8 marca

Transkrypt

8 marca
Numer 3/2015 (7)
marzec 2015
www.nowinki.com.nl
Wydawnictwo bezpłatne
2
nr 3 (7)
marzec 2015
Felieton
nowinki.com.nl
Kolorowe spotkania z poezją polską
Co nam powiecie na
W tym roku po raz drugi zostałam zaproszona do jury
Wierszowiska, cyklicznego
Festiwalu Polskiej Poezji
dla Dzieci, organizowanego
przez Forum Szkół Polskich
w Holandii. Gdy w ubiegłym
roku zasiadłam na tym miejscu, byłam bardzo dumna i
ogromnie się z tego powodu
cieszyłam, ponieważ była to
niezapomniana przygoda. W
tym roku będzie jednak inaczej, wyjątkowo, ponieważ
Wierszowisko obchodzi swoje piętnastolecie.
Festiwal recytatorski w Holandii miał
swój początek wiele lat temu w Polskiej
Szkole w Tilburgu. Wtedy właśnie pani
Dorota Perłowska, jedna z nauczycielek,
wpadła na pomysł zorganizowania pierwszej takiej imprezy. Razem z Małgorzatą
Smółką przygotowały I Wierszowisko.
Później Gosia przygotowywała je sama,
do czasu, gdy bardzo aktywnie w przygotowania kolejnych edycji zaangażował się
Tomasz Karawajczyk, który poza wieloma
sprawami, odpowiedzialny jest również
za oprawę graficzną tego święta. Obecnie
organizacja Wierszowiska rozrosła się do
ogromnej grupy osób, w tym całego mnóstwa wolontariuszy. Dzięki tym wszystkim
niesamowitym ludziom i współpracy z Forum Szkół Polskich w Holandii również
tego roku odbędzie się kolorowe spotkanie
dzieci polonijnych z poezją.
Na scenie teatru w Malden jednego
dnia spotykają się dzieci z wielu szkół
polskich, zrzeszonych w FSPH, aby zaprezentować się przed szeroką publicznością.
Bezpłatny miesięcznik firmowy. Adres: Av. E. Demolder 1, 1030 Bruksela, Belgia
TVA BE 0824 080 128 www. nowinki.com.nl, e-mail: [email protected], nakład 20 000
Wydawca: NOWINKI VZW, Administrator: Agnieszka Nowak, Alfred Materna - tel. 0032 498 22 32 19
Redaktor naczelny: Katarzyna Ligocka
Skład i łamanie: Redakcja, Współpraca: Izabela de Groot-Sikora, Jacek Ciepliński, Agnieszka Steur, Klaudia Darkowska, Dominik Piotrowiak, Mariusz Narel
Iwona Ścisłowska, Aneta Zugaj, Jacek Rujna, Kaja Adamska
REKLAMA: tel. 0031 644 713 911 , [email protected]
Ogłoszenia drobne (bezpłatne): tel. 0031 644 713 911 (wyłącznie sms’y) lub e-mail: [email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Opracowania graficzne reklam są własnością redakcji.
nowinki.com.nl
Felieton
nr 3 (7)
marzec 2015
3
piętnastolecie?
Temu spotkaniu przyświeca to, co dla
mnie takie ważne: mówienie w języku polskim. Nasze dzieci mają okazję przekonać
się, jak wiele młodych ludzi, podobnych
do nich, mieszka w tym kraju, dzieci,
które w domach łączą kultury i języki
z dwóch światów.
Wierszowisko poznałam już z każdej
strony. W roku 2011 w domu powtarzałam
z dziećmi wiersze. Gdy mój syn w stroju
krakowiaka wkroczył na scenę, nie mogłam powstrzymać łez. Recytował wiersz
w języku polskim. To było cudowne. Rok
później zaczęłam pracować w Polskiej
Szkole w Utrechcie i z moimi uczniami
przygotowałam przedstawienie grupowe i powtarzałam wiersze ze wszystkimi
uczestnikami Wierszowiska z tej szkoły. Nie zajęliśmy żadnego miejsca, ale
zrozumiałam, jak wiele pracy kosztuje
przygotowanie młodych ludzi do występu
na scenie.
z redakcji Polonia.nl, Krzysztofa Birleta
z Niedzieli.nl, wieloletniego działacza
polonijnego Waldemara Pankiwa z PNKV,
pisarzy Łukasza Wierzbickiego i Łukasza
Dębskiego, znakomitą aktorkę Annę Nehrebecką-Byczewską. Dodam, że na tych
krzesłach zasiadało jeszcze wielu innych
wspaniałych ludzi.
Bycie członkiem jury to poważna sprawa i ogromny wysiłek, ponieważ nawet na
Występy na scenie w Malden to przeżycie dla wszystkich. Pozostają po tym
niezwykłe wspomnienia. Pamiętam, jak
w poniedziałek zaraz po festiwalu, moje
dzieci zabierały dyplomy i medale do
szkoły, by pokazać je swym holenderskim kolegom. Nie obyło się oczywiście
bez tłumaczenia wierszy na język niderlandzki, co dla moich, wtedy, maluchów
było ogromnym wyzwaniem, ale koledzy
i koleżanki chciały wiedzieć, co moje
chwilę nie można się wyłączyć. Na scenie
pojawiają się kolejne dzieci, a później
całe grupy i wszystkim należy poświecić
tyle samo uwagi. Staram się zapamiętać
każde dziecko, a jest ich tak wiele. Moje
notatki są bardzo obszerne, ponieważ przy
każdym występującym maluchu zapisuję
różne uwagi, aby później wiedzieć i nie
zapomnieć młodych artystów.
dzieci deklamowały na scenie. Również
w taki sposób przekazuję moim dzieciom
dumę z tego, skąd pochodzę, aby dzięki
występom na Wierszowisku również one
czuły tę dumę.
Z niecierpliwością czekam, co w tym
roku pokażą nam dzieci z Polskich Szkół
w Holandii.
Agnieszka Steur
Z tego zaproszenia byłam szczególnie
dumna, ponieważ w jury Wierszowiska
zasiadają niezwykłe osoby. Przez wiele lat
występujące dzieci oceniali niesamowici
ludzie. Pozwolę sobie wspomnieć panią
senator Borys Damięcką, panią konsul
Małgorzatę Pacek, Zofię Schroten-Czerniejewicz - redaktor naczelną „Sceny
Polskiej”, Małgorzatę Bos-Karczewską
Foto 3x: Gosia Lubbers
Gdy zostałam członkiem jury, nie
pracowałam już w żadnej szkole, ale
wiedziałam już bardzo dobrze, ile pracy
nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim dzieci kosztuje taki występ, ile wiąże
się z tym emocji i jak bardzo uczestnicy
przeżywają swoją recytację.
4
4
nr
marzec
2015
nr 3
3 (7) marzec
2015
Temat miesiąca
nowinki.com.nl
nowinki.com.nl
Kobiety – muzy,
Kobiety, kobiety, kobiety...
Często nazywane są „słabą
płcią”, ale okazuje się, że
dzięki osobistemu wdziękowi, stylowi, czarowi i szykowi niejednokrotnie zapisały się na kartach historii
i podbiły wiele zatwardziałych męskich serc, a czasem
osiągały to, co nie udawało
się mężczyznom. Stawały
się też muzami artystów, kochankami i żonami znanych
polityków, a nawet szpiegami.
Przełomem w postrzeganiu kobiet stała
się epoka pozytywizmu, a więc II poł. XIX
w., kiedy to dzięki emancypacji, panie
rozpoczęły karierę zawodową i przestały
być jedynie pięknym dodatkiem u boku
mężczyzn. Dziś, jako że Dzień Kobiet
jest tuż tuż, przedstawię sylwetki kilku
niezapomnianych przedstawicielek płci
pięknej, które stały się ikonami kobiecości.
Gdy mówi się o pracy w wywiadzie,
pierwszym skojarzeniem jest najczęściej
filmowy Agent 007, James Bond. Ale
istniały też kobiety parające się szpiegostwem i to nie w filmach, a w rzeczywistości. Najsłynniejszą była oczywiście
Mata Hari, urodzona w II poł. XIX w.,
której prawdziwe nazwisko brzmiało Margareta Gertruda Zelle. Ta czarująca,
choć niewykształcona Holenderka,
została szpiegiem w wyniku splotu
zaskakujących zdarzeń. Gdy była
nastolatką, wyrzucono ją ze szkoły... za romans z dyrektorem,
została tym samym pozbawiona szansy na zdobycie
wykształcenia w tamtych
rygorystycznych czasach.
Nie załamała się jednak
i szybko znalazła rozwiązanie swoich kłopotów:
dzięki anonsom matrymonialnym, poznała kapitana z Holenderskich
Indii Wschodnich, Rudolfa McLeoda. Starszy
o dwadzieścia lat oficer
zakochał się bez pamięci
w 19-letniej dziewczynie i wkrótce ją poślubił. Ale Greta nie
była zwolenniczką
stabilnego, spokojnego życia. Uwielbiała kosztowne
stroje i piękną
biżuterię, toteż
fundusze męża
dość szybko
uległy wyczerpaniu.
W tej sytuacji kapitan McLeod zdecydował, że wyjadą do Holenderskich
Indii Wschodnich, gdzie będzie mniej
okazji do rozrzutności. I choć na Jawie
Margareta urodziła dwoje dzieci, to nie
znosiła roli matki. Znudzona, wdawała
się coraz częściej w romanse, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu małżeństwa
w 1902 r., po powrocie do Amsterdamu.
Ale rozstanie z mężem oznaczało dla niej
kłopoty finansowe.
Zastanawiając się, skąd wziąć środki na
wygodne życie, postanowiła wyjechać do
Paryża i zostać luksusową prostytutką. Aby
spotkać odpowiednio bogatych mężczyzn,
zaczęła od roli egzotycznej tancerki i wtedy
właśnie wymyśliła sobie pseudonim Mata
Hari, co w języku indonezyjskim znaczy
„słońce”. Swoje występy wzorowała na
orientalnej kulturze Wschodu, a tańcząc
przypominała bohaterki z „Baśni tysiąca
i jednej nocy”. Podczas streaptisu nie była
wulgarna i wkrótce stała się sławna. Osiągnęła to, co chciała: bogactwo ofiarowane
przez hojnych adoratorów. Ale po kilku
latach i dla niej nadeszły ciężkie czasy,
gdyż wybuch I wojny św. oznaczał definitywny koniec jej kariery. Poza tym była
coraz starsza... Wróciła do Amsterdamu,
ale nudziła się, więc po pewnym czasie
wyjechała z powrotem do pełnego rozrywek Paryża. W tym czasie zainteresował
się nią brytyjski wywiad…
nowinki.com.nl
nowinki.com.nl
Temat miesiąca
nr 3nr(7)
6
marzec
2015
marzec 2015
5
5
uwodzicielki,
szpiedzy...
