Nasz znak: XXXX-XX-XX/XX Tarnów, dnia XX miesi

Transkrypt

Nasz znak: XXXX-XX-XX/XX Tarnów, dnia XX miesi
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO JURY MIĘDZYNARODOWEGO
47. GIFFONI FILM FESTIVAL
WE WŁOSZECH
Imię i Nazwisko
kandydata
Data urodzenia/
Grupa wiekowa
(13+ ,16+, 18+)
……………………………………………… .....…/…..../….……….
………………………………………………
………………………..
Telefon/Adres e-mail kandydata
………………………………/…………………………………………
Telefony do rodziców kandydata
………………………….…../…….……………………………………
Nazwa szkoły kandydata
Justification
(Why I should be the part of the festival and
represent Poland as a juror of Giffoni Film
Festival.)
Uzasadnienie
(Dlaczego ja powinienem wziąć udział w
festiwalu i reprezentować Polskę jako juror
Giffoni Film Festiwal)
Proszę uzasadnienie napisać w języku
angielskim.
[1000 znaków, bez spacji]
……………………………………………………………...………......
.................................………………………………………………….
………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………...………….………………
.…………………………………..……………………………………………………
…………..……………………………………………………………..………………
….…………………………………………..………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..…………………………..
…………………………………..……………………………………………………..
………..………………………………………………………………………………..
………………………………….………………………………………………………
.………………….……………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………….………………………
………………………………………………….………………………………………
………………………………….………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………….…………………………
……………………………………………….…………………………………………
……………………………….…………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………….........................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Zostań
jurorem Giffoni Film Festival”
..................................................................................................Tarnów, dnia .......................