Załącznik nr 1 Marcin Dąbrowski Przygotowanie terenu pod budowę

Transkrypt

Załącznik nr 1 Marcin Dąbrowski Przygotowanie terenu pod budowę
Załącznik nr 1
LISTA OPERACJI, KTÓRE ZOSTAŁY NIE WYBRANE
do finansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Nabór V - od 30 czerwca 2014 r. do 15 lipca 2014 r.
L.p.
Nazwa/ nazwisko
Wnioskodawcy
08.08.2014 r.
Tytuł operacji
Lokalizacja
operacji
Numer
identyfikacyjny
Wnioskodawcy
NIP
Wnioskodawcy
Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane wnioskowi
przez LGD
Liczba
Wnioskowana
uzyskanych
kwota pomocy
punktów
(zł)
Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju
1.
Marcin Dąbrowski
Przygotowanie terenu pod budowę
Kaczagórka
065181375
6961827985
V/18/2015
100 000,00 zł
53,75
2.
Adam Jańczak
Wynajem i dzierżawa maszyn i
urządzeń rolniczych
Wziąchów
031893593
6961649236
V/02/2014
100 000,00 zł
47,125
-
-
-
Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju
-
-
-
-
-
-
Operacje, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
-
-
-
Strona 1 z 1
-
-
-
-
-