Ponieważ Mata Hari kochała pieniądze i niezależość, zdecydowała się zostać
szpiegiem na rzecz wywiadu francuskiego.
W zamian za współpracę zażądała miliona
franków, które... otrzymała. Jej zadaniem
było przedostanie się do Belgii, więc wyruszyła w podróż statkiem, przez Portugalię
i Holandię. W czasie jednego z postojów
na pokład weszli angielscy pracownicy
wywiadu poszukujący niemieckiej agentki
– Clary Benedix.
nie, gdzie w 1943 r. doszło do przewrotu
wojskowego. Jednym z ważnych ludzi
w państwie był w tym czasie płk. Juan
Peron, którego Evita spotkała w 1944 r.
podczas akcji charytatywnej na rzecz ofiar
trzęsienia ziemi. Eva był niezwykle ambitną kobietą: nie tylko wkrótce poślubiła
Perona, ale też zaczęła go namawiać do
udziału w kampanii prezydenckiej. Ponieważ wywodziła się z proletariatu, wykorzystała swoją pracę w radiu do wygłaszania
przemówień, w których solidaryzowała
się z biednymi. Propagowała program
reform „ku lepszemu światu”. To dzięki
niej Juan Peron został prezydentem i to ona
zaczęła odgrywać istotną rolę polityczną
w rządzie. Utworzyła Fundację Evy Peron, pomagającą ubogim, dzięki czemu
zdobyła uwielbienie milionów. Niestety,
Mata Hari została aresztowana i oskarżona o szpiegostwo na rzecz Niemiec.
Zaprzeczyła i przyznała się, że pracuje
dla wywiadu francuskiego, który z kolei
wyparł się współpracy ze zdekonspirowanym szpiegiem. Francuzi, za plecami Maty,
poprosili o jej odesłnie do Hiszpanii. Tam,
ta wciąż piękna kobieta, zaczęła obracać
się w kręgach niemieckich dyplomatów,
a uzyskane tym sposobem informacje
przesyłała do stolicy Francji. W 1917 r.
została wezwana do Paryża, a nastęnie
aresztowana pod zarzutem szpiegostwa
na rzecz Niemiec. Stwierdzono, że była
podwójnym agentem na usługach Francji
i Niemiec. Mata Hari nie przyznała się do
współpracy z wywiadem wroga, podkreślając, iż pieniądze dostawała za usługi
seksualne. Ani bogaci kochankowie, ani
najlepsi adwokaci nie zdołali jej ocalić.
Została rozstrzelana 15 października 1917
r. Uznano ją za superszpiega, choć określenie „super” w tym wypadku jest mocno
przesadzone. Mata Hari była niewątpliwie
kobietą kochającą luksus, a szpiegostwo
było dla niej jednym ze sposobów zarobienia wielkich pieniędzy.
zmarła bardzo młodo, w wieku 33 lat, na
raka macicy.
Inną postacią, która trwale zapisała się
w pamięci nie tylko Argentyńczyków, jest
Eva Peron była bez wątpienia charyniewątpliwie Eva Peron, zwana powszech- zmatyczną postacią, działaczką politycznie Evitą. Sylwetka tej niezwykłej kobiety ną i społeczną, która na stałe wpisała się
została przybliżona europejskim odbiorcom w historię XX w. O tym, jak bardzo była
przede wszystkim dzięki musicalowi „Evi- uwielbiana przez naród, świadczy rozpacz
ta” z 1996 r., w reżyserii Alana Parkera. obywateli po jej śmierci.
María Eva Duarte de Peron urodziła się na
argentyńskiej prowincji w 1919 r., ale od
Bez kobiet świat byłby zapewne mało
najmłodszych lat marzyła, aby zostać mo- interesujący, bo ta słaba płeć inspiruje
delką i aktorką. Jako nastolatka uciekła do mężczyzn do działania. Świetnym tego
Buenos Aires, gdzie powoli zaczęła robić przykładem była Gala, muza, kochanka
karierę. Były to ciężkie czasy w Argenty- i w końcu żona ekscentrycznego hisz-
pańskiego artysty, Salvadora Dalego. Naprawdę nazywała się Helena Diakonowa
i była Rosjanką. Po raz pierwszy spotkała
Dalego w 1929 r., kiedy wraz z mężem
i córką przyjechała do Hiszpanii, gdzie
Salvador zapraszał latem znanych wtedy
surrealistów. Jak wspominają biografowie,
Gala nie była zbyt urodziwa, ale za to inteligentna i pewna siebie. To ona dostrzegła
geniusz Salvadora i choć była o dziesięć
lat starsza, zauroczyła Dalego od początku.
Gala rozwiodła się z mężem i resztę życia,
aż do jej śmierci w 1982 r., spędziła z tym
hiszpańskim artystą.
Wielu uważa, że Gala była nie tylko
muzą Dalego. On miał jej zawdzięczać
ocalenie przed szaleństwem i przedwczesną
śmiercią. Dlaczego? Ponieważ był dziwakiem w życiu codziennym i to właśnie za
radą Gali zaczął traktować swe dziwactwa
jako zalety. Poza tym Gala jako pierwsza
uwierzyła w geniusz wybranka, promowała
jego malarstwo nawet wtedy, gdy żyli
w biedzie i pożyczali pieniądze. Była przy
Salvadorze cały czas, gdy malował. O tym,
jak wielką rolę odgrywała w życiu artysty,
świadczy dobitnie fakt, że od momentu
śmierci ukochanej, Dali namalował tylko
jeden obraz. Od tego czasu nie miał już
chęci żyć ani tworzyć.
Ktoś kiedyś powiedział, że przyszłość
należy do tych, którzy wierzą, że spełnią się
ich marzenia. Zaprezentowane tu sylwetki
trzech różnych kobiet są tego dowodem.
Każda z bohaterek jasno wyznaczyła sobie
cele, do których dążyła i osiągnęła je. Zapewne pomógł im w tym charyzmatyczny
charakter i kokieteria. A ponieważ Dzień
Kobiet zbliża się wielkimi krokami, więc
wszystkim kobietom, małym i dużym, ślę
życzenia – drogowskaz:
„Bądź jak szampan, uderzaj do głowy…
Bądź jak 6 w totka,
jedna jedyna na całe życie...
Bądź jak Ferrari z salonu,
nigdy nie zawiedź...
Bądź jak Media Markt,
NIE DLA IDIOTÓW!!!
Bądź sobą!”.
Iwona Ścisłowska
6
nr 3 (7)
marzec 2015
nowinki.com.nl
nowinki.com.nl
Aktualności
nr 3 (7)
marzec 2015
7
Wybrane zmiany w przepisach
w Holandii po 1 stycznia 2015
Pracowniku! Możesz się cieszyć, gdyż płaca minimalna
wzrasta. Masz 23 lata lub
więcej – przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia w wysokości 1.501,80 € miesięcznie, przy pracy na pełen etat.
W 2014 było to 1.495,20 €.
Zmieniają się także zasady dotyczące
zasiłku dla bezrobotnych (nid. bijstandsuitkering). Masz obowiązek zaakceptować
oferowaną pracę albo zrewanżować się
w jakiś inny sposób na wezwanie gminy.
Jeśli jesteś zatrudniony w tak zwanym loondienst, masz kontrakt o pracę
i otrzymujesz regularne wynagrodzenie,
a Twoja żona lub partnerka właśnie urodziła dziecko, masz prawo do 3 dni urlopu
rodzicielskiego. Oprócz tego przysługują
Ci 2 dni płatnego kraamverlof, związanego
z opieką nad położnicą.
mandatów, masz większą szansę na pozbycie się prawa jazdy.
ubezpieczenia zdrowotnego. Wzrasta też
o 15 € obowiązkowe „własne ryzyko” (nid.
eigen risico”). W 2015 będziemy płacić
375 € własnego ryzyka za poniesione koszty medyczne. Informację o tym dostałeś
na pewno od swojego ubezpieczyciela.
Dobrze się z nią zapoznaj, by nie być zaskoczonym.
i nocnych zapewnić jak najlepsze warunki.
Palenie także jest droższe!
Akcyza na tytoń wzrosła o 9 centów za
paczkę papierosów (19 sztuk) czy paczkę
40 gram tytoniu.
Transport
W związku ze wzrastającymi co roku
W czasie weekendu pojawi się więcej
płacami rosną też o 0,8% koszty alimentów. pociągów. NS i ProRail pracują nad tym, by
Ulega zmianie pakiet podstawowy podróżującym w godzinach wieczornych
Poprawia się sytuacja pracowników
tymczasowych. Rząd Holandii dąży do
tego, by mieli oni takie same prawa w pracy jak pracownicy zatrudnieni na stałe.
Podatniku!
Okres składania zeznania podatkowego
za rok poprzedni został przedłużony do 1
maja. Jeśli rozliczysz się przed 1 kwietnia,
już przed 1 lipca otrzymasz informacje
o ewentualnym zwrocie lub dopłacie.
Jeszcze tylko do 1 lipca 2015 możesz
skorzystać z 6% taryfy VAT, jeśli chcesz
rozbudowywać dom starszy niż dwa lata.
Chodzi tu o koszty pracy przy renowacji,
odnawianiu mieszkania, ale także ogrodu.
Przedsiębiorco!
Od 1 stycznia Urząd Podatkowy nie
ma obowiązku wypłacenia zwrotu VAT
na twój rachunek osobisty. Możesz podać
inny numer rachunku, na który ma zostać
przelana kwota podatku VAT.
Rodzicu!
Zmniejszyła się liczba uprawnień
związanych z opieką nad dziećmi. Jako
rodzic możesz korzystać z czterech ustaleń
dotyczących dzieci: rodzinnego (nid. de
kinderbijslag), dodatkowego budżetu na
dziecko (nid. het kindgebonden budget),
dodatku uzależnionego od przychodów
(nid. de inkomensafhankelijke combinatiekorting) i dopłaty do świetlicy (nid.
de kinderopvangtoeslag).
Właścicielu psa lub kota!
Jeśli zamierzasz zabrać ze sobą do Holandii swego pupila – szczeniaka czy kotka,
pamiętaj, że musisz mieć dla niego paszport. Zwierzę musi być też zaszczepione
przeciwko wściekliźnie, a taką szczepionkę można podać dopiero po 15 tygodniu
Kierowco!
życia. Od 29 grudnia 2014 szczepienie
Od 1 stycznia wzrosła akcyza na ben- przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe
zynę o 1 cent do 77 centów i na gaz (lpg na terenie Holandii.
i gaz ziemny) 33 centy.
