.
- Wystawiane faktur VAT z wykonanie usług.
Oferta powinna zawierać :
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje w leczeniu koni.
- Dokumenty potwierdzające umiejętność pobierania , badania jakości
nasienia i inseminacji klaczy.
- Cennik usług wraz z użyciem leków na podstawowe leczenia.
- Cennik dojazdów do zabiegów.
Oferty na wykonanie w/w zadań leczniczych należy składać emailem na
adres :
[email protected]
lub bezpośrednio, listownie w sekretariacie Spółki w godz. 7°° - 15°°
do dnia 26.09.2016r.
adres :
PR-H „GALOPOL” Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 10, Gałowo
64-500 Szamotuły