Protokół z badania Księgi Wieczystej KW nr 64955

Transkrypt

Protokół z badania Księgi Wieczystej KW nr 64955
Protokół z badania Księgi Wieczystej KW nr 64955
( z dnia 11.04.2011 roku)
Dział I – oznaczenie nieruchomości oraz prawa związane z jej własnością:
Położenie: woj. pomorskie, Gdaosk, Al. Legionów 9
Opis: działka nr 434/1, powierzchnia: 0,1930 ha
działka nr 439/6, powierzchnia: 0,1495 ha
Sposób korzystania: działka zabudowana
Opis: budynek główny III kondygnacyjny o powierzchni 1310 m2
Pawilon parterowy o powierzchni 1080 m2
Dział II – wpisy dotyczące prawa własności i użytkowania wieczystego:
Właściciel – Uniwersytet Gdaoski z siedziba w Gdaosku
Dział III – ciężary i ograniczenia
Brak wpisów
Dział IV – Hipoteki
Brak wpisu
Gdaosk, 11.04.2011 rok
Opracował:
Michał Klepczyński