druk Dz.G.3

Transkrypt

druk Dz.G.3
Dz.G.3
Urząd Miejski w Dzierzgoniu
Dzierzgoń, dnia ..........................................
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
/oznaczenie przedsiębiorcy /
WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
L.p
Numer rejestracyjny
Marka pojazdu
Numer podwoziaVIN
……………………………………..
podpis przedsiębiorcy

Podobne dokumenty