Inwestycja w nowe perspektywy

Komentarze

Transkrypt

Inwestycja w nowe perspektywy
T ECHNICZNA I ZOLACJA D ŹWIĘKOWA
Strona 3
14 turbin gazowych wyposażonych w izolację dźwiękową
GL
WYDANIE 1/2005
BE
Zmiana kąta widzenia
Inwestycja w nowe perspektywy
Zmieniając kąt widzenia, otwieramy jednocześnie nowe perspektywy. Również na rynkach o coraz silniejszej konkurencji trzeba czasem zmienić
swój punkt widzenia, aby znaleźć nowe pomysły i drogi. Gotowość pójścia tymi drogami razem ze strategicznym partnerem w zakresie utrzymania
ruchu – koncernem Rheinhold & Mahla – rośnie na gruncie zaufania i kompetencji. W tym sensie Rheinhold & Mahla łączy swą strategię „Solutions
for Industrial Services” ze strategią wartości i trwałości z korzyścią dla klienta i własnego przedsiębiorstwa.
Rynki zmieniają się coraz szybciej. „Best of Price”
oraz „Best of Breed” to nowe hasła związane z
nieustannym przeciąganiem liny o ceny i produkty.
Lecz jedno jest jasne: gdy gra toczyć będzie
się tylko o te puchary, będzie coraz więcej przegranych. Jakość i trwałość zejdą na dalszy plan.
Osłabną siły napędowe gospodarki – wydajność i
innowacyjność.
Nowe zdefiniowanie serwisu
Jako jeden z wiodących wykonawców usług w
zakresie przemysłowego maintenance’u Rheinhold
& Mahla kroczy skutecznie nową drogą - stara się
porzucić te wydeptane ścieżki i zmienić podejście
do klienta i rynku. Klient jako partner zajmuje centralną pozycję. Ze strategią rozwiązań R&M łączy
strategię wartości. Oznacza to inwestowanie w
jakość i bliski kontakt z klientem – i to w czasach,
w których inwestycje nie stanowią raczej aktualnego trendu. Thomas Töpfer, prezes zarządu
koncernu R&M, widzi nowe perspektywy dla gospodarczego rozwoju i innowacji: „Jeśli chcemy
utrzymać dobrą pozycję w globalnej konkurencji,
musimy na nowo zdefiniować serwis. Serwis to
znacznie więcej niż realizacja usług. To inwestowanie w gospodarczy sukces naszych klientów i
wspólne opracowywanie nowych podejść i rozwiązań. Klienci poszukują długofalowych rozwiązań
w zakresie usług przemysłowych. Nie chodzi tu
o przerabianie zleceń w starym stylu, lecz przede wszystkim o długoterminowe wspieranie
przyszłych potencjałów naszych klientów przez
inteligentne modele. Do tego celu potrzebna
nam wspólna baza zaufania oraz przejrzystość.
Dlatego właśnie inwestujemy w wydajność naszych
spółek, skuteczną organizację, rozbudowę naszego portfela świadczeń, kompetencje konsultingowe i serwisowe oraz innowacyjność naszych
pracowników.”
Rozbudowane podstawowe
kompetencje R&M
Klientom coraz trudniej jest sprostać coraz
wyższym wymaganiom rynkowym i środowiskowym. Rośnie więc zapotrzebowanie na kompaktowe oferty, jasno zdefiniowane zakresy robót i
przejrzyste struktury kosztów. Z takich wymagań
klientów Rheinhold & Mahla wywiązuje się
poprzez optymalnie zestrojony portfel usług oraz
systematyczne koncentrowanie się na usługach
dla przemysłu przetwórczego i specjalistycznych
usługach technologicznych. Kompletując kompetencje w zakresie utrzymania ruchu przez zakup
dwóch silnych partnerów w wykonawstwie
rurociągów dla Europy Centralnej, Babcock Industrierohrleitungsbau Bitterfeld GmbH (nowa nazwa
firmy to R&M IKR) oraz Heinrich Scheven Anlagenund Leitungsbau GmbH, Erkrath (patrz niżej), koncern Rheinhold & Mahla poszerzył portfel usług
Gazeta firmowa dla pracowników i partnerów
koncernu Rheinhold &Mahla
www.rheinhold-mahla.com
przemysłowych o ważne, podstawowe elementy. W
powiązaniu z wysoką kompetencją konsultingową
i projektową R&M jest teraz w stanie zaoferować
klientom w każdej sytuacji właściwe rozwiązanie.
Struktura organizacyjna zorientowana
na klientów
Nowa Europa wymaga nowej orientacji i nowego
podejścia. Poprzez wybrane inwestycje w nowe,
rozwijające się rynki oraz przez tworzenie silnych,
sprawnych spółek Rheinhold & Mahla zapewnił
sobie wiodącą pozycję w europejskim sektorze
maintenance’u. Wprowadzenie nowej struktury
organizacyjnej od stycznia 2005 pozwoliło koncernowi dostosować się do zmienionych potrzeb
i rynków klientów oraz zwiększyło jego siłę
przebicia.
W nowej organizacji – z działami Europa Wschodnia,
Zachodnia i Centralna – Rheinhold & Mahla jest w
stanie optymalnie dostosowywać model „go to
market” w branży usług przemysłowych do specyfiki odnośnych rynków. Dodatkowo nowego
znaczenia, jako oddzielny filar koncernu, nabiera
Dział Technologiczny ze specjalistycznymi kompetencjami w Technologii Okrętowej i Technicznej
Izolacji Dźwiękowej. „Nasza dewiza brzmi następująco: to nie rynki muszą się do nas dopasować, lecz
my do rynków”, wyjaśnia Thomas Töpfer. „Rynki
w różnych krajach i regionach różnie się rozwijały
i mają swoje indywidualne potrzeby. Naszym
zdaniem nie ma sensu narzucanie wszędzie tego
samego modelu dystrybucyjnego. Uważamy jednak
za bardzo ważne zagwarantowanie wszystkim tej
samej jakości. Nowa nasza organizacja wspiera
właśnie takie podejście. Nasi klienci korzystają
z indywidualnych konsultacji i profitują jednocześnie z europejskiego know-how i transferu usług.
Nie wolno zapominać, że nasi pracownicy uczestniczący w różnych warsztatach i szkoleniach
również mocno angażują się we wspólne kształtowanie pomyślnej przyszłości. Świadczy o tym znakomita zespołowa praca w wielu międzynarodowych projektach.”
R&M poszerza kompetencje w podstawowej działalności
Dwóch nowych partnerów do budowy rurociągów
Poprzez zakup spółki Babcock Industrierohrleitungsbau Bitterfeld GmbH oraz spółki-córki
Bilfinger Berger, Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau GmbH w Erkrath, koncern
Rheinhold & Mahla zwiększa swe możliwości w swej podstawowej działalności – utrzymaniu
przemysłowym. Budowa rurociągów uzupełni podstawowy zakres usług w ramach Integrated
Services w Europie Centralnej.
R&M IKR GmbH
Z dniem 1 stycznia 2005 koncern Rheinhold & Mahla
AG przejął spółkę Babcock Industrierohrleitungsbau
Bitterfeld GmbH, w której posiadała kiedyś swe
udziały Babcock Borsig AG, z około 200 pracownikami i wynikami na poziomie 27 mln euro. Nowa
nazwa spółki brzmi R&M IKR GmbH Industrie - Kraftwerks - Rohrleitungsbau, zaś jej główna siedziba
mieści się w Bitterfeld. Z kompleksowymi usługami w
branży rurociągów przemysłowych spółka ta porusza
się w segmencie klientów z przemysłu chemicznego,
petrochemicznego i energetycznego, a tym samym
wnosi dodatkowe kompetencje do podstawowej
działalności Rheinhold & Mahla. Dla koncernu
wynikają z tego nowe perspektywy. „Właśnie w
utrzymaniu przemysłowym rynek coraz bardziej
domaga się pakietowania usług“, komentuje Thomas
Töpfer, prezes zarządu Rheinhold & Mahla AG.
„Budowa rurociągów jest ważnym dodatkowym
komponentem naszego portfela świadczeń i otwiera
nam drzwi do nowych klientów w Niemczech.“
Mocna strona firmy to oprócz tego budowa urządzeń energetycznych o mocy do 20 MW, zwłaszcza w
systemie gospodarki skojarzonej. Również tutaj koncepcje rozwiązań w branży utrzymania stanowią
wielce obiecujące uzupełnienie. Dla szerokiego
spektrum usług spółka zapewnia park maszyn
wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt oraz
warsztaty produkcyjne. Lutz Zschoch, dyrektor
zarządzający spółki, nie czeka długo z realizacją
potencjałów synergicznych: „Nasza dotychczasowa
pomyślna współpraca ze spółkami Rheinhold &
Mahla przyspiesza proces integracji – już teraz
stwierdzamy, że łączenie kompetencji odbierane
jest bardzo pozytywnie. Zdążyliśmy już rozpocząć
pierwsze wspólne projekty.“
Heinrich Scheven Anlagen- und
Leitungsbau GmbH
Również zakup drugiej spółki, Heinrich Scheven
Anlagen- und Leitungsbau, w dniu 25 stycznia 2005
wpisuje się idealnie w strategię „Solutions for Industrial Services“ koncernu Rheinhold & Mahla. Spółka
ta zatrudnia 200 pracowników, osiągająca obroty w
wysokości 19 mln euro i ma swą siedzibę w Nadrenii
Północnej-Westfalii, w Erkrath. Jako była spółka-
córka Bilfinger Berger AG firma Scheven zapewniła
sobie mocną pozycję w regionie przede wszystkim
w budowie układanych w ziemi rurociągów
miejskich (gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych), rurociągów przemysłowych oraz urządzeń
przemysłowych. Firma koncentruje się w szczególności na wydobywaniu, przesyłaniu, uzdatnianiu i
rozprowadzaniu wody oraz na technice odprowadzania ścieków. Ważnym aspektem jest przy tym
przetwórstwo stali szlachetnej oraz wytwarzanie
kształtek. Scheven integruje w swej palecie usługi
w zakresie projektowania, konstruowania, dokumentowania jak również modernizacje instalacji
przemysłowych i wnosi do koncernu dodatkowe
obszary specjalistycznych kompetencji z gospodarki
wodnej. „Dzięki temu zakupowi również w tym
regionie pozyskaliśmy silnego partnera specjalizującego się w budowie rurociągów i możemy
blisko klienta oferować nasze Integrated Services
w nowym komplecie – z ważnym komponentem
rurociągowym“, komentuje Thomas Töpfer. Także
obaj dyrektorzy zarządzający, Klaus Küsel i Bernd
Christoph Hänschke, korzystnie postrzegają połączenie z Rheinhold & Mahla: „Rheinhold & Mahla
jest wiodącą spółką w europejskim biznesie usług
przemysłowych. Włączeni w koncern możemy w
wielu dziedzinach profitować z uzupełniających
się usług i oferować klientowi prawdziwą ‘dodaną
wartość’.“
SPIS TREŚCI
Usługi przemysłowe
Europa Centralna
Strona 7 Budowa nowych dwunastu instalacji do
osuszania gazu
Strona 11 R&M Anlagentechnik obsługuje błyskawiczny
remont przestojowy
Europa Zachodnia
Strona 8 R&M Spreeuwenberg w stoczni IHC Holland
Strona 9 Szwedzka Stora Enso inwestuje w technologię
przyjazną dla środowiska
Europa Wschodnia
Strona 8 Nowa instalacja odsiarczania dla węgierskiej
rafinerii MOL
Strona 12 R&M Nimb profituje z koniunktury gospodarczej
Technologie
Strona 4 Statek badawczy „Planet“ ustanawia nowe
standardy w technologii SWATH
Strona 5 Nowe pomieszczenia dla 5-gwiazdkowego
statku klasy Millennium
Strona 12 Elastyczna nowoczesna izolacja dla morskiego
przemysłu wydobywczego
R&M-Holding
Strona 6 Warsztaty „Solutions” intensyfikują orientację
na serwis i klienta w całym koncernie
1
GL
BE
2
Członek zarządu R&M, dr Friedrich Schneider,
na Surface & Protection Conference & Exhibition 2004 w Oslo
„Wolne rynki pracy oferują nam – jako
europejskiemu koncernowi – nowe szanse“
Dnia 8 listopada 2004 odbyła się po raz 20 konferencja Surface & Protection Conference & Exhibition w Oslo. Konferencję tę, na której fachowcy z
przemysłu i gospodarki wymieniali się najnowszą wiedzą techniczną z zakresu ochrony antykorozyjnej dla morskiego przemysłu wydobywczego i
okrętowego, zorganizował norweski National Institute of Technology. Dr Friedrich Schneider, członek zarządu Rheinhold & Mahla AG, w tej funkcji
odpowiedzialny za pion Western Europe & Technologies, mówił o wpływach rozszerzenia UE na europejski rynek pracy i rozwój sytuacji w Norwegii.
W rozmowie z redakcją Globe dr Friedrich Schneider raz jeszcze podsumowuje najważniejsze tezy.
Globe: Jak ocenia Pan rozwój nowego rynku
wewnętrznego po rozszerzeniu UE w maju 2004?
około 4.300 euro. Różnice stopy życiowej, a tych
samym również poziomu płac są ewidentne.
Globe: Jak koncern Rheinhold & Mahla jest przygotowany do takiego rozwoju sytuacji?
Dr Schneider: Integracja dziesięciu wschodnioeuropejskich krajów w UE jest ogromnym wyzwaniem dla tak zwanych „starych“ członków UE.
Wyzwania te sprowadzają się w szczególności do
tego, że odnotowujemy znaczne różnice produktu
krajowego brutto, który na przykład w Niemczech
wynosi około 25.800 euro na osobę a na Łotwie
Globe: Jakie zagrożenia wynikają Pana zdaniem z tej
dysproporcji?
Dr Schneider: Rheinhold & Mahla ma pozycję
wiodącego europejskiego dostawcy usług przemysłowych, szczególnie mocną w Europie
Wschodniej, gdzie w branży tej zatrudnia około
4.500 pracowników. Dla koncernu Rheinhold &
Mahla liberalizacja rynków pracy jest więc dużą
szansą. Dzięki elastycznemu wykorzystaniu tych
zasobów personelu w całej Europie jesteśmy w
stanie podołać presji kosztów przeciwstawiając jej
wysoką jakość R&M oraz wydajność pracy.
Sukces zobowiązuje
To powszechnie znana prawda: rozwój bądź
upadek każdej firmy jest ściśle uzależniony od jej
pracowników. Wiodąca pozycja rynkowa, jaką
zajmuje Rheinhold & Mahla w usługach przemysłowych w Europie, stawia szczególnie wysokie wymagania względem jej pracowników, ich
kwalifikacji, motywacji i gotowości do poświęceń. Widzieć wokół zadowolonych klientów
to nasz cel – nasi zleceniodawcy mają przecież
prawo wymagać pierwszorzędnych usług. Mimo
iż zaawansowana technika odgrywa zawsze
ważną rolę, każdy projekt jest planowany i
realizowany przez ludzi. Za każdym sukcesem
lub niepowodzeniem stoi człowiek. Nasz sukces
rynkowy zawdzięczaliśmy zawsze sile naszego
personelu. Stała poprawa i podnoszenie umiejętności i zaangażowania pracowników we
wszystkich lokalizacjach, w kraju i za granicą, to
jedna z naszych podstawowych dewiz. Konieczne
jest przy tym zapewnianie powszechnego transferu know-how, dbanie o uczciwą atmosferę
pracy i kompetentną kulturę przedsiębiorstwa.
Do tego należy jeszcze systematyczne szkolenie i
dokształcanie oraz planowe wspieranie rozwoju
każdego pracownika. Jako atrakcyjny pracodawca przodujemy także w konkurencji na rynku
pracy i możemy selektywnie zwiększać zdolności
i kompetencje naszych zespołów. Zgodnie z
doświadczeniem nowicjusze często wnoszą
interesujące impulsy. Nowe spojrzenie na
„wyjeżdżone” już przez innych drogi przeciwdziała skutecznie przysłowiowej „ślepocie
zawodowej”. Przy wyborze nowych pracowników stosujemy zawsze surowe kryteria. Dotyczy
to zarówno uczniów zawodu, pracowników
wykwalifikowanych jak i kadry kierowniczej.
Wysokie fachowe kompetencje, myślenie i
postępowanie ukierunkowane wyraźnie na cel i
klienta są przy tym tak samo ważne, jak
umiejętność integracji i pracy w zespole. Wymagania mamy wysokie, lecz nasz sukces potwierdza
słuszność takiego podejścia. Od lat zwiększamy
stale poziom zatrudnienia – teraz wynosi on
ponad 11.000 pracowników. W ten sposób
spełniamy również nasze społeczny obowiązek
zabezpieczania i tworzenia miejsc pracy.
