wioślarstwo - Opolska Federacja Sportu

Komentarze

Transkrypt

wioślarstwo - Opolska Federacja Sportu
(*2012)
Wioślarstwo
1. Organizator
Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz OZTW na terenie
którego organizowane są zawody.
2. Termin zawodów:
Finały – lipiec
3. Program
Zawody rozegrane będą w następujących konkurencjach:
dziewczęta
jedynka
dwójka podwójna
dwójka bez sterniczki
czwórka bez sterniczki
czwórka podwójna bez sterniczki
czwórka podwójna ze sterniczką
ósemka
chłopcy
jedynka
dwójka podwójna
dwójka bez sternika
czwórka bez sternika
czwórka podwójna bez sternika
czwórka podwójna ze sternikiem
czwórka ze sternikiem
ósemka
4. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 15 - 16 lat. Prawo startu mają
wyłącznie osady w składach klubowych z wyjątkiem osad SMS.
Łączna liczba startujących w OOM wynosi 300 zawodników i zawodniczek.
W przypadku zgłoszenia większej ilości niż 300 osób wszystkie kluby muszą opłacić u organizatora
koszty zakwaterowania i wyżywienia. Organizator zwróci ww. koszty klubom za osady, które
ostatecznie uplasowały się na miejscach wg poniższych zestawień. 300 uczestników stanowią:
Juniorki mł.
Juniorzy mł.
1x
do 7 miejsca
1x
do 8 miejsca
2x
do 6 miejsca
2x
do 6 miejsca
2do 5 miejsca
2do 6 miejsca
4do 4 miejsca
4do 6 miejsca
4xdo 6 miejsca
4xdo 6 miejsca
4x+
do 4 miejsca
4x+
do 5 miejsca
4+
do 5 miejsca
8+
do 4 miejsca
8+
do 5 miejsca
W przypadku niewykorzystania limitu 300 osób ze względu na dwukrotny start zawodniczek i
zawodników istnieje możliwość powiększenia ilości załóg w konkurencjach wg niżej określonej
kolejności.
1
1x KJM
8 miejsce
41 2- KJM
10 miejsce 81
1x KJM
18 miejsce
2
2- KJM
6 miejsce
42 2- KJM
11 miejsce 82
2x MJM
18 miejsce
3
1x MJM
9 miejsce
43 2- KJM
12 miejsce 83
2x KJM
18 miejsce
4
1x KJM
9 miejsce
44 4x MJM
8 miejsce
84
4x- MJM 9 miejsce
5
1x MJM
10 miejsce 45 4x KJM
8 miejsce
85
4x- KJM 9 miejsce
6
1x KJM
10 miejsce 46 4- MJM
8 miejsce
86
4x- MJM 10 miejsce
7
2x MJM
7 miejsce
47 4+ MJM
7 miejsce
87
4x- KJM 10 miejsce
8
2x KJM
7 miejsce
48 4- KJM
7 miejsce
88
4x- MJM 11 miejsce
9
2x MJM
8 miejsce
49 4+ MJM
8 miejsce
89
4x- KJM 11 miejsce
10 2x KJM
8 miejsce
50 4- KJM
8 miejsce
90
4x- MJM 12 miejsce
11 2- MJM
7 miejsce
51 4x+ MJM
7 miejsce
91
4x- KJM 12 miejsce
12 2- KJM
7 miejsce
52 4x+ KJM
7 miejsce
92
4x+ MJM 9 miejsce
13 4- KJM
5 miejsce
53 4x+ MJM
8 miejsce
93
4x+ MJM 10 miejsce
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4x+ MJM
4- KJM
1x MJM
1x KJM
1x MJM
1x KJM
2x MJM
2x KJM
4x MJM
4x KJM
2- MJM
2- KJM
4+ MJM
8+ MJM
8+ KJM
2x MJM
2x KJM
2- MJM
2- MJM
2x MJM
2x KJM
4- MJM
2x MJM
2x KJM
2- MJM
2- MJM
2- KJM
6 miejsce
6 miejsce
11 miejsce
11 miejsce
12 miejsce
12 miejsce
9 miejsce
9 miejsce
7 miejsce
7 miejsce
8 miejsce
8 miejsce
6 miejsce
6 miejsce
5 miejsce
10 miejsce
10 miejsce
9 miejsce
10 miejsce
11 miejsce
11 miejsce
7 miejsce
12 miejsce
12 miejsce
11 miejsce
12 miejsce
9 miejsce
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
4x+ KJM
8+ KJM
8+ MJM
8+ KJM
8+ MJM
8+ KJM
1x MJM
1x KJM
1x MJM
1x KJM
2x MJM
2x KJM
2x MJM
2x MJM
1x MJM
1x KJM
2x MJM
2x KJM
1x MJM
1x KJM
2x MJM
2x KJM
1x MJM
1x KJM
2x MJM
2x KJM
1x MJM
8 miejsce
6 miejsce
7 miejsce
7 miejsce
8 miejsce
8 miejsce
13 miejsce
13 miejsce
14 miejsce
14 miejsce
13 miejsce
13 miejsce
14 miejsce
14 miejsce
15 miejsce
15 miejsce
15 miejsce
15 miejsce
16 miejsce
16 miejsce
16 miejsce
16 miejsce
17 miejsce
17 miejsce
17 miejsce
17 miejsce
18 miejsce
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
