Kurs intensywny - Eukaryotic

Transkrypt

Kurs intensywny - Eukaryotic
EUCARYOTIC MOLECULAR GENETICS
– druga edycja
Oferta dla studentów i słuchaczy studiów doktoranckich
Wszystkich zainteresowanych studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
kierunku „biotechnologia”, studiów drugiego stopnia kierunku „biologia”, oraz
słuchaczy studiów doktoranckich zapraszamy do udziału w zajęciach
realizowanych w języku angielskim, które
w dniach 13-29 czerwca 2016 r. ,
poprowadzi Pani prof. dr hab. Eva Czarnecka
z Microbiology & Cell Science Department, University of Florida, Gainesville, FL, USA.
Zajęcia pt. „Eukaryotic Molecular Genetics” będą realizowane jako
intensywny kurs obejmujący 20 godzin wykładów oraz łącznie 20 godzin seminariów
i zaliczeń.
Uczestnictwo w Kursie jest bezpłatne, jego zaliczenie umożliwia zdobycie 2 punktów ECTS.
Liczba uczestników zajęć jest ograniczona do 30 osób. Wszyscy zainteresowani są proszeni
o rejestrowanie się podając: imię i nazwisko, numer albumu oraz kierunek, poziom i rok
studiów, na adres [email protected], wpisując jako temat wiadomości: „eukaryotic
molecular genetics”.
Słuchacze studiów doktoranckich są proszeni o poinformowanie Kierowników
swoich Studiów Doktoranckich o zamiarze wzięcia udziału w planowanych zajęciach.
Zainteresowani studenci studiów drugiego stopnia innych kierunków mogą wziąć
udział w zajęciach po uzyskaniu akceptacji właściwych Prodziekanów ich Wydziałów.
Wykłady, które zostaną wygłoszone w ramach kursu, zgodnie z § 10 p. 3 Regulaminu
Studiów, są otwarte.
W porozumieniu z Panią Prorektor ds. Studiów i Spraw Studenckich
i z Jej upoważnienia,
prof. dr hab. Cezary Mądrzak