Frank Kunze
Kierownik centralnego działu
komunikacji przedsiębiorstwa
Dr Schneider: Wraz ze zniesieniem restrykcji dla
rynku pracy siła robocza ze wschodnioeuropejskich
krajów będzie napływać do krajów zachodnich
coraz mocniej, wywierając coraz większą presję na
poziom płac. Podczas gdy Niemcy uzgodniły na
siedem lat odpowiednie uregulowania przejściowe,
Norwegia już dziś musi radzić sobie z konsekwencjami. Zjawiskiem tym dotknięte są tu przede
wszystkim wymagające dużego udziału siły roboczej
branże kooperacyjne i serwisowe morskiego przemysłu wydobywczego, w tym branża izolacyjna. Jest
to faktem i mimo, że sytuacja ta za kilka lat
wyrówna się, to walka konkurencyjna oferentów
serwisowych ulegnie jednak najpierw znacznemu
zaostrzeniu.
Globe: Z pewnością jest do duże zadanie dla działu
zarządzającego zasobami. Jak Rheinhold & Mahla jest
tu zorganizowany?
Dr Schneider: W zakresie Human Resources realizujemy strategię, która w oparciu o technologie
IT łączy zarządzanie zasobami w jedną wielką
Dr Friedrich Schneider, członek zarządu Western
Europe & Technologies koncernu Rheinhold &
Mahla AG, mówił w Oslo o otwierających się
rynkach pracy w Europie.
sieć. Dzięki elastycznemu i zorientowanemu na
zapotrzebowanie podejściu do zatrudniania pracowników R&M gwarantujemy wysoki stopień
wykorzystania pełnych zdolności produkcyjnych i
wysoką wydajność pracy. Nasi wykwalifikowani
pracownicy są wdrażani w pracę zespołową i przez
to od samego początku osiągają wysoką wydajność
pracy. Dzięki temu oszczędzamy naszym klientom
„strat na dotarcie” i zapewniamy terminowe wykonanie w wysokiej jakości charakterystycznej dla
marki R&M. Nasza przewaga nad konkurencją
polega również na tym, że nasi wschodnioeuropejscy pracownicy mogą pogłębiać swą wiedzę przy
projektach na zachodzie, a tak zdobyte know-how
pozostaje już w koncernie.
Globe: Dziękuję za rozmowę.
Hiszpańska Repsol YPF modernizuje rafinerię w La Coruña
Wraz z modernizacją i rozbudową swej rafinerii
w galicyjskim mieście La Coruña na północnym
wybrzeżu Hiszpanii spółka naftowa Repsol YPF
realizuje dwa ważne cele: zwiększenie wydajności
instalacji oczyszczania spalin oraz dostosowanie
się do norm UE. W sumie powstaną cztery jednostki produkcyjne – instalacja hydrokrakingu
(HDT), instalacja do odzyskiwania siarki, instalacja
do produkcji CO2 i instalacja do produkcji wodoru
(obie ostatnie dla przedsiębiorstwa Air Liquide).
W zakresie robót izolacyjnych na rurociągach i
różnych komponentach instalacji obie firmy –
Repsol YPF i Air Liquide –
stawiają na hiszpańską
spółkę Rheinhold & Mahla
S.A. We współpracy z polską spółką-siostrą R&M
Industrial Services Polska
Sp. z o.o. wykonywanych
jest obecnie około 23.000
m2 izolacji rurociągów
oraz ponad 5.000 m2
izolacji na maszynach i
aparatach.
Kontynuacja sukcesów firmy Unimontex
Uroczyste otwarcie nowej
instalacji żywic epoksydowych
8 października 2004 był wielkim dniem nie tylko dla czeskiego koncernu chemicznego
Spolchemie, lecz również dla czeskiej spółki R&M Unimontex: po około dwuletniej fazie budowy
nastąpiło uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego dla niskomolekularnych żywic
epoksydowych w Ústí nad Labem. Znaczącą rolę w tym projekcie odgrywała firma Unimontex
odpowiedzialna za budowę systemów rurociągowych, spodnich i ramowych konstrukcji stalowych, ochronę przeciwkorozyjną oraz – we współpracy ze spółką-siostrą R&M SI z Pragi – za
izolację (patrz Globe 2/2004).
Ponad 350 gości przybyło, aby świętować otwarcie
tej niepowtarzalnej dla Czech instalacji. Wydarzenie
to przyciągnęło wszystkie znane osobistości wyso-
Martin Procházka, przedstawiciel zarządu
Spolchemie, oraz Shigeharu Takagi, reprezentant
inwestora i jednocześnie licencjodawcy
technologii, Dainippon Ink and Chemicals (DIC),
przy przecinaniu symbolicznej wstęgi.
kiej rangi: polityków z regionu, przedstawicieli
japońskiej ambasady oraz Ministerstwa Przemysłu i
Handlu jak również członków zarządów i dyrektorów zarządzających zaangażowanych przedsiębiorstw, między innymi zarząd Unimontexu w
osobie Jiřiego Zelenki z dyrektorem handlowym,
Václavem Zahradníčkiem. W licznych przemówieniach podkreślano znaczenie tego projektu dla
czeskiej gospodarki – projektu będącego efektem
współpracy japońskiego inwestora i jednocześnie
licencjodawcy technologii, Dainippon Ink and
Chemicals (DIC), z firmą Spolchemie. Wytwarzanie
żywic syntetycznych ma w Spolchemie już długą
tradycję i również w przyszłości zaliczać się będzie
do najważniejszej gałęzi działalności przedsiębiorstwa. Instalacja wyposażona w japońską technologię ma produkować teraz około 30.000 ton
żywic epoksydowych rocznie czyli trzykrotnie więcej
niż w starej technologii.
Budowę nowej instalacji żywic epoksydowych
Unimontex może odnotować jako podwójny
sukces. W ręce spółki trafią również zadania
związane z utrzymaniem ruchu.
Unimontex może podwójnie świętować zakończenie
projektu: spółka R&M wypracowała sobie referencje,
które już teraz przynoszą jej kolejne owoce. Ze
względu na znakomite wyniki tego projektu
Unimontex dostała także również umowę na
pierwsze zadania utrzymania ruchu do 2006 roku.
Jest to sygnał, który może jeszcze pociągnąć za sobą
kolejne zlecenia.
GL
BE
3
14 turbin gazowych wyposażonych w izolację dźwiękową
Wykonanie specjalne dla Indonezji i Kuwejtu
Przy budowie nowych elektrowni Muara Tawar w Indonezji oraz Az Zour w Kuwejcie firma Siemens
Power Generation postawiła na partnera doświadczonego w sprawach izolacji dźwiękowej. R&M
Gerber z Dortmundu do końca 2004 roku wyposaży 14 turbin gazowych typu V94.2(A) w specjalne
systemy akustyczne.
Pod indonezyjskim miastem Muara Tawar w pobliżu
Dżakarty firma Siemens PG wybudowała elektrownię
z sześcioma turbinami gazowymi. Aby dostosować się
do krajowych i regionalnych przepisów określających
maksymalne obciążenie akustyczne, Siemens PG
sięgnęła po pomoc fachowców. Zadany poziom
ciśnienia akustycznego mierzony w odległości
jednego metra nie mógł przekraczać 85 dB(A). R&M
Gerber zrealizowała całą izolację dźwiękową biorąc
na siebie obowiązki supervisora. Wykonano i zamontowano około 1.250 m2 elementów izolacji akustycznej – w tym obudowy zespołów komór spalania
turbin gazowych z indywidualnie wykonywanymi
tłumikami powietrza zasilającego oraz osłony zespołów rurociągów ze specjalnie skonstruowanymi,
dźwiękochłonnymi rozsuwanymi drzwiami.
Koszty produkcyjne pod kontrolą
Jednym z ważnych zadań przy opracowywaniu koncepcji było także uwzględnienie przyszłych kosztów
utrzymania turbin. Elementy akustyczne nie powinny
„stać w drodze” późniejszym zmianom i naprawom.
Łatwą i szybką demontowalność elementów izolacji
dźwiękowej zapewnia tutaj inteligentne rozwiązanie. Fachowcy opracowali systemy, które nie są
przykręcane, lecz jedynie zawieszane, dzięki czemu
mogą zostać w każdej chwili zdjęte. Carsten Haritz,
dyrektor zarządzający R&M Gerber, wyjaśnia: „Łatwa
demontowalność jest ważna. Dzięki temu mniejsze są
koszty przestoju w przypadku koniecznego przeglądu
lub naprawy uszkodzonej turbiny.“ Dzięki pomysłowemu rozwiązaniu specjalistom udało się zoptymalizować koszty także w innym miejscu. Do chłodzenia
obudowy komory spalania nie zastosowano wentylatorów, lecz posłużono się wentylacją z ciągiem
naturalnym. „Takie rozwiązanie wentylacji wymaga
wprawdzie znacznie więcej obliczeń, dla klienta jest
jednak tańsze w eksploatacji“, tłumaczy kierownik
projektu Michael Mangel, „ponieważ klient nie
ponosi już kosztów energii i utrzymania wentylatorów stosowanych w tradycyjnej wentylacji mechanicznej.“
Izolacja dźwiękowa na rolkach
Również druga elektrownia w Az Zour (Kuwejt) z
ośmioma turbinami firmy Siemens skonfrontowała
R&M Gerber z wysokimi wymaganiami wobec izolacji
dźwiękowej. Poziom ciśnienia akustycznego w od-
Ekrany akustyczne na rolkach w elektrowni Az
Zour umieszczane bezpośrednio przy zespołach
komór spalania zapewniają wysoki poziom
absorpcji dźwięku.
ległości jednego metra nie mógł przekraczać limitu
80 dB(A). Dla zagwarantowania tej wartości skonstruowano dodatkowe ekrany akustyczne dla dolnej
strefy zespołów komór spalania. W tym przypadku
inżynierowie zdecydowali się na dźwiękochłonne
ekrany na rolkach. Ekrany te są umieszczone
bezpośrednio przy dolnej strefie zespołów komór
spalania i w przypadku prac przy turbinach w każdej
chwili można je łatwo odsunąć.
Wygodne przy przestojach – łatwo demontowalne elementy akustyczne skonstruowane specjalnie dla
zespołów komór spalania w indonezyjskiej elektrowni Muara Tawar.
Kolejne trzy lata zaufania PCK
Schwedt do firmy R&M arnholdt
Od 14 lat wykonawca usług rusztowaniowych R&M arnholdt jest niezawodnym partnerem spółki Petrolchemie und Kraftstoffe Raffinerie GmbH (PCK)
w Schwedt nad Odrą w zakresie utrzymania ruchu. Na początku 2005 roku rozpoczęła się nowa runda tej współpracy. Kończąca się 31 grudnia 2004
umowa została przedłużona o kolejne trzy lata.
PCK Schwedt produkuje paliwa: benzynę samochodową, olej napędowy, benzynę lotniczą oraz
bitum. W europejskim rankingu przedsiębiorstwo
to zajmuje dzisiaj czołową pozycję. W jego zakładach przetwarzana jest surowa ropa naftowa
dostarczana z Rosji naftociągiem Drużba o długości około 5.000 kilometrów. PCK Schwedt
zapewnia w tej gałęzi 9,3 % krajowych zdolności
przetwórczych. Oznacza to, że przerabiana jest
tu co dziesiąta tona surowej ropy naftowej w
Niemczech. Rurociągami, koleją i transportem
drogowym do odbiorców trafia rocznie około
9,5 milionów produktów naftowych i chemicznych.
Współpraca, na której można polegać – firma R&M arnholdt wyróżniona jako niezawodny partner od
rusztowań podczas remontu przestojowego „Adler 2004“ w rafinerii PCK Schwedt.
Projekt „Adler 2004“
Od 19 kwietnia do 15 maja ubiegłego roku podczas
inspekcji UDT zrealizowany został projekt przestojowy „Adler 2004“. Duża część robót rusztowaniowych związanych z przeglądem i wykonywaniem
różnych nowych komponentów instalacji znajdowała się w rękach R&M arnholdt. W krótkim
4-tygodniowym okresie przestoju zamontowano
nowe elementy instalacji, dla których przygotowano rusztowania. W całości wymieniono piec
próżniowy, kolumnę o wysokości 50 metrów,
kopułę regeneratora oraz kilkaset metrów rurociągów. Przedsiębiorstwa zatrudnione przy projekcie
„Adler 2004“ oddelegowały do niego łącznie około
2.050 pracowników. Ze strony R&M arnholdt
pracowało przy nim w szczycie 60 fachowców.
Jednym z największych wyzwań było wykonanie
rusztowania przy kolumnie wymagającego specjalnej statyki. Ze względu na dużą liczbę branż
zaangażowanych przy kolumnie oraz złożoność
układu rurociągów dla wykonywania niektórych
prac konieczne było wykonanie nowych dojść,
rozbudowanie dużej części elementów ruszto-
Oprócz tego opracowano jeszcze specjalny tłumik
powietrza odlotowego. Mimo wyższych wymagań
wobec izolacji akustycznej tłumik ten zapewnia
wystarczającą wentylację naturalną.
PERSONALIA
Dr Guido Zimmermann
(40) w dniu 1 kwietnia
2005 rozpoczął swą
działalność jako dyrektor
pionu Industrial Services
Central Europe w koncernie Rheinhold & Mahla
i w tej funkcji wspólnie z
Michaelem Erkelenzem
będzie dalej prowadził
biznes usług przemysłowych na obszarze
niemieckojęzycznym. Ten inżynier ekonomista ze
stopniem doktorskim przynosi ze sobą doświadczenie z kilku kierowniczych pozycji w
różnych branżach. Dr Zimmermann był ostatnio
prezesem spółki zatrudniającej 600 pracowników
i osiągającej obroty 150 mln euro.
waniowych i nowe ich rozstawienie zgodnie z
wymaganiami wynikającymi z obliczeń statycznych.
Kompetentny i doświadczony kierownik projektu,
Gisbert Krebs, znakomicie poradził sobie z tym
zadaniem optymalnie określając granice dopuszczalnej obciążalności rusztowania i nie narażając
przy tym jego wrażliwej statyki. „Przy takim projekcie czasami poznaje się również granice ludzkiej
wytrzymałości. Od całej załogi wymagana jest
maksymalna koncentracja, zaś na uwadze trzeba
mieć wszystkie aspekty bezpieczeństwa“, referuje
Gisbert Krebs po zrealizowaniu projektu ku
pełnemu zadowoleniu klienta.
Wyróżnienie dla R&M arnholdt
Ważnym celem dla licznych pracowników i obcych
firm pracujących na dużym terenie rafinerii jest
utrzymanie wysokiego poziomu jakości, terminowości i bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa wyróżniające się tu szczególnymi wynikami otrzymują
specjalny dyplom uznania. Kierownik filii, Ingo
Halfter, dumny jest z faktu, że jego drużyna dzięki
zaangażowaniu i znakomicie wykonanej robocie
otrzymała wyróżnienie „za wzorową jakość,
terminowość i bezpieczeństwo prac realizowanych
w ramach przestoju remontowego ‚Adler 2004‘“.
GL
BE
4
Specjalny statek dla marynarki
Statek badawczy „Planet“ ustanawia
nowe standardy w technologii SWATH
Eksperymentalny statek badawczy „Planet“ niemieckiej marynarki wojennej posiada przyszłościową konstrukcję i wyposażenie. Statek tych
rozmiarów w technologii SWATH jest dla niemieckiej marynarki techniczną nową ziemią. Budowa realizowana była w Nordsee Werke GmbH
w Emden. Za izolacje cieplne, przeciwpożarowe i akustyczne oraz za gwarancje akustyczne i kontrolę ciężaru odpowiada R&M Ship Technologies
GmbH z Bremy.
technologii SWATH (Small Waterplane Area Twin
Hull). Realizacja technologii SWATH na statku tego
rzędu wielkości nie miała jeszcze w Niemczech
precedensu. Cechą charakterystyczną jednostki jest
dwukadłubowa konstrukcja z szeroką platformą na
wąskich wspornikach i dwóch pływakach. Dzięki
niej statek nie podlega falowaniu i nawet przy
sztormie spokojnie spoczywa na wodzie. Dlatego
też nawet w skrajnie złych warunkach pogodowych
załoga i naukowcy mogą umieszczać w wodzie
urządzenia pomiarowe i realizować badania.
Zaawansowana technika znalazła również zastosowanie dla zredukowania emisji hałasu w wodzie. W
pływakach pod linią wody umieszczono wyjątkowo
ciche silniki elektryczne napędzające dwie śruby
okrętowe. W ten sposób akustyczna charakterystyka statku utrzymywana jest na możliwie niskim
poziomie.
Pionierski wyczyn techniczny – eksperymentalny statek badawczy „Planet“ otwiera nowy wymiar
technologii SWATH.
