SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku

Transkrypt

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
w roku szkolnym: 2012/2013
KLASA I
L.p.
1
1
2
Nazwa zajęcia
edukacyjnego
2
język polski
historia
3
język angielski
4
język niemiecki
5
język francuski
6
język hiszpański
Autor podręcznika
3
1. M. Chmiel,
W. Herman,
Z. Pomorska,
P. Doroszewski
2. W. Herman
1. Lech Trzcionkowski,
Tytuł podręcznika
4
1.„Słowa na czasie” Podręcznik
do kształcenia literackiego i
kulturowego
2.„Słowa na czasie” Podręcznik
do kształcenia językowego z
ćwiczeniami
1. Historia: Starożytność
Wydawnictwo
Uwagi
5
6
1. Nowa Era
2. Nowa Era
1. Wydawnictwo Szkolne PWN
Leszek Wojciechowski
2. Włodzimierz Chybowski
średniowiecze
2. Historia-zeszyt ćwiczeń na
mapach konturowych, PWN
Paul Kelly, Caroline
Krantz, Joanna SpencerKępczynska
Elżbieta Reymont
Agnieszka Sibiga
Małgorzata JezierskaWiejak
Colette Samson
New Exam Connections
( podręcznik i ćwiczenia )
Oxford
Kompass 1( podręcznik i
ćwiczenia)
Wydawnictwo Szkolne PWN
Amis et Compagnie 1
( podręcznik i ćwiczenia)
CLE
International
1. Club Prisma A1
1. Edinumem
2. Zeszyt ćwiczeń- Club Prisma
2. Edinumem
1. Isabel Bueso , Paula
Cerdeira i inni
2 Paula Cerdeira, Ana
2. PWN
Bez zeszytu ćwiczeń
do podręcznika
7
język rosyjski
8
matematyka
9
fizyka i
astronomia
10
biologia
11
chemia
12
geografia
Romero
Beata Gawęcka -Ajchel
A1
Podręcznik z ćwiczeniami dla
gimnazjum. Kurs dla
początkujących. Echo1
Praca zbiorowa pod
redakcją Małgorzaty
Dobrowolskiej
Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria
Nowotny-Różańska.
1. Małgorzata Jefimow
Marian Sęktas
2. E. Mazurek, J. i J.
Pawłowscy, A.
Zdziennicka
Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin
Matematyka 1. Podręcznik dla
gimnazjum
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Spotkania z Fizyką cz. I
Nowa Era
1.Podręcznik do biologii dla
gimnazjum 1. „Puls życia".
1. Nowa Era
1. Roman Malarz
2. Joanna i Stanisław
Osikowie, Anna
Wawrzkowicz
WSiP
2. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla
gimnazjum 1 „Puls życia”
2. Nowa Era
Chemia cz. I
Nowa Era
1.Podręcznik do geografii
PULS ZIEMI 1
2. Ćwiczenia PULS ZIEMI 1
Nowa Era
13
plastyka
Stanisław K. Storczyk
Bliżej sztuki
WSiP
14
informatyka
Jolanta Pańczyk
Informatyka Europejczyka
Helion
15
religia
Ks. Jan Szpet
Danuta Jackowiak
Spotkanie ze słowem
Wydawnictwo św. Wojciecha
”
Atlas
Geograficzny:
Polska,
Kontynenty,
Świat; Wyd.
Nowa Era