Anna Gregorowicz-Metz
Uwaga! Od 1 stycznia wzrastają o 0,8%
kwoty mandatów. Ma to związek z inflacją. Źródło: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verandeJeśli jesteś recydywistą w otrzymywaniu ringen-1-januari-2015/maak-uw-eigen-overzicht
8
nr 3 (7)
marzec 2015
Wydarzenia
nowinki.com.nl
200 rocznica najsłynniejszej bitwy w historii
Wielka inscenizacja
O Napoleonie niewątpliwie każdy słyszał na
lekcjach historii. Ale czym innym jest wkuwanie suchych faktów, a czym innym obejrzenie
na żywo inscenizacji jednej z najsłynniejszych
bitew w historii Europy.
W Waterloo oddalonym o ok. 16 km od Brukseli w dniach
19-20 czerwca 2015 odbędzie się rekonstrukcja zmagań Napoleona z wojskami angielskimi. Będzie to wielkie wydarzenie
kulturalne z udziałem 5 000 statystów, 300 koni i 100 armat.
Bilety są do nabycia tylko online na stronie www.waterloo2015.
org, a chętni powinni się spieszyć, żeby zakupić wejściówki
i zarezerwować hotele, gdyż zainteresowanie jest ogromne.
Pierwszego dnia odbędzie się inscenizacja ataku Francuzów,
a drugiego – kontrofensywa aliantów.
Przed tak niezwykłą podróżą w przeszłość, warto najpierw
uporządkować kilka podstawowych informacji umożliwiających zrozumienie wydarzeń z 18 czerwca 1815 r. Ale po kolei!
Napoleon Bonaparte jest uwielbianym po dziś dzień bohaterem
Francji, gdyż odnosił wielkie sukcesy militarne jeszcze zanim
został cesarzem w 1804 r. Zasłynął zwycięskimi walkami we
Z racji tego, że inscenizacje zaczynają się o 20:00 w amfiteatrze na świeżym powietrzu, warto wcześniej zarezerwować
hotel i następny dzień poświęcić na zwiedzenie niezwykłego
miasta, które jest przesiąknięte historią.
Warto zacząć od centrum dla zwiedzających (Route du
Włoszech, gdzie pod jego rozkazami służyły Legiony Polskie, Lion 315, 1410 Waterloo), które jest czynne od kwietnia do
zorganizował wyprawę do Egiptu, podczas której odkryto staro- października, w godz. 9:30-18:30 oraz od listopada do marca,
żytne skarby, odniósł spektakularne zwycięstwa pod Marengo, w godz. 10:00-17:00.
Ulm, Austerlitz czy Wagram.
Zakupiony bilet upoważnia do skorzystania z kilku atrakcji,
Jednak – jako że „fortuna kołem się toczy” – i dla niego zaczynających się od pokazu dwóch filmów, mających na celu
nastały ciężkie czasy. Od 1812 r., czyli od momentu zorganizo- zrozumienie, dlaczego Napoleon przegrał bitwę. Pierwszy z nich,
wania wyprawy na Moskwę, Napoleon doświadczył serii pora- pt. „Waterloo, historia bitwy”, pokazuje wpływ tego starcia
żek. W 1814 r., pod wpływem nalegań marszałków, Napoleon na historię Europy, drugi zaś ujawnia decydujące momenty
abdykował i w tym samym roku został zesłany na wyspę Elbę, w czasie przebiegu batalii i jest fragmentem produkcji z 1970
położoną ok. 20 km od wybrzeża Włoch. Dziesięć miesięcy r. zatytułowanej „Waterloo”, w reżyserii Siergieja Bondarczuka.
później Bonaparte uciekł z Elby i powrócił do Francji 1 marca Oba pokazy trwają około 40 min.
1815 r. Tak rozpoczęło się słynne „sto dni Napoleona”, zakońNastępnie warto się wspiąć po 226 schodach na tzw. „Kopiec
czone ostatecznie jego klęską 18 czerwca 1815 r. w bitwie pod Lwa”, skąd rozciąga się panorama na całe pole bitwy. Kopiec
miasteczkiem Waterloo, położonym na terytorium Belgii.
został usypany z 30 000 m³ ziemi, na której walczyli żołnie-
nowinki.com.nl
Wydarzenia
nr 3 (7)
marzec 2015
9
walk pod Waterloo
rze. Na jego szczycie postawiono posąg olbrzymiego lwa spoglądającego
w stronę Francji.
Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć można powoli zejść na dół, aby
zwiedzić kolejne obiekty znajdujące się tuż obok. Są to: Muzeum Figur
Woskowych oraz Panorama Bitwy. Pierwsze ukazuje postaci woskowe,
które odtwarzają sceny ze Sztabu Generalnego Napoleona oraz zwycięzców:
Wellington’a i Blüchera. Panorama Bitwy z kolei mieści się w potężnym,
okrągłym budynku i przedstawia wielki obraz olejny, który można oglądać,
obchodząc go dookoła. Przed płótnem znajdują się liczne makiety naturalnej
wielkości, obrazujące okrucieństwo zmagań. Są więc ranne konie i bardzo
młodzi żołnierze pokazani tak sugestywnie, że ciarki przechodzą po plecach.
Mając za sobą zwiedzanie tych budynków, można się udać specjalnym
wozem na wycieczkę po polu bitwy (tzw. „Battlefield Tour”). Ta atrakcja
jest dostępna od kwietnia do października, ale również w czasie zimowych
weekendów, gdy jest sprzyjająca pogoda. Po zajęciu miejsc rozpoczyna
się trwająca ok. 50 minut wyprawa, w czasie której z głośników słychać
komentarze dotyczące wydarzeń z 18 czerwca 1815 r.
Do innych ciekawych miejsc zalicza się Muzeum Wellingtona, mieszczące się na Chaussée de Bruxelles 147. Tam znajdują się liczne, autentyczne
dokumenty z czasów słynnego starcia oraz kolekcja rzadkiej broni, która
zapewne zainteresuje chłopców.
Wreszcie, pod koniec wycieczki, warto obejrzeć ostatnią kwaterę główną
Napoleona (Chaussée de Bruxelles 66 w Vieux-Genappe), w starym folwarku,
zwanym „Caillou”, gdzie wielki cesarz Francji spędził ostatnią noc przed
bitwą pod Waterloo. Tu znów będzie raj dla dzieci i młodzieży, głównie płci
męskiej, gdyż w kolejnych pomieszczeniach prezentowane są: broń, medale
i inne tego typu pamiątki.
Udział w wielkim widowisku upamiętniającym 200. rocznicę klęski
Napoleona ze względu na rozmach przygotowań i planowane przybycie
licznych prominentów na pewno na lata pozostanie w pamięci.
Iwona Ścisłowska
Garść faktów o bitwie pod Waterloo
18 czerwca 1815 r.:
Artur Wellington – generał i wódz angielski
dowodzący ok. 80 000 żołnierzy.
Gebhart von Blücher – marszałek i dowódca
pruski, sprzymierzeniec Wellingtona.
Napoleon Bonaparte – cesarz Francuzów
stojący na czele ok. 90 000-tysięcznej armii.
17 czerwca – po południu nastąpiło załamanie pogody: zerwał się silny wiatr, zaczął
padać ulewny deszcz.
18 czerwca:
►►godz. 6:00 – ustała nocna ulewa i armia
angielska zaczęła zajmować wyznaczone pozycje,
►►godz.11:30 – Napoleon rozpoczął bitwę
ostrzałem artyleryjskim skrzydła Brytyjczyków, ale efekt był daleki od spodziewanego, bowiem wiele pocisków grzęzło
w błocie;
►►od Wavre, gdzie powinno iść wsparcie dla
Napoleona, nadciągnęli Prusacy, wspierający Anglików,
►►godz. 16:30 – w położeniu obu armii nie
było widać większych zmian,
►►godz. 18:30 – nastąpiła krótka przerwa
w działaniach wojennych wciąż nierozstrzygniętej bitwy. Armia angielska
stopniała do połowy stanu, ale i Francuzi
nie mieli prawie żadnych rezerw
►►nadchodzi pruski korpus dowodzony przez
von Bülowa, stanowiący wsparcie Anglików,
►►godz. 19:00 – Napoleon postanowił podjąć
ostatni atak na pozycje Wellingtona,
►►ok. godz. 19:30 – na pole bitwy przybył
kolejny korpus pruski,
►►godz. 19:30 – Napoleon zaatakował
Anglików, wierząc, że z pomocą nadejdą
mu francuskie posiłki do rozbicia armii Blüchera,
►►godz. 21:00 – Wellington wydał rozkaz
generalnego szturmu na cofających się
Francuzów, którzy walczyli do końca.
22 czerwca – po porażce pod Waterloo,
Napoleon został zmuszony do abdykacji
i jako brytyjski więzień został zesłany na
wyspę Świętej Heleny, gdzie spędził ostatnie
lata życia.
Źródło: wikipedia.org
10
nr 3 (7)
marzec 2015
Hobby
nowinki.com.nl
Dawne początk
Piwo, jakie znamy dzisiaj, to efekt wielowiekowej ewolucji, która ma swoje początki wśród starożytnych cywilizacji. Zmiany w technikach rolnych,
rozwój miast, religia oraz budowanie społeczeństw w oparciu o handel
miały wielki wpływ na obecność i doskonalenie tego napoju.
korzenie również w Patagonii, Afryce, Chinach czy na stepach
Azji środkowej.
Piwo powstało z udomowienia roślin bogatych w skrobię, jak
na przykład jęczmień, ryż czy kukurydza. Skrobia jest głównym
źródłem żywności dla ludzi oraz podstawą tworzenia napojów
fermentowanych. Umiejętność robienia mąki stała się jedną
z podstaw tworzenia nie tylko chleba, ale i piwa.
Sumeryjskie źródła
Najstarsze znane ślady produkcji piwa pochodzą
z wykopalisk przeprowadzonych w Iranie. Pierwsze
ślady pisemne również pochodzą z regionu między rzeką Tygrys i Eufrat, czyli z dzisiejszych
terytoriów Iraku, Syrii i Iranu. To właśnie
na glinianych tabliczkach są spisane pierwsze
przepisy na robienie piwa, mity oraz dokumenty
prawne. Dzięki nim można się dowiedzieć, iż piwo już
wówczas stanowiło istotną część kultury i gospodarki miast
O
ile badania
archeologiczne
pozwoliły odnaleźć
pierwsze wzmianki o piwie w dawnej Mezopotamii około 9000 r. p.n.e., to
tworzenie napojów na bazie fermentacji (przemiany
związków organicznych)
obecne jest w wielu kulturach na całym świecie.
Z tego powodu piwo
ma swoje
sumeryjskich. Przy tym rola kobiet była bardzo istotna jako
osób odpowiedzialnych za ówczesne tawerny.
