Trudne zadania z SQL © Witold Andrzejewski, Politechnika

Komentarze

Transkrypt

Trudne zadania z SQL © Witold Andrzejewski, Politechnika
Trudne zadania z SQL
1. Dany jest łańcuch '100,130,150' (lub inny o podobnym formacie) znajdź pracowników o tych
identyfikatorach.
2. Znajdź pracowników, których nazwiska zawierają zadaną przez użytkownika liczbę liter ‘a’.
Litery nie muszą być obok siebie.
3. Dany jest stos (na początku pusty). W tabeli znajduje się lista operacji wstawienia i usunięcia
wartości. Tabela składa się z trzech atrybutów:
a. Numer porządkowy operacji
b. Typ operacji (wstaw/usuń)
c. Wstawiana wartość (null dla usuń).
Znajdź ostateczny stan stosu.
4. Dana jest kolejka FIFO (na początku pusta). W tabeli znajduje się lista operacji wstawienia i
usunięcia wartości. Tabela składa się z trzech atrybutów:
a. Numer porządkowy operacji
b. Typ operacji (wstaw/usuń)
c. Wstawiana wartość (null dla usuń).
Znajdź ostateczny stan kolejki.
5. Dany jest ciąg unikalnych liczb z dziurami znajdź najmniejszą wartość której nie ma w tym
ciągu (>=1). Ciąg ten jest reprezentowany przez tabelę o jednym atrybucie liczbowym.
Przykładowo, dla tabeli w której jest ciąg liczb 1,2,4,5,7 zwrócona zostanie 3. Dla tabeli, w
której jest ciąg liczb 1,2,3,4,5 zwrócona zostanie 6.
6. Dany jest ciąg unikalnych liczb z dziurami (>=1). Ciąg ten jest reprezentowany przez tabelę o
jednym atrybucie liczbowym. Znajdź długości kolejnych ciągłych grup liczb.
Przykładowo, dla 5,6,7,10,11,20,21,22,23 zostanie zwrócone: 3,2,4.
7. Wygeneruj zadaną liczbę wierszy (to co w nich będzie jest dowolne).
8. Dany jest dowolny łańcuch. Zamień każdą jego literę na wiersz.
Przykładowo, dla łańcucha ‘kotek’ zostaną zwrócone kolejno k,o,t,e i k.
9. Stwórz tabelę z atrybutem do którego można zapisać dowolny łańcuch nie zawierający liter.
Warunek CHECK nie może być długi (nie wolno wymieniać kolejno liter w warunku ani
wykorzystywać wyrażeń regularnych)
10. Zakładając, że nazwa zespołu składa się z 2 wyrazów rozdzielonych spacją, zamień ich
kolejność. Nie używaj operatora konkatenacji, podzapytań (tylko funkcje wierszowe).
11. Znajdź pary pracowników, dla których pierwsze nazwisko ma sufiks, który jest prefiksem
drugiego nazwiska. Długość tej „części wspólnej” może być dowolna, ale nie krótsza niż 3
znaki.
© Witold Andrzejewski, Politechnika Poznańska