Rynek wtórny - Ministerstwo Skarbu Państwa

Transkrypt

Rynek wtórny - Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa
Źródło: http://msp.gov.pl/pl/nauka-i-rozwoj/slownik-pojec/30587,Rynek-wtorny.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:19
Rynek wtórny
Część rynku kapitałowego, na której dochodzi do transakcji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych wcześniej i
będących już w obrocie pomiędzy inwestorami.
Jest to możliwe dzięki istniejącemu systemowi publicznego obrotu papierami wartościowymi,
którego elementami są rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.
Publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce został oparty na zasadach:
●
dematerializacji papierów,
●
koncentracji wtórnego obrotu na jednym rynku,
●
elektronicznego obrotu,
●
równego dostępu do rzetelnych informacji,
●
profesjonalnego pośrednictwa domów i biur maklerskich,
●
nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Opublikowane przez: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
Autor: Redaktor MSP
Rejestr zmian