Informacja prasowa - Zespół Szkół Budowlanych im. E

Komentarze

Transkrypt

Informacja prasowa - Zespół Szkół Budowlanych im. E
IX BIEG PAPIESKI
INFORMACJA PRASOWA
12 października 2016 r. (środa) odbędzie się IX Bieg Papieski. Impreza
organizowana jest dla wszystkich, którzy chcieliby „na sportowo” upamiętnić
38. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II oraz
29. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Lublinie.
Doświadczenie z poprzednich edycji Biegu Papieskiego pokazuje, że wydarzenie
cieszy się dużą popularnością i wpisuje się w kalendarz masowych imprez o
charakterze rekreacyjnym, społecznym i integracyjnym. Rokrocznie na starcie Biegu
staje kilkuset biegaczy podzielonych na pięć kategorii wiekowych. W tym roku
organizatorzy przewidują start ok. 600 zawodników.
Głównymi organizatorami przedsięwzięcia są:
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie i Parafia
Świętego Krzyża w Lublinie, Rada Dzielnicy Bronowice, Lubelska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Fundacja Niepodległości, Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”, Środowiskowy Hufiec Pracy 3-18, Polski Czerwony Krzyż,
Towarzystwo Sportowo-Turystyczne Sokolik, Stowarzyszenie „Łabędź” i Dzielnicowy
Dom Kultury Bronowice.
Do udziału w biegu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich i dorosłych z terenu miasta Lublina i regionu. Dla wszystkich uczestników
wyznaczono pięć kategorii wiekowych. Dla każdej kategorii określono trasę z
dokładnie wyznaczonymi miejscami zbiórki, startu, mety, przebiegiem i długością
odcinka. Każdy uczestnik w celu identyfikacji otrzyma koszulkę z logo Biegu.
Regulamin, trasy i informacje o zgłoszeniach do IX Biegu Papieskiego znajdą się
od 12 września 2016 r. na stronach internetowych Zespołu Szkół Budowlanych http://www.zsb.lublin.pl/start.html Fundacji Niepodległości - www.fundacjaniepodleglosci.pl/biegpapieski oraz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP http://www.lubelska.ohp.pl/
Do kontaktu z mediami upoważnieni są: Piotr Gawryszczak tel. 693 910 883,
Marek Solan, tel. 667 602 663.