Nowy statek badawczy ma spełniać zarówno
wojskowe jak i cywilne zadania. Najważniejsze z
nich to badania podstawowe nad hydrolokacją
akustyczną i elektromagnetyczną oraz nad komunikacją podwodną. Dla wielorakiego zastosowania
statku wyposażono go w unikatowy sprzęt techniczny - laboratoria, sonary badawcze, dźwigi,
warsztaty, urządzenia do spuszczania łodzi i sprzętu
oraz specjalne kontenery. „Planet” może przyjąć
na pokład około 25 członków załogi oraz 20
naukowców. Przy wyporności około 3.500 ton i
mocy silników 2x 2.200 kW statek osiąga prędkość
15 węzłów.
Technologia SWATH zapewnia spokój również
podczas sztormu
W całej konstrukcji nowego eksperymentalnego
statku badawczego niemiecka marynarka poszła
nowymi drogami zarówno pod względem techniki
jak i rozmiarów. Jednostkę „Planet“ o zanurzeniu
6,8 m i niemałych rozmiarach – 73 m długości
i około 27 m szerokości – zaprojektowano w
Ciężar kontra akustyka
Spółka R&M Ship Technologies odpowiadała za
wykonanie całej izolacji cieplnej, przeciwpożarowej
i akustycznej oraz wzięła również na siebie gwarancje na zachowanie założeń akustycznych i
ciężarowych. „Im lżejsze są ścianki i elementy wyposażenia, tym gorsza jest ich dźwiękoszczelność i tym
wrażliwsze są także na wibracje“, opisuje problem
kierownik projektu, Thomas Szubrich. „Wymagane
z jednej strony lekkie elementy wyposażenia i
konstrukcji monitorowane pod kątem ciężaru, zaś z
drugiej strony wysoka poprzeczka w zakresie
akustyki, wymusiły na nas podejście do tematu
akustycznego nie tylko poprzez aspekt izolacji.
Dlatego też od samego początku konsultowaliśmy opracowywanie projektu konstrukcyjnego.
Współpraca ze stocznią była znakomita. Wspólnie
pokonywaliśmy techniczne problemy szukając
optymalnych rozwiązań.“ Połączenia między podłogami, ścianami i sufitami były zdefiniowane tak,
aby drgania nie powodowały żadnego hałasu.
Wszystkie urządzenia generujące hałas, takie jak
silniki Diesla, generatory i agregaty pomocnicze,
zostały umieszczone na głównym pokładzie wysoko
nad linią zanurzenia i zostały elastycznie ułożyskowane. Oprócz tego przez całą fazę koncepcyjną i
wykonawczą konieczne było ścisłe kontrolowanie
ciężaru. Po każdej zmianie konstrukcyjnej przeprowadzano obliczeniowe kontrole ciężaru i
wyciągano z nich odpowiednie konsekwencje dla
dalszego wykonania także w uzgodnieniu z branżą
klimatyzacyjną i maszynową.
Dla kierownika projektu, Thomasa Szubricha, kierownika budowy, Thomasa Scheelkena, i jego (w
szczycie) około 50 pracowników R&M, budowa
statku „Planet“ stanowiła duży wyczyn zarówno
techniczny jak i sportowy. „Nadzór budowlany
przy takim statku jest szczególnie ważny, gdyż
niedokładności przy montażu mogą później
pociągać za sobą wysokie koszty dla akustyki. Jeśli
chce się zapewnić ścisłą kontrolę wykonawstwa, to
przy pracach w dwóch kadłubach każdego dnia
przebiega się sporo merów w górę i na dół“,
opowiada Thomas Scheelken. „Nie ma żadnych
skrótów – żeby przejść z jednego kadłuba do
drugiego. Za każdym razem trzeba pokonać w
pionie ni mniej, ni więcej tylko 20 metrów.“
Dwukadłubowy statek „Planet“ odbywa aktualnie
próbny rejs. W ciągu roku zostanie przekazany
niemieckiej marynarce wojennej.
SMM 2004
R&M ze spółkami z pionu Ship Technology na wiodących światowych
targach budownictwa okrętowego
Od 28 września do 2 października 2004 pion R&M Ship Technologies prezentował się na targach
SMM 2004 w roli wykonawcy kompleksowych usług w zakresie wyposażeń okrętowych,
systemów meblowych oraz techniki izolacji cieplnych i akustycznych. Na organizowanych co
dwa lata w Hamburgu targach SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology Trade
Fair) swe specjalistyczne kompetencje przedstawiało fachowej publiczności wszystkie osiem
działających w tej branży spółek R&M.
Perfekcyjnie dobrany zakres usług i produktów
pionu Ship Technologies w Rheinhold & Mahla
wychodzi naprzeciw wymaganiom klientów poszukujących zwartych i kompletnych ofert. Począwszy
od usług związanych z przebudową, naprawą i
modernizacją oraz izolacją cieplną i akustyczną
poprzez systemy wyposażeniowe, prefabrykowane
kabiny, łazienki i indywidualnie wykonane meble po
rozwiązania pod klucz. Spółki R&M udowadniały
już wielokrotnie w licznych dużych projektach swe
kompetencje w dostarczaniu klientowi pod klucz
wszystkiego z jednej ręki. Przebudowa klubowego
statku AIDAblu rostockiego armatora AIDA Cruises
pokazywana zainteresowanej publiczności w postaci krótkiego filmu reklamowego jest przykładem
usługi potrafiącej przekonać każdego potencjalnego
klienta.
Dobry odbiór nowości targowych
Poprzez swe pierwsze wspólne wystąpienie na
targach SMM 2004 spółki R&M – Danish Interior,
R&M EMA, R&M Ship Technologies, R&M SEM,
R&M Industrier, R&M SIA Bremerhaven, R&M
Ships Outfitting oraz R&M SIA Rostock – podkreśliły
wyraźnie pozycję koncernu jako oferenta kompletnych rozwiązań z produktami i usługami serwisowymi. Podczas czterodniowych światowych targów
budownictwa okrętowego zaprezentowano publiczności całe spektrum najnowszej techniki izolacyjnej oraz nowoczesne możliwości aranżacyjne
przy urządzaniu wnętrz. Zwiedzającym doradzali
specjaliści ze wszystkich działów technicznych.
Nie zabrakło również nowości targowych. R&M
przygotowała na tę okazję trzy atrakcje. Pierwszą
z nich były specjalne meble z lekkich elementów
dla pomieszczeń dopuszczających jedynie małe
obciążenia, drugą – systemy paneli ściennych A-60
spełniające najwyższe wymagania przeciwpożarowe w budownictwie okrętowym i zastępujące
ciężkie systemy ścienne, zaś trzecią – bezhalogenowe dekoracyjne powierzchnie dla paneli ściennych i
sufitowych, które w przypadku pożaru w przeciwieństwie do dotychczasowej standardowej powło-
Osiem spółek na jednym stoisku cieszącym się dużym zainteresowaniem publiczności.
ki z folii PCW emitują znacznie mniej substancji
toksycznych. Odpowiednio duże zapotrzebowanie
rynku na nowe bezhalogenowe powierzchnie
można było zauważyć już w trakcie targów SMM.
Targi SMM 2004 były dla spółek R&M pełnym
sukcesem. Stoisko przyciągnęło wielu zwiedzających i okazało się znakomitym forum dla fachowych rozmów.
GL
BE
5
Pod względem luksusu i komfortu MV
Constellation może śmiało równać się
z Grand Hotelem.
się aktywnie w proces projektowania w ścisłej kooperacji z właścicielem statku.“
Nowe pomieszczenia dla 5-gwiazdkowego statku klasy Millennium
Pilne zlecenie z USA
Droga z Danii do Norfolk w Virginii wcale nie była krótka, zaś termin przekazania pod klucz dzieliło od udzielenia zlecenia tylko trzy tygodnie. Dla
liniowca wycieczkowego MV Constellation, jednego z najbardziej luksusowych amerykańskich statków pasażerskich z floty Celebrity Cruises Inc.,
spółka Danish Interior dostarczyła wyposażenie pod klucz i umeblowanie dla czterech ogólnodostępnych obszarów.
Końcowy termin wyznaczony na połowę grudnia był
nieprzekraczalny, gdyż właśnie wtedy pomieszczenia
pełniące dotychczas rolę sklepów i biblioteki muzycznej miały zostać oddane do użytkowania w swej
nowej funkcji i otwarte dla pasażerów. Zadanie
„Z dwóch zrób cztery” brzmiało zupełnie jak jakaś
magiczna formuła. W każdym razie bez czarów z
pewnością się tu nie obeszło, gdyż na tej samej
powierzchni podłogi w tak wyjątkowo krótkim
terminie miały powstać: galeria sztuki, spory butik,
komputerowe pomieszczenie seminaryjne oraz
gabinet akupunktury. I to wcale nie według motta
„niech kosztuje, ile chce“, lecz w wyjątkowo ścisłym
gorsecie budżetowym.
Pewność stylu projektowania
Wiadome były tyko cena, dostępny czas oraz jeszcze
stosunkowo mało konkretne życzenie klienta. Dla
żadnego z tych obszarów nie było w tym momencie
specyfikacji materiałów ani kolorów. Z braku czasu
nie można było sobie pozwolić za żaden niewłaściwy
ruch, gdyż w ciągu tylko dwóch dni trzeba było
sprowadzić próbki i dokonać wyboru materiałów na
okleiny, obicia, sufity, ściany i inne powierzchnie
oraz przedłożyć jednolitą koncepcję projektową
do decyzji. Wymagania estetyczne i jakościowe
dla 5-gwiazdkowego statku są bardzo wysokie, na
poziomie Grand Hotelu. Potrzeba doskonałego
wyczucia, aby już na wstępie dokonać odpowiednie-
Nauka na pełnym morzu. Komputerowe pomieszczenie seminaryjne
wyposażone w najnowocześniejszą technikę. Z każdego miejsca
zapewniona jest doskonała widoczność ekranu szkoleniowego.
go wyboru przekonującego architektów i projektantów okrętowych od razu za pierwszym podejściem. „Naszym celem było nie tylko dostarczenie
najwyższej jakości, lecz również zapewnienie
wsparcia koncepcyjnego. Czyli uwzględnienie w
ogólnej koncepcji wszystkich aspektów począwszy
od architektonicznego planowania przestrzennego
po cele funkcjonalne i optykę“, konstatuje Claus
Bjørn Hansen, miejscowy menedżer projektu,
„Zdawaliśmy sobie sprawę, że zawsze będziemy
oceniani po produkcie finalnym. Droga do tego celu
może być wyboista, lecz liczy się jakość, którą na
koniec otrzymuje klient. Dlatego też było dla nas
ważne, aby już od samego początku włączyć
Galeria zaspakaja potrzeby osób zainteresowanych sztuką. Dla
zmieniających się eksponatów zapewnione są dobrze oświetlone
miejsca we wnękach z drewnianej okleiny.
Dziewięć adresów dostaw na Karaibach
Nie mniej ważne było wykonanie prac – w większości w trakcie rejsu wycieczkowego po Wyspach
Karaibskich. W suchym doku stoczni Norshipco w
Norfolk nie udało się przyjąć na pokład całego
materiału. Po siedmiu dniach statek odbił od brzegu
unosząc ze sobą w podróż około 2.400 pasażerów,
po czym zawijał do co najmniej dziewięciu portów
przyjmując na pokład materiały dostarczone w
większości z Europy. Ten logistyczny majstersztyk
możliwy był tylko dzięki precyzyjnemu zaplanowaniu i idealnej synchronizacji. Nowo aranżowane
obszary zostały odgrodzone od strefy przeznaczonej
dla pasażerów, przy czym prace wykonywane były
głównie nocą, aby nie utrudniać ruchu i obsługi
pasażerów. „Kto sprostał takiemu zadaniu, może
przenosić góry“, spogląda wstecz Joshua Farid,
handlowiec z Danish Interior odpowiedzialny
za kontrakty z USA. Towarzyszył on tym pracom od
samego początki i wie dokładnie, ile wysiłku
potrzeba było na to, żeby za kulisami wszystko szło
gładko jak po maśle.
Sukcesu ciąg dalszy
Duże zaangażowanie zdążyło się już opłacić, gdyż
następne zlecenie na kolejny statek tej samej klasy
nie kazało na siebie długo czekać. Już na początku
roku 2005 wpłynęło zamówienie na przebudowę
ogólnodostępnych pomieszczeń w jednostce MV
Summit. Również w tym przypadku Danish Interior
udowodniła, że serwis to coś więcej niż tylko
wykonanie zlecenia – to również przekonywanie
konstruktywnymi propozycjami zorientowanymi na
rozwiązanie, a czasem nawet sztuka odczytywania
życzeń z oczu klienta.
Przeszklony front sklepu z gablotami zaprasza do odwiedzin w
Boutique Cirque du Soleil.
Przemysł okrętowy w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim łączy swe siły
sprawne grupy oferentów i centra kompetencyjne
gospodarki morskiej. Oprócz tego forsować należy
praktyczne działania szkoleniowe i dokształcające.
Zarówno stocznie, poddostawcy jak i morski przemysł wydobywczy – cała niemiecka branża
okrętowa odczuwa coraz większą presję azjatyckiej konkurencji. To wystarczający powód, aby
łączyć siły, opracowywać wspólnie nowe strategie, tworzyć innowacyjne koncepcji i zakładać w tej
branży strategiczne sojusze.
Jako forum posłużyła tu „Konferencja o przyszłości
gospodarki morskiej w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim“ przygotowana przez Morski Komitet IHK
MV (Izby Przemysłowo-Handlowej MeklemburgiiPomorza Przedniego) w dniach 16 i 17 listopada 2004
w Rostoku. Imprezę tę, na którą zaproszono wszystkie przedsiębiorstwa przemysłu morskiego w MV,
zorganizowała IHK w Rostocku przy wsparciu ministerstwa gospodarki tego landu.
Głównym punktem konferencji były warsztaty, na
których omawiano i uchwalano konkretne formy
współpracy rynkowych graczy. Tak było również na
warsztatach „Wyzwania dla dalszego kształtu kooperacji między stoczniami a kooperantami gospodarki
morskiej w MV“, moderowanych przez Klausa Bertermanna, dyrektora zarządzającego w R&M SIA
Rostock. W otwartej dyskusji z uczestnikami warsztatów uczestniczyli również na podium prof. dr
Robert Bronsart z Uniwersytetu Rostockiego, Jürgen
Eberlein ze spółki Mecklenburger Metallguss GmbH,
Stefan Säuberlich ze stoczni Aker Ostseewerft oraz
Richard Möller z firmy Interschalt AG. Wyraźnym
wynikiem tej rundy było wyniesione z niej przekonanie o konieczności przedsięwzięcia przez stocznie,
kooperantów oraz wykonawców usług dużych wysiłków na rzecz zabezpieczenia konkurencyjności
przemysłu okrętowego tak ważnego dla przyszłości
regionu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Generowanie impulsów innowacyjnych
Obniżanie kosztów jest przy tym tylko jedną z
dźwigni, za pomocą których można przeciwdziałać
pogarszaniu sytuacji rynkowej. Co najmniej równie
Klaus Bertermann: „Partnerskie kooperacje i
strategiczne sojusze są dla branży okrętowej
bezwzględnie konieczne.“
ważne jest jednak podnoszenie wydajności przez
optymalizację logistyki i sterowania, a także poprawa
innowacyjności przez zwiększanie inicjatyw badawczych i rozwojowych. Wyraźnie widać, że warunkiem ku osiągnięciu tego celu jest przede wszystkim
łączenie kompetencji, zawieranie strategicznych
sojuszów oraz partnerska współpraca. W tym kontekście małe i średnie firmy – przeważające w gronie
kooperantów – powinny łączyć swe siły zawiązując
Uchwalony strategiczny sojusz
Na warsztatach zdefiniowano kilka konkretnych
projektów pilotażowych pozwalających przejść od
dokonanych spostrzeżeń do szybkiej realizacji w
praktyce. Jednym z przykładów jest planowany
strategiczny sojusz w postaci długoterminowego porozumienia ramowego zawartego przez stocznię Aker
Ostseewerften ze spółką Neptun Stahlkonstruktion na
obszarze projektowania statków oraz z firmą R&M SIA
Rostock w zakresie izolacji okrętowych i wyposażenia
pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w nadbudówkach pokładowych. „Obiecujemy sobie po tym
wspólne projekty badawcze i rozwojowe“, wyjaśnia
Klaus Bertermann. „Może to być na przykład opracowywanie nowych rozwiązań systemowych lub
optymalizacja przebiegu budowy.“ Oprócz tego do
połowy roku pod zarządem R&M SIA Rostock przy
wsparciu stowarzyszenia „MAO“ (Maritime Allianz
Ostseeregion – morski sojusz regionu bałtyckiego) ma
powstać grupa oferentów systemowych „Izolacje i
wyposażenie okrętowe MV“.
GL
6
BE
Warsztaty „Solutions” intensyfikują orientację
na serwis i klienta w całym koncernie
Przyszły kierunek jest jasno zdefiniowany: jako
oferent „Solutions for Industrial Services“ koncern
Rheinhold & Mahla chce dalej wzmacniać swą
pozycję wiodącego europejskiego wykonawcy
usług w przemyśle przetwórczym. Dwustopniowa koncepcja warsztatów ma posłużyć do skonsolidowania nastawienia na serwis i zapewniania
bliskiego kontaktu z klientem w całym koncernie.