Symbolem piwa jest odwrócony trójkąt podtrzymywany
przez inny trójkąt, co stanowi wyobrażenie pojemników
do warki i przechowania. Nazwa „płynny chleb” (często
nadawana piwu) pochodzi z tamtych czasów i jest związana z postacią, jaką miało piwo, które wielce odbiega
od tego, co znamy dzisiaj i prawdopodobnie łatwiej
można je porównać z kwasem chlebowym. Sumerowie jednak potrafili stworzyć kilkanaście rodzajów
napoju, używając różnych zbóż oraz innych roślin.
nowinki.com.nl
Hobby
ki piwa
Ninkasi
Bogini Ninkasi była ważnym odniesieniem dla Sumerów.
Starożytni Sumerowie czcili piwo, które zrobili i chwalili boginię Ninkasi za cud fermentacji. Hymn do Ninkasi to dwie
pieśni, które opisują proces warzenia oraz pojemniki, w których podawane jest piwo. Imię bogini Ninkasi stanowi nawet
dzisiaj inspirację dla browarów. Tak nazywają się browary w
Stanach Zjednoczonych (Oregon), we Francji (Lyon) czy w
Polsce. Także w ostatnich latach kilku piwowarów w Stanach
Zjednoczonych postanowiło odtworzyć piwo według wzorców odczytanych z glinianych tabliczek.
Babilońskie prawodawstwo
Na tych samych ziemiach powstało państwo Babilonu, które również zapisało się w historii piwowarstwa. Babilończycy
poszerzyli panoramę dostępnych piw aż do kilkudziesięciu rodzajów, chociaż głównymi kategoriami były piwa jęczmienne
i orkiszowe. Wśród nich były i piwa ciemne, czerwone oraz
także z dodatkiem owoców jak np. z syropem z daktyli.
Władcy Babilonu dbali również o jakość piwa. Wśród wielu
surowych przepisów Kodeks Hammurabiego wprowadził także zapiski dotyczące piwa. Ustalał on między innymi maksy-
nr 3 (7)
marzec 2015
11
malne ceny dla piwa oraz kary dla niespełniających warunków
podawania piwa. Za oszukiwanie konsumenta odnośnie ceny
czy jakości piwa przewidywano śmierć przez utopienie.
Jakość piwa była istotną cechą, gdyż piwo oprócz bycia
napojem dla całego społeczeństwa trafiało również do kapłanów
i władców. Dodatkowo piwowarzy mieli powinności odnośnie
chorych, gdyż to oni zapewniali różne składniki pomagające
w prawidłowym odżywaniu się, a piwo również nie było filtrowane (oraz pite przez słomkę). Zwiedzając wystawy dotyczące
czasów starożytnych, często natkniemy się na zbiory pokazujące
proces warzenia oraz naczynia do robienia piwa. Czasy te do
dziś są ciekawym polem badań dla historyków, archeologów czy
pasjonatów. Dalsze dzieje w innych czasach i innych zakątkach
świata będziemy poznawać w następnych numerach.
Jan Lichota
12
nr 3 (7)
marzec 2015
Społeczeństwo
nowinki.com.nl
Jak zniknąć z sieci?
Może się zdarzyć, że do Internetu trafią informacje na
nasz temat, których nigdy
byśmy tam nie chcieli zobaczyć. Czy to treści szkalujące
naszą osobę, kompromitujące, czy też po prostu dane
osobowe, które zagrażają
naszej prywatności. Jedno
jest pewne – powinniśmy
zrobić wszystko, co w naszej
mocy, by je stamtąd usunąć.
Różne dane na nasz temat mogą zostać wykradzione lub wyłudzone przez
nieuczciwe firmy lub strony bądź też zamieszczone przez ludzi, którzy chcą nam
po prostu zaszkodzić. Często serwery,
na których owe treści są zamieszczone,
znajdują się w egzotycznych „rajach
serwerowych”, gdzie nie obowiązuje europejska czy amerykańska jurysdykcja.
W takiej sytuacji dochodzenie swoich praw
w celu usunięcia niepożądanych danych
może być wręcz niemożliwe. Jedynym
ratunkiem pozostaje wtedy wniosek do
globalnych graczy na rynku wyszukiwarek internetowych, by dane strony usunąć
z wyników wyszukiwania. Oczywiście nie
spowoduje to, że informacje na nasz temat
znikną, jednak dostęp do nich zostanie
znacznie ograniczony.
Od maja 2014 w Unii Europejskiej
obowiązuje prawo, które pozwala osobom
prywatnym zwracać się do właścicieli wyszukiwarek o wykreślenie poszczególnych
stron z wyników wyszukiwania. Największym graczem jest tu Google – w dalszej
części artykułu wyjaśnię, jak wygląda
ów proces właśnie dla tej wyszukiwarki.
Jednak uwaga – nawet jeśli nasz wniosek
zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane
strony znikną z wyników wyszukiwania,
jeśli łączymy się z Internetem z obszaru
Unii Europejskiej! Inaczej mówiąc, osoby
spoza UE nadal będą mogły łatwo dotrzeć
do nowych niepożądanych danych!
Istnieje firma Profile Engine, która
skopiowała 420 mln profili z Facebooka
i udostępnia je wszystkim publicznie pod
adresem profileengine.com. Jeśli wrzucisz
swoje imię i nazwisko do Google i znajdziesz wśród wyników swój profile na tej
stronie, poniżej znajdziesz szczegółowe
informacje, jak go usunąć zarówno z wyników wyszukiwania, jak i całkowicie ze
strony Profile Engine.
Google
Rezydenci Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Szwajcarii (czyli 28 państw UE, Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Szwajcaria)
mają prawo do wnioskowania o usunięcie
poszczególnych stron z wyników wyszukiwania, jeśli są ku temu rzeczywiste podstawy. Formularz w języku polskim znajduje
się na stronie https://support.google.com/
legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=pl. Formularz ten jest intuicyjny
i prosty do wypełnienia. Pamiętajmy, by
skopiować dokładny adres strony, którą chcemy usunąć oraz podać konkretny
powód. Jako że musimy załączyć skan
dowodu tożsamości (paszport lub dowód
osobisty), pamiętajmy, by w programie
graficznym zaczernić wszystkie informacje
i numery poza naszym imieniem i nazwiskiem (jeśli nie wiemy jak, zawsze można
skopiować dokument, zaczernić grubym
markerem i ponownie zeskanować). Od
maja setki tysięcy Europejczyków wystąpiły już do Google o usunięcie informacji
na swój temat z wyników wyszukiwania,
jednak większość wniosków została odrzucona jako bezpodstawne. Jeśli jednak
chodzi o Profile Engine, nasz wniosek
nowinki.com.nl
z pewnością zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli tylko uzasadnimy, że nasz
profil został założony bez naszej zgody,
na podstawie nielegalnie zdobytych informacji i poprzez nielimitowany dostęp
naraża nasze dobra osobiste. Osoby spoza
UE mogą zaś wnioskować o usunięcie
danej strony tylko na podstawie naruszenia
praw autorskich.
Profile Engine
Jeśli Profile Engine wykradł nasz profil
z Facebooka i charakter dostępnych tam
danych sprawia, że chcielibyśmy, by całkowicie zniknęły z Internetu, warto poświęcić
trochę czasu i energii i przeprowadzić
akcję usunięcia naszego profilu z profileengine.com. Najpierw jednak będziemy
musieli uzyskać do niego dostęp. Jeśli
byliśmy na tyle przezorni, że nie mieliśmy
swojego adresu email na fejsbukowym
profilu, będzie to wymagało udowodnienia, że jesteśmy konkretną osobą (jeśli
nasz adres email był dostępny, wystarczy
go podać i otrzymamy na niego hasło
do profilu). Profile Engine jest, niestety,
dostępny tylko w języku angielskim. Jeśli
nasza znajomość angielskiego jest niewystarczająca, z pomocą przyjdzie nam
Google Translate (dostępny pod prawym
przyciskiem myszy w przeglądarce Chrome lub jako część dodatku Google Toolbar
do przeglądarki Internet Explorer). Aby
kontynuować proces usuwania profilu, musimy najpierw utworzyć konto na https://
profileengine.deskpro.com (dostępne także
przez menu „Help” > „our new helpdesk
and knowledgebase system”). Sugeruję
użycie do tego celu adresu email, który
nie jest naszym głównym kontem. Może to
być adres stworzony tylko i wyłącznie do
tego celu (nie wiadomo, co Engine Profile
będzie robił z zarejestrowanymi adresami
email; można się spodziewać spamu).
Społeczeństwo
Następnie zacznijmy proces usuwania
profilu na stronie https://profileengine.
deskpro.com/new-ticket. Po zalogowaniu wybierzmy w polu „Department”
opcję „Delete”. W polu „Profile URL”
skopiujmy dokładny adres naszego profilu z przeglądarki (zaczyna się na http://
profileengine.com/people/). Podobnie jak
w przypadku Google, musimy dostarczyć
skan dowodu tożsamości. Pamiętajmy, by
wszystko, co zbędne, było zaczernione. Jeśli nasz profil miał nasze zdjęcie, musimy
również pozostawić zdjęcie – w przeciwnym razie je również możemy zaczernić
(czyli generalnie nie zostawiamy nic więcej poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem). Wybieramy opcję „ID Document
attached” zgodnie z prawdą – „Passport”
dla paszportu lub „Other official identity
document or card” w przypadku dowodu osobistego. Przez link „Attach a file”
załączamy nasz skan dokumentu. W „ID
picture” wybieramy opcję „The attached
ID document includes a picture of me”.
Następnie w „Profile picture” wybieramy
zgodnie z prawdą – jeśli nasz profil posiada nasze zdjęcie – pierwszą opcję („My
profileengine profile includes a picture”).
W przeciwnym razie wybieramy drugą
opcję. W polu „Additional information”
sugeruję umieścić następujący tekst,
który nie pozostawi tej szemranej firmie
pola manewru:
„Dear Profile Engine,
Please permanently delete my profile
in its entirety, including all information
relating to me, my friends, groups, maps,
apps, estimated IQ, music and any other
information you are currently publicly
displaying or you might have acquired
that relates to me. I have attached a scan of
my identity document, which is adequate
to identify me for this purpose. Once you
nr 3 (7)
marzec 2015
13
verified my identity, please permanently
delete this scan as well. Please confirm
back to me via email once my profile has
been successfully deleted.
Thank you!
Best regards,
Imię Nazwisko”
Na zakończenie klikamy na „Submit”.
Powinniśmy dostać potwierdzenie na maila, że nasz wniosek został złożony. Nasz
profil powinien zostać usunięty w przeciągu 28 dni.
