Dla Naukowców

Transkrypt

Dla Naukowców
Dla Społeczników i Aktywistów
Dla
Naukowców
- przygotowanie, udział i liczne sukcesy w Wojewódzkich
Konkursach Przedmiotowych
- konkursy wiedzowe na różnych szczeblach od szkolnego do
ogólnopolskich
- lekcje i koła zainteresowań w formie laboratoryjnej
- wycieczki tematyczne, np. do Planetarium Śląskiego, Centrum
Nauki „Kopernik”, na Uniwersytet Śląski (wykłady z fizyki)
- cykliczne wykłady prof. Boczarowskiego oraz podróżnika
- żywe lekcje historii, biologii
- możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań naukowych
poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT, poprzez
dostęp do Internetu, komputerów, rzutników, nagłośnienia
w każdej sali lekcyjnej, jak również tablic interaktywnych
w salach i na holu
- spotkania z pisarzami
- Centrum Informacji Naukowej z dostępem do Internetu
- udział w programie Szkoła Odkrywców Talentów
- uczestnictwo w PCK:
• kwesty do puszek, zbiórki odzieży dla potrzebujących
• kiermasze świąteczne
• impreza integracyjna z mieszkańcami DPS Zameczek
• realizacja programu PCK – promocja
zdrowia i zdrowego stylu życia
• udział w konkursach PCK
- uczestnictwo w Wolontariacie:
• zbiórki żywności w sklepach
• akcja „Gimnazjalista czyta przedszkolakom”
• akcja „Dziewczynka z zapałkami”(pakowanie towarów)
• pomoc dla przytuliska dla zwierząt
• pomoc w nauce kolegom ze szkoły
• ogólnopolskie projekty edukacyjne
związane z
prawami człowieka Amnesty International,
• dzień gier i zabaw dla przedszkolaków
- Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt
• organizacja Dnia Zwierząt, zbiórka karmy dla zwierząt
• konkursy
- Samorząd Szkolny
• organizacja imprez szkolnych, np. Dzień Chłopaka,
Dzień kapcia, akcje charytatywne, dyskoteki
• udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta
Dla Artystów
- koło teatralne „Trapez”
- występy grupy teatralnej na miejskich imprezach: Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mikołajki, Obchody patrona
Miasta Lublińca itp.
- zespół wokalny
- zajęcia artystyczne
- kółko fotograficzne
- bardzo dobrze wyposażona sala artystyczna
- wyjazdy na musicale do Warszawy
- wycieczki do teatru i obiektów kultury
- konkursy plastyczne i muzyczne
- profesjonalny sprzęt nagłaśniający i scena ze światłami
- radiowęzeł prowadzony przez uczniów
Dla Językowców
- klasa profilowana językowo z rozszerzonym językiem
angielskim (warunkiem otwarcia grupy jest liczebność 14
osób)
- język rosyjski i francuski w ramach kół zainteresowań
- wyjazdy na przedstawienia i filmy w językach obcych
- wycieczki zagraniczne
- współpraca z Instytutem Goethego i ambasadami
- Powiatowy Konkurs „Śpiew łączy Europę”
- Dni Językowe
- czytanie literatury i prasy w oryginale
- udział w międzynarodowych projektach: Comenius,
E-Twinning, Asystentura Comeniusa
- wieczory filmowe – filmy anglo i niemieckojęzyczne
- dodatkowe godziny j. niemieckiego w ramach mniejszości
narodowej
- biblioteczka anglojęzyczna
Dla Sportowców
- klasy profilowane sportowo:
• piłka ręczna dziewcząt i chłopców
• piłka nożna dziewcząt i chłopców
• piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
• piłka koszykowa dziewcząt i chłopców
- grupa Cheerliderek
- prestiżowe konkursy sportowe, m.in. Coca Cola Cup
- zawody, rozgrywki, turnieje, konkursy, mecze sparingowe
- profesjonalne zaplecze sportowe: 2 hale sportowe, Fitness
Club, pobliski „Orlik” i „Skate park”
- wyjazdy na pełnometrażowe lodowisko
- udział w lokalnych imprezach sportowych: Bitwa szkół,
Bieg o nóż komandosa, Bieg niepodległości
- „Biała szkoła” – oferta wyjazdu na narty lub snowboard
- udział w projekcie „SZKOŁA
profesjonalnych drużyn)
KIBICUJE”
(wyjazdy na mecze