viii. ochrona przed hałasem i analiza akustyczna

Komentarze

Transkrypt

viii. ochrona przed hałasem i analiza akustyczna
VIII. OCHRONA PRZED HAŁASEM I ANALIZA AKUSTYCZNA
a. Ochrona przed hałasem
– obowiązki zakładów produkcyjnych
Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych
CEL
Omówienie obowiązków zakładów produkcyjnych w zakresie minimalizowania i eliminowania oddziaływania
akustycznego wynikających z obowiązujących przepisów prawnych ochrony środowiska i bhp. Przedstawienie
obowiązków wynikających z ochrony przed hałasem na stanowiskach pracy oraz środowiska zewnętrznego.
Przedstawienie obowiązków wynikających z tzw. dyrektywy hałasowej oraz dyrektywy ekoprojektu (ochrona
przed hałasem wprowadzanych na rynek maszyn, urządzeń, produktów w ramach systemu oceny
zgodności).
ADRESACI
Kurs kierowany jest do zakładów produkcyjnych.
PROGRAM






Podstawy prawne – wstęp,
Hałas na stanowiskach pracy,
Obowiązki wynikające z ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym,
Obowiązki wynikające z tzw. dyrektywy hałasowej,
Obowiązki wynikające z tzw. dyrektywy ekoprojektu,
Panel dyskusyjny.
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
KONTAKT
Dział Rozwoju, Sprzedaży i Marketingu ZETOM Katowice
tel. +48 32/7040 116 lub +48/32 7040 114, e-mail: [email protected]
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, T: +48 32 256 92 57, F: +48 32 256 93 05
[email protected], www.zetom.eu, www.facebook.com/zetomkatowice
b. Ochrona przed hałasem w budownictwie ogólnym
Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych
CEL
Omówienie wymagań ochrony przed hałasem w budownictwie ogólnym. Przedstawienie wymagań
dotyczących zasad projektowania pod względem akustycznym oraz potrzeb wykonywania pomiarów
do oceny jakości akustycznej wyrobów budowlanych.
ADRESACI
Kurs kierowany jest głównie do zakładów produkcyjnych, projektantów, inwestorów.
PROGRAM





Podstawy prawne,
Wymagania w stosunku do poszczególnych parametrów budynku,
Wymagania w stosunku do określonych rozwiązań służących ochronie przeciwdźwiękowej,
Właściwości akustyczne wyrobów budowlanych,
Panel dyskusyjny.
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
KONTAKT
Dział Rozwoju, Sprzedaży i Marketingu ZETOM Katowice
tel. +48 32/7040 116 lub +48/32 7040 114, e-mail: [email protected]
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, T: +48 32 256 92 57, F: +48 32 256 93 05
[email protected], www.zetom.eu, www.facebook.com/zetomkatowice
c. Analizy akustyczne w procedurze oceny
oddziaływania na środowisko
Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych
CEL
Omówienie wykonywania analiz akustycznych na potrzeby kart informacyjnych przedsięwzięcia i raportów
oddziaływania na środowisko. Przedstawienie problemów prognozowania hałasu i praktycznych rozwiązań
trudności napotykanych podczas wykonywania analiz akustycznych projektowanego przedsięwzięcia.
ADRESACI
Kurs kierowany jest głównie do wykonawców dokumentacji środowiskowych (raportów oddziaływania
na środowisko, ale także pozwoleń zintegrowanych) oraz jednostek administracyjnych oceniających
w/w dokumentacje.
PROGRAM







Podstawa prawna i procedury administracyjne,
Metodyki badań hałasu w środowisku,
Metodyki prognozowania propagacji dźwięku,
Zabezpieczenia akustyczne,
Przykłady praktyczne,
Systemy monitorowania porealizacyjnego,
Panel dyskusyjny.
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
KONTAKT
Dział Rozwoju, Sprzedaży i Marketingu ZETOM Katowice
tel. +48 32/7040 116 lub +48/32 7040 114, e-mail: [email protected]
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, T: +48 32 256 92 57, F: +48 32 256 93 05
[email protected], www.zetom.eu, www.facebook.com/zetomkatowice