Afera z Profile Engine to tylko przykład tego, jak niebezpieczne może być
umieszczanie prywatnych informacji w Internecie, nawet na rzekomo zamkniętych
profilach dostępnych w teorii tylko dla
znajomych. W dobie ciągle rosnącej cyberprzestępczości tego typu historie, a także
te znacznie poważnieje, będą się stawać
coraz częstsze. Dlatego warto zachować
czujność i zdrowy rozsądek względem
tego, co zamieszczamy na portalach społecznościowych, a także edukować swoje
dzieci, rodzinę i znajomych. Co ciekawe,
dzieci są często bardziej świadome niebezpieczeństw czyhających w Internecie niż
pokolenie dorastające w Polsce Ludowej.
Z czasem może się okazać, że interwencje w to, co jest dostępne na nasz
temat w internecie, będą musiały być coraz częstsze. Dlatego warto nie tylko być
wyczulonym na to, co możemy znaleźć
na swój temat, ale także wiedzieć, jak
reagować, gdy coś tam być nie powinno.
Pamiętajmy, że jeśli coś godzi w naszą osobę, nie jesteśmy skazani na ciche i bezsilne
przypatrywanie się rozwojowi wydarzeń,
lecz możemy wziąć sprawy we własne ręce
– istnieją ku temu narzędzia i instrumenty
prawne, które nas w tym wspomogą.
DP
14
nr 3 (7)
marzec 2015
Matka i dziecko
nowinki.com.nl
Wywiad z Lucyną Wybranowską, organizatorką i prowadzącą kursy dla rodziców i przys
W trosce o wyjątkowość c
Zawsze, gdy ktoś prosi, bym coś o sobie powiedziała, rozpoczynam od tego, że jestem
żoną i matką. Wszystko, co osiągnęłam w
moim życiu, stawało się ważniejsze i cenniejsze właśnie dlatego, że mam dzieci i łatwiejsze dzięki wsparciu męża.
Ciąża to niezwykły czas w życiu każdej kobiety. To czas
ekscytacji i obserwacji rozwijającego się cudu. To również czas
niepewności i strachu o kolejny dzień. Ciąża i poród w obcym
kraju mogą ten strach i obawy spotęgować lub właśnie ukoić.
Najważniejsze jest, aby kobiety wiedziały, z czym przyjdzie im
się zmierzyć w ciągu tych niesamowitych miesięcy.
Gdy dowiedziałam się o inicjatywie Lucyny Wybranowskiej, od razu pomyślałam, że muszę z Nią o tym porozmawiać
i w ten sposób przybliżyć czytelnikom „Nowinek” pasję tej
niezwykłej kobiety.
AS: Czym są organizowane przez Panią spotkania? Kto
może wziąć w nich udział?
LW: Zapraszam wszystkie kobiety, mężczyzn oraz pary, które
spodziewają się maluszka, a także rodziców chcących porozmawiać o swoich odczuciach towarzyszących ciąży i przyjściu
dziecka na świat. Czuję głęboką potrzebę przekazania wiedzy
o wpływie porodu na całe nasze życie. O tym, że sposób, w jaki
znaleźliśmy się na świecie, wpływa na nasz charakter i sposoby
zachowania, relacje z ludźmi, sposób uczenia się. Rodzicom,
którzy już mają dzieci, te wiadomości pomogą w zrozumieniu,
dlaczego tak a nie inaczej zachowują się ich pociechy. A tym
spodziewającym się maluszka nasze rozmowy uzmysłowią,
jak bardzo mogą wpłynąć na to, aby ich dziecko było radosne,
rezolutne, pewne siebie i otwarte na świat. Naturalny poród to
największy skarb, jaki możemy dać dziecku i sobie, jeżeli ciąża
przebiega prawidłowo i bez komplikacji. A jeżeli z jakiegoś
powodu nastąpi cesarskie cięcie czy inna interwencja, podanie
leków, opowiadam, jak z miłością można pomagać dziecku,
wspierając je w poradzeniu sobie z tym doświadczeniem.
AS: Skąd pomysł na cykl takich spotkań?
LW: Jestem mamą dwóch córek. Dwa własne porody, doświadczenia moich przyjaciółek i znajomych par, pokazały mi, jak
bardzo traumatyczne może być to przeżycie i że istnieje potrzeba
rozmowy o nim. Chciałam rozmawiać…, szukałam, pytałam.
Pragnę przekazać rodzicom decydującym się
na dziecko, że poród jest pięknym i niezwykle wzbogacającym przeżyciem dla naszej
kobiecości, rodzicielstwa. Chcę pokazać,
jak aktywnie możemy wpłynąć na dobry
start naszego maluszka. Aktywna postawa i podstawowa wiedza rodziców,
umożliwi im dbałość o to, by warunki
przyjęcia na świat dziecka były jak
najbardziej dla niego wspierające,
jeśli to możliwe w warunkach zacisza
domowego. Podstawowa wiedza pozwoli nam na pewniejsze domaganie się
naszych praw. Aktywna postawa pacjenta
jest nam obca. W Polsce cały czas walczy
się o godne traktowanie kobiety w trakcie
porodu. Holandia ma za sobą wiele lat doświadczeń na tym polu i doskonałą kadrę położnych.
AS: O co pytają młode mamy? Czego się boją?
LW: Po pierwsze zaskakuje je nowe, inne spojrzenie
na poród. Podkreślam tu doniosłą rolę kobiety w tym
procesie i rolę taty jako towarzysza. Mówię o cieszeniu
nowinki.com.nl
Matka i dziecko
szłych rodziców
cudu narodzin
się. Nasze polskie korzenie niosą ze sobą przede wszystkim
strach. Kobiety boją się przede wszystkim bólu.
AS: Spotkania pomagają kobietom, a jak wpłynęły na Panią?
LW: Cieszę się, że mogę porozmawiać z kobietami, gromadząc je w jednym miejscu, wymieniać się doświadczeniami, że
jest miejsce, gdzie mogą wypowiedzieć głośno swoje obawy.
Nierzadko tu, na emigracji, zostają one pozostawione same sobie,
bez wsparcia mam, babć czy przyjaciółek. To, że realizuję te
spotkania, daje mi wiele satysfakcji i wiary, że wiele maluszków
łagodnie, z czułością przyjdzie na świat, a rodzice poczują, że
nie są pozostawieni sami sobie.
AS: Jeśli w tej chwili czyta to zainteresowana takimi
spotkaniami młoda mama, co powinna zrobić, jak się z Panią skontaktować?
LW: 5 spotkań tworzy jeden cykl kursu. Przewidziane są też
warsztaty weekendowe dla kobiet. Proszę o kontakt telefoniczny
lub mailowy tel.0685 10 631, [email protected]
AS: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Steur
nr 3 (7)
marzec 2015
15
16
nr 3 (7)
marzec 2015
Ważne telefony
Ambasada RP w Hadze
Alexanderstraat 25, 2514 JM Haga
[email protected],
www.haga.msz.gov.pl
tel: +31 (0) 70 79 90 100,
fax: +31 (0) 70 79 90 137
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Van Lennepweg 51, 2597 LG Haga
tel.: +31 70 306 99 44, fax: +31 - 70 - 354 39 66,
e-mail: [email protected],
czynne: pon. - piątek 08:15 - 16:15
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie RP w Hadze
Zajęcia: wtorki, środy i soboty
w budynku Hofstad Lyceum.
Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag,
tel.040 -213 52 89
(wtorek 9.30- 12.30; 14.00- 16.00)
[email protected], www www.spk-haga.nl
Fundacja Polsko-Niderlandzkie
Centrum Edukacji i Integracji
Świetlica „hart van Hoograven”
het Goylaan 77 3525 AA Utrecht
Mirona Joosten-Wisniewska 0621422336
e-mail: [email protected]
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
tel. 0032 487103 778
Rzymskokatolicka Parafia Polska
Amsterdam, www.pmkamsterdam.nl
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
tel.: 029 733 16 78
Rzymskokatolicka Parafia Polska
pw. Św. Maksymiliana Kolbe Breda
St. Bavostraat 7, 4891 CG Rijsbergen
tel. 076- 532 14 38, www.pp-breda.nl
Polska Misja Katolicka
Groningen – Leeuwarden
Blankenslaan Oost 2a, 7901 Hoogveen
tel. 052- 8262756, www.pmk.groningen.org.pl
Parafia NMP Częstochowskiej
Lunteren
www.parafiapolska.nl
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
tel. 0318-482728, 06-44210293
[email protected]
Parafia św. Faustyny Kowalskiej
od Bożego Miłosierdzia Meterik
Schadeijkerweg 3, 5964 NA Meterik
tel. 077-398 86 00
[email protected], www.faustyna.nl
Parafia NMP Gwiazdy Morza
Rotterdam
Beukelsdijk 177, 3022 DG Rotterdam
tel. 010-477 00 66, www.parafia.nl
Polska Szkoła Nijmegen
Wijkencentrum „De Schalmei”
Symfoniestraat 204, 6544 TN Nijmegen
tel.06-23946617, 06-20238885
[email protected]
www.nijmegen.polskaszkola.nl
Telefony alarmowe
100 straż pożarna i pogotowie
101 policja
112 europejski numer alarmowy
Moda i uroda
nowinki.com.nl
Analiza kolorystyczna
Czy zakładając sukienkę
w danym kolorze możemy
podnieść swoją pewność
siebie? A czy odpowiednio dobrany kolorystycznie
makijaż może podkreślić
pewne atuty i elementy
urody? Zdecydowanie tak!
Znajomość kolorów ma
duży wpływ na nasze życie,
dlatego warto chociaż raz
w życiu przeprowadzić analizę kolorystyczną.
Dla każdej kobiety liczy się piękny
wygląd. Aby czuć się dobrze ze sobą na
co dzień, musimy wiedzieć, jak ważną
rolę odgrywają kolory. Dotyczy to zarówno makijażu jak i ubioru. Krzykliwe
i źle dobrane kolory mogą spowodować,
że wyglądamy niekorzystnie, smutno lub
śmiesznie. Musimy również pamiętać, że
nasz wygląd wiele o nas samych mówi.
Znaczenie przysłowia „jak cię widzą,
tak cię piszą”, podkreśla, iż styl ubrania,
odpowiednia fryzura, kolor skóry i dobrze
dobrany make-up jest naszą wizytówką,
którą w pierwszym kontakcie oceniają
stykające się z nami osoby. Spójny wizerunek zewnętrzny ułatwia nawiązywanie
kontaktów międzyludzkich.
Analiza kolorystyczna to punkt wyjścia do zmiany wizerunku. Jest skierowana zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.