4+ MJM
4+ MJM
4x+ MJM
2- MJM
4x+ MJM
4x- MJM
4x- MJM
4x- MJM
4x- MJM
4x- MJM
4x MJM
4- MJM
1x MJM
1x KJM
2x MJM
1x MJM
2x MJM
1x MJM
2x MJM
1x MJM
2x MJM
1x MJM
2x MJM
1x MJM
1x MJM
1x MJM
9 miejsce
10 miejsce
11 miejsce
13 miejsce
12 miejsce
13 miejsce
14 miejsce
15 miejsce
16 miejsce
17 miejsce
18 miejsce
9 miejsce
19 miejsce
19 miejsce
19 miejsce
20 miejsce
20 miejsce
21 miejsce
21 miejsce
22 miejsce
22 miejsce
23 miejsce
23 miejsce
24 miejsce
25 miejsce
26 miejsce
5. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną systemem FISA.
Program
I dzień - odprawa techniczna, eliminacje
II dzień - repasaże
III dzień - półfinały
IV dzień - finały
liczba uczestników: zawodników - 300, trenerów - 50 + dodatkowo 15 kierowców, sędziów - 30, pzs
-2
6. Zgłoszenia
Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym Nr
1 dla danej imprezy.
7. Punktacja
jedynki, 2-, 2x
Lok. 1 2
PKT 9 7
pozostałe
Lok. 1 2
PKT 9 7
3
6
4
5
5
4
6-7 8-9 10-12
3
2
1
3
6
4
5
5
4
6
3
7
2
44
8
1 37
2
D. System ocen
Wioślarstwo
I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
1. Program
K - 1x, 2-, 2x, 4x, 8+, 2x w. lekka
M - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+, 2x w lekka, 4- w .lekka
2. Punktacja
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8
PKT 25 21 18 16 14 12 10 8 124
K/M - 19-22 lata
II. Mistrzostwa Polski Juniorów
K/M - 17-18 lat
1. Program
K - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+, 1x w. lekka
M - 1x, 2-, 2x, 2+, 4+, 4-, 4x, 8+, 1x w .lekka, 2- w. lekka
2. Punktacja
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8
PKT 15 12 10 8 6 4 3 2 60
III. Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych K/M - 15-16 lat
1. Program
K - 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 4x+, 8+
M - 1x, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 4x +, 8+
2. Punktacja
jedynki, 2-, 2x
Lok. 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10-12
PKT 9 7 6 5 4 3
2
1
44
pozostałe
Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8
PKT 9 7 6 5 4 3 2 1 37
IV. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
1. Program
K/M - 1x, 2x, 4x, 4x+, 8x+
2. Punktacja
Lok. 1 2 3-4
PKT 3 2 1
7
K/M - 13-14 lat
Strefy
2011
A – WLP-ZPM
B – POM-KPM
C – MAZ-WM
D – DŚL-LBU-MŁP
E. Roczniki
młodzieżowcy
juniorzy
juniorzy młodsi
młodzicy
WLP
KPM
WM
DŚL
2012
WLP
KPM
MAZ
DŚL
2013
2014
19-22 lat (w 2012 roku urodzeni 01.01.1990 – 31.12.1993)
17-18 lat (w 2012 roku urodzeni 01.01.1994 – 31.12.1995)
15-16 lat (w 2012 roku urodzeni 01.01.1996 – 31.12.1997)
13-14 lat (w 2012 roku urodzeni 01.01.1998 – 31.12.1999)
3
Przypominamy:
- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez właściwy polski związek,
- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy związek,
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,
- komunikat z zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika, numer licencji zawodnika oraz
pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr licencji i być podpisany przez
sędziego głównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w ciągu
14 dni po zawodach,
- prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną regulaminu współzawodnictwa, gdzie podane są
zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co dwa tygodnie
wyniki współzawodnictwa,
- od 2010 roku w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach indywidualnych, gdzie
liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza niż 8, zawodnicy będą otrzymywać
połowę punktów.
4

Podobne dokumenty