1 zal nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

1 zal nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia
Nr postępowania GEK/PMR-ELB/06780/2016
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Część I
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1.
CZUJNIK DRGAŃ CTC-M/AC102-1A
sztuka
3
2.
MODUŁ DRGAŃ WZGLĘDNYCH CSI A6110
sztuka
1
3.
MODUŁ DRGAŃ BEZWZGLĘDNYCH CSI A6120
sztuka
1
4.
CZUJNIK DRGAŃ EPRO PR 6423/001-041 35MM
sztuka
1
5.
CZUJNIK DRGAŃ EPRO PR 6423/002-041 45MM
sztuka
1
6.
CZUJNIK DRGAŃ EPRO PR 6423/005-041 75MM
sztuka
1
7.
PRZETWORNIK/KONWERTER CON041
sztuka
4
8.
CZUJNIK DRGAŃ EPRO PR 6423/007-041 95MM
sztuka
1
9.
MODUŁ MIMOŚRODOWOŚCI CSI A6220 BD > WERSJA SPECJALNA
sztuka
1
10. MODUŁ DRGAŃ BEZWZGLĘDNYCH CSI A6125
sztuka
1
11. MODUŁ ZNACZNIKA FAZY CSI A6312-8
sztuka
1
12. MODUŁ KOMUNIKACYJNY CSI A6824R
sztuka
1
13. MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY CSI A6740-10
sztuka
1
14. DYSK TWARDY MHM-94102 DO CSI A6560T
sztuka
2
15. KABEL DO CZUJNIKA TYP CB102-A2A-050-Z > DO CZUJNIKA AC102-1A
sztuka
1
UWAGA: Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny do wymaganego o parametrach technicznych wyspecyfikowanych w tabeli
powyżej. Jako produkt równoważny należy rozumieć przedmiot zamówienia, który spełnia wszystkie parametry techniczne zamawianego
produktu. W przypadku zaproponowania równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca musi podać: model, typ i producenta
proponowanego produktu oraz przedłożyć dokumenty (karty katalogowe), które jednoznacznie udowodnią równoważność
proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
Cena
jednostkowa
netto [PLN]
Wartość netto
[PLN]
Termin dostawy
Wymagane
Gwarancje
Magazyn
dostawy
do 8 tyg od daty przyjęcia
Zamówienia do realizacji
Gwarancja
producenta
005
Łączna wartość
netto:
Wymagane dokumenty przy dostawie: Do dostarczonych pozycji Wykonawca dołączy wymaganą dokumentację tj.:
- dokumentacje techniczno-ruchową DTR, opis i zasada działania w języku polskim
- dowody dostaw w 2 egzemplarzach
- protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez upoważnione Strony Umowy
Osoba do kontaktów w zakresie technicznym dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia dla Cześci I: Tomasz Boruta, tel.: 44/735 22 46, e-mail:[email protected]
……………………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy)
Nr postępowania GEK/PMR-ELB/06780/2016
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Część II
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1.
MODUŁ ADAM-2520Z ADVANTECH > MODUŁ ZIGBEE ADAM-2520Z BRAMKA CENTRALNA DO
SERII ADAM-2000
sztuka
1
2.
MODUŁ ADAM-2017PZ ADVANTECH > MODUŁ ZIGBEE ADAM-2017PZ 6 WEJŚĆ
ANALOGOWYCH O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU TRANSMISJI
sztuka
1
3.
MODUŁ ADAM-2510Z ADVANTECH > MODUŁ ZIGBEE ADAM-2510Z ROUTER Z SERII ADAM2000
sztuka
1
4.
MODUŁ ADAM-2051PZ ADVANTECH > MODUŁ ZIGBEE ADAM-2051PZ 8 WEJŚĆ CYFROWYCH O
ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU TRANSMISJI
sztuka
1
5.
MODUŁ MOXA IOLOGIK 2542 > MODUŁ KONTROLNO-POMIAROWY MOXA IOLOGIK 2542 4AI
12DI/DO 4XETH 2XRS232-422-485 CLICK&GO
sztuka
1
6.
