ROŚLINY STRĄCZKOWE ZBOŻA, TRAWY I INNE

Komentarze

Transkrypt

ROŚLINY STRĄCZKOWE ZBOŻA, TRAWY I INNE
ROŚLINY STRĄCZKOWE
ZBOŻA, TRAWY I INNE
ROŚLINY STRĄCZKOWE
ROŚLINY STRĄCZKOWE
ŁUBIN ŻÓŁTY
GROCH SIEWNY
AKORD i CYSTERSKI
Dwa grochy jadalne, do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem do konsumpcji. Charakteryzują się silnie wykształconymi wąsami czepnymi oraz
odpornością na wyleganie. Zawartość białka ogólnego wynosi około 21 – 23%. Rośliny o wysokości 75
– 80 cm. Dojrzewają równomiernie i są odporne na
pękanie strąków. Akord jest odmianą nowszą, wcześniejszą, wyróżniającą się wyższym potencjałem plonowania. Masa nasion i zalecana obsada w przypadku
odmian Akord i Cysterski są podobne. MTN około 220
– 250 g. Zalecana obsada to 100 – 120 roślin/m2 (około 240 kg/ha). Białe kwiaty i nasiona koloru żółtego.
ROCH
Wysoki (130 – 140 cm), pastewny, wcześnie dojrzewający, szczególnie zalecany do użytku zielonkowego.
Charakteryzuje się wysokim plonem zarówno nasion
jak i masy zielonej oraz dobrą zdrowotnością roślin.
MTN około 180 – 195 g. Zalecana obsada to 90 – 100
roślin/m2 (około 180 – 200 kg/ha). Kwiaty czerwono-purpurowe i wielobarwne nasiona.
SOKOLIK i TURNIA
Grochy pastewne, średnio wysokie (90 – 100 cm),
wcześnie dojrzewające. Przeznaczone głównie do
uprawy na nasiona. Liście zastąpione silnie wykształconymi wąsami czepnymi. Obie odmiany charakteryzują się wysokim plonem, odpornością na wyleganie
oraz pękanie strąków. Turnia jest odmianą nowszą,
odznaczającą się wyższym potencjałem plonowania.
Masa nasion i zalecana obsada w przypadku odmian
Sokolik i Turnia są podobne. MTN około 190 – 210 g.
Zalecana obsada to 100 – 120 roślin/m2 (około 230
– 250 kg/ha). Nasiona są koloru oliwkowo-zielonego.
MISTER Złoty medal POLAGRA FARM 2005
Najpopularniejsza odmiana w Polsce (70% areału
kwalifikacji polowej). Słodki, tradycyjnie ulistniony,
termoneutralny, przeznaczony do uprawy na nasiona.
Bardzo wysoko plonuje, a ze względu na bardzo dużą
odporność na antraknozę i niskie wymagania glebowe jest uprawiany na terenie całego kraju. MTN
około 135 – 145 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 140 kg/ha). Kwiaty pomarańczowo-żółte i biało-czarne nasiona.
BARYT Złoty medal POLAGRA PREMIERY 2014
Słodki, tradycyjnie ulistniony, termoneutralny, przeznaczony do uprawy na nasiona. Bardzo wysoko plonuje, odznacza się niską zawartością alkaloidów oraz
wysoką zawartością białka (44%), co stanowi o bardzo dobrej wartości żywieniowej. Jest bardzo odporny
na choroby fuzaryjne. MTN około 130 – 140 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 140 kg/ha).
Kwiaty pomarańczowo-żółte i biało-czarne nasiona.
BURSZTYN Nowość
Słodki, tradycyjnie ulistniony, termoneutralny, przeznaczony do uprawy na nasiona. Odznacza się wysokim potencjałem plonowania oraz najwyższą zawartością białka (45%) w nasionach spośród polskich
odmian. MTN około 130 – 140 g. Zalecana obsada to
90 – 100 roślin/m2 (około 140 kg/ha). Kwiaty pomarańczowo-żółte i biało-czarne nasiona.
TAPER
Słodki, samokończący, termoneutralny, przeznaczony
do uprawy na nasiona. Bardzo wczesny i bardzo równomiernie dojrzewający. MTN około 130 – 140 g. Zalecana obsada to 100 – 110 roślin/m2 (około 150 kg/ha).
Kwiaty pomarańczowo-żółte oraz białe nasiona.
ROŚLINY STRĄCZKOWE
ROŚLINY STRĄCZKOWE
ŁUBIN
WĄSKOLISTNY
KARO Złoty medal POLAGRA PREMIERY 2012
Gorzki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony. Odznacza się bardzo wysokim potencjałem plonowania.
