Uwaga: Zadanie numer 5 jest zadaniem domowym na piątek 24

Transkrypt

Uwaga: Zadanie numer 5 jest zadaniem domowym na piątek 24
1. Przy wiejącym wschodnim wietrze o prędkości 24m/s samolot leci na północ. Po czasie t=400s przebył
odległośd s=12,8km. Oblicz, jaką prędkośd nadają mu silniki (podaj wartośd i kierunek tej prędkości)
2. Balon unosi się do góry z prędkością vB=6m/s. Wiatr nadaje mu prędkośd poziomą vw=8m/s.
Oblicz prędkośd balonu i wysokośd, na którą wzniósł się po czasie t=10s. Pod jakim kątem względem poziomu
wznosił się balon?
3. Spadochroniarz opada z prędkością vs=15m/s. Boczny wiatr nadaje mu prędkośd poziomą vw=20m/s. Oblicz
całkowitą prędkośd spadochroniarza i czas, po którym wyląduje skacząc z wysokości h=150m. Pod jakim kątem
do poziomu opadał spadochroniarz?
4. W miejscowości A unosi się pionowo do góry z prędkością v B=8m/s balon. Nagle zerwał się poziomo wiejący
wiatr, który zniósł w ciągu 2 min. balon nad miejscowośd B odległą o 720m od miejscowości A. Oblicz:
a) prędkośd tego wiatru; b) prędkośd balonu względem ziemi; c) kąt, pod jakim wznosił się balon; d)
przemieszczenie balonu.
5. Skoczek spadochronowy wyskoczył z nieruchomego helikoptera na wysokości h=4km nad miejscowością A i
wylądował w miejscowości B odległej od A o 3km po czasie 200s. Zakładając, że prędkośd opadania
spadochronu była stała, oblicz:
a) prędkośd opadania skoczka; b) prędkośd wiatru c) prędkośd skoczka względem ziemi; d) pod jakim kątem do
pionu opadał skoczek; e) przemieszczenie skoczka.
6. Motorówka przepłynęła w czasie 10s rzekę o szerokości 80m, płynąc prostopadle do jej brzegów. Prędkośd
motorówki względem wody wynosiła 10m/s. Oblicz:
a) prędkośd łódki względem brzegu; b) prędkośd wody; c) kąt pod jakim poruszała się łódka względem brzegu;
d) przemieszczenie łódki.
7. Przy wiejącym północnym wietrze biedronka leci na północ i po przebywa odległośd 3m w ciągu 15s.Po chwili
biedronka wraca i powraca do punktu wyjścia po 10s. Oblicz prędkośd wiatru i prędkośd biedronki względem
powietrza.
Uwaga: Zadanie numer 5 jest zadaniem domowym na piątek 24 września!

Podobne dokumenty