STARY TESTAMENT - $nt - H PALAIA DIAQHKH

Transkrypt

STARY TESTAMENT - $nt - H PALAIA DIAQHKH
STARY TESTAMENT - $nt - H PALAIA DIAQHKH - VETUS TESTAMENTUM
KSIĘGA ESTERY
Nazwa
Księga
Estery
‫אסתר‬
(BHS)
Skrót wg BT
Język
Redakcja
Czas opisywanych zdarzeń
Est
hebrajski; grecki (dodatki)
Tekst hebrajski - III-II w.
Tekst grecki - II-I w.
V w.
(czasy Kserksesa I: 485-465 p.n.e)
Treść
Wydarzenia
Struktura
Teologia - idee - myśli
Mardocheusz udaremnia zamach stanu
Królowa Waszti sprzeciwia się królowi
Aswerusowi i Estera zostaje królową
Haman dostawszy się do władzy przekonuje króla
do zagłady Żydów
Estera zażegnuje niebezbieczeństwo a Haman
ponosi śmierć
Żydzi biora odwet nad swymi wrogami
Zostaje ustanowione Święto Purim
I.Prolog (1,1a-r)
II. Estera zajmuje miejsce Waszti
(1,1-2,23)
III. Haman knuje spisek (3,1-15;
3,13a-g)
IV. Estera i Mardoecheszu błagają
o pomoc (4,1-16; 4,17a-z)
V. Przygotowanie wybawienia
(5,1a-2b; 5,1-14)
VI. Dramatyczna odmiana losu
(6,1-8,12; 8,12a-x; 8,13-9,19)
VII. Święto Purim (9,20-10,3)
VIII. Epilog (10,3a-l)
Tylko Bogu żywemu należy się
cześć
Lud Izraela jest inny
Bóg jest wsatnie ocalić swój naród
Parę cytatów…
Pojęcia
Ciekawostki
Wszelkimi sposobami chciał poznać to, co Bóg
zamierzał uczynić. (Est 1,1)
I wysłał listy do wszystkich państw królewskich [... ]
aby każdy mąż był panem w domu swoim i mówił, co
mu się podoba. (Est 1,22)
Jest pewien naród rozproszony i odłączony od
narodów we wszystkich państwach królestwa twego, a
prawa jego są inne niż każdego innego narodu
(Est 3,8)
Jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i
ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca,
(Est 4,14)
I będą dla nich owe dni w miesiącu Adar, czternastego
i piętnastego tegoż miesiąca, dniami zgromadzenia i
radości, i wesołości przed obliczem Boga według
pokoleń na wieki w Jego narodzie izraelskim (Est 10,3)
Święto Purim - święto
obchodzone 14 dnia miesiąca Adar
(luty/marzec) upamiętniające
uchronienie Żydów od zagłady w
perskim imperium Achmenidów.
Święto poprzedzone jest postem.
W synagodze czyta się wtenczas
zwój Estery, rodziela się dary i
spożywa świąteczny posiłek
Tekst hebrajski księgi nie
wymienia ani razu imienia
Boga
Tekst Księgi Estery został
przekazany w dwóch
wersjach: hebrajskiej i
greckiej, znacznie
poszerzonej, której
dodatki należą do tzw.
częsci deuterokanonicznych
księgi (1,1a-1r; 3,13a13g; 4,17a-17z; 5,1a-f.2ab; 8,12a12x; 10,3a-l)
Co do kanoniczności Księgi
Estery toczono niekończące
się spory
Cudowne ocalenie Żydów
skazanych w czasach
perskich na zagładę
Liber Esther
(Vg)
ΕΣΘΗΡ
(LXX)
Book of
Esther
Postaci/Bohaterowie
Estera, Mardocheusz,
Haman,
Aswerus/Artakserkses,
Waszti, Hegaj
Miejsca
Suza
eunuch - kastrat, w Biblii
występują często eunuchowie jako
strażnicy haremów królewskich