metody pobierania prób do badań w kierunku

Komentarze

Transkrypt

metody pobierania prób do badań w kierunku
INSTRUKCJA SYSTEMU JAKOŚCI
NUMER I TYTUŁ
„LABO – WET”
Stefan Staszewski; Robert Gutarowicz S. J.
Pyrzycka 9A
70-892 Szczecin
Regon 320243031
NIP- 955-217-66-58
01
DATA WYDANIA
I-05-001/GD.002
METODY POBIERANIA PRÓB DO BADAŃ W
KIERUNKU OBECNOŚCI MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM I MYCOPLASMA SYNOVIAE
weterynaryjne laboratorium diagnostyczne
NUMER WYDANIA
GRUPA DOKUMENTÓW
02.11.2012
STRONA/STRON
GD.002
1z2
ZASTĘPUJE
-
1. Cel dokumentu
Celem dokumentu jest przedstawienie metod poboru próbek do badań w kierunku
obecności bakterii z rodzaju Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae dla
zapewnienia zgodności z programami zwalczania zakażeń tymi patogenami w stadach
drobiu oraz zapewnienia najwyższej wykrywalności, odpowiedniego standardu usługi i
wiarygodności uzyskanego wyniku.
2. Zastosowanie
Instrukcja jest przeznaczona dla osób pobierających próby do badań laboratoryjnych.
Dotyczy ona lekarzy weterynarii oraz hodowców zwierząt – klientów laboratorium oraz
pracowników Laboratorium „Labo-Wet” Stefan Staszewski, Robert Gutarowicz S.J.
upoważnionych do przyjmowania materiału do badań w zakresie oceny przydatności próby
do badania. Pracownicy laboratorium nie uczestniczą w pobieraniu prób poza
Laboratorium.
3. Opis postępowania
3.1. Podstawy prawne
-
-
Dyrektywa Rady 90/539/EWG z 15 października 1990 r. „w sprawie warunków
zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z
państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych”.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. „O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt” (Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 z późniejszymi
zmianami).
3.2. Wykaz sprzętu, bądź materiałów potrzebnych do realizacji instrukcji
-
Sterylne igły,
próbówki,
wymazówki,
pęsety,
odzież ochronna jednorazowa – buty foliowe, fartuch foliowy, rękawice
lateksowe,
pojemnik na odpady,
środek dezynfekcyjny.
3.3. Pobieranie prób do badań w kierunku mykoplazmozy
Próby do badań należy pobrać zgodnie instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii.
Reprezentatywna ilość próbek każdego rodzaju wynosi n=60.
INSTRUKCJA SYSTEMU JAKOŚCI
NUMER I TYTUŁ
weterynaryjne laboratorium diagnostyczne
„LABO – WET”
Stefan Staszewski; Robert Gutarowicz S. J.
Pyrzycka 9A
70-892 Szczecin
Regon 320243031
NIP- 955-217-66-58
NUMER WYDANIA
01
DATA WYDANIA
I-05-001/GD.002
METODY POBIERANIA PRÓB DO BADAŃ W
KIERUNKU OBECNOŚCI MYCOPLASMA
GALLISEPTICUM I MYCOPLASMA SYNOVIAE
GRUPA DOKUMENTÓW
02.11.2012
STRONA/STRON
GD.002
2z2
ZASTĘPUJE
-
3.3.1. Od ptaków żywych należy pobierać próbki krwi i/lub wymaz z tchawicy, ze
szczeliny podniebiennej, kloaki lub prącia. Próbki krwi od ptaków losowo
schwytanych należy pobierać z żyły skrzydłowej, po wykrzepieniu w temperaturze
pokojowej, oddzieloną surowicę przechowywać w temp. +2 ÷ +8ºC. Badanie
należy rozpocząć jak najszybciej.
3.3.2. W zakładzie wylęgu drobiu do badań należy pobrać zamarłe w czasie klucia
zarodki (z nieuszkodzona skorupką).
3.3.3. Od ptaków padłych lub dobitych należy pobrać próbki z jamy nosowej, zatok,
tchawicy, worków powietrznych, jajnika, jajowodu, kloaki lub prącia.
3.3.4. W środowisku kurnika wymazy pobrać z systemów wentylacyjnych, poideł i
karmideł.