SERWER NPORT 6250/EU MOXA > SERWER PORTÓW SZEREGOWYCH 2XRS-232/422/485
sztuka
1
UWAGA: Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny do wymaganego o parametrach technicznych
wyspecyfikowanych w tabeli powyżej. Jako produkt równoważny należy rozumieć przedmiot zamówienia, który spełnia
wszystkie parametry techniczne zamawianego produktu. W przypadku zaproponowania równoważnego przedmiotu
zamówienia Wykonawca musi podać: model, typ i producenta proponowanego produktu oraz przedłożyć dokumenty (karty
katalogowe), które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego
(dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
Cena
jednostkowa
netto [PLN]
Wartość netto
[PLN]
Termin dostawy
Wymagane
Gwarancje
Magazyn
dostawy
do 8 tyg od daty przyjęcia
Zamówienia do realizacji
Gwarancja
producenta
005
Łączna wartość
netto:
Wymagane dokumenty przy dostawie: Do dostarczonych pozycji Wykonawca dołączy wymaganą dokumentację tj.:
- dokumentacje techniczno-ruchową DTR, opis i zasada działania w języku polskim
- dowody dostaw w 2 egzemplarzach
- protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez upoważnione Strony Umowy
Osoba do kontaktów w zakresie technicznym dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia dla Cześci II: Arkadiusz Bednarczyk, tel.: 44/735 41 13, e-mail:[email protected]
……………………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy)
Nr postępowania GEK/PMR-ELB/06780/2016
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Część III
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1.
CZUJNIK TLENU MIERNIK GAZU M40
sztuka
6
2.
SENSOR DELTA SERWIS M40 TMX410 D/CO
sztuka
4
3.
CZUJNIK H2S MIERNIK GAZÓW M-40 DELTA > SERVICE NR.KAT. 1711-2152
sztuka
6
4.
CZUJNIK GAZÓW WYBUCHOWYCH MIERNIK M-40 > DELTA SERVICE NR.KAT. 17051788
sztuka
6
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza asortumentu równoważnego.
Cena
jednostkowa
netto [PLN]
Wartość netto
[PLN]
Termin dostawy
Wymagane
Gwarancje
Magazyn
dostawy
do 6 tyg od daty przyjęcia
Zamówienia do realizacji
Gwarancja
producenta
005
Łączna wartość
netto:
Wymagane dokumenty przy dostawie: Do dostarczonych pozycji Wykonawca dołączy wymaganą dokumentację tj.:
- Certyfikat producenta
- dowody dostaw w 2 egzemplarzach
- protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez upoważnione Strony Umowy
Osoba do kontaktów w zakresie technicznym dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia dla Cześci III: Ewa Dużyńska, tel. 44/735 10 95, e-mail:[email protected];
Bożena Badura, tel. 44/735 24 26, e-mail: [email protected]
……………………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy)
Nr postępowania GEK/PMR-ELB/06780/2016
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Część IV
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
1.
KOMPLET SENSORÓW D/MULTIPRO
2.
CZUJNIK G/PALNYCH (LEL) MICROPPEL > DO DETEKTORA GAS ALTER MICRO CLIP XT
NR.KAT. SR-W-MP75C
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza asortumentu równoważnego.
Jednostka
miary
Ilość
komplet
7
sztuka
2
Cena
jednostkowa
netto [PLN]
Wartość netto
[PLN]
Termin dostawy
Wymagane
Gwarancje
Magazyn
dostawy
do 6 tyg od daty przyjęcia
Zamówienia do realizacji
Gwarancja
producenta
005
Łączna wartość
netto:
Wymagane dokumenty przy dostawie: Do dostarczonych pozycji Wykonawca dołączy wymaganą dokumentację tj.:
- Certyfikat producenta
- dowody dostaw w 2 egzemplarzach
- protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez upoważnione Strony Umowy
Osoba do kontaktów w zakresie technicznym dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia dla Cześci IV: Ewa Dużyńska, tel. 44/735 10 95, e-mail:[email protected];
Bożena Badura, tel. 44/735 24 26, e-mail: [email protected]
……………………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy)