Description of learning outcomes for module

Transkrypt

Description of learning outcomes for module
Module name:
Computer Networks
Academic year:
Faculty of:
2012/2013
IES-1-406-s
ECTS credits:
4
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Field of study:
Study level:
Code:
Electronics and Telecommunication
First-cycle studies
Lecture language:
English
Specialty: -
Form and type of study:
Profile of education:
Academic (A)
Semester:
4
Course homepage:
Responsible teacher:
mgr inż. Rząsa Jacek ([email protected])
Academic teachers: mgr inż. Rząsa Jacek ([email protected])
Description of learning outcomes for module
MLO code
Student after module completion has
the knowledge/ knows how to/is able to
Connections with FLO
Method of learning
outcomes verification (form
of completion)
student potrafi współpracować w
grupie, rozumie potrzebę doskonalenia
swoich umiejętności
ES1A_K01, ES1A_K04
Case study
M_U001
student potrafi dobrać adresy urządzeń
w sieciach komputerowych
ES1A_U23
Examination, Test, Case
study
M_U002
student umie skonfigurować
urządzenia sieciowe warstwy drugiej
ES1A_U23
Test, Case study
M_U003
student umie skonfigurować
urządzenia sieciowe warstwy trzeciej
ES1A_U23
Test, Case study
M_U004
student potrafi zabezpieczyć sieć przed
wybranymi zagrożeniami
ES1A_U23
Examination, Test, Case
study
M_U005
student umie testować, wykrywać i
naprawiać błędy konfiguracyjne sieci
ES1A_U14, ES1A_U23
Test, Case study
M_U006
student umie wyszukać dokumentację
techniczną potrzebną do
konfigurowania sieci
ES1A_U01
Case study
Social competence
M_K001
Skills
1/4
Module card - Computer Networks
M_U007
student stosuje zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy
ES1A_U26
Case study, Execution of
laboratory classes, Activity
during classes
M_W001
ma uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę na temat sieci
teleinformatycznych
ES1A_W09, ES1A_W19,
ES1A_W21, ES1A_W23
Examination, Test
M_W002
ma uporządkowaną wiedzę o
organizacji i administracji sieci
teleinformatycznych
ES1A_W09, ES1A_W19,
ES1A_W21, ES1A_W23
Examination, Test, Case
study
M_W003
ma uporządkowaną wiedzę o metodach
i protokołach doboru tras
ES1A_W09, ES1A_W19,
ES1A_W21
Examination, Test
M_W004
ma uporządkowaną i przydatną wiedzę
o adresacji
ES1A_W09, ES1A_W19,
ES1A_W21
Examination, Test, Case
study
M_W005
ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu
sieci wirtualnych
ES1A_W09, ES1A_W19,
ES1A_W21, ES1A_W23
Examination, Test, Case
study
Knowledge
FLO matrix in relation to forms of classes
Seminar
classes
Practical
classes
Fieldwork
classes
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U001
student potrafi dobrać adresy
urządzeń w sieciach
komputerowych
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U002
student umie skonfigurować
urządzenia sieciowe warstwy
drugiej
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U003
student umie skonfigurować
urządzenia sieciowe warstwy
trzeciej
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U004
student potrafi zabezpieczyć
sieć przed wybranymi
zagrożeniami
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U005
student umie testować,
wykrywać i naprawiać błędy
konfiguracyjne sieci
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
E-learning
Conversation
seminar
-
Others
Project
classes
student potrafi
współpracować w grupie,
rozumie potrzebę
doskonalenia swoich
umiejętności
Workshops
Laboratory
classes
Form of classes
Auditorium
classes
Student after module
completion has the
knowledge/ knows how to/is
able to
Lectures
MLO code
Social competence
M_K001
Skills
2/4
Module card - Computer Networks
M_U006
student umie wyszukać
dokumentację techniczną
potrzebną do konfigurowania
sieci
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U007
student stosuje zasady
bezpieczeństwa i higieny
pracy
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W001
ma uporządkowaną i
podbudowaną teoretycznie
wiedzę na temat sieci
teleinformatycznych
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W002
ma uporządkowaną wiedzę o
organizacji i administracji
sieci teleinformatycznych
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W003
ma uporządkowaną wiedzę o
metodach i protokołach
doboru tras
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W004
ma uporządkowaną i
przydatną wiedzę o adresacji
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W005
ma uporządkowaną wiedzę o
tworzeniu sieci wirtualnych
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
Knowledge
Module content
Lectures
Lectures:
1.Introduction to computer networks
2.IP addresses
3.Layer 2 and 3 devices, functionality
4.IEEE 802.1 and IEEE 802.3 family standards (including STP, RSTP, MSTP, link
aggregation, port security, among others)
5.Selected future computer networks
Laboratory classes
Laboratory:
1.IP addresses
2.Configuration of a switch interfaces
3.VLAN
4.STP
5.RSTP, MSTP part I
6.MSTP part II
7.Port-Based Traffic Control
8.Link aggregation
9.Case study I
10.Static routes, „router on the stick”
11.Selected routing protocols, static routes
12.DHCP
13.ACL
14.Case study II
3/4
Module card - Computer Networks
15.Case study III
Method of calculating the final grade
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zajęć laboratoryjnych i oceny z egzaminu, jeżeli obie
te oceny są pozytywne. Ocena końcowa jest negatywna jeżeli student uzyska ocenę negatywną z zajęć
laboratoryjnych lub ocenę negatywną z egzaminu.
Prerequisites and additional requirements
Umiejętność zapisu i konwersji liczb w postaci heksadecymalnej i binarnej, umiejętność konfiguracji
adresu IP komputera z dowolnym systemem operacyjnym, znajomość języka angielskiego w stopniu co
najmniej podstawowym
Recommended literature and teaching resources
[1] Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly and Associates, Inc, 2000
[2] Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
[3] Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
[4] Doyle J., Carroll J.: CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition, Cisco
Press, 2005
[5] Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999
[6] Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
[7] Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org , m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP), RFC1058
(RIP), RFC2453 (RIPv2), RFC2131 (DHCP), RFC1034 i RFC1035 (DNS), RFC2960 (SCTP), 3550 (RTP), RFC
793 (TCP), RFC 768 (UDP), RFC2460 (IPv6)
Scientific publications of module course instructors related to the topic of
the module
Additional scientific publications not specified
Additional information
None
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form
Student workload
Participation in lectures
30 h
Realization of independently performed tasks
20 h
Participation in laboratory classes
30 h
Preparation for classes
20 h
Summary student workload
100 h
Module ECTS credits
4 ECTS
4/4