Zamówienie (wydrukować-wypełnić

Komentarze

Transkrypt

Zamówienie (wydrukować-wypełnić
Zamówienie (wydrukować-wypełnić-wysłać)
10 egzemplarzy x 30 zł = 300 zł (cegiełka brązowa)
25 egz. x 25 zł = 625 zł (c. srebrna)
50 egz. x 20 zł = 1000 zł (c. złota)
100 egz. x 16 zł = 1600 zł (c. diamentowa)
Książka „Pan Karp kontra
Czarny Ptak” – zamawiam:
(Proszę zaznaczyd właściwy prostokąt znakiem „x”)
5 kalendarzy x 15 zł = 75 zł
10 kalendarzy x 13 zł = 130 zł
20 kalendarzy x 11 zł = 220 zł
(Proszę zaznaczyd właściwy prostokąt znakiem „x”)
Kalendarz trójdzielny
(nowy model w opracowaniu)
………………………………………..
(data i podpis pod zamówieniem)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( Imię i nazwisko zamawiającego/nazwa firmy/adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP (jeśli oczekujecie Paostwo Faktury)
Niniejsze zamówienie należy koniecznie wysład do dnia 19 11.br. pocztą priorytetową na adres:
TPR, ul. Króla Maciusia 7a/72; 04-520 Warszawa
Po tym terminie nie gwarantujemy realizacji zamówieo.
Stosownej wpłaty należy dokonad w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2010 r. na rachunek
nr: 19 1090 1056 0000 0001 0431 7480 .
Przesyłka odbędzie się na koszt odbiorcy.