RAMOWY ROZKŁAD DNIA - KLASA 0a ROK SZKOLNY 2015/2016

Transkrypt

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - KLASA 0a ROK SZKOLNY 2015/2016
RAMOWY ROZKŁAD DNIA - KLASA 0a
ROK SZKOLNY 2015/2016
08.00 - 08.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI
 Witanie się dzieci z obecnymi: słowem, gestem.
 Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 Gry i zabawy dowolne, dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.
 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, oddechowe lub słownikowe.
 Praca z dziećmi w grupach lub indywidualnie.
 Czynności higieniczne i porządkowe.
08.30 - 9.30 ORGANIZOWANIE SYTUACJI EDUKACYJNYCH
SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI DZIECKA,
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 Rozwijanie różnych form twórczości dzieci, działania plastyczne, muzyczne, ruchowe i werbalne.
 Organizowanie zajęć przez nauczycielkę w sali, na podwórku, na spacerze.
 Gry, zagadki, rebusy, książki, czasopisma.
09.30 - 09.50 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA
 Czynności porządkowo – gospodarcze, nakrywanie do posiłku.
 Doskonalenie czynności sanitarno - higienicznych.
09.50 -10.10 ŚNIADANIE
10.10 -10.20 ODPOCZYNEK DZIECI
 Słuchanie cicho czytanej lub opowiadanej bajki, spokojnej muzyki relaksacyjnej.
 Zabawy relaksacyjne.
 Słuchanie bajek literackich i muzycznych.
10.20-10.40 PRZYGOTOWANIE DO WYJŚCIA NA SPACER
 Doskonalenie czynności samoobsługowych.
10.30 - 11.30 SPACER I ZABAWY NA PODWÓRKU SZKOLNYM
 Zabawy dowolne, obserwacje i spostrzeżenia okazjonalne.
 Czynności samoobsługowe i higieniczne po spacerze.
11.30 - 12.30 ZABAWY ZORGANIZOWANE LUB DOWOLNE
 Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub na podwórku szkolnym.
 Gry i zabawy indywidualne.
 Spontaniczna działalność dzieci: plastyczna, czytelnicza, teatralna, muzyczna.
 Praca z dziećmi indywidualna lub zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
12.30 - 13.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI
 Porządkowanie sali, kącików zainteresowań, półek indywidualnych.
 Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 Pożegnanie z nauczycielką i innymi dziećmi.
 Rozmowy indywidualne z rodzicami.