KL. IIIA Lp. Przedmiot Rok szkolny 2010/2011

Komentarze

Transkrypt

KL. IIIA Lp. Przedmiot Rok szkolny 2010/2011
KL. IIIA
Lp.
Przedmiot
Rok szkolny 2010/2011
1.
Język polski
R
Język angielski
R
Kontynuacja podręcznika „ Klucz do świata”. Podstawa
i rozszerzenie. Wydaw. Szkolne PWN
McKinlay S., Hastings B., Galbarczyk M.: Matura
Success, intermediate. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Wydaw. Longman
Repetytorium maturalne ustalone z młodzieżą
Rapacka S., Lewandowska M, Nawrotkiewicz J.: Hier und
da. Cz.3. Zakres podstawowy. Wydaw. Szkolne PWN
Burda B., Halczak B., Józefiak R. M., Szymczak M.
Historia 3. Historia najnowsza. Zakres rozszerzony.
Wydaw. OPERON
Smutek Z., Maleska J., Surmacz B.: Wiedza
o społeczeństwie. Cz.1 i 2. Zakres rozszerzony. Wydaw.
OPERON
Balerstet J., Bartnik E., Holak E, Lewiński W., Łaszczyca
M, Sabath K., Skirmuntt G., Biologia 2. Zakres
podstawowy. Wydaw. OPERON
Kop J., Kucharska M., Szkurłat E.: Geografia społeczno –
ekonomiczna. Zakres rozszerzony. Wydaw. Szkolne PWN
( realizowane treści podstawowe)
Dobrowolska M., Karpiński M., Lech J.: Matematyka III.
Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy
przedsiębiorczości. Wydaw. OPERON
Król T., Ryś M.: Wędrując ku dorosłości. Wydaw.
RUBIKON
Prac. zbior. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.
Cz. III. Wydawnictwo WAM
2.
3.
Język niemiecki
4.
Historia
R
5.
Wiedza o społeczeństwie
R
6.
Biologia
7.
Geografia
8.
Matematyka
9.
Podstawy Przedsiębiorczości
10.
Wychowanie do życia
w rodzinie
Religia
11.
KL. IIIB
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Język polski
R
Język angielski
3.
Język niemiecki
4.
Język francuski
5.
Historia
R
6.
Wiedza o społeczeństwie
R
7.
Biologia
8.
Geografia
9.
Matematyka
10.
Podstawy Przedsiębiorczości
11.
Wychowanie do życia
w rodzinie
Religia
12.
Rok szkolny 2010/2011
Kontynuacja podręcznika „ Klucz do świata”. Podstawa
i rozszerzenie. Wydaw. Szkolne PWN
McKinlay S., Hastings B., Galbarczyk M.: Matura
Success, intermediate. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Wydaw. Longman.
Repetytorium maturalne ustalone z młodzieżą
Rapacka S., Lewandowska M, Nawrotkiewicz J.: Hier
und da. Cz.3. Zakres podstawowy. Wydaw. Szkolne
PWN
Capelle G., Mamond R.: Taxi! 3 Wydaw. Hachette
Burda B., Halczak B., Józefiak R. M., Szymczak M.
Historia 3. Historia najnowsza. Zakres rozszerzony.
Wydaw. OPERON
Smutek Z., Maleska J., Surmacz B.: Wiedza
o
społeczeństwie. Cz.1 i 2.Zakres rozszerzony Wydaw.
OPERON
Balerstet J., Bartnik E., Holak E, Lewiński W.,
Łaszczyca M, Sabath K., Skirmuntt G., Biologia 2.
Zakres podstawowy. Wydaw. OPERON
Kop J., Kucharska M., Szkurłat E.: Geografia
społeczno – ekonomiczna. Zakres rozszerzony.