Siłą R&M jest współpraca i umiejętność tworzenia zespołów także między różnymi spółkami wewnątrz
koncernu. Uczestnicy warsztatów mogli poznać prawdziwy smak współpracy w warsztatowym
zespole.
W pierwszej rundzie warsztatów, które odbyły
się na przełomie roku, uczestniczyli dyrektorzy zarządzający wszystkich spółek R&M. Aby zintensyfikować i usprawnić współpracę, dla dyrektorów
zarządzających pionu Industrial Services Western
Europe wspólnie z Eastern Europe oraz dla Central
Europe i dla Technologies zorganizowano każdorazowo własne imprezy. Celem warsztatów było
usprawnienie sieci powiązań i współpracy między
spółkami w całym spektrum „Solutions for Industrial
Services” na rzecz krajowych i transgranicznych
potencjałów synergicznych. W centrum uwagi stała
przy tym orientacja na klienta. Poprzez selektywny „wykańczający szlif” oferowanych usług i
rozwiązań w poszczególnych spółkach wykonany
zostanie kolejny krok wychodzący naprzeciw wymaganiom rynku. Oprócz wykładów kierownictwa
koncernu R&M o strategicznych kierunkach ekspansji oraz różnych projektów na rzecz wspierania
transferu know-how i nauczania transgranicznego (cross-border learning) głównym tematem
warsztatów były podstawowe obszary działalności
oraz specjalizacje poszczególnych spółek. Wyniki
pierwszej rundy uczestnicy postrzegają przede
wszystkim we wspólnym zadaniu, jakim jest
przełożenie kompetencji i celów przedsiębiorstwa
na indywidualne uwarunkowania rynkowe w poszczególnych krajach i umocnienie idei usługowej
w perspektywie europejskiej.
Wytyczanie celów
Głównym tematem aktualnie ruszającej drugiej
rundy warsztatów jest wypracowanie konkretnych
modeli „go-to-market” dostosowanych do konkretnego otoczenia w poszczególnych krajach. Jako
strategiczny kompas menedżerom prezentowany
jest „Podręcznik rozwiązań” ze wszystkimi ważnym
narzędziami handlowymi przydatnymi w codziennej działalności. Kolejne punkty to rozwój
regionalnych strategii akwizycyjnych oraz konkretne programy kształcenia i dokształcania na
rzecz trwałego utrzymania wysokiego poziomu
jakości i wydajności pracy. Centralne miejsce w
„rozkładach jazdy” opracowywanych dla spółek w
poszczególnych krajach zajmuje odciążanie klienta
oraz rozwiązywanie konkretnych problemów w
przemyśle.
AKTUALNE ZLECENIA
USŁUGI
PRZEMYSŁOWE
TECHNOLOGIE
Europa Centralna
Europa Zachodnia
Europa Wschodnia
Technologie okrętowe
R&M WSI Wilhelmshaven GmbH
Rheinhold & Mahla S.A., Madryt/Hiszpania
Unimontex s.r.o., Litvínov/Republika Czeska
Rozbudowa EX-II, Hamburg, Niemcy
Prace R&M: 5.500 m2 izolacji cieplnych i przeciwpożarowych
Zamawiający: H+R Ölwerke Schindler GmbH
Okres realizacji: 03/2005 do 06/2005
Tarraco Project, Tarragona, Hiszpania
Prace R&M: 36.000 m2 izolacji cieplnej rurociągów i maszyn
Zamawiający: Dow Chemical
Okres realizacji: 06/2005 do 06/2006
Remont reaktora amoniaku, Litvínov, Republika Czeska
Prace R&M: remont instalacji powietrza na reaktorze amoniaku
Zamawiający: Chemopetrol, a.s.
Okres realizacji: 04/2005 do 10/2005
R&M Ships Outfitting GmbH, Hamburg, oraz
R&M SIA Rostock GmbH
R&M International GmbH, Oberhausen
Zbiorniki LNG, Sagunto, Hiszpania
Prace R&M: izolacja 2 zbiorników LNG
Zamawiający: Saggas
Okres realizacji: 01/2005 do 12/2006
R&M Izomar Sp. z o.o., Warszawa/Polska
ELNG – Train 1+2, Idku, Egipt
Prace R&M: 60.000 m2 izolacji zimnochronnych
Zamawiający: Bechtel Overseas Corporation
Okres realizacji: 07/2004 do 08/2005
BSB Isoliertechnik GmbH, Oberhausen
Cordemais 2, Cordemais, Francja
Prace R&M: demontaż i montaż izolacji na instalacji kotła;
powierzchnia izolacji: 20.000 m2; montaż z R&M/Izomar
Zamawiający: Babcock Borsig Service
Okres realizacji: 05/2005 do 10/2005
R&M E.M.S. GmbH, Cloppenburg
Instalacja do osuszania gazu TAG/WAG, Baumgarten,
Austria
Prace R&M: dostawa 2 instalacji do osuszania gazu
Zamawiający: konsorcjum OMV/Snamprogetti/
OMV AG, Wiedeń
Okres realizacji: 09/2004 do 11/2005
GTA Mallnow/GTA Olbernau, Niemcy
Prace R&M: dostawa 3 instalacji do osuszania gazu
Zamawiający: WINGAS GmbH, Kassel
Okres realizacji: 10/2004 do 12/2005
Magazyn zbiornikowy w Salzgitter, Niemcy
Prace R&M: budowa nowego zbiornika mazutu na 5.000-m2 z
rurociągami i stacjami pomp
Zamawiający: Salzgitter Flachstahl AG
Okres realizacji: 11/2004 do 05/2005
R&M WSI Leuna GmbH
Budowa nowej hali w JCN Neckermann-Biodiesel,
Halle/Saale, Niemcy
Prace R&M: 3.100 m2 izolacji zbiorników, 5.500 m2 rurociągów
Zamawiający: Rotan GmbH, oddział w Leunie
Okres realizacji: 03/2005 do 07/2005
R&M IKR GmbH, Bitterfeld
Budowa elektrociepłowni w Halle/Dieselstraße,
Halle/Saale, Niemcy
Prace R&M: ok. 5.500 m2 rurociągów i aparatury
Zamawiający: przedsiębiorstwo energetyczne w Halle
Okres realizacji: 02/2005 do 05/2005
R&M arnholdt GmbH, Gelsenkirchen
Projekt zakładów DuPont-Werk w Wuppertalu, Niemcy
Prace R&M: 8.000 m2 rusztowań
Zamawiający: DuPont
Okres realizacji: od 11/2004
Projekt elektrociepłowni w Münster, Niemcy
Prace R&M: 27.000 m2 rusztowań
Zamawiający: miejskie zakłady w Münster
Okres realizacji: bezzwłocznie po wezwaniu do realizacji
R&M WSI Düsseldorf GmbH
Elektrownia RWE w Frimmersdorf, Niemcy
Prace R&M: umowa ramowa na roboty rusztowaniowe
Zakres rusztowań: ok. 250.000 m3 rocznie
Zamawiający: RWE Power AG Essen
Okres realizacji: 01/2005 do 12/2007
MV Black Watch, Hamburg, Niemcy
Prace R&M: wykonanie 14 nowych apartamentów pasażerskich, biblioteki, toalet publicznych; izolacja maszynowni;
dostawa systemu wyposażeniowego i modułów sanitarnych
Zamawiający: Fred. Olsen Cruise Lines/B+V Repair GmbH
Okres realizacji: 04/2005 do 06/2005
R&M Prefal Lda., Lizbona/Portugalia
Sanacja azbestu, Warszawa, Polska
Prace R&M: ok. 20.000 m2 sanacji azbestu
Zamawiający: Elektrociepłownie Warszawskie (EW S.A.)
Okres realizacji: 12/2004 do 12/2007
Ter Ribatejo, Combined Cycle, Lizbona, Portugalia
Prace R&M: 3.000 m2 izolacji
Zamawiający: Koch/Siemens
Okres realizacji: 03/2005 do 06/2005
Spalarnia śmieci, Oberhausen, Niemcy
Prace R&M: 9.500 m2 izolacji
Zamawiający: BSB Isoliertechnik GmbH
Okres realizacji: 03/2005 do 12/2005
5 korwet, Emden/Brema/Hamburg, Niemcy
Prace R&M: wykonanie izolacji, okładzin i podłóg
Zamawiający: niemiecka marynarka wojenna
Okres realizacji: 2005 do 2008
Portucel, elektrofiltr ESP, Setubal, Portugalia
Prace R&M: 1.500 m2 izolacji
Zamawiający: Alstom Finlandia
Okres realizacji: 03/2005 do 06/2005
Izomar Pomorze Sp. z o.o., Toruń/Polska
Usługi utrzymania ruchu w Toruniu, Polska
R&M Ship Technologies GmbH, Brema
Budowa kanałów wentylacyjnych, Straßburg, Francja
Prace R&M: 140 t konstrukcji stalowych
Zamawiający: Megadex Serwis
Okres realizacji: 01/2005 do 08/2005
R&M Nimb S.A., Bukareszt/Rumunia
2 kontenerowce, nowe obiekty MPC, Kilonia,
Niemcy
Prace R&M: izolacja i obudowa blaszana
Zamawiający: stocznia Howaldtswerke Deutsche Werft AG
(HDW)
Okres realizacji: 2005/2006
U#2 CNE INVEST Cernavoda, Rumunia
Prace R&M: 8.400 t konstrukcji stalowych, wykonanie i montaż
Zamawiający: SNN CNE INVEST
Okres realizacji: 01/2000 do 12/2006
60-metrowy jacht silnikowy, Rendsburg, Niemcy
Prace R&M: izolacja i wykończenie wnętrz
Zamawiający: stocznia Kröger Werft
Okres realizacji: 04/2005 do 12/2006
R&M Spreeuwenberg B.V.,
Zwartewaal/Holandia
Projekt MEB i Demka, Delfzijl, Holandia
Prace R&M: 150.000 m3 rusztowań dla nowo budowanej
instalacji chlorku
Zamawiający: Akzo Engineering
Okres realizacji: 04/2005 do 04/2006
Jetty Total Vlissingen, Holandia
Prace R&M: rusztowania, izolacja i ogrzewanie towarzyszące
dla rurociągów
Zamawiający: Total Vlissingen
Okres realizacji: 04/2005 do 06/2005
Projekt Spinning line SR/ST,Teijin Twaron B.V.
Emmen, Holandia
Prace R&M: ok. 2.500 m2 izolacji rurociągów i aparatów
Zamawiający: Aker Kvaerner Netherlands B.V.
Okres realizacji: 04/2005 do 06/2005
R&M Willich Industrial Services Ltd.,
Dublin/Irlandia
Sanacja azbestu w Pepsi Cola Cork, Irlandia
Prace R&M: 10.000 m2 sanacji azbestu
Zamawiający: Pepsi Cola
Okres realizacji: 12/2004 do 06/2005
R&M Isenta Väst AB, Karlstad/Szwecja
Stora Enso, Skoghall, Szwecja
Prace R&M: 20.000 m izolacji rurociągów o różnej średnicy,
11.000 m2 izolacji wyposażenia
Zamawiający: YIT
Okres realizacji: 09/2004 do 06/2005
R&M Mixab AB, Uddevalla/Szwecja
Projekt Gas-Oil, Lysekil, Szwecja
Prace R&M: ca. 60.000 m2 rusztowań
Zamawiający: Preen Refinery (Scanraff)
Okres realizacji: 11/2004 do 02/2006
R&M Services N.V., Schoten/Belgia
Utrzymanie ruchu, Antwerpia
Prace R&M: izolacja i ogrzewanie towarzyszące
Zamawiający: Bayer Antwerpen N.V.
Okres realizacji: 05/2005 do 04/2008
Prace R&M: usługi utrzymania ruchu
Zamawiający: Elektrociepłownie Toruńskie
Okres realizacji: 01/2005 do 12/2005
Budowa fabryki spoiw dla Henkla, Bukareszt, Rumunia
Prace R&M: 780 t konstrukcji stalowych, wykonanie i montaż
Zamawiający: Henkel, Rumunia
Okres realizacji: 01/2005 do 06/2005
R&M TS KeMont Kft., Tiszaújváros/Węgry
Instalacja do rozdzielania powietrza,
Kazincbarcika, Węgry
Prace R&M: montaż urządzeń i rurociągów oraz izolacja;
urządzenia: 300 t rur, 80 t stali, 50 t stali szlachetnej,
20 t aluminium; konstrukcje stalowe: 100 t
Zamawiający: Linde AG
Okres realizacji: 02/2005 do 06/2005
Rozbudowa MDI, Kazincbarcika, Węgry
Prace R&M: montaż rurociągów i izolacja; 300 t rur,
100 t konstrukcji stalowych
Zamawiający: Borsodchem Rt.
Okres realizacji: 11/2004 do 08/2005
Rozbudowa młyna wapiennego, Eger, Węgry
Prace R&M: montaż urządzeń; urządzenia: 200 t, rury: 30 t,
konstrukcje stalowe: 75 t
Zamawiający: OMYA Hungaria Rt.
Okres realizacji: 02/2005 do 07/2005
R&M Ship Technologies GmbH, Brema, oraz
R&M Ships Outfitting GmbH, Hamburg
68-metrowy jacht silnikowy, Brema, Niemcy
Prace R&M: izolacja i wykończenie wnętrz
Zamawiający: Abeking & Rasmussen
Okres realizacji: 10/2005 do 03/2007
R&M SIA Rostock GmbH
Baltic CS 2700 (8 kontenerowców), Wismar
Prace R&M: wyposażenie pokładówki w izolację, sprzęt
gospodarski, pomieszczenia dla załogi i pomieszczenia
ogólnodostępne, roboty ślusarskie, umeblowanie
Zamawiający: stocznia Aker Ostseewerft, Wismar
Okres realizacji: 03/2005 do 06/2006
Songa Jupiter (platforma wydobywcza), Rostock,
Niemcy, USA
Prace R&M: dostawa systemu wyposażeniowego i modułów
sanitarnych
Zamawiający: Orange Texas
Okres realizacji: 05/2005 do 08/2005
CS 1530 TEU (2 kontenerowce), Wolgast, Niemcy
Prace R&M: izolacja, instalacje prowiantowe, systemy
wyposażeniowe i pomieszczenia mokre
Zamawiający: Peene-Werft
Okres realizacji: 01/2005 do 08/2005
Techniczna izolacja dźwiękowa
R&M Gerber GmbH, Dortmund
Beijing, Pekin, Chiny
Prace R&M: 2 obudowy dźwiękoszczelne dla generatorów i
turbin gazowych o powierzchni po 400 m2
Zamawiający: GE Energy Products France
Okres realizacji: 03/2005 do 07/2005
Kaszagan, Kazachstan
Prace R&M: 4 obudowy dźwiękoszczelne dla turbiny
gazowej i generatora
Zamawiający: GE Energy Products France
Okres realizacji: 01/2005 do 08/2005
GL
BE
7
Budowa nowych dwunastu instalacji do osuszania gazu
R&M E.M.S. przekonuje Rumunię swą kompetencją w
technologii gazu ziemnego
Sukces odwiertu gazowego „Sighisoara 3“ w Siedmiogrodzie zachęcił rumuński zakład państwowy
ROMGAZ S.A. do kolejnych inwestycji w tym sektorze. Za kwotę około 300 milionów euro ten
energetyczny koncern zamierza w kolejnych pięciu latach zwiększyć wydobycie gazu ziemnego we
własnym kraju. Spółka R&M E.M.S., Cloppenburg, która dla pilotażowego projektu „Sighisoara 3“
wyremontowała i uruchomiła używaną instalację (patrz Globe 2/04), przejmie duży pakiet
projektu inwestycyjnego obejmujący budowę dwunastu nowych instalacji.
Celem tak dużego zaangażowania Rumunii w
eksploatację własnych zasobów gazowych jest
zmniejszenie aktualnie dużego uzależnienia od
importu gazu ziemnego. W ramach tej inwestycji
państwowy ROMGAZ w pierwszej fazie planuje
zakup 34 nowych instalacji do osuszania gazu.
Odpowiedni dostawcy zostali wybrani w przetargu
zorganizowanym na obszarze UE. W przetargu tym
udział wzięła również R&M E.M.S. otrzymując w
październiku 2004 zlecenia na dostawę pod klucz
pakietu dwunastu nowych instalacji. Nowe instalacje
zostaną zlokalizowane na obszarze Wołoszczyzny,
na południe od Karpat, w pobliżu miast Bukareszt,
Ploeszti i Krajowa.
Drzwi do tego zlecenia R&M E.M.S. otworzyła sobie
projektem pilotażowym na początku 2004 roku.
