lista odmian zalecanych (loz) na 2014 rok rzepak ozimy 1

Transkrypt

lista odmian zalecanych (loz) na 2014 rok rzepak ozimy 1
LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK
RZEPAK OZIMY
1. BOGART (4)
2. MONOLIT (4)
3. ROHAN F1 (4)
4. VISBY F1 (4)
5. POZNANIAK F1 (3)
6. ARTOGA F1 (1)
7. GLADIUS F1 (1)
8. DK EXQUISITE F1 (1)
9. INSPIRATION F1 (1)
W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)
F1 – odmiana mieszańcowa
RZEPAK OZIMY – LOZ 2014
BOGART Odmiana populacyjna. Plon nasion średni do dość dużego; oceny plonowania
rozbieżne w latach i miejscowościach, korzystniejsze na Śląsku. Zawartość tłuszczu w
nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie
beztłuszczowej mała do średniej, włókna - średnia. Liczba nasion w łuszczynie duża,
masa 1000 nasion znacznie poniżej wzorca. Ocena rozet po zimie średnia, przezimowanie
roślin małe do średniego. Termin rozpoczęcia kwitnienia i dojrzewania dość późny. Rośliny
dość duże, o małej do średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę
twardzikową dość duża, na suchą zgniliznę średnia, na czerń krzyżowych średnia.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
MONOLIT Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach - duża do bardzo
dużej, glukozynolanów - średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie
beztłuszczowej - mała do średniej, włókna - średnia. Liczba nasion w łuszczynie większa
od wzorca,
masa 1000 nasion nieco mniejsza. Ocena rozet po zimie średnia,
przezimowanie roślin małe do średniego. Termin początku kwitnienia dość późny,
dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, o małej do średniej odporności na
wyleganie. Odporność na suchą zgniliznę i na zgniliznę twardzikową - dość duża, na czerń
krzyżowych - średnia. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
VISBY Odmiana mieszańcowa. Zawartość w nasionach tłuszczu i glukozynolanów
średnia; zawartość białka, glukozynolanów i włókna w suchej masie beztłuszczowej
średnia. Liczba nasion w łuszczynie i masa 1000 nasion na poziomie wzorca. Oceny rozet
po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.
Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na
zgniliznę twardzikową średni, na suchą zgniliznę - dość duży, na czerń krzyżowych średni. Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska.
ROHAN Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży - gorszy w rejonie północnowschodnim. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów mała. Zawartość
białka w suchej masie beztłuszczowej – mała do średniej. Liczba nasion w łuszczynie na
poziomie wzorca, masa 1000 nasion nieco mniejsza. Oceny rozet po zimie i
przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny
średniej wysokości i średniej odporności na wyleganie i zgniliznę twardzikową, na suchą
zgniliznę - mała do średniej, na czerń krzyżowych - średnia.
Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska.
POZNANIAK Odmiana mieszańcowa. Zawartość glukozynolanów w nasionach mała do
średniej, tłuszczu nieco powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
mała, włókna nieco powyżej średniej. Liczba nasion w łuszczynie nieco większa od średniej,
masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin
średnie. Termin początku kwitnienia wyraźnie późniejszy od średniej, dojrzewania średni.
Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę
twardzikową i czerń krzyżowych nieco powyżej średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i
zamieranie korzeni nieco gorsza od średniej. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
ARTOGA Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość glukozynolanów w
nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej
średnia. Masa 1000 nasion przeciętna. Zimotrwałość lepsza od średniej. Termin początku
kwitnienia nieco późniejszy od średniej, dojrzewania średni. Rośliny wysokie, o średniej
odporności na wyleganie. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych
średnia, na choroby podstawy łodyg i zgniliznę twardzikową dość mała. Przedstawiciel
hodowcy: Limagrain Central Europe Sociede Europeenne.
GLADIUS Odmiana mieszańcowa.Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość
glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej
masie beztłuszczowej nieco mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.
Zimotrwałość średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od
średniej. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na
zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodyg i czerń
krzyżowych nieco lepsza od średniej. Przedstawiciel hodowcy: Syngenta Seeds.
DK EXQUISITE Odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży; wyniki plonowania stabilne w
latach. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość
białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.
Zimotrwałość roślin dobra. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco
późniejszy od średniego. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie.
Odporność na zgniliznę twardzikową, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych
większa od średniej, na choroby podstawy łodygi średnia. Przedstawiciel hodowcy: DSV
Polska.
INSPIRATION Odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży; wyniki plonowania
stabilne w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów większa od
średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion
mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dość dobra. Termin początku kwitnienia i
dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na
wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby
podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. Przedstawiciel hodowcy: DSV Polska.

Podobne dokumenty