Formularz REZYGNACJI Z ZAKUPU (odstąpienie od umowy kupna)

Transkrypt

Formularz REZYGNACJI Z ZAKUPU (odstąpienie od umowy kupna)
Szanowny Kliencie sklepu JeansModa.pl Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentowi oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) przysługuje Ci w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
przesyłki prawo do zwrotu (bez podania przyczyny) towaru zakupionego w sklepie JeansModa.pl.
WAŻNE. Zwrotowi podlega wyłącznie towary nieużywane, niezabrudzone, nieuszkodzone, posiadająca
wszystkie oryginalnie przymocowane metki.
Zwracaną odzież prosimy przesłać wraz z formularzem Rezygnacji oraz dowodem zakupu
(paragon lub faktura ) otrzymanym wraz z zakupionym towarem na adres:
Robert Cupał Cholerzyn 11 32-060 Liszki.
Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotami towarów wysłanych za pobraniem pocztowym!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularz REZYGNACJI Z ZAKUPU (odstąpienie od umowy kupna)
Miejscowość……………………………….. Data……………………..
Imię……………………………………………………... Nazwisko……………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy………………………..........................
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentowi oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr
22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu produktu:
…………………………………………………..………………………………………………
(nazwa produktu) zakupionego w sklepie JeansModa.pl prowadzonym przez Robert Cupał
który otrzymałem(am)………………………………………..
(data otrzymania przesyłki)
Oświadczam, że zwracana produkt nie był używany, nie ma śladów zabrudzenia oraz posiada
oryginalnie przymocowane metki. Do przesyłki zwrotnej dołączyłem dowód zakupu (paragon lub fakturę
otrzymaną wraz zakupionym produktem)
Równowartość ceny zwróconej odzieży proszę przekazać na konto :
NUMER KONTA BANKOWEGO:
Nazwa banku……………………………………………………….
Imię i nazwisko właściciela konta bankowego ….........................................................
adres właściciela konta bankowego…………………………………………………………………………….
(Podpis kupującego widniejący na dokumencie zakupu)

Podobne dokumenty