Opis przedmiotu zamówienia

Transkrypt

Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zadania:
Dostawa i montaż klimatyzatorów typu split firmy Fujitsu w pomieszczeniach szpitala; apteka, sala
dydaktyczna Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, magazyn warzyw w Kuchni Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego w Otwocku.
Wszystkie zadania stanowią jeden niepodzielny pakiet.
Ogólny zakres prac:
Zadanie 1
• Dostawa i zainstalowanie klimatyzatora ściennego typu Split w pomieszczeniu Apteki
Szpitalnej o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 3,4 kW oraz jednostki zewnętrznej typu
inwerter.
• Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji zainstalowanego urządzenia.
Zadanie 2
• Dostawa i zainstalowanie klimatyzatora ściennego typu Split w pomieszczeniu Sali
dydaktycznej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej o mocy chłodniczej nie mniejszej niż
7,1 kW oraz jednostki zewnętrznej typu inwerter.
• Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji zainstalowanego urządzenia.
Zadanie 3
• Dostawa i zainstalowanie klimatyzatora ściennego typu Split w pomieszczeniu magazynu
warzyw w Kuchni Szpitalnej o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 3,4 kW oraz jednostki
zewnętrznej typu inwerter.
• Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji zainstalowanego urządzenia.
Szczegółowy zakres wymagań:
Szczegółowy zakres wymagań dla poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli oraz w punktach
pod tabelą
Pomieszczenie
Rodzaj / typ
klimatyzatora
miejsce zamontowania
jednostki wewnętrznej
Moc chłodnicza
Moc grzania
Zasilanie
Klasa energetyczna
chłodzenia
współczynnik SEER
max. poziom ciśnienia
akustycznego dla
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Apteka
Sala dydaktyczna
Magazyn warzyw
ścienny typu Split
miejsce
zamontowania w
pomieszczeniu
uzgodnione z
Zamawiającym
nie mniej niż 3,4 kW
nie wymagana
ścienny typu Split
ścienny typu Split
miejsce zamontowania w
pomieszczeniu
uzgodnione z
Zamawiającym
nie mnie niż 7,1 kW
nie wymagana
jednofazowe 230 V z
puszki elektrycznej,
zamontować
odpowiednie
zabezpieczenie
jednofazowe 230 V z
rozdzielni oddalonej o 12
m, w rozdzielni
zamontować odpowiednie
zabezpieczenie
miejsce zamontowania
w pomieszczeniu
uzgodnione z
Zamawiającym
nie mnie niż 3,4 kW
nie wymagana
jednofazowe 230 V z
rozdzielni oddalonej o
18 m, w rozdzielni
zamontować
odpowiednie
zabezpieczenie
minimum A++
nie mniej niż 7,0
minimum A++
nie mniej niż 6,11
minimum A++
nie mniej niż 7,0
nie więcej niż 43 dB
nie więcej niż 49 dB
nie więcej niż 43 dB
jednostki wewnętrznej
sterowanie
za pomocą pilota
za pomocą pilota
grawitacyjnie na
zewnątrz
na elewacji budynku w
miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym
grawitacyjnie na zewnątrz
lub do sieci kanalizacyjnej
po uzgodnieniu z
zamawiającym
na elewacji budynku w
miejscu uzgodnionym z
Zamawiającym
za pomocą pilota
grawitacyjnie na
zewnątrz lub do sieci
kanalizacyjnej po
uzgodnieniu z
zamawiającym
na elewacji budynku w
miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym
parter
parter
parter
nie
nie
nie
ok. 3 m
ok. 7 m
ok. 4 m
Odprowadzenie skroplin
miejsce zamontowania
jednostki zewnętrznej
kondygnacja
zamontowania jednostki
zewnętrznej
konieczność
zamontowania z
podnośnika
Długość linii freonowej
między jednostkami
•
•
•
•
Podłączenia jednostek i odprowadzenie skroplin – zabudowane ewentualnie umieszczone w
korytkach osłonowych uzgodnione z Zamawiającym
Doprowadzenie pomieszczeń do stanu użyteczności z przed montażu, jeżeli prace
montażowe klimatyzatorów wymagały demontaży ścian, sufitów podwieszanych
Prace będą przeprowadzone w sposób schludny i estetyczny po uzgodnieniu terminów z
osobami odpowiedzialnymi za pomieszczenia
Uruchomienie, sprawdzenie działania, szkolenie użytkowników i personelu technicznego z
obsługi i konserwacji, przekazanie dokumentacji
Termin realizacji:
Do 14 dni od daty podpisania umowy.
Uwaga! Należy przewidzieć wykonywanie prac w godzinach popołudniowych (po godzinie 15).
Gwarancja:
Minimum 24 miesiące.
W ramach gwarancji wliczone w cenę kontraktu przeglądy okresowe w liczbie nie mniej niż wynika to z
wymagań producenta urządzenia, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.