jako pdf

Komentarze

Transkrypt

jako pdf
Kraj/Organizacja
Marta
Cofta
Kamila
Kamila
Nazwa/rodzaj
Termin
imprezy
Miejsce
Polska Niemcy Holandia
Polska
Otwarcie projektu.
2-5.10.2013
Spotkanie
Stowarzyszenie
organizacyjne u
Suwalki
nd
1
2
„Integracja”
koordynatora.
Warsztaty nt.
współpracy z
lokalnymi władzami,
społecznością i
mediami.
Udzial w festiwalu
kultury romskiej.
Niemcy
„Uczmy się
11.2013
wykorzystywać
Stowarzyszenie Polki w własne potencjały –
Kolonia
Gospodarce i Kulturze kiedy i dlaczego
2
nd
T.z.
warto być
niezależną...”
Panele dyskusyjne w
ramach projektu
„imPuLsy – Polka,
Przedsiębiorczyni –
Europejka”- polskie
przedsiębiorczynie
dzielą się ze
słuchaczami swoimi
doświadczeniami.
Francja
Wizerunek Polski za
wrzesien
granica –
2
2
2
Florek&Entertainment konferencja.
Paryż
Grecja
Obchody rocznicy
10-15.
Litwa Lotwa Szwecja Grecja Czechy
3
4
Francja
1
1
1
1
2
2
1
1
4
2
1
nd
Danuta
walk o niepodleglosc
04.2014
Zrzeszenie Polaków w z udzialem polskich
Grecji „Ksiaze Mieszko” Filhellenow w
Messolongi
Messolongi.
Prezentacja tradycji
zwiazanych z
obchodami Swiat
Paschy w
ortodoksyjnej Grecji
Ania
Szwecja
Konferencja II „Być
08Weise,
Polakiem w Unii.
12.05.2014
Kamila
Zrzeszenie Organizacji Utrzymanie i
AW
Polonijnych w Szwecji krzewienie polskiej
Malmoe
Marta
tożsamości
Cofta
narodowej –
wymiana
doświadczeń z UE“.
Wioletta, Łotwa
Ligo (noc
21-25
Kamila
swietojanska) 06.2014
AW
Związek Polaków na
imprezy kulturalne,
Łotwie„Rodacy”
prezentacja
Jekabpils
rękodzieła ludowego
i tradycyjnie
wyrabianej żywności
(sery, piwo, kwas
chlebowy, wędliny,
chleby).
Celina
Czechy
67. Międzynarodowe 31.07-04.
Spotkania
08.2014
Místní skupina Polského Folklorystyczne
kulturně-osvětového
„Gorolski Święto”.
Jablonkow
svazu v Jablunkově
2
2
1
1
1
1
1
2
6
2
2
nd
2
2
nd
2
1
1
1
1
nd
1
2
2
nd
Marta
Cofta,
Kamila
AW
Litwa
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Wioletta, Holandia
Ania Weise
Fundacja KulturalnoSpołeczna Euro Polonia
Marta
Polska
Cofta
Stowarzyszenie
„Integracja”
„Wileńskie tradycje“
03.2015
– wyklad.
Wycieczka po Wilnie.
Wilno
Kaziukowe Jarmarki –
tradycyjny, coroczny
jarmark rekodziela,
zywnosci, rzemiosla z
towarzyszacymi
koncertami i
imprezami
kulturalnymi.
Festyn - Europa bez 25.04.2015
granic.
Rijswijk
Spotkanie kończące
projekt. Warsztaty
podsumowujace,
ewaluacja projektu,
praca nad
upowszechnieniem
rezultatow i
raportem koncowym.
1
2
nd
2
2
nd
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
06.2015
Suwalki
nd
3
2
Razem osobowyjazdow:
1
1
12