Nowe dwupoziomowe stanowisko ro

Komentarze

Transkrypt

Nowe dwupoziomowe stanowisko ro
Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzeżu Rumuńskim
Autor: Cezary
02.12.2010.
Zmieniony 17.06.2011.
(kliknij fotkę aby powiększyć)
Ani wyjątkowo długa zima 2009/2010, ani strajki dokerÃłw w Finlandii nie zagroziły planowemu
zakończeniu prac przy budowie gÃłrnej rampy stanowiska ro-ro przy Nabrzeżu Rumuńskim gdyńskiego
portu. 1 grudnia 2010 roku nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi symbolizujące oddanie do użytkowania
nowego dwupoziomowego stanowiska ro-ro w Porcie Gdynia. Stanowisko to jest elementem dużego
przedsięwzięcia inwestycyjnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. pn. „Rozbudowa infrastruktury
portowej do obsługi statkÃłw ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia―, na
realizację ktÃłrego ZMPG-a S.A. ubiegać się będzie o dofinansowanie unijne.
Â
(kliknij fotkę aby powiększyć)Â (kliknij fotkę aby powiększyć)
Wstęgę kroił prezes ZMPG S.A. - Janusz Jarosiński razem z przedstawicielem Finnlines
Dokładnie 3 czerwca 2009 r. (kliknij tu) po raz pierwszy zawinął do Gdyni statek typu ro-pax fińskiego
armatora Finnlines, w ramach nowo otwartego połączenia pasażersko – towarowego w relacji Helsinki
– Gdynia – TravemÃźnde (obecnie do Rostocku). Do końca 2009 roku z połączenia skorzystało
około 19.000 pasażerÃłw. Było to przedsięwzięcie o dużym potencjale rozwojowym i już dziś w sposÃłb
widoczny wpływające na przemiany portowego krajobrazu. Od kilku miesięcy jego trwałym elementem
stała się bowiem sfinansowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. gÃłrna rampa stanowiska ro-ro
w narożniku Nabrzeża Rumuńskiego i Czeskiego.
Nowe stanowisko do obsługi statkÃłw ro-ro w narożniku Nabrzeży Rumuńskiego i Czeskiego służyć będzie
obsłudze statkÃłw Finnlines typu STAR. Prace projektowe i następnie roboty budowlano-montażowe
objęły przebudowę dolnej i budowę gÃłrnej rampy ro-ro. Ponadto przedmiotem prac było wykonanie
umocnienia dna oraz przebudowa linii cumowniczo-odbojowej na Nabrzeżu Rumuńskim.
 (kliknij fotkę aby powiększyć)
Prace projektowe rozpoczęto w styczniu b.r. Konstrukcja rampy gÃłrnej została zakupiona jako
staroużyteczna z portu Helsinki. Demontaż rampy o łącznej wadze przeszło 800 ton i jej transport z
Helsinek zostały zrealizowane w okresie od lutego do kwietnia przez Portowy Zakład Techniczny S.A. Od
momentu sprowadzenia rampy do gdyńskiego portu trwały sukcesywnie prace nad konstrukcjami
stalowymi, polegające na ich adaptacji do naszych potrzeb. Roboty budowlane w terenie rozpoczęły się w
sierpniu – czyli niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Generalnym Wykonawcą budowy rampy jest SpÃłłka „Hydromega― z Gdyni - ta sama, ktÃłra
przed kilkoma laty wybudowała rampę gÃłrną dla obsługi promÃłw Steny Line przy Nabrzeżu Helskim II.
GłÃłwnymi podwykonawcami prac projektowych i budowlano – montażowych były: „Biuro
ProjektÃłw Wuprohyd―, „Biuro ProjektÃłw Specbud―, „Hydrobudowa Gdańsk―,
„PRPiH Marinex―, spÃłłka „Stabilator― oraz spÃłłka „P.P. SIEĆ―.
Na okres prowadzonych robÃłt obsługę statkÃłw Finnlines przeniesiono na rampę „B― przy nab.
StanÃłw Zjednoczonych. Na początku listopada rozpoczęły się prace rozruchowe i prÃłby eksploatacyjne z
cumowaniem statku.
Nowe stanowisko ro-ro stanowi istotny element rozwoju idei sieci Autostrad Morskich, w ktÃłrych port
gdyński odgrywa znaczącą rolę. Stanowi o niej - obok połączenia do Finlandii (kliknij tu) i Niemiec funkcjonujące od ponad 15 lat połączenie promowe Gdynia – Karlskrona operatora promowego Stena
Line.
Dział PR ZMPG S.A.
Zdjęcia: Tadeusz Lademann, Tadeusz Urbaniak i Cezary Spigarski (więcej fotek - galeria) Â Â Â
http://archiwum.oficynamorska.pl
Kreator PDF
Utworzono 9-03-2017, 02:40