Elektronika i Telekomunikacja

Transkrypt

Elektronika i Telekomunikacja
PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: EiT- studia II-go stopnia
(stacjonarne)
Data wydruku: 2015-06-30
Data sporządzenia: 2015-06-30
Obowiązuje od roku akademickiego: 2015 / 2016
Lp
Moduły
W
M1_KO Moduł metod matematycznych
1 Zastosowania matematyki w technice 1
2 Zastosowania matematyki w technice 2
3 Metody optymalizacji
4 Zaawansowane metody numeryczne
5 Badania operacyjne
M1_EM Moduł kierunkowy
1 Technika światłowodowa i fotonika
2 Lab. techniki światłowodowej
3 Programowalne układy cyfrowe
4 Niezawodność i diagnostyka
5 Kompatybilność elektromagnetyczna
6 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
7 Teoria informacji i kodowania
8 Zarządzanie sieciami i usługami telekomunik.
9 Elektroniczne systemy przetwarzania energii
M1_MF Moduł humanistyczny (obieralny)
1 Język obcy (obieralny)
2 Przedmiot obieralny-nietechniczny
2 Wychowanie fizyczne
M1_SP Moduł specjalności
M1_DP Moduł dyplomowy
120
30
30
15
15
30
165
30
15
15
30
15
15
15
30
45
45
150
Proseminarium
Seminarium dyplomowe
Praca magisterska, egz. dyplomowy
Razem
Liczba egzaminów
Suma godzin / ECTS
Ć
L
P
75
15
15
15
15
15
75
15
45
15
15
30
15
15
15
15
15
105
60
15
30
60
30
30
60
30
30
195
45
45
30
30
45
300
45
15
45
30
30
30
30
30
45
150
60
60
30
270
60
30
30
480 315
75 105
975
63 godz. x 15 tygodni
8
49,2 32,3 7,69 10,8
PE
Sem. I
W Ć L P PE
16
5
4 2
4
2
2 1
4 2
24 7
4 2
1
3 1
3 1
3 2
3 1
2
2
3
9 1
4
5 1
1
1
3
1
10
4
2
2
4
16
4
3
2
6
2
1
1
1
4
2
4
2
1
1
1
2
1
1
2
2
Sem. III
W Ć L P PE
8
1
3
3
3
3
4
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
3
2
1
6
2
2
2
3
5
2
3
2
17
24
2
2
20
90
2
2
2
9
2
2
4
2
2
2
2
13 8
3
100
3
1
Sem. II
W Ć L P PE
2
23
30
15 9
3
1
30
5
30
4
2
2
2
10
2
8
22
2
20
30