Wydaw. Szkolne PWN ( realizowane treści
podstawowe)
Dobrowolska M., Karpiński M., Lech J.: Matematyka
III. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy
przedsiębiorczości. Wydaw. OPERON
Król T., Ryś M.: Wędrując ku dorosłości. Wydaw.
RUBIKON
Prac. zbior. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.
Cz. III. Wydawnictwo WAM
KL. IIIC
Lp.
1.
Przedmiot
Język polski
2.
Język angielski
3.
Język niemiecki
4.
Historia
5.
Wiedza o społeczeństwie
6.
Geografia
R
7.
Fizyka
8.
Matematyka
R
9.
Podstawy Przedsiębiorczości
10.
Informatyka
R
Wychowanie do życia
w rodzinie
Religia
11.
12.
Rok szkolny 2010/2011
Kontynuacja podręcznika „ Klucz do świata”. Podstawa
i rozszerzenie. Wydaw. Szkolne PWN
McKinlay S., Hastings B., Galbarczyk M.: Matura
Success, intermediate. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Wydaw. Longman
Repetytorium maturalne ustalone z młodzieżą
Rapacka S., Lewandowska M, Nawrotkiewicz J.: Hier
und da. Cz.3. Zakres podstawowy. Wydaw. Szkolne
PWN
Kontynuacja podręcznika. Historia 3. Zakres
podstawowy. Wydawnictwo WSiP
Smutek Z., Maleska J., Surmacz B.: Wiedza
o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Wydaw.
OPERON
Kop J., Kucharska M., Szkurłat E.: Geografia
społeczno – ekonomiczna. Zakres rozszerzony.
Wydaw. Szkolne PWN
Walczak P., Wojewoda G.: Fizyka i astronomia. Zakres
podstawowy. Wydawnictwo OPERON
Dobrowolska M., Karpiński M., Lech J.: Matematyka
III. Zakres podstawowy z rozszerzeniem. Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe
Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy
przedsiębiorczości. Wydaw. OPERON
Bujnowski I., Talaga Z.: Informatyka. Zakres
rozszerzony. Wydawnictwo Szkolne PWN
Król T., Ryś M.: Wędrując ku dorosłości. Wydaw.
RUBIKON
Prac. zbior. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.
Cz. III. Wydawnictwo WAM
KL. IIID
Lp.
1.
Przedmiot
Język polski
2.
Język angielski
3.
Język niemiecki
4.
Historia
5.
Wiedza o społeczeństwie
6.
Biologia
R
7.
Geografia
R
8.
Matematyka
9.
Podstawy Przedsiębiorczości
10.
Wychowanie do życia
w rodzinie
11.
Religia
Rok szkolny 2010/2011
Kontynuacja podręcznika „ Klucz do świata”. Podstawa
i rozszerzenie. Wydaw. Szkolne PWN
McKinlay S., Hastings B., Galbarczyk M.: Matura
Success, intermediate. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Wydaw. Longman
Repetytorium maturalne ustalone z młodzieżą
Rapacka S., Lewandowska M, Nawrotkiewicz J.: Hier
und da. Cz.3. Zakres podstawowy. Wydaw. Szkolne
PWN
Kontynuacja podręcznika. Historia 3. Zakres
podstawowy. Wydawnictwo WSiP
Smutek Z., Maleska J., Surmacz B.: Wiedza
o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Wydaw.
OPERON
Balerstet J., Bartnik E., Holak E., Lewiński W.,
Łaszczyca M., Sabath K., SkirmunttG.: Biologia 3.
Zakres rozszerzony. Wydaw. OPERON
Kop J., Kucharska M., Szkurłat E.: Geografia
społeczno – ekonomiczna. Zakres rozszerzony.
Wydaw. Szkolne PWN
Dobrowolska M., Karpiński M., Lech J.: Matematyka
III. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy
przedsiębiorczości. Wydaw. OPERON
Król T., Ryś M.: Wędrując ku dorosłości. Wydaw.
RUBIKON
Prac. zbior. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.