Idealny na poplon ścierniskowy. Rośliny średniej wysokości, dojrzewają bardzo równomiernie i są bardzo
odporne na wyleganie. MTN około 170 – 180 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 180 kg/ ha).
Kwiaty koloru niebieskiego, nasiona natomiast o okrywie brązowej z białą, średnio gęstą ornamentacją.
SONET Złoty medal POLAGRA FARM 2002
Jedna z najpopularniejszych odmian łubinu wąskolistnego. Słodki, wczesny, samokończący, termoneutralny, polecany do uprawy na nasiona. Bardzo
równomiernie dojrzewa i odznacza się bardzo niską
zawartością alkaloidów, co przekłada się na wysoką wartość żywieniową. Rośliny niskie (60 – 70 cm),
bardzo odporne na wyleganie. MTN około 155 –
165 g. Zalecana obsada to 100 – 110 roślin/m2 (około
180 kg/ ha). Kwiaty koloru niebieskiego, biało nakrapiane. Nasiona wielobarwne.
TANGO
Słodki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony. Przeznaczony do uprawy na nasiona. Wysokoplonujący,
niewrażliwy na suszę i odporny na choroby. Charakteryzuje się wysoką jak na łubin wąskolistny zawartością białka, co przekłada się na wysoką wartość żywieniową. MTN około 165 – 175 g. Zalecana obsada to
90 – 100 roślin/m2 (około 180 kg/ha). Kwiaty i nasiona
są koloru białego.
KURANT Nowość
Słodki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony. Odznacza się szczególnie wysoką odpornością na choroby
oraz wysoką wartością żywieniową. Ma najwyższą spośród polskich odmian odporność na szarą plamistość
liści. MTN około 150 – 160 g. Zalecana obsada to 90
– 100 roślin/m2 (około 170 kg/ha). Kwiaty koloru niebieskiego oraz szare, nakrapiane nasiona.
RUMBA Nowość
Słodki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony. Odznacza się wysoką jak na łubin wąskolistny zawartością
białka i wyjątkowo wysokim potencjałem plonowania
(wg COBORU najwyższy spośród polskich odmian). Jest
szczególnie odporny na wyleganie. MTN około 150 –
160 g. Zalecana obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około
180kg/ha). Kwiaty oraz nasiona są koloru białego.
SALSA Nowość
Bardzo słodki, termoneutralny, tradycyjnie ulistniony.
Wysoko i stabilnie plonuje pomimo różnych warunków pogodowych. MTN około 150 – 160 g. Zalecana
obsada to 90 – 100 roślin/m2 (około 180 kg/ha). Kwiaty oraz nasiona są koloru białego.
zboża
OWIES
ARAB
Owies żółtoziarnisty, średnio późny. Wysokoplonujący, tolerancyjny na zakwaszenie gleby. Posiada duże,
dorodne, dobrze wyrównane nasiona. MTN około 37
– 38 g. Powinien być siany jak najwcześniej. Zalecana
norma wysiewu to 350 – 450 roślin/m2 (około 145 –
180 kg/ha).
JĘCZMIEŃ JARY
NAGRADOWICKI
Jęczmień paszowy idealny na słabsze gleby. Tolerancyjny na zakwaszenie. Wcześnie dojrzewa i jest odporny na wyleganie. Ma dorodne, dobrze wyrównane
ziarno o niskim udziale pośladu i wysokiej zawartości
białka. MTN około 43 – 44 g. Powinien być siany jak
najwcześniej. Zalecana obsada to 280 – 350 roślin/m2
(około 130 – 150 kg/ha).
zboża
PSZENICA OZIMA
LEGENDA
Grupa A. Wysokoplonująca, idealna na opóźniony
termin siewu i gleby mozaikowe. Wyjątkowo mrozoodporna. Posiada dorodne ziarno o bardzo dobrym
wyrównaniu i wysokiej sedymentacji oraz wysokim
ciężarze hektolitra. MTN około 44,7 g. Zalecana obsada
to 340 – 380 kg/ha (około 160 – 190 kg/ha).
ASTORIA Nowość
Złoty medal POLAGRA PREMIERY 2014
Jedyna polska pszenica zarejestrowana w grupie E.
Wcześnie dojrzewa i idealnie sprawdza się, jako przedplon pod rzepak. Rośliny średniowysokie, wysokoplonujące, odporne na wyleganie. Posiada dorodne
ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej liczbie
opadania, bardzo wysokiej liczbie sedymentacji, dużym ciężarze hektolitra oraz bardzo dużej zawartości
białka i glutenu. Największą zaletą są doskonałe parametry ziarna. MTN około 47,6 g. Zalecana obsada to
320 – 360 roślin/m2 (około 160 – 180 kg/ha).
