Eucharystia dla mnie - kuriaczestochowa.pl

Transkrypt

Eucharystia dla mnie - kuriaczestochowa.pl
Eucharystia dla mnie...
Eucharystia dla mnie to wspomnienie pierwszych żniw
zbieranych w rodzinie,
bo ma zapach
rodzinnego chleba.
Eucharystia dla mnie –
to spotkanie rodziny
przy stole eucharystycznego chleba
w parafialnym kościele
i w domu rodzinnym
z okazji pierwszej Komunii świętej.
Eucharystia dla mnie –
to czas dojrzewania do prawdy
o własnym życiu i darze powołania,
które staje się ofiarą z siebie
dla braci i sióstr
w tym samym Kościele.
Eucharystia dla mnie –
to wreszcie całe moje życie
ze splotem rozmaitych zdarzeń
i ludzi, z którymi dzielimy czas i siebie
i dla których jesteśmy tu i teraz
aż do ostatniego tchnienia.
Ks. Dariusz Nowak
Olsztyn k. Częstochowy, 4 stycznia 2005 r.