Cz. III. Wydawnictwo WAM
KL. IIIE
Lp.
1.
Przedmiot
Język polski
2.
Język angielski
3.
Język niemiecki
4.
Historia
5.
Wiedza o społeczeństwie
6.
Biologia
R
7.
Fizyka
8.
9.
Chemia
R
Matematyka
10.
Podstawy Przedsiębiorczości
11.
12.
Wychowanie do życia
w rodzinie
Religia
Rok szkolny 2010/2011
Kontynuacja podręcznika „ Klucz do świata”. Podstawa
i rozszerzenie. Wydaw. Szkolne PWN
McKinlay S., Hastings B., Galbarczyk M.: Matura
Success, intermediate. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Wydaw. Longman
Repetytorium maturalne ustalone z młodzieżą
Rapacka S., Lewandowska M, Nawrotkiewicz J.: Hier
und da. Cz.3. Zakres podstawowy. Wydaw. Szkolne
PWN
Kontynuacja podręcznika. Historia 3. Zakres
podstawowy. Wydawnictwo WSiP
Smutek Z., Maleska J., Surmacz B.: Wiedza
o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Wydaw.
OPERON
Balerstet J., Bartnik E., Holak E., Lewiński W.,
Łaszczyca M., Sabath K., SkirmunttG.: Biologia 3.
Zakres rozszerzony. Wydaw. OPERON
Brzezowski S.: Fizyka i astronomia. Zakres
rozszerzony. Wydaw. OPERON
Hejwowska S., Marcinkowski R.: Chemia 3.
Podręcznik. Zakres rozszerzony. Wydaw. OPERON
Dobrowolska M., Karpiński M., Lech J.: Matematyka
III. Zakres podstawowy. Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy
przedsiębiorczości. Wydaw. OPERON
Król T., Ryś M.: Wędrując ku dorosłości. Wydaw.
RUBIKON
Prac. zbior. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.
Cz. III. Wydawnictwo WAM
KL. IIIF
Lp.
1.
Przedmiot
Język polski
2.
Język angielski
3.
Język niemiecki
4.
Historia
5.
Wiedza o społeczeństwie
6.
Geografia
R
7.
Fizyka
8.
Matematyka
R
9.
Podstawy Przedsiębiorczości
10.
Informatyka
R
Wychowanie do życia
w rodzinie
11.
12.
Religia
Rok szkolny 2010/2011
Kontynuacja podręcznika „ Klucz do świata”. Podstawa
i rozszerzenie. Wydaw. Szkolne PWN
McKinlay S., Hastings B., Galbarczyk M.: Matura
Success, intermediate. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Wydaw. Longman
Repetytorium maturalne ustalone z młodzieżą
Rapacka S., Lewandowska M, Nawrotkiewicz J.: Hier
und da. Cz.3. Zakres podstawowy. Wydaw. Szkolne
PWN
Kontynuacja podręcznika. Historia 3. Zakres
podstawowy. Wydawnictwo WSiP
Smutek Z., Maleska J., Surmacz B.: Wiedza
o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Wydaw.
OPERON
Kop J., Kucharska M., Szkurłat E.: Geografia
społeczno – ekonomiczna. Zakres rozszerzony.
Wydaw. Szkolne PWN
Brzezowski S.: Fizyka i astronomia. Zakres
podstawowy. Wydaw. OPERON
Dobrowolska M., Karpiński M., Lech J.: Matematyka
III. Zakres podstawowy z rozszerzeniem. Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe
Biernacka M., Korba J., Smutek Z.: Podstawy
przedsiębiorczości. Wydaw. OPERON
Bujnowski I., Talaga Z.: Informatyka. Zakres
rozszerzony. Wydawnictwo Szkolne PWN
Król T., Ryś M.: Wędrując ku dorosłości. Wydaw.
RUBIKON
Prac. zbior. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.
Cz. III. Wydawnictwo WAM