Spółka ta otrzymała wtedy – poprzez Wintershall
AG – zlecenie na modernizację instalacji do osuszania gazu dla odwiertu w „Sighisoara 3“ i
przekonała klienta dobrą jakością wykonania. W
ramach zleconego teraz dużego projektu będą
konstruowane, budowane i oddawane pod klucz
całkowicie nowe instalacje. Dlaczego w tym
przypadku użytkownicy zdecydowali się na nowe
konstrukcje, wyjaśnia Karsten Peter odpowiedzialny
za opracowanie tego projektu: „Instalacje te
powinny zostać uruchomione najpóźniej na koniec
marca 2006 i muszą być zgodne z najnowszym
stanem techniki. Należy do tego zoptymalizowana
technologia oraz w szczególności przestrzeganie
obowiązujących europejskich i lokalnych przepisów
ochrony środowiska. Używane instalacje, pomijając
fakt, że nie są dostępne w takich ilościach, warunków tych już nie spełniają.“
Przygotowanie dużego projektu
Do budowy fabrycznie nowych instalacji konieczne
jest sprawne przygotowanie. Punktem wyjścia dla
sprawnej realizacji projektu był projekt podstawowy
opracowany w bazie Wölfersheim już w listopadzie
2004. Pierwsza faza dużego projektu obejmuje
precyzyjne rozplanowanie i obliczenie komponentów instalacji. Aby maksymalnie ujednolicić prace
projektowe, osoby odpowiedzialne za projekt
Dyrektor zarządzający R&M E.M.S., Masood
Azadpour (z lewej), z partnerem konsultingowym,
Helmutem Wolfsbergerem (z prawej), przy
podpisywaniu zlecenia w centrali ROMGAZu
w Medias (Siedmiogród).
Bibesti Stejari
Hurezani
Finta Ploeszti
Bilciuresti
Krajowa
zdecydowały się podzielić dwanaście instalacji na
trzy kategorie odpowiednio do ich wielkości i
wydajności mieszczących się w dużym przedziale
od około 5.000 mN3/h do 160.000 mN3/h (mN3/h =
normalny metr sześcienny na godzinę). „Dzięki
temu zyskujemy sporo na czasie zwłaszcza w fazie
projektu podstawowego, gdyż dzięki temu możemy
sprawniej przeprowadzać obliczenia dla kilku instalacji jednocześnie“, objaśnia koncepcję Karsten
Hoffhaus, kierownik projektu w R&M E.M.S. Aby
zapewnić bliski kontakt i krótkie odległości między
osobami odpowiedzialnymi za projekt, ośmioosobowy zespół projektowy pod kierownictwem Karstena
Hoffhausa na początku tego roku przeprowadził
się do kontenera biurowego ustawionego specjalnie w tym celu na terenie firmy. Stąd też zarządzano następnie całym projektem. „Przed nami
jeszcze dużo pracy“, zauważa Karsten Hoffhaus,
„lecz jesteśmy na dobrej drodze i wytyczyliśmy
już działania decydujące o pomyślnej realizacji.“ Jak
tylko wszystkie konstrukcje i specyfikacje zostaną ukończone, ruszy gorąca faza zamówień. Ze
Odcinek estakady rurociągowej w EKO Stahl po
remoncie. Podczas realizacji projektu pogoda nie
zawsze pokazywała się ze swej przyjemnej strony.
Kolejna prognoza na jutro …
Mokra pogoda utrudnia remont
estakady rurociągowej w EKO Stahl
Jako generalny wykonawca firma R&M arnholdt odpowiadała za kompletny remont 200-metrowej
estakady rurociągowej dla producenta stali, EKO Stahl GmbH w Eisenhüttenstadt. Realizacja
przypadała akurat na okres od października do grudnia 2004. To żaden problem dla branż, które
mogą pracować niezależnie od pogody. Jednak dla ochrony antykorozyjnej wilgotne i nieobliczalne
miesiące jesienne oznaczają pracę w utrudnionych warunkach.
Przy realizacji remontu estakady rurociągowej w
EKO Stahl GmbH, przedsiębiorstwie należącym do
największego na świecie koncernu stalowego Arcelor,
generalnemu wykonawcy, firmie R&M arnholdt,
udało się wykonać szpagat między napiętym planem,
elastycznym wykonaniem a techniczną perfekcją.
Mimo niskich jesiennych temperatur Gerhardowi
Retzlaffowi, kierownikowi projektu ze strony R&M
arnholdt, czasami zdarzało się spocić nawet w
chłodnie dni. Oprócz skoordynowania i rozplanowania prac wszystkich zaangażowanych branż, takich
jak konstrukcje rusztowaniowe, konstrukcje stalowe,
izolacja, naprawa konstrukcji betonowych, zakładanie zieleni i nadzór działań na placu budowy, w
kalkulacji czasu i kosztów trzeba było również
uwzględnić nieprzewidywalną pogodę. Połowę
całego zakresu robót stanowiły typowe prace antykorozyjne, które można wykonywać tylko w odpowiednich warunkach klimatycznych. We własnym zakresie
oczyszczono, poddano obróbce strumieniowej i zabezpieczono kilkoma cienkimi warstwami około
5.400 m2 powierzchni. „Zwłaszcza przy ochronie antykorozyjnej prawie wszystkie operacje technologiczne są bardzo zależne od temperatury. Temperatura wykonywania prac nie może spaść poniżej 5 °C.
Dotyczy to zarówno obróbki strumieniowej jak i
nanoszenia powłoki. Przy niższych temperaturach
lub wysokiej wilgotności powietrza istnieje ryzyko,
że stal pokryje się nalotem korozyjnym, powłoka
nie będzie się dobrze trzymać i powstaną nowe
ogniska korozji“, ostrzega Ingo Halfter, kierownik
filii R&M arnholdt w Großräschen i jednocześnie –
jako inspektor zabezpieczenia antykorozyjnego
– wieloletni specjalista w tej dziedzinie. Ochrona
przed korozją to szczególnie podstępna branża, gdyż
błędy ujawniają się dopiero jakiś czas później, gdy
pod „lakierem“ pojawią się pierwsze słabe punkty.
„Naszym zdaniem rozwiązania typu ‚quick and
dirty‘, czyli szybko i byle jak, nie mają żadnej
wartości, gdyż przy zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych takie podejście szybko się zemści. Dlatego
też ściśle trzymaliśmy się zasady, aby wykonywać
prace tylko w pewnych warunkach pogodowych i pod
fachowym, ścisłym nadzorem budowlanym“, zauważa Gerhard Retzlaff. „Oznaczało to, że staraliśmy
się ustalać godziny i dni pracy na tyle elastycznie, aby
jak najlepiej wykorzystać okresy dobrej pogody, także
w weekendy.“ Jakość się opłaca, gdyż teraz estakada
rurociągowa w EKO Stahl przetrwa w swym nowym,
lepszym stanie jeszcze niejedną surową zimę.
Urziceni
Bukareszt
Balaceanca
R&M E.M.S.
dostarcza
dwanaście nowych
instalacji do
osuszania gazu w
siedmiu lokalizacjach w Rumunii.
względów logistycznych projekt oraz prefabrykacja
zostaną zrealizowane w Rumunii przy ścisłej
współpracy z partnerską firmą Inspet S.A. Ważne
zadania administracyjne weźmie na siebie rumuńska
spółka R&M - R&M Nimb S.A. Dla prac instalacyjnych
trzeba przygotować place budowy, zapewnić
infrastrukturę z dojazdami, kontenery budowlane i
magazyny, ułożyć rurociągi oraz przygotować cały
materiał. Również tu niezbędne jest skrupulatne
rozplanowanie zasobów. Końcowe uruchomienie
zostanie przeprowadzone przez R&M E.M.S.
Udane wejście R&M Gerber GmbH u
algierskich przedsiębiorstw energetycznych
Z policyjną eskortą
na budowę
Co kraj to obyczaj. Szczególne wyrazy szacunku okazano inżynierom R&M Gerber GmbH z
Dortmundu przy ich wizycie w Algerii na budowach elektrowni. Dla dokonania szczegółowych uzgodnień technicznych w projektach
modernizacji elektrowni w M’Sila i Tiaret
osoby odpowiedzialne za projekt po stronie
algierskich potentatów energetycznych
Sonatrach i Sonelgaz zapewniły gościom
eskortę policyjną przy odbiorze z lotniska
w Algierze. Pod osobistą ochroną policji
inżynier ds. sprzedaży, Axel Zimmermann,
oraz kierownik projektu, Eberhard Krusche,
podróżowali około 1.200 km do obydwu
budów w górach Atlas na południu kraju.
Algieria zalicza się do najważniejszych państw
świata wydobywających ropę naftową.
Sonatrach wykazuje obroty przekraczające
22 miliardy dolarów amerykańskich i jest
jedenastą co do wielkości spółką naftową
świata, drugim co do wielkości eksporterem
gazu ciekłego i trzecim co do wielkości
eksporterem gazu ziemnego. Po około
półrocznej fazie akwizycyjnej, w której spółka
R&M Gerber musiała udowadniać swe kompetencje w dziedzinie izolacji dźwiękowych i
techniki filtracyjnej dla turbin gazowych,
teraz udało jej się wreszcie wejść do grona
dostawców. Przedmiotem pierwszego zlecenia będzie dostawa i montaż wewnętrznych
paneli izolacji akustycznej i cieplnej dla układów wylotowych turbin gazowych. Prace
mają zostać zakończone do końca 2005 roku.
GL
BE
8
R&M Spreeuwenberg w stoczni IHC Holland
Rusztowania budowlane muszą trzymać
poziom nawet na pochylni
Pierwsze rusztowania dla stoczni IHC Holland położonej na wschód od Rotterdamu w Kinderdijk
spółka R&M Spreeuwenberg wykonywała przed dwoma laty. Od tego czasu z jej obecnością w
stoczni wszyscy zdążyli się już oswoić.
Wzniesienie rusztowania dla nowo budowanego
statku w stoczni IHC Holland było dla specjalisty
rusztowaniowego, R&M Spreeuwenberg, wejściem
na nowy teren. Przy realizacji spółka odpowiada
m.in. za to, aby wszystkie prace wewnątrz i na
zewnątrz statku mogły być wykonywane bez
przeszkód. To, co w tej chwili brzmi jak proste
zadanie, w praktyce nie jest jednak wcale takie
łatwe: niewielka swoboda ruchu, mało miejsca i
spadek pochylni to dane wyjściowe, na których
w tym szczególnym kontekście konstruktorzy muszą
bazować już w fazie projektowej. „W ciasnych
warunkach panujących na statku i w stoczni
konieczne jest zrealizowanie całego procesu
roboczego. Budujemy rusztowania tak, żeby nie
utrudniały prac i nie pociągały za sobą żadnych
późniejszych przeróbek“, wyjaśnia brygadzista
R&M Spreeuwenberg, René van Overdijk. „W
związku z tym rusztowania budowlane ustawiane
są już tylko tam, gdzie są bezwzględnie konieczne –
na przykład w miejscu spawania elementów.“
Dla niego oznacza to liczne wstępne uzgodnienia
z odpowiedzialnym za montaż i demontaż kierownikiem ze strony IHC Holland oraz z różnymi
przedsiębiorstwami budowlanymi.
Dostosowanie do warunków
W stoczni pracuje się inaczej niż w innych obiektach
przemysłowych. Specjaliści od rusztowań z R&M
Spreeuwenberg musieli w pierwszej kolejności
przyzwyczaić się do pochylni – nachylonego w stronę
wody placu montażowego, na którym powstają i
z którego wodowane są następnie nowe statki.
„Z pochyłymi płaszczyznami mamy wprawdzie
czasem do czynienia także w budownictwie
przemysłowym, jednak na pochylni w stoczni nachylony jest zarówno cały obiekt budowlany jak i podstawa rusztowania“, wyjaśnia René van Overdijk.
„Rusztowania muszą tę pochyłość wyrównywać.“
Oprócz tego w stoczni wskazane jest posługiwanie
się krótkimi materiałami rusztowaniowymi. Ponieważ rusztowania są potrzebne również wewnątrz
kadłuba statku. „W pustym wnętrzu można jeszcze
łatwo obrócić się z pięciometrowej długości belką.
Lecz z każdym nowym rusztowaniem swoboda
ruchów wewnątrz kadłuba maleje coraz bardziej“,
wyjaśnia René van Overdijk. „Oprócz tego cały
materiał należy wnieść do wnętrza przez mały luk,
a po demontażu ponownie wynieść na zewnętrz.“
W tym celu R&M Spreeuwenberg zleciła opracowanie specjalnej konstrukcji, za pomocą której całość
materiału można wyciągnąć z wnętrza w kilku operacjach.
Język marynarski to mus
„Szczury lądowe” z R&M Spreeuwenberg najpierw
musiały oswoić się z językiem marynarzy. „W hali
człowiek nie znajduje się wprawdzie na pokładzie,
lecz pojęcia takie jak sterburta i bakburta są w
stoczni po prostu powszechnie przyjęte“, opowiada
René van Overdijk. „Mówiąc lewa lub prawa strona
daleko się tu nie zajdzie.”
Z czasem ekspertom rusztowaniowym z R&M
Spreeuwenberg marynarskie terminy weszły już w
krew, a praca w stoczni z wszystkimi jej pułapkami
stała się dawno rutyną. Ton den Boef, kierownik robót montażowych i demontażowych w IHC
Holland, podkreśla: „Zespół z R&M Spreeuwenberg
to profesjonaliści, którzy temat rusztowań opanowali po prostu znakomicie.“
W spółce R&M Spreeuwenberg wszystko
idzie równo i gładko. Jej rusztowania
wyrównują idealnie spadek pochylni i
zapewniają wszystkim stabilne oparcie.
Budowa rurociągów i izolacja z jednej ręki
Nowa instalacja odsiarczania dla
węgierskiej rafinerii MOL
Dla wschodnioeuropejskich krajów przystąpienie do UE jest połączone z wysokimi inwestycjami w
instalacje przemysłowe. W punkcie standardów środowiskowych nowe normy UE są bardziej
rygorystyczne niż te obowiązujące dotychczas. Dlatego też węgierski koncern naftowy MOL,
najważniejsza firma w kraju, zmodernizował i rozbudował swą rafinerię w Százhalombatta w
pobliżu Budapesztu. Dzięki budowie nowej instalacji odsiarczania zredukowano zawartość siarki
w oleju napędowym odpowiednio do wymagań UE.
Wysokie wymagania wobec techniki
spawalniczej i lutowniczej.
tury do 450 °C wymagały grubości ścianek sięgającej
miejscami 36 mm. Wstępną pracę wykonali tu
najpierw inżynierowie spawalnictwa, którzy
opracowali specyfikację techniczną, zdefiniowali
dodatki spawalnicze i ustalili wszystkie parametry
spawania. Do tego należy również dokładna dokumentacja technologii wykonania każdego pojedynczego spawu. Po trzech miesiącach prefabrykacji
nastąpiło kolejnych pięć miesięcy, podczas których
rurociągi były montowane, spawane i poddawane
kompleksowym testom polegającym na nieniszczących badaniach rentgenowskich i próbach
ciśnieniowych.
W powyższym zadaniu inwestycyjnym udział wzięła
również węgierska spółka R&M, R&M TS Duna
z Budapesztu, która na zlecenie generalnego
wykonawcy, Uhde GmbH, odpowiadała za trzy
kompleksowe pakiety robót: za prefabrykację i
montaż rurociągów ze stali szlachetnej w instalacji
odsiarczania, budowę rurociągów instalacji tryskaczowej oraz dostawę i montaż izolacji cieplnej i
akustycznej z blaszanymi obudowami. Zakres robót
wszystkich trzech pakietów był niemały. Na samą
tylko budowę rurociągów zużyto w tej instalacji
około 160 ton stali szlachetnej przy średnicach
sięgających nawet pół metra.
Również drugi pakiet, prefabrykacja i montaż
rurociągów dla systemu wody gaśniczej, wymagał
od spółki R&M TS Duna wysokich kompetencji w
zakresie rozwiązań technicznych. Tłoczące wodę
rurociągi z niestopowej, ocynkowanej ogniowo
stalowej rury o jakości materiału ASTM A106 GrB
posiadały średnice znamionowe od 15 do 350 mm.
Charakter zadania nie pozwalał wykonywać
połączeń rozłączalnych ani spawać przewodów,
ponieważ powłoka cynkowa uległaby zniszczeniu
w wysokiej temperaturze spawania (do 1.500 °C) i
wskutek topienia się materiału podstawowego przy
spawaniu.
