program konferencji

Transkrypt

program konferencji
Kraków, 16-17 x 2014
konferencja
ELITY MIAST W ŚREDNIOWIECZU I EPOCE NOWOŻYTNEJ
Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność
miejsce obrad
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. St. Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich na placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie
16 X
9.00–9.40 Otwarcie konferencji. Słowo Powitalne Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego
Prof. dr hab. Martin Scheutz (Wiedeń), Elity miejskie w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej jako problem
w historiografii miejskiej.
Prof. dr hab. Roman Czaja (Toruń), Grupy kierownicze miast średniowiecznych w polskiej historiografii XIX i XX wieku.
Elity władzy
9.40–11.20
Dr Michael Diefenbacher (Norymberga), Elity władzy miasta Rzeszy Norymbergi.
Dr Martin Musílek (Praga), Elita miasta czy patrycjat? Świat społeczny praskiej elity władzy w średniowieczu.
patronat honorowy
Dr Kateřina Jíšová (Praga), Elita władzy miasta Pragi w XV wieku.
Dr Marcin Starzyński (Kraków), Elita władzy miasta Krakowa w średniowieczu.
Prezydent
Dyskusja
Miasta Krakowa
11.20–11.50 przerwa kawowa
prof. Jacek Majchrowski
11.50–13.00
Dr Olga Fejtová (Praga), Elita władzy miasta Pragi w okresie wczesnonowożytnym.
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Kraków), Elita władzy miasta Krakowa w epoce wczesnonowożytnej.
Doc. dr Václav Ledvinka (Praga), Szlachta w Pradze.
Dr Mateusz Wyżga (Kraków), Szlachta w Krakowie w XVI-XVIII wieku.
Dyskusja
Elity kościelne
14.30–16.30
organizatorzy
Mgr Jan Hrdina, Ph.D. (Praga), Elity kościelne miasta Pragi w średniowieczu.
Instytut Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego
Dr Antonia Landois (Norymberga), Elity kościelne miasta Rzeszy Norymbergi w średniowieczu.
w Krakowie
Dr Tomasz Graff (Kraków), Elity kościelne miasta Krakowa w średniowieczu.
Dr Martina Maříková (Praga), Kapituła katedralna - kościelne i intelektualne centrum przedhusyckiej Pragi?
Prof. dr hab. Marek D. Kowalski (Kraków), Środowisko kapituły krakowskiej w średniowieczu.
Dyskusja
17.00–17.30 przerwa kawowa
17.30–19.00
Dr Wolfgang Mährle (Stuttgart), Elity kościelne miasta Rzeszy Norymbergii w epoce wczesnonowożytnej.
Dr Ota Halama (Praga), Elity kościelne miasta Pragi w epoce wczesnonowożytnej.
Ks. prof. dr hab. Andrzej Bruździński (Kraków), Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej.
Dr. Markéta Růčková (Praga), Mniejszości wyznaniowe w Pradze na przykładzie bractw.
Dyskusja
17 X
Elity intelektualne
9.00–10.15
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Kraków), Elita intelektualna miasta Krakowa w średniowieczu.
Dr Blanka Zilynská (Praga), Elity intelektualne miasta Pragi w średniowieczu.
Prof. dr Jiří Pešek (Praga), Elity intelektualne miasta Pragi w okresie wczesnonowożytnym.
Dyskusja
10.15–10.45 przerwa kawowa
10.45–12.30
Prof. dr Franz Fuchs (Norymberga), Elita humanistyczna miasta Rzeszy Norymbergii około roku 1500.
Prof. dr Fritz Dross (Norymberga), Elity intelektualno-naukowe miasta Rzeszy Norymbergi w XVI wieku
na przykładzie Collegium Medicum et Pharmaceuticum.
Dr Maciej Zdanek (Kraków), Elita uniwersytecka i środowiska humanistyczne Krakowa w epoce
wczesnonowożytnej.
Dyskusja
Elity gospodarcze
14.00–16.00
Dr Walter Bauernfeind (Norymberga), Socjotopografia miasta Rzeszy Norymbergi w średniowieczu.
Mgr. Hana Vobrátilková, Ph.D. (Praga), Własność nieruchoma elity mieszczańskiej Starego Miasta Praskiego
we wczesnym wieku XVIII.
Dr Bernd Fuhrman (Norymberga), Elity gospodarcze miasta Rzeszy Norymbergi w XV wieku.
Dr Marcin Gadocha (Kraków), Elity gospodarcze miasta Krakowa w okresie wczesnonowożytnym.
Dyskusja oraz podsumowanie i zamknięcie konferencji