zestaw programów nauczania obowiązujący w gimnazjum nr 5 w

Transkrypt

zestaw programów nauczania obowiązujący w gimnazjum nr 5 w
ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 5 W SKIERNIEWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Numer
w szkolnym
zestawie
1/2015/2015
Przedmiot
Język polski
2/2015/2016
Język angielski
3/2015/2016
Język niemiecki
4/2015/2016
Historia
5/2015/2016
Wiedza o
społeczeństwie
6/2015/2016
Matematyka
Tytuł programu nauczania
Program nauczania języka polskiego w
gimnazjum „Świat w słowach i obrazach”
Program nauczania języka angielskiego.
w sekcjach dwujęzycznych opracowany
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na
podstawie „Programu nauczania języka
francuskiego
w gimnazjum, w sekcjach
dwujęzycznych”
Program nauczania języka niemieckiego.
Gimnazjum.
Kurs podstawowy.
„Śladami przeszłości’’.
Program nauczania ogólnego historii
w klasach I-III gimnazjum.
Program nauczania wiedzy o
społeczeństwie w gimnazjum.
Matematyka z plusem.
Program nauczania matematyki
dla trzeciego etapu edukacyjnego
(klasy I – III gimnazjum)
Autor/autorzy
Wydawnictwo
Klasa
Magdalena Bobińska
Wydawnictwo WSiP
Spółka z o.o.
Kl. I
Małgorzata Pamuła,
Mariusz Krysy,
Krystyna Herzig.
Wydawnictwo
Macmillan Polska
Spółka z o.o.
Kl. I
Anna Jaroszewska.
Wydawnictwo Nowa Era
Spółka z o.o.
Kl. I
Teresa Kowalewska,
Tomasz Maćkowski
Elżbieta Dobrzyca,
Krzysztof Makara.
Wydawnictwo Nowa Era
Spółka z o.o.
Wydawnictwo Pedagogiczne
Operon
Spółka z o.o.
Marta Jucewicz,
Marcin Karpiński,
Jacek Lech
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Kl. I
Kl. I
Kl. I
7/2015/2016
Biologia
8/2015/2016
Geografia
9/2015/2016
Fizyka
10/2015/2016 Chemia
11/2015/2016 Plastyka
Edukacja dla
12/2015/2016 bezpieczeństwa
13/2015/2016 Religia
Wychowanie do życia
14/2015/2016 w rodzinie
15/2015/2016 Wychowanie fizyczne
Program nauczania biologii w gimnazjum
„Puls Życia”.
Program nauczania geografii dla
gimnazjum.
Program nauczania fizyki w gimnazjum
„Spotkania z fizyką’’
Program nauczania chemii w gimnazjum.
Program nauczania przedmiotu plastyka
w gimnazjum.
Program nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa dla gimnazjum.
Program nauczania AZ-3-01/10 „Pójść za
Jezusem Chrystusem”
„Wędrując ku dorosłości.”. Wychowanie
do życia w rodzinie. Program nauczania
dla klas I-III gimnazjum
Program nauczania wychowania
fizycznego dla gimnazjum „Zdrowie,
Sport, Rekreacja”.
Anna Zdzieniecka
Ewa Maria Tuz
Grażyna Francuz-Ornat,
Teresy Kulawik.
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Beata Mikulik
Jarosław Słoma
Konferencja Episkopatu
Polski
Teresa Król
Urszula Kierczak
Wydawnictwo Nowa Era
Spółka z o.o.
Wydawnictwo Nowa Era
Spółka z o.o.
Wydawnictwo Nowa Era
Spółka z o.o.
Wydawnictwo Nowa Era
Spółka z o.o.
Wydawnictwo WSiP
Spółka z o.o.
Wydawnictwo Nowa Era
Spółka z o.o.
Kl. I
Kl. I
Kl. I
Kl. I
Kl. I
Kl. I
Kl. I
Wydawnictwo RUBIKON
Kl. I
Kl. I