Trudne zadanie dla inżynierów spawalnictwa
Od strony techniki spawania budowa rurociągów ze
stali szlachetnej – ze względu na jakość materiału i
wymiary – była dla węgierskiej spółki jednym z
największych wyzwań ostatnich lat. Tłoczone w
rurach silnie korozyjne, zawierające siarkę media
oraz obciążenia ciśnieniowe do 180 bar i tempera-
Dobrze zbadane trzyma lepiej
W intensywnej współpracy między spółką węgierską,
firmą Uhde GmbH a UDT sporządzono specyfikację
wybranej metodę lutowania twardego dla
technicznych warunków ramowych i opracowano
odpowiednie rozwiązania technologiczne. Decydującymi parametrami przewodów były wysokie
ciśnienie 29,4 bar, które rurociągi muszą
stale wytrzymywać, cynkowa powłoka
antykorozyjna oraz obwód rur. W
licznych seriach testów opracowano,
skontrolowano a na koniec odebrano
przez UDT metodę i technologię wykonania połączeń. Spawacze musieli zdobyć
też odpowiednie kwalifikacje do tej
pracy. Rurociągi instalacji tryskaczowej
łączone były metalicznie przy temperaturach około 500 °C. Wynik był idealny:
rurociągi wytrzymały wszystkie badania
rentgenowskie i ciśnieniowe przy wymaganym ciśnieniu próbnym 29,4 bar.
Stacja wody gaśniczej (czerwona) w instalacji odsiarczania. Dla
wykonywania połączeń na rurociągach układu wody gaśniczej
opracowano specjalną procedurę i technologię.
Z izolacją w komplecie
Wykonywanie izolacji cieplnych, akustycznych oraz
obudów blaszanych należy do podstawowych kompetencji R&M TS Duna. Ze zrozumiałych względów
w ręce węgierskiej spółki trafił więc również pakiet
izolacji na 22.000 m rurociągów, 7.000 łuków rurowych oraz 14.200 obudów armaturowych i brzegowych. Trzyosobowy sztab menedżerów z jasno
określonymi zakresami odpowiedzialności zarządzał
tym „projektem projektów” aż po jego pomyślne
zakończenie w lutym 2005.
Praska spółka R&M SI w gronie lokomotyw
czeskiej gospodarki
R&M SI s.r.o. (Praga) na początku roku weszła do grona dziesięciu najlepszych czeskich przedsiębiorstw
uhonorowanych przyznawanym w Czechach wyróżnieniem „MID-TOP”. Ranking ten bazuje na wynikach
corocznego konkursu wprowadzonego dwa lata temu przez czeskie zrzeszenie przedsiębiorstw budowlanych
dla rodzimego przemysłu w toku przygotowań do przystąpienia do UE. Celem tej akcji jest przyspieszenie
standaryzacji wg dyrektyw UE, a także pobudzenie krajowej dynamiki rozwoju. W aktualnym konkursie
oceniano wyniki za rok gospodarczy 2003.
Przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie dzielone są na kategorie według segmentów branżowych i
rozmiaru (powyżej i poniżej 250 pracowników), a następnie poddawane ocenie porównawczej pod względem
rozwoju obrotów i stosunków handlowych. Z wchodzących w rachubę około 8.000 firm w porównaniu tym
uwzględniane są jedynie firmy spełniające standardy EU i posiadające unijne certyfikaty.
Wyróżnienie „MID-TOP 2003“ dla swego przedsiębiorstwa odebrał w styczniu 2005 roku Tomas Rieb, dyrektor
zarządzający R&M SI (Praga). Pełen dumy oświadczył: „Wyróżnienie to jest nie tylko dużym sukcesem dla naszego przedsiębiorstwa, lecz również wyrazem tego, iż nasza pozycja zapewniła nam awans do grona
lokomotyw czeskiej gospodarki – czyniąc z nas siłę napędową wzrostu gospodarczego w tym regionie.“ Czeska
spółka znajduje się, jak widać, na dobrej drodze, gdyż dobre wyniki idą zawsze w parze z dobrą jakością.
GL
Szwedzka Stora Enso inwestuje w
technologię przyjazną dla środowiska
Po ponad siedmiu latach gorących debat w lutym tego roku weszły w życie uregulowania
protokołu z Kyoto dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych. W nadchodzących latach te
zaostrzone warunki będą coraz mocniej dawać się we znaki licznym gałęziom przemysłu. W Szwecji
ma to w szczególności wpływ na silny tam przemysł papierniczy i celulozowy. Wszystkie procesy i
operacje technologiczne muszą zostać dokładnie przebadane. W niektórych zakładach trzeba będzie
zainstalować dodatkowe wyposażenie, które pozwoli nie tylko spełnić nowe wysokie wymagania,
ale również na dłuższy czas zapewnić sobie konkurencyjność na rynku.
Dobry przykład daje w tym względzie koncern
papierniczy i celulozowy Stora Enso budujący
nową stację wyparną, warzelnię i nowy kocioł
odzysknicowy w szwedzkim Skoghall. W obiekcie
położonym na półwyspie jeziora Värner, około
10 kilometrów od Karlstad (Środkowa Szwecja),
produkowany jest głównie papier pakowy i
kartonaże. Celem projektu modernizacyjnego
jest po pierwsze redukcja emisji
zanieczyszczeń, a po drugie poprawa sprawności procesu produkcji
papieru i celulozy. Poprzez zainstalowanie nowych komponentów produkcyjnych dostarczanych przez producenta urządzeń, firmę Kvaerner
Power AB, sprawność zainstalowanej pod koniec lat 90 maszyny
papierniczej powinna wzrosnąć
do prawie 100 %. Poprzednie przestarzałe wyposażenie zainstalowane
przed maszyną papierniczą nie
pozwalało dotychczas na osiągnięcie
takich wyników produkcji.
Wejście w życie zawodowe w roli praktykanta
Odpowiedzialność i kompetencja
w rozwiązywaniu problemów na
starcie dużego projektu
Zdjęcie: Laubner zdj´cie lotnicze, Bonn
Komuś, kto jeszcze w trakcie studiów na praktykach złapie zawodowego bakcyla i nabierze
ochoty na rozwiązywanie odpowiedzialnych zadań, w dotarciu do celu pomoże najszybciej specjalny program dla praktykantów. Mike Wirthensohn (28), od lata 2003 w R&M WSI Düsseldorf, zbierał
swe pierwsze doświadczenia jako praktykant w dużym projekcie, który od razu wciągnął go w wir
pracy. Ze świeżym dyplomem w kieszeni ten młody inżynier ekonomista mógł w nowym zadaniu
szybko udowodnić swą fachowość i przedsiębiorczość.
Ukończona instalacja HDPE w Wesseling.
Marzeniem każdej młodej osoby rozpoczynającej
życie zawodowe jest możliwość wykazania się w
praktyce. Tę szansę Mike Wirthensohn otrzymał już
w kilka tygodniu po podjęciu pracy w R&M WSI
Düsseldorf. „Jako praktykant człowiek oczekuje, że
najpierw krok po kroku poznawać będzie wszystkie
działy przedsiębiorstwa“, opowiada Mike Wirthensohn, „Ponieważ jednak ruszał akurat pewien duży
projekt, zostałem natychmiast włączony do działań
operacyjnych. W pierwszym momencie było to oczywiście jak skok na głęboką wodę, lecz ja przyswoiłem sobie pewne motto ‚Człowiek rośnie z
każdym wyzwaniem’. Działać na własną odpowiedzialność to w końcu motywująca sprawa.“
Udane wejście w życie
zawodowe - na dużej
budowie w Wesseling
inżynier ekonomista,
Mike Wirthensohn,
mógł pokazać, co
potrafi.
Nowa instalacja polietylenu dla
Basell-Wesseling
Zatrudniono go na dużej budowie w Wesseling pod
Kolonią. Tam właśnie mediolańska firma Tecnimont
S.p.A. od początku 2002 roku realizowała dla petrochemicznego koncernu Basell NV wysoce nowoczesną instalację polietylenu (HDPE) stanowiącą rozbudowę istniejącego obiektu. Przedsiębiorstwo to mające swą siedzibę w Holandii i będące spółką joint
venture należącą w stosunku 50:50 do BASF oraz
Shell jest największym światowym producentem polipropylenu oraz wiodącym dostawcą produktów
wtórnych, takich jak polietylen.
Latem 2003 Tecnimont zlecił R&M WSI Düsseldorf
wykonanie izolacji oraz rusztowań dla instalacji
HDPE. Prace rozpoczęły się w styczniu 2004. Do
zamontowania było pierwotnie około 21.000 m2
izolacji cieplnych, zimnochronnych i dźwiękowych
na rurociągach i zbiornikach, co w skutek zwiększenia ilości przewidzianych do wykonania szybko
urosło do 31.000 m2. We współpracy z R&M WSI
Wilhelmshaven wykonano kompleksowe roboty
BE
9
Popyt na izolacje – podstawową
kompetencję R&M
Bliskie stosunki z klientem, firmą Stora Enso,
szwedzka spółka Rheinhold & Mahla, R&M Isenta
Väst AB, utrzymuje już od dawna. W zakresie izolacji
przemysłowych i remontów przedsiębiorstwo R&M
współpracuje z tym producentem papieru – należącym
do jednego z największych koncernów gospodarki
leśnej na arenie międzynarodowej i posiadającym w
całej Szwecji 8 zakładów produkcyjnych – już od
35 lat. Również dla dostawcy maszyn i urządzeń,
firmy Kvaerner Power, szwedzka spółka od wielu
lat wykonuje izolacje różnych komponentów
technicznych, takich jak kotły, rurociągi i zbiorniki.
Dzięki szczegółowej znajomości urządzeń i swemu
technicznemu doświadczeniu R&M Isenta wygrała
przetarg na dostawę i montaż izolacji na stacji
wyparnej i warzelni oraz na rurociągach i estakadach.
Dodatkowe roboty przy kotle będą wykonywane
równolegle przez obie niemieckie spółki-siostry OKI
Isoliertechnik GmbH z Pforzheim oraz BSB Isoliertechnik GmbH z Oberhausen. Podstawowe kompetencje tych spółek uzupełniają się idealnie dokumentując dobitnie szerokie spektrum świadczeń koncernu
Rheinhold & Mahla.
Sama R&M Isenta zaizoluje 11.000 m2 wyposażenia i
20.000 metrów bieżących przewodów rurowych o
średnicy od 25 do 2.700 mm. Do tego dochodzi
wykonanie izolacji akustycznych i cieplnych na komponentach instalacji. „Przy zleceniu takiego kalibru
muszą pomagać wszyscy razem. Do lata 2005 nasi
pracownicy wypracują na budowie około 30.000
przeciwpożarowe na zbiornikach i konstrukcjach
stalowych. Do pakietu zlecenia należało również
uzbrojenie reaktorów, estakad pod rurociągi i zbiorników. Ze strony R&M na tej dużej budowie pracowało w szczycie około 60 pracowników.
Pożytek z „twardych” i „miękkich”
umiejętności
W trakcie fazy realizacyjnej Mike Wirthensohn był
już odpowiedzialny za przygotowanie robót, realizację kwestii handlowych oraz controllig postępu
robót. Prowadzili go jego dwaj opiekunowie Huseyin Kazanci, dyrektor zarządzający R&M WSI Düsseldorf, oraz Michael Erkelenz, dyrektor pionu R&M
Europa Centralna. W ścisłej współpracy z kierownikiem budowy, Gerdem Bringsem, Mike odpowiadał
za to, aby nic nie wymknęło się spod kontroli,
czyli m.in. za terminy, koszty oraz fachowe wykonawstwo. „Bez technicznego know-how byłbym
na straconej pozycji, ponieważ, aby móc określić
faktyczny stan projektu i wykonania robót, móc je
częściowo odbierać i wyceniać, trzeba wiedzieć,
jakie operacje techniczne mogą być jeszcze konieczne, aby w razie wątpliwości na czas skorygować
kurs“, konstatuje Mike Wirthensohn. Pomogła mu
także dobra znajomość angielskiego, ponieważ
właśnie angielski był wspólnym językiem projektu.
„Często pracowałem również w charakterze tłumacza.
Ponieważ po stronie zamawiającego zatrudnieni
byli wyłącznie Włosi i Hindusi, ze względu na różnice
w mentalności przy współpracy z poszczególnymi
zespołami konieczne było również wykazanie się
interkulturowym wyczuciem.“
Imponująca kompleksowość
Kompleksowość współpracujących branż na jednej
dużej budowie wymaga od poszczególnych zespołów
maksymalnych wyników. „Człowiek szybko się uczy, jak
bardzo każdy pojedynczy proces wpływa na przebieg
i terminowość realizacji całej inwestycji. Każdy wykonawca usług musi wykazywać się maksymalną
elastycznością i gotowością do improwizacji. Stale
powtarzały się sytuacje, w których musieliśmy szybko
szukać alternatywnych rozwiązań i definiować nowe
przebiegi operacji. Począwszy od kierownika projektu
po monterów wszyscy zgodnie pracowali na jeden
cel. A taka zgodna współpraca funkcjonuje tylko w
zgranym zespole“, opowiada z entuzjazmem Mike
Wirthensohn.
Pomyślny przebieg i terminowa realizacja projektu w
październiku 2004 opłaciły się również dla naszego
nowicjusza. Stała umowa o pracę na stanowisku kierownika projektu w WSI Düsseldorf nie kazała długo
na siebie czekać. Jeszcze w tym samym miesiącu,
już w tej nowej roli, czekał go wyjazd na kolejną
„wieczną” budowę.
roboczogodzin. Prefabrykacja blaszanych osłon
przypadła więc w udziale obu warsztatom w Karlstad
i Kungälv, gdzie dzięki zastosowaniu wysoce nowoczesnych obrabiarek do metalu MABI prace posuwają
się sprawnie naprzód“, wyjaśnia Morgan Vestlund,
kierownik filii R&M Isenta w Karlstad.
Po zainstalowaniu ok. 80 % wyposażenia i rurociągów, pierwsze prace izolacyjne mogły rozpocząć się
pod koniec stycznia. Kierownikiem budowy w tym
projekcie mianowano Knuta Barenfelda. Jest on stale
obecny na placu budowy, skąd kieruje wszystkimi
sprawami technicznymi i organizacyjnymi. Gdy
wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmodernizowana
technologicznie instalacja zostanie oddana do
eksploatacji na jesieni 2005.
Odznaczenia dla
zwycięzców – uczniów
zawodu w R&M
Jako jeden z wiodących wykonawców usług
przemysłowych firma Rheinhold & Mahla
poważnie traktuje swą społeczną i socjalną odpowiedzialność w roli jednostki kształcącej
fachowców dla przemysłu i rzemiosła. W samej
R&M WSI Düsseldorf, prowadzącej działalność
szkoleniową już od 20 lat, kilkuletnie teoretyczne i praktyczne, prowadzone na wysokim
poziomie przygotowanie do zawodu kończy
aktualnie 21 przyszłych absolwentów z takimi
tytułami jak wykonawca izolacji przemysłowych, handlowiec przemysłowy, monter
konstrukcji prefabrykowanych, wykonawca
rusztowań lub monter elewacji przemysłowych.
W ubiegłym roku wszystkie wysiłki opłaciły się od
razu dla dwóch uczniów zawodu kończących kurs w
R&M WSI Düsseldorf. Na egzaminach końcowych
Marcel Bartmann (20), wykonawca izolacji przemysłowych, oraz Alexander Boden (21), monter
elewacji ze specjalizacją elewacje przemysłowe, uzyskali najlepsze wyniki w swym roczniku na terenie
całej Nadrenii Północnej-Westfalii.
Fakt ten przepełnia dumą nie tylko obydwu
zwycięzców konkursu egzaminacyjnego w tym bundeslandzie. Jawnego zadowolenia nie kryje również
kierownik jednostki szkoleniowej Reinhard Geiser:
„Już podczas rekrutacji kierujemy się ścisłymi
kryteriami kwalifikacyjnymi, którym nie każdy jest w
stanie podołać. Kształcenie młodych ludzi, którzy
przychodzą do nas z różnymi uwarunkowaniami
zwykle prosto ze szkoły, wymaga wiele osobistego
wyczucia i fachowej opieki. Nasi opiekunowie, prowadzący od strony zakładu cały ramowy plan
edukacyjny, dbają o utrzymanie stałej wysokiej
motywacji wśród uczniów zawodu.“ Jako członkowie
komisji egzaminacyjnych kierownicy jednostek
szkoleniowych w R&M zawsze dokładnie orientują
się, jaki poziom wiedzy reprezentują ich podopieczni,
i mogą w porę interweniować, gdy tylko zauważą u
nich jakieś braki.
Zarówno Marcel Bartmann jak i Alexander Boden po
zakończeniu swych kursów zostali zatrudnieni przez
R&M. „Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy
fachowcy z pierwszorzędnymi kwalifikacjami są
zawsze poszukiwani“, wyjaśnia Reinhard Geiser. “Nie
zawsze ma się szczęście kształcić takie talenty. To
prawdziwe ‚surowe diamenty’, przed którymi zawsze
otwierają się zawodowe perspektywy.“ Bartmann
pracuje teraz dla R&M ISP w Dormagen, zaś Boden
dla R&M WSI Düsseldorf w Leverkusen.