TULECKA Nowość
Grupa A. Wysokoplonująca pszenica, odporna na
zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Wyśmienita
odmiana młynarsko-piekarska. Odznacza się wysokim
potencjałem plonowania oraz bardzo dobrą zdrowotnością. Ze względu na charakterystyczne jasne nasiona jest to wyśmienita pszenica na ciasta. MTN około
45,3 g. Zalecana obsada to 300 – 360 roślin/m2 (około
150 – 180 kg/ha).
zboża
Trawy
KOSTRZEWA
CZERWONA
ANIELKA
Średnio wczesna o dobrej trwałości i zimotrwałości, kośno-pastwiskowa. Bardzo odporna na suszę.
Odznacza się wysokim plonowaniem, bardzo szybko
odrasta i ma małe wymagania glebowe oraz średnie
wymagania agrotechniczne. Zalecana ilość wysiewu
kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
ANITAWA
ŻYTO OZIME
ANTONIŃSKIE Nowość
Populacyjne, przeznaczone do uprawy na ziarno. Idealne na słabsze stanowiska. Wiernie i wysoko plonuje. Bardzo zdrowotne, szczególnie odporne na mączniaka prawdziwego i porażenie sporyszem. Odznacza
się stabilnym białkiem i wysoką liczbą opadania, co
przekłada się na bardzo dobrą wartość ziarna. MTN
około 34 – 35 g. Zalecana obsada to 240 – 300 roślin/m2
(około 120 kg/ha).
POZNAŃSKIE Nowość
Populacyjne, przeznaczone do uprawy na ziarno. Bardzo wysoko plonujące, o bardzo dobrych parametrach technicznych ziarna. Zalecana obsada to 240
– 300 roślin/m2 (około 120 kg/ha).
Średnio wczesna, odporna na suszę, zimotrwała.
Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi, ma
dużą ilość rozłogów. Odmiana łączy wysoki potencjał
plonowania pastewnego z dużą zdolnością reprodukcyjną. Ma małe wymagania glebowe i średnie
wymagania agrotechniczne. Zalecana ilość wysiewu
kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
ARETA Złoty medal POLAGRA 1999
Gazonowa, luźnokępkowa, ma bardzo krótkie rozłogi, wyróżniona złotym medalem targów POLAGRA.
Przydatna zwłaszcza do mieszanek trawnikowych
a także pastwiskowych. Posiada bardzo dobrą zimo­
trwałość, dobrze też znosi suszę. Zalecana ilość wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
BARMA
Średnio wczesna odmiana gazonowa, rozłogowa,
przydatna również do użytkowania pastwiskowego.
Bardzo trwała, o dobrej zimotrwałości i odporności
na suszę. Nadaje się na słabsze gleby. Zalecana ilość
wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
KOS
JĘCZMIEŃ
OZIMY
KOBUZ Nowość
Wielorzędowy, pastewny. Tolerancyjny na zakwaszenie gleby. Zalecany do intensywnej uprawy. Odporny
na mączniaka i inne choroby. MTN około 42 – 43 g.
Zalecana obsada to 280 – 320 roślin/m2 (około 130 –
150 kg/ha).
Wczesna, odporna na wyleganie, średnio zimotrwała. Dobrze odrasta. Przydatna do użytkowania pastwiskowego i kośno-łąkowego. Zalecana ilość wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
REDA
Średnio wczesna, trwała, o dobrej zimotrwałości, odporna na suszę. Cechuje się dobrą zdrowotnością. Przydatna do użytkowania kośno-łąkowego i pastwiskowego. Daje obfite zbiory biomasy oraz wysokie plony
nasion. Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi
oraz wysoką odpornością na warunki suszy. Zalecana
ilość wysiewu kostrzewy czerwonej to około 9 kg/ha.
trawy
KOSTRZEWA
ŁĄKOWA
AMELKA Nowość
trawy
KUPKÓWKA
POSPOLITA
AMERA
Odmiana pastewna, bardzo wczesna. Przeznaczona
do użytku kośnego na łąki. Charakteryzuje się bardzo
szybkim tempem odrastania po koszeniu, wysokim
plonem nasion oraz zielonej masy. Najlepiej wsiewać
około 11 kg/ha w roślinę ochronną.
Wczesna, odporna na suszę i wyleganie. Przeznaczona do użytkowania kośno-polowego, kośno-łąkowego i pastwiskowego. Bardzo wysokie plony nasion
łączy z dobrymi plonami biomasy. Najlepiej wsiewać
około 5 kg/ha w roślinę ochronną w terminie siewu
zboża.
