szkolny zestaw programów nauczania

Transkrypt

szkolny zestaw programów nauczania
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Tytuł programu
Przedmiot
Język polski
Autor/autorzy
Adam Brożek,
Agnieszka Ciesielska,
Małgorzata Pułka,
Daniel Zych
Język
angielski
Melannie Ellis , Marianna
Niesobska
Program nauczania języka
angielskiego. Kurs
kontynuacyjny dla klas 1-3
gimnazjum. Poziom III.1 na
podbudowie II etapu
edukacyjnego.
Oxford
University Press
Polska Sp. z o.o.
Język
niemiecki
I. Nowicka, D. Wieruszewska.
Program nauczania języka
niemieckiego w klasach I-III
gimnazjum. Poziom podstawowy
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Sp. z o.o.
Język
francuski
Jadwiga SzarkowskaKubala i Dagmara Żaak
Hachette Polska
Geografia
E.Tuz, D.Szczypiński
Matematyka
Marta Jucewicz Marcin
Karpiński Jacek Lech
"Program nauczania języka
francuskiego obejmujący
podstawy i kontynuację
kształcenia na poziomie
gimnazjum"
Planeta Nowa. Program
nauczania geografii dla
gimnazjum
Matematyka z plusem.
Program nauczania matematyki
dla trzeciego etapu
edukacyjnego
(klasy I – III gimnazjum)
Chemia
Teresa Kulawik, Maria
Litwin
Nowa Era
Spółka z o.o.
Fizyka
Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik
Anna Zdziemnicka
Chemia Nowej Ery .Program
nauczania chemii w
gimnazjum.
Spotkania z fizyką. Program
nauczania fizyki w gimnazjum.
Puls życia .Program nauczania
biologii w gimnazjum
Śladami przeszłości .Program
nauczania ogólnego historii w
klasie I- III
Program nauczania informatyki
dla gimnazjum
Biologia
Swoimi słowami
Program nauczania języka
polskiego
w gimnazjum
Historia
Teresa Kowalewska
Tomasz Maćkowski
Informatyka
Ewa Gurbiel, Grażyna
Hardt-Olejniczak, Ewa
Kołczyk, Helena Krupicka,
Maciej M. Sysło
Maria Przychodzińska,
Bliżej muzyki. Program
Barbara Smoleńskanauczania muzyki w
Muzyka
Wydawnictwo
Nowa Era
Spółka z o.o.
Nowa Era Sp. z
o.o.,
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe M.
Dobrowolska
Sp. j.
Nowa Era
Spółka z o.o.
Beata Brodecka
Nowa Era Sp. z
o.o.,
Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne
Sp. z o.o.
Wydawnictwa
Szkolne i
Zielińska
gimnazjum
Zajęcia
techniczne
Urszula Białka
Zajęcia techniczne. Program
nauczania dla gimnazjum
Religia
Beata Misiek, Małgorzata
Krawczyk, ks. W. Osial
Wydawnictwo
Apostolicum
Plastyka
Beata Mikulik
Jezus drogą, prawdą i życiem.
Program nauczania religii w
gimnazjum.
Bliżej sztuki .Program
nauczania plastyki
Wychowanie
fizyczne
Urszula Kierczak, Janusz
Janota
Wychowanie
do życia w
rodzinie
Teresa Król,
Wędrując ku dorosłości”.
Wychowanie do życia w
rodzinie. Program nauczania
dla klas I-III gimnazjum
Wydawnictwo
"Rubikon"
Pedagogiczne
Sp. z o.o.
Wydawnictwo
Pedagogiczne
OPERON Sp. z
o.o.
Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne
Sp. z o.o.
Program nauczania dla
Wydawnictwo
gimnazjum. Koncepcja edukacji „Impuls”
fizycznej. Zdrowie-SportRekreacja.
Przyjęty uchwałą nr 2 Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2011 roku.

Podobne dokumenty