Dnia 16 września 2004 roku Alexander Boden
(drugi od lewej) oraz Marcel Bartmann (drugi od
prawej), zwycięzcy egzaminów w Nadrenii
Północnej-Westfalii, uhonorowani zostali odzna-.
czeniami przez premiera tego landu, Peera Steinbrücka, w ramach uroczystości w Congress-Center
Düsseldorf. Z lewej strony Reinhard Geiser, kierownik jednostki szkoleniowej w R&M WSI Düsseldorf, zaś z prawej Frank Iven, mistrz instruktor dla
wykonawców izolacji przemysłowych.
GL
BE
10
Laboratorium badawcze dla nieniszczących badań materiałów
Węgierska spółka R&M TS KeMont Kft. stawia na nieniszczące badania materiałów. Przedsiębiorstwo
to prowadzi własne laboratorium materiałowe pozwalające bezpiecznie i niezawodnie kontrolować
m. in. jakość nierozłączalnych połączeń wykonywanych w instalacjach przemysłowych.
W montażu i utrzymaniu instalacji przemysłowych
regularne kontrole spawów i metalicznych półwyrobów są rzeczą wprost nieodzowną. W określonych
sytuacjach konieczne jest sprawdzenie, czy połączenia
spawane spełniają wymagania techniczne, nie ryzykując przy tym zniszczenia materiału. Dla prowadzenia
takich testów i korzystania z takich metod badawczych
węgierska spółka R&M posiada własne laboratorium,
co zapewnia jej m. in. znaczne oszczędności czasu.
Uzyskanie pozytywnego wyniku badania pozwala
natychmiast kontynuować montaż kolejnych półwyrobów i elementów konstrukcyjnych.
Defektoskopia rentgenowska pozwala
wykrywać nawet niewidoczne wady połączeń
spawanych w obciążonych elementach.
Nieniszczące badania połączeń spawanych pozwalają
wykryć niewidoczne błędy wykonania, żużlowe lub
gazowe wtrącenia, które mogą prowadzić do powstawania rys a nawet pęknięć. Przy badaniach stosowane
są różne metody. Spółka R&M TS KeMont Kft. prowadzi badania rentgenowskie, badania izotopowe,
defektoskopię magnetyczną proszkową, próby
szczelności w warunkach próżniowych, pomiary
twardości oraz defektoskopię ultradźwiękową. Dzięki
temu możliwe jest badanie niewidocznych wad w
rurociągach, zbiornikach i elementach konstrukcyjnych pracujących pod wysokimi naprężeniami.
Wszystkie prace badawcze laboratorium przeprowadza zgodnie z europejskimi standardami jakościowymi EN ISO/IEC 17025:2001. Poza tym wszystkie
czynności odpowiadają wymaganiom wdrożonego
w R&M systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.
Coraz wyższe w tym punkcie są również wymagania
klientów. Przy budowie najnowszej wytwórni olefin
węgierskiego kombinatu chemicznego TVK we
wschodniowęgierskim mieście Tiszaújváros podstawowym warunkiem dopuszczenia do realizacji tego typu
badań była akredytacja laboratorium według europejskiego standardu EN ISO/IEC 17025:2001. Dziesięciu
pracowników laboratorium posiada europejskie certyfikaty dla personelu wykonującego badania wg EN 473,
dzięki czemu spółka jest w stanie realizować również
zlecenia o wysokim poziomie kompleksowości.
Klienci Unimontexu z wizytą informacyjną w centrali R&M
Medal dla R&M
Industrial Services
Polska
Co roku członkowie polskiego Business Center
Club wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji
Europejskiej wyróżniają krajowe firmy
oferujące produkty i usługi na europejskim
poziomie. Najnowsza ocena objęła około 300
przedsiębiorstw. Do firm wyróżnionych w roku
2004 zalicza się również R&M Industrial
Services Polska Sp. z o.o. z Krapkowic. Dyrektor
generalny, Marian Siwon, odebrał medal od
polskiej komisarz UE, Danuty Hübner.
Czesi w Bawarii
Czołowe kierownictwo renomowanych czeskich przedsiębiorstw składające wizytę w centrali
koncernu R&M na jesieni 2004 miało okazję zapoznać się z zakresem świadczeń spółki. Razem
z czterema przedstawicielami czeskiej spółki R&M Unimontex koncern Rheinhold & Mahla
zaprosił gości do bliższego poznania swej struktury operacyjnej, struktury organizacyjnej i swych
kompetencji serwisowych.
Na trzy dni koncern Rheinhold & Mahla otworzył
podwoje swej centrali dla kadr menedżerskich
takich wpływowych czeskich przedsiębiorstw przemysłowych jak Chemopetrol, Pražské služby, Pražská
teplárenská i United Energy pozwalając im zajrzeć
za kulisy. Zaproszone przedsiębiorstwa wykorzystały
tę wizytę na merytoryczną wymianę informacji oraz
dla osobistego poznania się. Unimontex z Litvínova,
firma specjalizująca się w usługach przemysłowych
i należąca do koncernu R&M od 2001 roku, przez
ostatnie trzy lata znacznie poszerzyła swą
działalność. Park przemysłowy w Litvínovie, gdzie
oprócz takich firm jak Chemopetrol i United Energy
zlokalizowany jest cały szereg dużych zakładów
chemicznych, zalicza się do najważniejszych adresów
klienteli spółki R&M Unimontex.
Marcus Herrmann, dyrektor pionu R&M Europa
Wschodnia, oraz Michael Schmitz, Rheinhold &
Mahla AG, podejmowali czeskich gości w Monachium szerokim ramowym programem informacyjnym.
Podczas wykładów, zwiedzania i rozmów przedstawiciele czeskich przedsiębiorstw mogli przekonać
się, że Rheinhold & Mahla nie bez powodu utrzymuje stałe miejsce w europejskiej czołówce wykonawców usług przemysłowych. Duże zainteresowanie
wywołał zwłaszcza dalszy rozwój koncernu w
kierunku oferenta „Solutions for Industrial Services“
– naczelnym strategicznym celem kierownictwa jest
teraz podniesienie kompetencji w oferowaniu usług
i rozwiązań związanych z utrzymaniem ruchu na
jeszcze wyższy poziom.
Marcus Herrmann (pierwszy z prawej) oraz Michael Schmitz (pierwszy z lewej) opiekowali się gośćmi
w trakcie wizyty w centrali koncernu. (Od lewej:) Petr Duchek (Pražská teplárenská), Miroslaw Pelcman
(United Energy), Vladimir Hilas (Unimontex), Luděc Jaroměřský (Pražské služby), Libor Vízek (United
Energy), Petr Jeník (United Energy), Václav Kaška (Chemopetrol), Martin Krbec, Václav Zahradníček,
Pavlina Vršková i Jaroslav Pytelka z Unimontexu oraz Igor Janík (United Energy).
JUBILACI FIRMY R&M
Także w roku 2004 możemy pogratulować licznym pracownikom, którzy od 25 lub 40 lat pracują dla naszego przedsiębiorstwa. Dziękujemy za ich wieloletnią wierność i cieszymy się
na dalszą dobrą współpracę!
Od 25 lat w naszym koncernie:
Katzig, Rüdiger
Halilovic, Rasid
Decke, Udo
Sohns, Karl-Heinz
Djidara, Ante
Nikolic, Vladimir
Vujnovic, Dusan
van Bruck, Günter
Stresing, Jutta
Schneider, Klaus
Berger, Karl
Neie, Ingrid
Huwe, Reinhard
Vogelgesang, Jürgen
Amore, Giuseppe
Ramic, Izet
Habekost, Harry
Sklomeit, Harri
Murawski, Dieter
Grotkopp, Hermann
König, Erhard
Witke, Eleonore
Yildirim, Oktay
Ruesenberg, Wolfgang
Ahlbrecht, Wolfgang
Knoll, Georg
Rumpf, Henry
Schrader, Klaus-Dieter
Grochowski, Olaf
Reimer, Peter
Aschaber, Georg
Oluri, Cazim
Böhme, Volker
Matthies, Holger
Weis, Thomas
Jadischke, Frank
Tietz, Olaf
01.01.
02.01.
05.01.
06.01.
08.01.
22.01.
01.02.
05.03.
15.03.
01.04.
05.04.
09.04.
30.04.
01.05.
07.05.
28.05.
05.06.
05.06.
11.06.
15.06.
18.06.
01.07.
02.07.
09.07.
14.07.
16.07.
30.07.
01.08.
01.08.
01.08.
01.08.
02.08.
10.08.
16.08.
01.09.
01.09.
01.09.
Hartmann, Andreas
Demel, Uwe
Winkler, Ulli
Schultz, Tom
Renz, Uwe
Krieger, Martin
Lösel, Alwin
Ercegovac, Ante
Lam, A Ty
Böckle, Peter
Kobas, Ilija
Luong, Binh
Spohn, Bernd
Kovac, Nedjeljko
Meyer, Johann
Yildiz, Süleymann
Friedrich, Rudolf
Masic, Camil
Gerber, Gerald
Bol, Erol
Kars, Tahsin
Böing, Hermann
Gürlevik, Esat
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
03.09.
10.09.
17.09.
18.09.
01.10.
01.10.
15.10.
24.10.
30.10.
01.11.
01.11.
05.11.
13.11.
19.11.
23.11.
26.11.
Pracują dla nas od 40 lat:
Steidel, Walter
Kumpfer, Fritz
Pawlowski, Peter
Voß, Dieter
Buck, Klaus-Dieter
Schweitzer, Hans-Ludwig
Zuerker, Gerhard
Hiebl, Konrad
Hübner, Manfred
Hampel, Günter
Obst, Herbert
Rademacher, Bernd
Stache, Karl-Heinz
02.03.
01.04.
21.04.
01.05.
04.05.
04.05.
19.05.
15.06.
01.07.
01.09.
01.09.
01.09.
01.09.
Engelhorn, Roland
Kröger, Bernd P.
Strasser, Ludwig
Pfister, Helmut
Leiter, Johannes
07.09.
01.10.
28.10.
02.11.
04.11.
Nasi pracownicy dochowują nam wierności
także za granicą:
25 lat
Portugalia
Machado, Nuno
Teixeira, Filomeno
Petronilho, Carlos
01.01.
02.04.
02.05.
Holandia
Bayer, Uwe K.
Beerens, Willem J.
Ackermans, Ad
Harfterkamp, Ben H.J.
Huizen, Minne K. van
Uchtman, Freddy J.
Tak, Nol
Jongenelen, Rinie M. A.
Kadir, Mohamad J.
Winter, Jan C. de
Geerling, Ben
Farenhout, Cees B.
Bock, Edwin E.J. de
Kops, Willy J. G.
Woudstra, Isa R.
Köksal, Mahmut
Ijpelaar, Henny C.
Buckmann, Dieter H.
03.01.
22.01.
12.03.
14.05.
21.05.
05.06.
25.06.
09.08.
20.08.
20.08.
20.08.
30.08.
10.09.
17.09.
25.09.
15.10.
22.10.
17.12.
Hiszpania
Garcia Carbonero, Serafin
Boter Pal, Montse
19.06.
03.09.
Szwecja
Johansson, Håkan
Andersson, Tony
Määttä, Mauri
Olsson, Per
Johansson, Birgit
Ålund, Jimmy
Sjövall, Måns
15.05.
23.07.
30.07.
03.10.
11.10.
19.11.
03.12.
Węgry
Szántó, Ferenc
Nagy, József
Fehérvári, Lászlóné
Keller, Géza
Zaja, Sándor
Varga, János
Müller, József
Pálszabó, József
Böcz, József
Balázsi, László
Lohárt, István
Árva, József
Kormos, István
Koczánné Kincses, Erzsébet
Lytwyn, Istvánné
Martus, Éva
07.01.
16.01.
20.01.
07.02.
12.02.
09.04.
03.05.
01.06.
27.06.
29.06.
30.06.
21.07.
31.07.
18.08.
13.09.
14.10.
40 lat
Hiszpania
Perez, Pablo Sanchez
09.10.
Węgry
Szekeres, János
Petrétei, Lajos
Babics, Károly
Koller, István
Bolega, András
Varga, Ferenc
01.03.
30.04.
07.05.
14.07.
19.07.
18.11.
GL
BE
R&M Industrial Services Polska otwiera
drzwi do Rosji projektem Kronostar
Szwajcarski koncern Krono Gruppe z Lucery zwiększa swe zaangażowanie w Rosji. Wiodący producent paneli drewnianych i płyt wiórowych do podłóg, sufitów i ścian kupił w Szarji istniejący
już zakład produkcyjny, który teraz będzie stopniowo modernizowany. Za całość prac izolacyjnych
odpowiedzialna jest polska spółka R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. (R&M ISP).
Około 800 kilometrów na wschód od Moskwy
do nowego życia budzi się centrum przemysłu
drzewnego. Zakład produkcyjny prowadzony od
czasu przejęcia przez szwajcarską grupę Krono
pod nazwą Kronostar znajduje się na terenie o
powierzchni około 119,5 ha. Na obiekt składa się
kilka jednostek produkcyjnych, których moce przerobowe mają być rozbudowywane odpowiednio do
rozwoju rynku. Produkcja obejmie płyty pilśniowe i
wiórowe oraz drewniane panele do podłóg, sufitów
i ścian. Infrastrukturalne warunki ramowe są stosunkowo korzystne. Niedaleko od obiektu przebiegają
tory kolei transsyberyjskiej oraz liczne połączenia
drogowe.
Od lipca 2002 w prace modernizacyjne włączona jest
też polska firma z Krapkowic – R&M Industrial
Services Polska Sp. z o.o. Przeprowadzono już
rozległe prace izolacyjne na zbiornikach, cyklonach,
kanałach i aparatach. Dotychczas R&M ISP zaizolowała nie tylko powierzchnię około 18.500 m2, lecz
również wykonała rusztowania potrzebne do
realizacji swych prac. W szczycie na budowie pracuje
około 35 monterów. Praca na miejscu nie zawsze jest
przyjemna. „Właśnie w zimie, która nadchodzi w
Rosji bardzo wcześnie, nasi monterzy często musieli
wykonywać najcięższe prace“, referuje Marian
Siwon, dyrektor generalny polskiej spółki. „Już na
początku października jesteśmy konfrontowani w
Szarji z temperaturami od –15 do –20 stopni Celsjusza i pierwszymi opadami śniegu. Pod foliami
ochronnymi izolacja musi być natychmiast zabezpieczana blachą, aby nie dopuścić do przedostawania się wilgoci.“
Przy modernizacji rosyjskiej fabryki płyt pilśniowych szwajcarska Krono Holding AG stawia na
europejski standard.
Prefabrykacja w Polsce
Ze strony R&M ISP projektem opiekuje się na miejscu
rosyjskojęzyczny kierownik budowy. Odpowiada on
R&M Anlagentechnik obsługuje błyskawiczny remont przestojowy
Wyścig z czasem
Każdy wie, że gdy pilnie potrzebny jest lekarz lub np. hydraulik, to najczęściej jest akurat święto. Tak właśnie chce prawo Murphy'ego. Lecz rozwiązywanie
problemów podczas weekendu jest podwójnie trudne. Dopiero wtedy okazuje się, czy za słowami reklamy w kwestii usług idą również czyny. Tego, że w
R&M niezależnie od dnia tygodnia serwis i rozwiązania są konkretną rzeczywistością, można było doświadczyć podczas przestoju w jednej z dużych
zachodnioniemieckich rafinerii pod koniec ubiegłego roku.
Przestoje w rafinerii są drogą sprawą. W obiekcie
nie działa wtedy żadne urządzenie, a każda godzina, w której produkcja nie toczy się na pełnych
obrotach, kosztuje ciężkie pieniądze. Gdy w rafinerii
pod Kolonią nagle konieczny stał się remont jednej
kolumny, ze zrozumiałych względów zdecydowano
się przeprowadzić go szybko właśnie w weekend.
Dla spółki R&M Anlagentechnik und Montagen
GmbH z Regensburga zlecenie to było prawdziwym
wyścigiem z czasem.
Strzał startowy w piątek
Jest piątek przed południem. Do biura R&M Anlagentechnik und Montagen GmbH wpływa faksem
pilne zlecenie na naprawę kolumny. Zadanie było
już wprawdzie naszkicowane w ramach przygotowania oferty, jednak odpowiedzialni za projekt,
Stevan Wallhäußer i Bernd Erbe, mogli tak
naprawdę zabrać się do dzieła dopiero po faktycznym odebraniu sygnału startowego od zamawiającego. Nie tracąc głowy szybko przełożono
„wajchę” i z pełną parą puszczono w ruch całą maszynerię projektową. Naprawa miała zostać wykonana jeszcze w ten sam weekend i nie mogła potrwać
dłużej niż od soboty, godz. 6.00, do poniedziałku,
godz. 7.00. Podczas gdy w innych firmach nadchodziła już powoli atmosfera weekendu, w R&M
Anlagentechnik und Montagen GmbH na dobre
rozdzwoniły się telefony.