Wykonuje się ją głównie raz w życiu,
ponieważ określa nasz indywidualny,
naturalny typ urody. Biorąc jednak pod
uwagę, iż nasza uroda zmienia się wraz
z wiekiem, można powtarzać ją nawet
co 10 lat. Istnieje wiele odmian analiz
kolorystycznych, przy czym wydaje
się, że najprostszą jest określenie typów urody, które przypisane są czterem
porom roku. Każdy z nas posiada swój
własny koloryt, określany na
podstawie koloru oczu,
skóry czy też włosów,
przez co przynależy
do jednego z typów
kolorystycznych:
Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Barwy
Wiosny i Jesieni
określone zostały jako ciepłe,
a Lata i Zimy
jako zimne.
Oddziaływanie chłodnych i ciepłych odcieni kolorów na naszą karnację, skutkuje tym, że gdy dany odcień pasuje do
naszego typu urody, twarz sprawia wrażenie świeżej, oczy stają się błyszczące,
a usta zyskują naturalną czerwień. Istotne
w analizie kolorystycznej jest jeszcze
to, że niezależnie od określonego typu
urody można nosić wszystkie kolory.
Należy jedynie dobrać odpowiednie do
karnacji odcienie, np. czerwone jest zarówno jabłko, jak i pomidor, chociaż gdy
położymy je obok siebie, widać wyraźnie,
że czerwienie są różne.
Podczas indywidualnego spotkania,
stylista za pomocą profesjonalnych chust
skórnych i garderobianych określi typ kolorystyczny i zaproponuje wachlarz barw
idealnie podkreślających urodę w danym
typie. Dodatkowo może wskazać, jaki
kolor ubioru oraz rodzaj makijażu będą
najbardziej odpowiednie. Jest to zabieg,
pozwalający poznać „swoje” kolory oraz
wyeliminować barwy niekorzystne. Celem wykonania analizy kolorystycznej
jest poznanie kodu kolorów, a przez to
podkreślenie atutów naszej urody i wywieranie dobrego wrażenia poprzez kolor.
Dodatkową korzyścią jest zapewnienie
doskonałego samopoczucia poprzez łatwy
dobór garderoby wskutek ograniczenia
jej ilości dzięki odpowiedniej kombinacji
kolorów. Na takie spotkanie, które trwa
około dwie godziny, najlepiej przyjść bez
makijażu i w dobrym humorze.
Jeżeli zastanawiasz się, który typ
urody reprezentujesz oraz jak ożywić
swoją obecną garderobę lub nie wiesz,
jak dobrać cienie do koloru oczu i jaki
odcień podkładu najbardziej pasuje do
Ciebie, to analiza kolorystyczna jest
idealną odpowiedzią na Twoje rozterki.
Aneta Zugaj – ATENA STUDIO
nowinki.com.nl
Wydarzenia
nr 3 (7)
marzec 2015
17
Świat polskiego biznesu w Holandii witał 2015 rok w restauracji Klein Zakopane
Spotkanie z pozytywną energią
W piątek, 30 stycznia, odbyło
się pierwsze w tym roku spotkanie VPNO (Vereniging Pools-Nederlands Ondernemingen/Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich zrzeszające, promujące i wspierające przedsiębiorców oraz ekspertów
związanych z Polską i Holandią).
jak również przedstawiciele zarządu Organizacji Polonus oraz oczywiście zaprzyjaźnione organizacje PIN, Business Women
Congress, PL-Student-NL i Wierszowisko.
Według uczestników spotkanie było
wypełnione pozytywną energią. Obecność
młodych, inteligentnych, ambitnych polskich studentów i inżynierów niewątpliwie
dodała nowego wymiaru temu spotkaniu.
Lidia Krawczyk
Zaproszenie
VPNO zaprasza na najbliższe
spotkanie
networkingowe
VPNO połączone z wykładem,
które odbędzie się 20 marca.
Szczegóły na
www.vpno.nl/events.
Foto: MultimediaRewollution.EU
W restauracji Klein Zakopane zgromadziło się około 80 osób związanych
z polskim światem biznesu w Holandii, aby
poznać plany VPNO na rok 2015, a także
poznać cele i formy działania organizacji
PL-Student-NL, Poolse Ingenieurs Netwerk (PIN) oraz Wierszowisko.
Po części oficjalnej była możliwość
nawiązania rozmów i kontaktów przy polskiej kolacji przygotowanej przez niezastąpioną panią Zosię, i polskiej muzyce
w wykonaniu Rogera Martina Malugi
i zespołu Heaven. Spotkanie zaszczycił
swoją obecnością gość specjalny i zarazem
honorowy członek VPNO - Pan Radca
WPHI Ambasady RP, Tomasz Waźbiński,
Chcesz coś
sprzedać,
kupić, wymienić,
oddać
przyślij SMS
z treścią ogłoszenia
(niekomercyjnego)
nr tel. 644 713 911
18
nr 3 (7)
marzec 2015
Aktualności
nowinki.com.nl
Świat gminnych podatków
Przyjechałeś właśnie do Holandii, kraju podatków. Aby
nie być zaskoczonym ich ilością, dobrze wiedzieć, jakie
opłaty będziesz musiał wnosić w gminie.
Dochód gminy z podatków wynosi
około 19%. Największe sumy pochodzą
z podatków od nieruchomości (nid. OZB).
Poza tym istnieje wiele innych, jak podatek od psów, parkowania, turystyczny.
Ustalona prawnie liczba podatków i opłat
jest dość duża. W Holandii są dwa rodzaje
podatków gminnych:
od nieruchomości, turystyczny, dla pracujących i nocujących poza miejscem
zamieszkania oraz za opłaty parkingowe
(dochody z nich trafiają do kasy gmin,
które same podejmują decyzje o przeznaczeniu tych pieniędzy)
cła, taryfy i opłaty, na przykład za kanalizację, wywóz śmieci, bilety wstępu
na basen miejski czy koszty wyrobienia
paszportu (w tych wypadkach gmina
otrzymuje tylko zwrot poniesionych
kosztów).
Istnieje określona liczba podatków,
jednak każda gmina może mieć nałożone
inne zobowiązania fiskalne. Ważne jest, by
znajdowały się one w ustawie podatkowej.
Miasto może na przykład wprowadzić
podatek dla właścicieli psów, ale nie
kotów, o których nie ma mowy
w ustawie podatkowej.
Przykładowe podatki
gminne:
podatek od nieruchomości (OZB) – opłacany
przez wszystkich posiadaczy jakichkolwiek nieruchomości raz do roku.
Uwaga! Jeśli wynajmujesz dom czy mieszkanie,
płacenie podatków należy
do jego właściciela! Jeśli
jednak wynajmujesz pomieszczenie dla swojej
firmy, musisz opłacać podatek od nieruchomości;
podatek od ruchomych pomieszczeń
mieszkalnych i firmowych, na przykład aut mieszkalnych, łodzi – domów,
restauracji i biur;
baatbelasting – podatek ponoszony
przez właściciela posesji, przy której
gmina wprowadza jakieś udogodnienia
(na przykład jeśli postanawia położyć
kanalizację, właściciel posesji na tym
skorzysta, gmina może nałożyć na niego
opłatę, będącą w rzeczywistości częścią
kosztów przedsięwzięcia);
forensenbelasting – nakładany na
osoby, które z jakiegoś powodu (np.
pracy), posiadają dodatkowe, umeblowane miejsce zamieszkania, niebędące
miejscem zameldowania, i przebywają
w nim więcej niż 90 dni w danym roku
podatkowym;
podatek turystyczny – jest wnoszony
przez właścicieli hoteli, pensjonatów
itp., dających nocleg osobom niezameldowanym w danej gminie.
Zwykle hotel pobiera od gościa tak
zwaną opłatę turystyczną;
podatek parkingowy – to nic innego
jak opłaty pobierane za parkowanie.
Trzeba pamiętać, iż w mieście obowiązują różne strefy parkowania, a im
bliżej centrum, tym drożej!;
podatek od posiadania psa;
podatek od reklamy;
podatek od nieczystości;
podatek od wywozu śmieci.
Jeśli masz niskie dochody, istnieje
szansa, że zostaniesz zwolniony z płacenia podatków gminnych. Możesz wystąpić z prośbą o takie zwolnienie (nid.
Kwijtschelding) w miejscu zameldowania.
Jeśli masz czasowe problemy finansowe i z tego powodu niewystarczająco
dużo pieniędzy, by płacić podatki, możesz
ustalić w swojej gminie inny sposób wniesienia opłat. Otrzymasz wówczas więcej
czasu na uiszczenie należności.
W niektórych przypadkach można być
całkowicie zwolnionym z płacenia podatków miejskich. Nie trzeba na przykład
wnosić opłaty za psa przewodnika,
a budynki kościelne zwolnione są
z podatku od nieruchomości.
Także dyplomaci, konsultanci
i wyjątkowe organizacje międzynarodowe są zwolnione
z niektórych podatków.
Jeśli nie zgadzasz się
z nałożonym podatkiem czy
opłatą, masz prawo odwołać
się od decyzji miasta. Trzeba
to zrobić w ciągu 6 tygodni
od daty na zawiadomieniu
płatniczym o podatku.
Anna Gregorowicz-Metz
Źródła:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
gemeenten/gemeentelijke-financien/
gemeentelijke-belastingen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen-1-januari-2015/
maak-uw-eigen-overzicht
nowinki.com.nl
Porady
nr 3 (7)
marzec 2015
19
Digitalizacja wspomnień
Wielu z nas posiada jeszcze
gdzieś zachowane klisze lub
slajdy sprzed wielu lat. Zdjęcia, które zostały z nich wywołane z czasem tracą kolory lub ulegają stopniowemu
zniszczeniu. Ponadto wielu
z nas uważając, że emigruje
tylko na rok lub dwa zostawiło swoje albumy w Polsce.
Często z dwóch lat planowanej emigracji robi się prawie dziesięć i z chęcią
sięgnęlibyśmy po stare albumy, żeby po-
wspominać dawne czasy lub pokazać stare
zdjęcia naszym dzieciom. Alternatywą dla
przywożenia opasłych albumów może się
okazać zeskanowanie klisz i posiadanie
wszystkich zdjęć w wersji cyfrowej na
komputerze.
Skanowanie negatywów posiada wiele
zalet. Archiwizacja starych klisz pomoże
nam zachować bezcenne pamiątki na lata.
Co więcej, zapisanie zdjęć do postaci cyfrowej pozwoli mieć je w wielu kopiach
zapasowych lub łatwo dzielić się nimi
z rodziną. Wiele zakładów fotograficznych
oferuje usługę skanowania klisz i slajdów.