ARTEMA
AMILA
Średnio wczesna, o dobrej trwałości i zdrowotności.
Bardzo dobrze odrasta, przydatna do użytkowania
kośno-łąkowego. Najlepiej wsiewać około 11 kg/ha
w roślinę ochronną.
ANTURKA Nowość
Odmiana średnio wczesna, łączy wysokie plonowanie zielonej i suchej masy z bardzo wysokim plonowaniem nasiennym. Przeznaczona do użytkowania
kośno-łąkowego i polowego, charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odrastania po koszeniu. Jest odmianą o dużej zdrowotności i bardzo dobrej trwałości.
Średnio wysokie wymagania klimatyczne i agrotechniczne, średnie wymagania glebowe. Najlepiej wsiewać około 11 kg/ha w roślinę ochronną.
GERDA
Średnio wczesna, odporna na suszę, dająca wysokie
plony biomasy. Przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i polowego. Wymagania klimatyczne
i agrotechniczne średnio wysokie. Wymagania glebowe średnie. Najlepiej wsiewać około 11 kg/ha w roślinę ochronną.
WANDA
Średnio wczesna o bardzo dobrej trwałości i dobrej
zdrowotności. Bardzo dobrze odrasta. Przydatna do
użytku kośno-łąkowego. Najlepiej wsiewać około
11 kg/ha w roślinę ochronną.
Średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego. Silnie zagęszcza ruń. Ma bardzo dobrą
trwałość. Cechuje się dobrą zimotrwałością i wysoką
energią odrostu po pokosach. Ma średnie wymagania glebowe i agrotechniczne. Najlepiej wsiewać około 5 kg/ha w roślinę ochronną w terminie siewu zboża.
KRYSTA
Średnio wczesna polecana na użytkowanie kośno-łąkowe i kośno-polowe. Cenna do mieszanek z lucerną
i koniczyną czerwoną. Wyróżnia się bardzo wysokim
plonowaniem nasiennym. Najlepiej wsiewać około
5 kg/ha w roślinę ochronną w terminie siewu zboża.
MINORA
Średnio wczesna o dobrej trwałości i zdrowotności.
Przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i kośno-polowego. Wyróżnia się bardzo wysokim plonowaniem nasiennym. Najlepiej wsiewać około 5 kg/ha
w roślinę ochronną w terminie siewu zboża.
TUKAN
Średnio późna, przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i pastwiskowego. Silnie zagęszcza ruń.
Daje wysokie plony nasion, świeżej i suchej masy.
Cechuje się dobrą zimotrwałością i energią odrostu
po pokosach. Ma średnie wymagania glebowe i agrotechniczne. Najlepiej wsiewać około 5 kg/ha w roślinę
ochronną w terminie siewu zboża.
trawy
ŻYCICA
TRWAŁA
ANNA
Pastwiskowa, diploidalna, najwcześniejsza z odmian
krajowych, odporna na suszę i mróz. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 10 – 12 kg/ha.
ARGONA
Uniwersalna, diploidalna, odporna na wymarzanie
i suszę. Sprawdza się zarówno w użytkowaniu polowym jak i pastwiskowym, zarówno w siewie czystym
jak i w mieszankach z koniczyną białą. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 10 – 12 kg/ha.
ARTEMIS
Średnio wczesna, tetrapoidalna, wysokoplonująca,
pastwiskowa. O bardzo dobrych walorach użytkowych. Świetnie nadaje się do mieszanek traw pastewnych, gdzie osiąga plon nasion rzędu 1,5 t/ha. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 15 – 18 kg/ha.
MAJA
Tetrapoidalna, kośno-łąkowa i pastwiskowa. Charakteryzuje się szybkim tempem odrastania po skoszeniu.
Jest odporna na mrozy i suszę. Jest to odmiana o wysokich walorach smakowych, uwielbiana przez zwierzęta.
W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 15 – 18 kg/ha.
MALOWANA
Średnio wczesna, tetrapoidalna, wysokoplonująca,
pastwiskowa. Posiada bardzo dobre walory użytkowe.
Nadaje się, jako składnik do mieszanek traw pastewnych, gdzie osiąga plon nasion rzędu 1,2 t/ha. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 15 – 18 kg/ha.
trawy i inne
ŻYCICA
MIESZAŃCOWA
GOSIA
Wczesna w typie życicy trwałej, przydatna w użytkowaniu kośno-łąkowym oraz na użytki zielone trwające dłużej niż dwa lata. Charakteryzuje się wysoką
energią odrastania. To bardzo cenna roślina poplonowa. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać około
20 kg/ha, natomiast w uprawie kośno-łąkowej 25 kg/ha.