Najważniejszą sprawą było w pierwszej kolejności
„zmontowanie” zespołu, m.in. fachowców z wyma-
ganymi kwalifikacjami, takich jak ślusarze z certyfikatami rafineryjnymi lub specjaliści ds. bezpieczeństwa. Ważną rolę odegrała przy tym spółka
koncernu R&M zarządzająca personelem, R&M
Projekt- und Personalservice GmbH z Leuny, pod
zarządem Jürgena Hoffmanna. Osoby odpowiedzialne za projekt szybko zebrały dwie sześcioosobowe
grupy gotowe do pracy w zmianach roboczych.
Oprócz tego konieczne było zakupienie i dostarczenie na miejsce specjalistycznych narzędzi.
Wszystko to było łatwiej powiedzieć niż zrobić. „Z
dnia na dzień, a do tego jeszcze w weekend, najprostsze sprawy mogą szybko urosnąć do rangi
prawdziwych problemów. Dyspozycyjność, logistyka,
możliwości dostawy zależą wtedy od perfekcyjnego
zgrania całego łańcucha pracowników, dostawców i
kooperantów“, podkreśla Stevan Wallhäußer.
R&M Task Force w akcji
Sobota, godzina 6.00. Wszyscy uczestnicy zbierają
się punktualnie „na starcie” i rozpoczynają pracę
od standardowego instruktażu bezpieczeństwa.
Wszystko przebiega zgodnie z planem. Problem
został z grubsza zdiagnozowany. Resztki czynnika
zakleiły półki kolumny redukując przepustowość i
sprawność instalacji. Mając na względzie maksymalną oszczędność czasu i kosztów specjaliści
zdecydowali się w pierwszej kolejności zdemontować i oczyścić połowę z 22 półek kolumny.
Sobota, godzina 11.00. Pierwsze elementy półek są
już zdemontowane. Dopiero teraz specjaliści mogą
również za sporządzanie izometrycznych obmiarów
robót dla prefabrykacji w Krapkowicach. Elementy
aluminiowe, blaszane i żelazne dla konstrukcji
spodnich przygotowywane są w całości w Polsce
według europejskich standardów i transportowane
ciężarówkami do Szarji. Zorganizowanie logistyki
było skomplikowane. Ze względu na ciężkie warunki
oraz duże odległości (ponad 2.000 kilometrów)
z Polski do Rosji jeździło niewiele spedycji. Dzisiaj
R&M ISP posiada już szereg niezawodnych
spedytorów punktualnie dostarczających materiał
na miejsce.
Prace modernizacyjne na instalacji ciągle są jeszcze
w toku. Do maja tego roku R&M ISP wykona kolejne
5.000 m2 izolacji.
Przygotowani do rynków dnia jutrzejszego
W ten sposób pierwsze lody na atrakcyjnym rosyjskim
rynku, zaliczanym do przyszłościowych rynków rozwojowych, są już przełamane. Projekt Kronostar
otwiera drzwi do inwestorów i użytkowników
ważnego w Rosji przemysłu przetwórstwa drzewnego. Dzięki niemu polska spółka wypracowała sobie
jak najlepsze warunki dla kolejnych projektów.
KRÓTKA NOTATKA
R&M Gerber dostaje
zlecenie z Chin
Pokrywy
akustyczne dla
Szanghaju
Chiny się obudziły, co do tego nie ma żadnej
wątpliwości. Gospodarka przeżywa boom i
narasta tu powoli „gorączka” złota. Lecz
wejście na rynek dalekich Chin musi być
dobrze przygotowane. Pierwsza próba
udała się już spółce R&M Gerber GmbH z
Dortmundu przy wsparciu lokalnej doświadczonej spółki-siostry Bilfinger Berger –
Passavant-Roediger Enviro Tech Co. Ltd. z
Hangzhou – poprzez niemiecki kontakt w
Hanau. Jako partner joint venture firmy
Siemens Power Generation z Erlangen
spółka Shanghai Turbine Co. Ltd. (STC)
buduje w Chinach kilka elektrowni gazowoturbinowych. Z rekomendacji Siemensa
firma STC zleciła spółce R&M budowę
trzech pokryw akustycznych dla jednej z
elektrowni. Pokrywy te będą wyposażone
w wentylację, zabezpieczenie przeciwwybuchowe, elektrykę i sterowanie. Wykonanie
stalowej konstrukcji planuje się zlecić
we współpracy ze spółką Bilfinger Berger
bezpośrednio w Chinach lokalnym przedsiębiorstwom. Cała odpowiedzialność za
kompletny pakiet izolacji dźwiękowej
spoczywa w rękach R&M Gerber. Poza tym
spółka ta negocjuję dostawę sześciu osłon
akustycznych dla trzech kolejnych elektrowni.
ocenić stan kolumny – kierownicy projektu zdają
sobie sprawę, że zanieczyszczenia są tak duże,
iż trzeba będzie zdemontować, oczyścić i doprowadzić do stanu używalności wszystkie półki.
Akcja musi zostać bezzwłocznie przerwana w
celu zmodyfikowania harmonogramu prac. „Cały
perfekcyjnie zgrany zespół oświadczył solidarnie, że
trzeba raz jeszcze mocno ‘dodać gazu’, żeby mimo
dodatkowych robót dotrzymać terminu“, referuje
Bernd Erbe dumny ze swojej drużyny. „Wiatr w plecy
zapewniała nam znakomita współpraca z naszym
zleceniodawcą, który niezawodnie dbał o dostarczanie na czas wszystkich potrzebnych części zamiennych.“ Cała kolumna została wypatroszona, łączniki
mocujące zostały wycięte i dospawane na nowo.
Wsporniki zdemontowane i ponownie zamontowane. Zdemontowane elementy wewnętrzne i
półki zostały oczyszczone myjkami ciśnieniowymi.
Noc stała się dniem. Dla utrzymania stałej kontroli
nad przebiegiem robót zmiany nocne i dzienne
podzielili między siebie także Stevan Wallhäußer i
Bernd Erbe.
bezpieczeństwa. Z godziny na godzinę coraz jaśniej
zarysowuje się już cel na horyzoncie.
Niedziela, godzina 11.00. Prace związane z czyszczeniem urządzenia są już w większości zakończone.
Teraz zaczyna się ponowny montaż półek, prostowanie i naprawianie uszkodzonych elementów oraz
wyposażanie w nowe uchwyty mocujące i ponad
4.300 nowych zaworów. Dla zaoszczędzenia czasu
prace prowadzone są równolegle na dwóch
poziomach kolumny. Mimo ciasnoty i dużej presji
czasowej najwyższy priorytet mają tu stale kwestie
Poniedziałek, godzina 7.00. Wszyscy członkowie
drużyny mogą wreszcie odetchnąć. Kolumna przekazywana jest w perfekcyjnym stanie, całkowicie
oczyszczona i naprawiona - dokładnie na czas. „Był
to akt wielkiego wysiłku“, podsumowuje Stevan
Wallhäußer, “lecz pokazaliśmy, że nawet w takich
warunkach, przy tak skrajnym braku miejsca, nie
traciliśmy z oczu wysokiego poziomu usług, bezpieczeństwa i jakości.“
11
GL
BE
12
R&M Nimb profituje z koniunktury gospodarczej
Świeży wiatr dla Rumunii
Najbliższy okres przed planowanym na rok 2007 przystąpieniem do UE stoi dla Rumunii pod znakiem koniunktury gospodarczej.
Budowane są nowe domy, istniejące obiekty przemysłowe są modernizowane i rozbudowywane. Odpowiednio rośnie również
zainteresowanie usługami przemysłowymi. Z tego faktu profituje również koncern Rheinhold & Mahla reprezentowany w Rumunii
od 1997 roku przez dużą spółkę.
W południowo-wschodniej Rumunii, na północnym
brzegu kanału Dunaj-Morze Czarne stoi elektrownia
jądrowa Cernavoda. Pierwszy blok, przy budowie
którego R&M Nimb pracowała już od 1988 roku, został
uruchomiony w roku 1996. Dostarcza on około 12 %
energetycznego zapotrzebowania kraju i w przyszłych
latach zostanie rozbudowany o cztery dodatkowe
bloki. Drugi blok znajduje się obecnie w budowie i ma
zostać zakończony najpóźniej do 2006 roku. Niezwykłe
w elektrowni Cernavoda jest to, iż należy ona do
niewielu elektrowni jądrowych w Europie Wschodniej
wyposażonych w zachodnią technologię i spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa. Obiekt jest
konstrukcji kanadyjskiej i należy do tzw. trzeciej
generacji elektrowni jądrowych.
Większe bezpieczeństwo dzięki konstrukcjom
stalowym
Bezpieczeństwo nuklearne ma dla europejsko-kanadyjskiego konsorcjum cały czas najwyższy priorytet
również z tego względu, iż Rumunia zaliczana jest do
regionów Europy zagrożonych trzęsieniami ziemi.
Podwyższone wymagania bezpieczeństwa stawiane
są więc również względem masywnych konstrukcji
stalowych. Ugruntowana wiedza technologiczna,
niezawodna jakość i profesjonalizm były ważnym
warunkiem przy pozyskiwaniu zleceń z konsorcjum,
do którego oprócz operatora elektrowni, Nuclearoelectrica National Society, należy również kanadyjska
firma AECL oraz włoskie przedsiębiorstwo Ansaldo
Impianti.
Zmodernizowany zakład produkcyjny w Buzau dysponuje od końca 2004 roku supernowoczesnymi
maszynami do obróbki stali.
Zapowiedź targów MAINTAIN 2005
R&M na międzynarodowych
branżowych targach przemysłowej gospodarki
remontowej i utrzymania ruchu
W dniach 18-20 października 2005 odbędą się w
Monachium pierwsze międzynarodowe branżowe
targi przemysłowej gospodarki remontowej i
utrzymania ruchu „MAINTAIN 2005”.
Proszę odwiedzić nas na naszym stoisku w monachijskim centrum imprez „M,O,C,” i poinformować
się o innowacyjnych, całościowych koncepcjach
utrzymywania w ruchu instalacji i urządzeń produk-
cyjnych. Zaprezentujemy tam Państwu nasze
Solutions for Industrial Services z podstawowych
branż gospodarki remontowej, izolacji, wykonawstwa rusztowań, ochrony antykorozyjnej,
mechaniki i automatyki oraz pokażemy Państwu
przyszłościowe modele serwisowe.
Dalsze informacje na temat targów znajdą Państwo
pod www.maintain-europe.com
Dzięki wysoko cenionym branżowym kompetencjom w roku 2001
do projektu włączona została
R&M Nimb Cernavoda S.A. razem
z dziewięcioma innymi przedsiębiorstwami. Córka R&M wznosi tu
ogromną konstrukcję stalową
dla drugiego reaktora, buduje
systemy grzewcze i wentylacyjne
oraz instaluje dziewięć nienuklearnych i cztery nuklearne
systemy rurociągów. Zadaniami
tymi zajmuje się obecnie około
380 pracowników Rheinhold &
Mahla.
Długofalowa współpraca na
celowniku
Oprócz projektu związanego z
reaktorem nr 2 firma R&M Nimb
przejęła także odpowiedzialność
za utrzymanie w ruchu oraz modernizację pierwszego reaktora.
Odnośne umowy zostały zawarte
przed dwoma laty. Zaś szanse na
to, że córce R&M zadania te „Connex Office Building“ – pierwszy 17-piętrowy biurowiec w
zostaną zlecone również dla Bukareszcie. Planowane są jeszcze cztery kolejne.
drugiego bloku, gdy zostanie
Całościowa modernizacja zakładu
uruchomiony, są całkiem spore. Oprócz tego spółka
produkcyjnego
R&M Nimb może uczestniczyć także przy budowie
Do gospodarczej koniunktury w Rumunii dostosotrzeciego bloku. Termin budowy nie jest jednak
wuje się również R&M Nimb. W ubiegłym roku
jeszcze ustalony, ponieważ rumuński rząd planuje
przedsiębiorstwo to dokonało całościowej modersfinansować trzeci blok w głównej mierze przy
nizacji swego głównego zakładu produkcyjnego
pomocy prywatnych inwestorów. Państwowe
w Buzau. Zainwestowano w szczególności w moderudziały w tym przedsięwzięciu mają wynosić około
nizację parku maszynowego, w nowe wyposaże20 %. Aktualnie w Rumunii trwają dyskusję nad tym
nie, w tym w nowoczesne wiertarki, frezarki
modelem.
i wytłaczarki sterowane CNC, oraz w renowację
hal produkcyjnych i magazynowych, pomieszczeń
Przemiany w Bukareszcie
socjalnych jak również w instalację grzewczą na gaz
Czas nie zatrzymuje się również w Bukareszcie.
ziemny. Remont ulicy dojazdowej o długości 0,8 km
Punktualnie na przystąpienie do UE rumuńska
ułatwi dodatkowo realizację przyszłych zadań
stolica powinna jaśnieć świeżym blaskiem. Zaawanlogistycznych.
sowane są zwłaszcza prace projektowe i budowlane
nad nowymi biurowcami – symbolami rozwoju i
W jednej z nowych hal produkcyjnych w dniu
postępu. W ubiegłym roku uroczyście otwarto
25 listopada 2004 odbyło się uroczyste przekazanie
pierwszy 17-piętrowy kompleks biurowy „Connex
obiektów do użytkowania. Oprócz dyrektora zarOffice Building“. W realizacji tego pokazowego
ządzającego, Doru Paraschiv, obecni byli nie tylko
obiektu walnie uczestniczyła również R&M
wszyscy pracownicy, lecz również szef zarządu R&M,
Nimb. Jako podwykonawca kanadyjskiej firmy
Thomas Töpfer, oraz dyrektorzy R&M odpowiedzialCanammanac spółka R&M w ciągu tylko siedmiu
ni za pion Europy Wschodniej – Marcus Herrmann i
miesięcy wybudowała kompletną stalową konstrukcję
Mathias Möller. Dzięki modernizacji zakładów probudynku, na którą zużyto około 1.700 ton stali. W
dukcyjnych R&M Nimb zaliczana jest teraz do grona
przyszłych latach mają powstać kolejne trzy lub cztery
pięciu wiodących rumuńskich przedsiębiorstw w
budynki tego typu. Również przy tych inwestycjach
branży konstrukcji stalowych.
R&M Nimb ma nadzieję na kolejne zlecenia.
Seria produktów R&M Lambda spełnia najwyższe wymagania
Elastyczna nowoczesna izolacja dla morskiego
przemysłu wydobywczego
Norweska spółka Rheinhold & Mahla Industrier AS
przekonuje morski przemysł wydobywczy szeregiem
innowacyjnych produktów dla elastycznych systemów
izolacyjnych. Są to materace i poduszki izolacyjne
opracowane wspólnie z koncernem energetycznym
Statoil dla konkretnych wymagających zastosowań
w morskim przemyśle wydobywczym. Charakteryzują
się wysoką obciążalnością, bezpieczeństwem, dokładnym dopasowaniem i elastycznością. Produkty te były
badane w kompleksowych seriach testów (odporność
wybuchowa, test ogniowy w gazie węglowodorowym,
test ogniowy „jet fire”) dla skrajnych warunków
panujących w morskim przemyśle wydobywczym,
posiadają odpowiednie certyfikaty zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz spełniają najwyższe
wymagania w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej,
ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W
przeciwieństwie do tradycyjnych systemów izolacyjnych maty te można łatwo zdejmować i szybko
zakładać na swoje miejsce, co znacznie upraszcza
wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych na
komponentach instalacji i rurociągach. Tak zwane
osłony Lambda dopasowują się do różnych geometrii i
są bezpiecznie zapinane na rzepy. Rozwiązanie to
oszczędza czas i koszty.
Program dostaw obejmuje w sumie cztery typy produktów dla różnych przypadków zastosowań i
wymagań funkcjonalnych na rurach i wyposażeniu. W
połowie roku na rynek trafią dodatkowo dwa nowe
produkty systemowe zapewniające ochronę także w
miejscach zagrożonych ogniem „jet fire”, takich jak
zawory i połączenia rurociągów. Dalsze informacje
uzyskają Państwo pod www.rm-industrier.no
STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca: Rheinhold & Mahla AG, Monachium
Osoba odpowiedzialna za treść: Thomas Töpfer
Redakcja: Frank Kunze
Tekst: Bettina Gaebel, Beate Kneuse
Adres redakcji:
Zentralbereich Unternehmenskommunikation
Gneisenaustraße 15, D-80992 München
Telefon: +49 89 1 49 98-131
Telefaks: +49 89 1 49 98-277
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.rheinhold-mahla.com
Przedruk dozwolony z podaniem źródła./
prośba o przesyłanie egzemplarza z przedrukiem.
GL BE ukazuje się w językach: polskim, angielskim,
czeskim, hiszpańskim, niemieckim, norweskim,
szwedzkim i węgierskim.

Podobne dokumenty