Jeżeli mamy tylko kilka starych klisz bądź
chcemy uzyskać zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, to nie opłaca się nam
tego robić na własną rękę. Jeżeli jednak
mamy tych klisz kilkanaście (można popytać rodzinę czy też ma coś do zeskanowania) to opłaca się zakupić skaner do
klisz i slajdów. Tani skaner do negatywów
można kupić już w cenie od 30 do 50
euro. Jeżeli zależy nam na czasie to duży
wybór znajdziemy na e-bay’u lub polskim
Allegro. Jeżeli natomiast nie spieszy się
nam, to ofertę na skanery znajdziemy dwa
razy w roku w Lidlu lub Aldim. Do zakupionego skanera dołączone jest zawsze
odpowiednie oprogramowanie, umożliwiające łatwą konwersję slajdu/negatywu na
wersję cyfrową. Zestaw zawiera również
oprawkę na pozytyw slajdu i oprawki na
negatyw filmu. Opisanie jak działa oprogramowanie dołączone do skanera mija
się z celem, ponieważ istnieją dziesiątki
rodzajów skanerów i każdy z nich posiada
własne oprogramowanie. Z reguły obsługa
skanera ogranicza się do użycia jednego
przycisku, a z obsługą oprogramowania
jest w stanie sobie poradzić nawet laik
komputerowy. Programy dołączone do
skanerów są wyposażone w proste funkcje
do retuszu: czerwone oczy, ostrość itp.
W razie problemów zawsze można sięgnąć do instrukcji dołączonej do skanera.
Po zeskanowaniu klisz możemy również
się pobawić w mały fotoretusz w naszym
ulubionym programie graficznym.
Zanim przystąpimy do skanowania
negatywów lub slajdów, warto przeczyścić
skaner i zdjęcia, chyba że są w idealnym
stanie. Wszelkie paprochy, kurz czy odciski mogą zostać zeskanowane razem ze
zdjęciem, zmniejszając czytelność obrazu.
Szklaną płytę skanera najlepiej przetrzeć
niepylącą szmatką zwilżoną np. płynem
do czyszczenia ekranów. Zanim to jednak
zrobimy sprawdźmy, co poleca producent
skanera. Klisze czyścimy za pomocą pędzla
o miękkim włosiu lub przedmuchujemy
sprężonym powietrzem (do zakupienia
w sklepach elektronicznych), a najlepiej zastosować
do tego celu gruszkę fotograficzną
z pędzlem. Jeżeli na negatywach znajdziemy ślady palców i inne plamy, warto
pokusić się o kupienie specjalnego środka
do czyszczenia negatywów. Nie mam zamiaru reklamować jakiegoś konkretnego,
ale znalazłam na Allegro Tetenal Film
Cleaner Spray do czyszczenia filmów 400
ml, który polecany jest przez sprzedawcę,
jako środek do czyszczenia negatywów.
Stare fotki mają klimat, ale era cyfrowa dopadła tradycyjną fotografię i warto
przenieść analogowe zdjęcia do komputera.
Wioletta Komisarczuk-Chabowska
20
nr 3 (7)
marzec 2015
Porady
nowinki.com.nl
Co wybierzesz w Holandii?
Związki partnerskie w Unii Europejskiej
Tradycyjną formą związku partnerskiego
jest małżeństwo. Małżeństwo określa się
jako cywilny związek małżeński: spełniający
wymogi prawne, ale który pozbawiony jest
aspektów religijnych. Taki związek uznawany jest prawnie we wszystkich krajach UE.
Do związków innych niż małżeńskie, takich jak zarejestrowane związki partnerskie
i związki nieformalne,
zastosowanie mają inne zasady.
Przepisy i praktyki odnoszące się do małżeństwa różnią się
w poszczególnych krajach, głównie pod względem:
praw i obowiązków par pozostających w związku małżeńskim - np. w odniesieniu do majątku, roli jako rodziców lub
używanego nazwiska;
stosunku między religijnym a cywilnym związkiem małżeńskim - niektóre kraje traktują religijny związek małżeński jako
równy cywilnemu, inne nie. W przypadku przeprowadzki
do innego kraju po zawarciu jedynie religijnego związku
małżeńskiego pamiętaj o sprawdzeniu, jaki będzie Wasz stan
cywilny w nowym kraju;
wymogów dotyczących małżeństwa - najpoważniejsza różnica
odnosi się do prawa do zawierania małżeństw przez pary tej
samej płci. Aktualnie umożliwiają to następujące kraje UE: Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Szwecja
i Wielka Brytania (z wyjątkiem Szkocji i Irlandii Północnej).
Warto zapoznać się z tym, co czeka partnerów, którzy postanowili swój związek zalegalizować w Holandii. Możliwości jest
wiele, bowiem oprócz małżeństwa, Holandia oferuje też inne
rodzaje prawnego udokumentowania związku tak jak geregistreerd
partnerschap (prawie małżeństwo), samenlevingscontract (umowa
pomiędzy partnerami mieszkającymi razem) czy samenwonen
(współzamieszkiwanie bez kontraktu). Możliwe jest także legalne
zawieranie związków homoseksualnych. Przyjrzyjmy się więc,
na czym polegają poszczególne propozycje.
Małżeństwo
Ceremonia kościelna stała się w Holandii uzupełnieniem
ślubu cywilnego. Tylko ten ostatni niesie ze sobą wiążące konsekwencje prawne.
W Holandii możliwe jest także zawieranie związków homoseksualnych pomiędzy dwiema kobietami lub dwoma mężczyznami. Obowiązują przy tym dokładnie takie same wymogi co
do zawierania takich związków i ewentualnych rozwodów jak
w przypadku małżeństw heteroseksualnych.
By wziąć ślub w Holandii, nie potrzeba być Holendrem.
Holender może wziąć ślub z nie-Holendrem, ale również dwie
osoby nieposiadające holenderskiego obywatelstwa mogą się
pobrać w Holandii. Obowiązują pewne warunki, ale nie są
one niemożliwe do spełnienia. Co najmniej jedno z partnerów
musi być wpisane do gminnej bazy danych osobowych (BRP-
basisregistratie personen). Ten warunek nie obowiązuje, jeśli
jeden z partnerów jest Holendrem. Osoba innej narodowości
musi rozumieć język niderlandzki na tyle, by podczas ślubu
móc odpowiedzieć na pytania urzędnika (w przeciwnym razie
potrzebny jest tłumacz). Osoba innej narodowości musi również
przedstawić odpowiednią dokumentację – akt urodzenia i zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa (w
przypadku każdego ślubu z osobą innej narodowości sprawdza
się w Holandii, czy ślub jest też możliwy według prawa kraju
pochodzenia danej osoby).
O tym, czy można zawrzeć związek małżeński w Holandii,
decyduje wyłącznie prawo holenderskie. Nie będzie miał więc
znaczenia zakaz zawarcia związku małżeńskiego wydany w innym kraju (np. zakaz zawierania związków homoseksualnych
w Polsce nie będzie obowiązywał w Holandii).
W zależności od ustaleń między partnerami zawarcie małżeństwa może być obwarowane dodatkowymi wymogami, które
nazywamy gemeenschap van goederen (wspólnota majątkowa)
lub huwelijkse voorwaarden (intercyza, która musi być potwierdzona aktem notarialnym). Zastosowanie intercyzy w Holandii
jest czymś zupełnie normalnym (w przeciwieństwie do jej
zastosowania w Polsce). Intercyza gwarantuje między innymi
spokojne życie (tak można uniknąć długów partnera - nawet
tych z przeszłości, zatrzymać własny majątek w większości
otrzymany w spadku po rodzinie), zabezpiecza ona również
dobra przedsiębiorstw i zapobiega odpowiedzialności cywilnej przy ewentualnym bankructwie. Naprawdę warto się nad
nią zastanowić!!!
Sprawy związane z planowanym małżeństwem należy uregulować w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania.
Po pierwsze należy złożyć deklarację małżeństwa w gminie
w której się mieszka; wniosek ten nazywa się „ondertrouw”.
W deklaracji należy również wskazać osoby, które będą świadkami (minimum 2 i maksymalnie 4 pełnoletnie osoby). Gmina
poinformuje o ewentualnych innych wymogach i kosztach.
Gminy stosują różne taryfy. Ślub w poniedziałek w godzinach
porannych jest darmowy, w innych przypadkach cena mieści się
miedzy € 150 za krótką ceremonię, a € 550 za długą. Branie ślubu
w weekendy jest droższe, tak jak i ślub w specjalnym miejscu.
Koszt książeczki ślubnej wynosi około € 40.
nowinki.com.nl
Porady
O czym warto wiedziec:
Rozwiązanie małżeństwa musi być uregulowane sądownie,
przy czym w Holandii nie orzeka się o winie! Stwierdzenie:
„nie dam ci rozwodu” tutaj nie istnieje!
W Holandii nie ma funduszu alimentacyjnego! Stwierdzenie: „Ja chcę od niego alimenty” jest uwarunkowane
dochodem danej osoby i wcale nie jest powiedziane, że
alimenty zawsze zostaną przyznane.
W sporach dotyczących dzieci ważne jest, gdzie one
faktycznie przebywają i chodzą do szkoły. Jeśli przebywają
w Holandii dłużej niż rok, to tylko sąd holenderski ma prawo
wypowiedzieć się na ich temat.
Jeśli uważacie Państwo, że ślub to krok zbyt odważny,
możecie zdecydować się na inną formę partnerstwa cywilnego.
Zarejestrowane partnerstwo
Geregistreerd partnerschap jest formalnie zarejestrowane
przez urzędnika stanu cywilnego i pociąga za sobą takie same
skutki jak małżeństwo. Partnerzy mogą używać takiego samego nazwiska, mają taki sam obowiązek alimentacyjny i mogą
wzajemnie dziedziczyć. Są jednak i różnice. Podczas ceremonii nie wymagane jest powiedzenie:„TAK”; ślub kościelny
jest niemożliwy; aby uzyskać wspólną władzę rodzicielską
nad dziećmi, ojciec musi oficjalnie (po zgodzie matki) uznać
dziecko, po czym dopiero wtedy nabywa tych samych praw
co matka; poza granicami Holandii związek ten nie zawsze
jest uznawany w innych państwach, a jego rozwiązanie nie
zawsze musi być (w przeciwieństwie do małżeństwa) przeprowadzone sądownie (tak jest w przypadku kiedy brak jest
dzieci i strony zgadzają się obopólnie na zakończenie relacji).
Zarejestrowane partnerstwo wymaga też dopełnienia takich samych jak w przypadku małżeństwa formalności. Obowiązują tu
te same co przy zawarciu związku małżeńskiego reguły odnośnie
zgody na zawarcie takiego związku i są one prawnie zapisane.
Tak jak w przypadku małżeństwa, zarejestrowane partnerstwo
kończy się śmiercią jednego z partnerów.
nr 3 (7)
marzec 2015
21
Samenlevingscontract
Samenlevingscontract to pisemna umowa pomiędzy partnerami mieszkającymi razem. Zapisy te mogą dotyczyć np. kosztów
finansowych, jakie partnerzy decydują się ponosić na wzajemne
utrzymywanie się, podziału kosztów utrzymania miejsca zamieszkania, sposobu użytkowania rachunku bankowego czy
podziału posiadanego majątku w przypadku rozpadu związku.