MAŃKA
Średnio wczesna, podobna do życicy trwałej. Bardzo
przydatna w użytkowaniu kośno-łąkowym na wieloletnie użytki zielone. Charakteryzuje się wysoką energią odrastania. Bardzo cenna, jako roślina poplonowa.
W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać około 20 kg/ha,
natomiast w uprawie kośno-łąkowej 25 kg/ha.
NADZIEJA
Złoty medal POLAGRA PREMIERY 2012
Mieszaniec życicy trwałej i wielokwiatowej, nagrodzony
Złotym Medalem Polagra Premiery. Odmiana wysoko
plonująca, średnio wczesna. Stanowi doskonały komponent w mieszankach przeznaczonych do uprawy przemiennej na zbiór siana, do produkcji sianokiszonki. Bardzo
cenna roślina w mieszankach poplonowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością oraz odpornością
na suszę. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać około
25 kg/ha, natomiast w uprawie kośno-łąkowej 30 kg/ha.
MARYSIEŃKA
Diploidalna, cechuje się wysoką trwałością w runi
oraz wysokim plonem zielonej i suchej masy oraz
dobrą zdrowotnością. Daje wysoki plon paszy, dobrze
zimuje i odrasta po zbiorze pokosów. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 10 – 12 kg/ha.
NAKI
Wczesna, uniwersalna, diploidalna, świetnie sprawdza
się zarówno w użytkowaniu pastwiskowym, kośno-łąkowym jak kośno-polowym. Odmiana dobrze odrastająca
po pokosach, wytwarzająca dużo pędów generatywnych. W kolejnych latach użytkowania charakteryzuje
się dobrym zadarnieniem. Daje wysoki i wierny plon
nasion. Jest to odmiana bardzo zdrowotna, o wysokiej
zimotrwałości oraz odporności na choroby i wyleganie.
Posiada pewne cechy gazonowe, wykorzystywana jest
do mieszanek trawnikowych. W uprawie nasiennej zaleca się wysiewać 10 – 12 kg/ha.
FACELIA
ANABELA
Idealna roślina miododajna i niezawodna roślina poplonowa. Anabela to odmiana bardzo zdrowotna, wysokoplonująca, odporna na wyleganie. Idealna na poplon, nie tylko ze względu na właściwości fitosanitarne,
ale także dlatego, że ogranicza występowanie mątwika
i nicieni. Potrafi pobierać składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby. Dzięki szybkiemu wzrostowi samoistnie uniemożliwia rozwój chwastów. Odporna na
suszę i przymrozki do –10°. Wysoki potencjał plonowania, do 4 dt/ha. Na plantacje nasienne należy wysiewać 8 – 10 kg/ha w zależności od gleby.
63-004 Tulce, ul. Kasztanowa 5
tel. +48 61 872 79 50
fax +48 61 872 79 55
[email protected]
www.phr.pl
Krzemlin
Stacje Hodowli Roślin
Antoniny
64-100 Leszno, ul. Antoniny 2
tel./fax +48 65 520 90 00
e-mail: [email protected]
Nagradowice
63-006 Krerowo, Nagradowice 19
tel. +48 61 897 60 66
e-mail: [email protected]
Wiatrowo
62-100 Wągrowiec, Wiatrowo 16
tel./fax +48 67 268 97 55
e-mail: [email protected]
Oddziały Produkcyjno-Nasienne
Kobylniki
64-000 Kościan, Kobylniki, ul. Klonowa 2
tel./fax +48 65 512 27 10
e-mail: [email protected]
Krzemlin
74-230 Mielęcin, Krzemlin 12
tel./fax +48 91 563 04 60
e-mail: [email protected]
Szprotawa
67-300 Szprotawa, ul. Przejazdowa 3
tel. +48 68 376 24 38
fax +48 68 376 23 05
e-mail: [email protected]
Nagradowice
63-006 Krerowo, Nagradowice 17
tel./fax +48 61 817 60 66, 61 817 60 13
e-mail: [email protected]
Kosieczyn
66-210 Zbąszynek, Kosieczyn, ul. Mała 19/1
tel./fax +48 68 384 94 66
e-mail: [email protected]
Pion Sprzedaży i Marketingu
tel. +48 61 872 79 82
tel. +48 61 872 79 64
tel. +48 61 872 79 74
e-mail: [email protected]
Wiatrowo
Kosieczyn
Szprotawa
TULCE
Nagradowice
Kobylniki
Antoniny

Podobne dokumenty