POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI ODDZIAŁ

Transkrypt

POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI ODDZIAŁ
POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI ODDZIAŁ MAZOWIECKI
Pory 78, 02-757 Warszawa
tel. 022 3558462
nr konta – Pekao SA: 34 1240 1109 1111 0010 0832 4963
Warszawa, 4 marca 2015
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
Zapraszamy na posiedzenie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh.
Posiedzenie odbędzie się dnia 14 marca 2015 o godz. 10.30
Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa
PROGRAM SPOTKANIA:
10.30 prezentacja naukowa
Katedra Dietetyki Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie (Rektor WSR: prof. dr
hab. med. Jerzy Kiwerski; Kierownik Katedry Dietetyki WSR: dr Iwona Stanisławska)
„Dietetyka - filar, czy zbędne ogniwo rehabilitacji”
1. Dr Magdalena Białkowska. Dietetyka filarem, czy też zbędnym ogniwem
rehabilitacji? (20 minut)
2. Mgr Joanna Misiorowska. Dietoprofilaktyka i dietoterapia jako element opieki
zdrowotnej (20 minut)
3. Dr Wojciech Fronczyk. Wpływ niedożywienia na organizm człowieka(20 minut)
4. Mgr Milena Nosek. Rola żywienia w rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami
narządu ruchu (20 minut)
5. Dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz prof. WSR. Żywienie a fizjoterapia w
kardiologii (20 minut)
Uprzejmie informujemy, że za udział w spotkaniu aktywnym członkom Oddziału
Mazowieckiego PTReh przysługują 3 punkty edukacyjne
Sekretarz Oddziału Mazowieckiego
Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego
(-)
(-)
Izabella Nyka
Piotr Tederko