Partnerzy sami więc wybierają, co chcą umieścić w takim kontrakcie pod warunkiem, że zapisy te zgodne są z prawem holenderskim. Popularnym zapisem w umowie pomiędzy wspólnie
zamieszkującymi partnerami jest zapis o dyspozycji majątkiem
po śmierci jednego z partnerów.
Aby móc zawrzeć samenlevingscontract, osoby muszą być
pełnoletnie i nie mogą podlegać opiece kuratora. Umowa ta może
być zawarta pomiędzy więcej niż dwiema osobami. Zrozumiałe
jest poświadczenie takiej umowy u notariusza.
Samenwonen
Wspólne zamieszkiwanie bez umowy między partnerami
nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Podlega
jednak wielu instancjom, jak np. urzędowi podatkowemu, który
we wspólnym zamieszkiwaniu widzi partnerstwo podatkowe
(fiscale partnerschap). Warunkiem jest, że partnerzy są pod
jednym adresem zameldowani.
W przypadku zakończenia takiego związku partnerzy sami
ustalają podział majątku i wszystkich związanych z tym obciążeń.
Nie mają jednak obowiązku płacenia drugiej stronie alimentów.
O czym warto wiedzieć:
Ważnym punktem jest to, co stanie się z własnością
jednego partnerów gdy drugi umrze. Jeśli nie było mowy
o małżeństwie/geregistreerd partnerschap i nic nie było
uwzględnione w testamentach, pozostały partner nie stanie
się automatycznie spadkobiercą; najczęściej to rodzina
dziedziczy majątek!
Izabela de Groot - Sikora
22
nr 3 (7)
marzec 2015
nowinki.com.nl
nowinki.com.nl
Hobby
nr 3 (7)
marzec 2015
23
Pierwsza wiosenna zasiadka
Sezon karpiowy na starcie, więc razem z kolegą postanowiliśmy zacząć karpiową przygodę
na nowym łowisku we Francji. Rezerwacją i
sprawami organizacyjnymi zajął się Grzesiek
– kompan moich karpiowych podróży. Wybraliśmy łowisko położone za Paryżem, gdyż
chcieliśmy spotkać się z naszym znajomym z
drużyny: Mateuszem.
O 7:00 rano Grzesiek melduje się pod moim domem i zaczynamy ładować auto. Jak zwykle pakunków jest zatrzęsienie,
mimo że wyjazd ma być wyjątkowo krótki. Kiedy samochód
jest już załadowany ruszamy w drogę, przed nami 400 km trasy.
Po południu zjawiamy się na łowisku i poznajemy właściciela
terenu, miłego pana po 80-tce, kipiącego energią i humorem.
Miły to widok, gdyż zazwyczaj w Polsce ludzie w tym wieku są
już mocno zmęczeni życiem. Udajemy się wspólnie na miejsce,
w którym będziemy łowić.
Przez kolejną godzinę zajmujemy się rozpakowywaniem
bagażu oraz rozbijaniem obozu. Następnie przychodzi czas
na sondowanie dna, a także na znalezienie najlepszych miejsc do
położenia naszych zestawów(haczyków z przynętami). Mamy
ze sobą 3-metrowy ponton, który bezgłośnie porusza się z nami
na pokładzie po tafli jeziora. Ta zasiadka jest szczególna, gdyż
będziemy testować nowy zakup, czyli kamerę podwodną CarpLounge, a także wędkę do dalekich rzutów firmy „Sonik”.
Wspólnie do celu
Testy wędki
Nasz nowy
zakup - kamera
podwodna
Kiedy wszystko jest gotowe, postanawiamy coś zjeść.
Minibagaż
Wieczorem dojeżdża do nas Mateusz i na dobre zaczynamy
wspólną zasiadkę. Czas nam mile płynie w przyjemnym towarzystwie, snującym raz po raz opowiadania z minionych
wyjazdów oraz przygód przeżytych nad wodą, a także o planach na zaczynający się sezon. Nadchodzi noc, wciąż bez brań
tylko jakieś pojedyncze sygnały na zestawach Matiego. Powoli
udajemy się więc na nocny spoczynek. Nocą u mnie nic się
nie dzieje, a obozowisko kolegów jest oddalone od mojego
o 70 m, więc nic nie słyszę, co się dzieje na ich sektorach.
Rankiem dowiaduję się, że Mateusz miał branie, ale - niestety
- stracił swoją zdobycz podczas holowania. Po sytym śniadaniu
i dobrej kawie udajemy się na testy wędki do dalekich rzutów.
Podczas testów na jednym z zestawów słyszymy dźwięk sygnalizatora, co oznacza branie. Grzesiek jako pierwszy rusza biegiem
do wędek oddalonych od nas ponad 100 metrów. Po dotarciu na
miejsce okazuje się, że branie było na wędce Mateusza i Grzesiek
przekazuje kij właścicielowi, a ja postanawiam upamiętnić ten
moment na kamerze. Po doholowaniu karpia na brzeg i położeniu
na macie przychodzi moment ważenia. Waga wskazuje ponad 8
kg – to pierwszy karp Mateusza w tym sezonie. Dzień mija na
pogawędkach przy ognisku i niestety, ani razu nie zdarzyła się
poprzednia sytuacja. Ja ponownie wypływam na wodę, w celu
znalezienia ciekawych miejsc, ale na termometrze widzę duży
spadek temperatury wody, co na pewno źle wpływa na brania.
Przychodzi kolejna noc bez najpiękniejszego dźwięku dla ucha
każdego karpiarza, czyli melodii płynącej z sygnalizatora.
Rankiem dowiaduję się, że kolejnego karpia złowił Grzesiek,
o wiele większego niż ten Mateusza. Jak zawsze przychodzi
moment bardzo wzniosły, czyli ważenie oraz sesja fotograficzna.
Waga pokazuje 14 kg. Później zaczynamy pakowanie naszego
całego sprzętu karpiowego, a tego chyba nie lubi żaden członek
bractwa karpiowego, gdyż to oznacza koniec zasiadki. Przed
odjazdem rezerwujemy miejsca na majowy weekend i ruszamy
w drogę powrotną z myślą, że za ponad miesiąc znów tutaj
zawitamy, ale wtedy będzie już ciepło i miejmy nadzieję, że
osiągniemy dużo lepsze wyniki niż tym razem.
Jeżeli są osoby, które chciałyby także spróbować swoich sił
na jednej z zasiadek oraz poczuć smak prawdziwej przygody,
zapraszamy na: www.monsterkarp.com.
Mariusz Narel
24
nr 3 (7)
marzec 2015
Rozrywka
nowinki.com.nl
[email protected]
BARAN 21.03-20.04
KRÓLOWA PUCHARÓW
WAGA 24.09-23.10
ŚWIAT
Twoje własne racje i potrzeby są teraz
mniej ważne. Ważniejsze będą potrzeby tych osób, które w jakiś sposób od
Ciebie zależą.
Twoje dzieło zbliża się ku końcowi.
Pisany jest Ci sukces, spełnienie zamiarów i osiągnięcie celów. Wyniki
będą pełne i trwałe.
BYK 21.04-21.05
CZWÓRKA MIECZY
Powstała sztuczna sytuacja, pewien
wymuszony porządek. Musisz coś robić wbrew własnym instynktom, wbrew
głosowi serca.
BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
WISIELEC
Czujesz, że musisz podjąć jakieś działania, żeby zmienić w końcu coś w swoim
życiu czy w danej sprawie. Jednak coś
Cię powstrzymuje.
RAK 22.06-22.07
DZIESIĄTKA PUCHARÓW
To, czego pożądałeś, dostałeś i nie
chcesz więcej. Masz, czego chciałeś.
Entuzjazm minął i już nie wróci.
LEW 23.07-23.08
RYCERZ MIECZY
Strzeż się człowieka, który chce zburzyć Twój spokój i porządek. Nie ryzykuj związków z kimś, kto sieje zamęt.
PANNA 24.08-23.09
DZIESIĄTKA DENARÓW
Wzmocni się Twoje poczucie wartości.
Będziesz realizować swoje plany. Warto
też zająć się bliżej rodziną, pogłębić relacje z partnerem.
SKORPION 24.10-22.11
KOŁO FORTUNY
Czeka Cię nowy cykl do przebycia,
zmiana, modyfikacja obecnej sytuacji, która dokona się poza Twoją
wolą. Możliwa podróż.
STRZELEC 23.11-20.12
KRÓL DENARÓW
Strzeż się ludzi, którzy górują nad
Tobą finansowo, u których mógłbyś
się zadłużyć i uzależnić. Bądź konsekwentny, a osiągniesz cel.
KOZIOROŻEC 21.12-20.01
PIĄTKA PUCHARÓW
Trzeba się liczyć z dość bolesną stratą. Może to być rozstanie, odejście,
rozczarowanie. Sytuacja potoczy się
inaczej niż oczekiwałeś.
WODNIK 21.01-19.02
CZWÓRKA BUŁAW
Łatwo uwolnisz się od kłopotliwych
sytuacji. Budowanie przyszłości,
szczęścia, optymizm i sukces materialny jest gwarantowany.
RYBY 20.02-20.03
KSIĘŻYC
Prawdopodobnie widzisz swoją sytuację w złym świetle, nie masz
wystarczających informacji lub przesadnie idealizujesz.
WRÓŻKA HENRY
nowinki.com.nl
Rozrywka
nr 3 (7)
KRZYŻÓWKOWY ZAWRÓT GŁOWY
marzec 2015
25
26
nowinki.com.nl
nowinki.com.nl
nr
marzec
nr 3
3 (7)marzec
20152015
Znajdź 10 różnic między obrazkami
Litery na żółtych polach utworzą hasło
1
1
2
2
5
Pokoloruj obr
3
3
4
4
5
1- czerwony,
2 - pomarańczowy,
3 - żółty,
4 - zielony,
5 - ciemnozielony
6 - jasnoniebieski
7 - niebieski
8 - fioletowy
Przykład
nowinki.com.nl
nowinki.com.nl
razek zgodnie z wskazówkami
nr 3nr(7)
3
Który z królików zje kapustę?
marzec
2015
marzec 2015
27
28
nr 3 (7)
marzec 2015
nowinki.com.nl

Podobne dokumenty

Mamo, mamo, coś Ci dam

Mamo, mamo, coś Ci dam Bezpłatny miesięcznik firmowy. Adres: Av. E. Demolder 1, 1030 Bruksela, Belgia TVA BE 0824 080 128 www. nowinki.com.nl, e-mail: [email protected], nakład 20 000 Wydawca: NOWINKI VZW, Administrato...

Bardziej szczegółowo