Fax - Explanator

Transkrypt

Fax - Explanator
Poznań
Podatek VAT 2013
1 lutego 2013
Aktualne regulacje oraz
projektowane zmiany
PTE – Dom Ekonomisty
ul. Klasztorna 24/25 godz.9.00-16.00
Kontrole skarbowe za zeszły rok, dotyczące tylko podatku VAT „kosztowały” firmy przeszło miliard złotych.
Wzmożone inspekcje w zakresie podatku VAT wynikają z tego, że właśnie tu najłatwiej o błąd.
Co więcej lata 2013 i 2014 przynoszą kolejną rewolucję w zakresie VAT-u. Cały czas trwają prace nad
nowelizacją ustawy i zmieniają się daty wejścia w życie nowych przepisów.
6 listopada 2012 r. sejmowa podkomisja wyszła z propozycją przesunięcie daty obowiązywania zmian
w zakresie np. momentu powstania obowiązku podatkowego i odliczenia podatku naliczonego VAT z
01.07.13 r. na 01.01.14 r.
Część przepisów musi jednak, ze względu na wymogi unijne, wejść w życie już w styczniu 2013 r., jak np.
zmiany dotyczące fakturowania, bądź np. nieodpłatnych wydań towarów.
W trakcie seminariów doświadczony wykładowca omówi najważniejsze zmiany wchodzące w życie
w 2013 r. i w 2014 r.
Szczególnie polecamy następujące
Szczegółowy plan seminarium:
zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
• nowa podstawa opodatkowania,
• nowe zasady dotyczące faktur, w tym e-faktur,
• nowe przepisy dotyczące WNT i WDT
1.
2.
3.
4.
Uczestnicy: Szkolenie jest przeznaczone dla:
•
•
•
służb finansowo-księgowych, zajmujących się
rozliczaniem podatku VAT w obrocie krajowym i
międzynarodowym,
osób odpowiedzialnych za prowadzenie
dokumentacji dla potrzeb VAT
oraz wszystkich zainteresowanych tematyką
szkolenia.
Korzyści: W trakcie praktycznego szkolenia,
doświadczony trener kompleksowo omówi
najistotniejsze zmiany dotyczące opodatkowania
VAT oraz wystawiania faktur i not korygujących.
Pomoże to w stosowaniu najnowszych, zgodnych z
obowiązującym prawem, rozwiązań oraz zabezpieczy
przed nieprawidłowościami i ich konsekwencjami.
5.
6.
7.
Cena szkolenia: tylko 599 zł netto obejmuje
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunki w przerwach, lunch i certyfikat uczestnictwa.
8.
Prowadzący: Piotr Szulczewski
analityk PIT.pl oraz Bankier.pl do spraw
podatkowych, absolwent wydziału prawa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
autor poradników dla przedsiębiorców dotyczących
rozliczeń podatku VAT na stronie www.VAT.pl,
współpracujący z kancelariami doradztwa
podatkowego oraz wydawnictwami branżowymi,
autor licznych publikacji i komentarzy ukazujących
się w mediach elektronicznych oraz drukowanych
(m.in. Rzeczpospolita, MojaFirma, Rachunkowość dla
Praktyków). Na stałe związany z portalami PIT.pl,
VAT.pl i Bankier.pl.
9.
10.
Przepisy przejściowe – usystematyzowanie wprowadzanych zmian
Ulga za złe długi w VAT – nowe zasady stosowania
Rozliczenie metody kasowej VAT - nowe zasady
Moment powstania obowiązku podatkowego – nowe regulacje:
• zasady ogólne i wyjątki,
• zaliczka, zadatek, przedpłata i raty,
• wydanie towaru/wykonanie usługi,
• umowny termin płatności,
• świadczenia o charakterze okresowym i ciągłym,
Podstawa opodatkowania – nowelizacja przepisów:
• nowa definicja podstawy opodatkowania,
• wymiana barterowa,
• świadczenia o charakterze kompleksowym,
Świadczenia nieodpłatne – nowe regulacje:
• dostawa towarów a świadczenie usług,
• prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz próbki,
• podstawa opodatkowania w przypadku świadczeń
nieodpłatnych.
Prawa do odliczeń – nowe przepisy dotyczące momentu powstania prawa do odliczeń:
• moment powstania obowiązku podatkowego,
• data otrzymania faktury i umowny termin płatności,
• zapłata zaliczki,
• ograniczenia w prawie do odliczeń,
Zmiany dotyczące fakturowania:
• rozbudowane regulacje
• nowe niezbędne elementy faktury,
• nowe zasady dotyczące korekty
• nowe terminy wystawiania faktur i wpływ na obowiązek podatkowy,
• rewolucja w zakresie faktur wewnętrznych i not korygujących.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawy towarów:
• zmiany definicji,
• zmiany terminu rejestracji jako podatnika VAT-UE,
• zmiana przepisów– stawka 0% – dokumentowanie
wywozu,
• zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT
Pojazdy osobowe oraz inne środki transportu –
regulacje na lata 2013, 2014-2018.
EXPLANATOR ul. Podchorążych 33 60-143 Poznań tel. (61) 855 01 12 fax (61) 855 00 78 [email protected]
NIP 778-115-70-12 REGON 634548840 Nr konta 24 1240 1763 1111 0010 2233 2038 www.explanator.pl
Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
Niniejszym zgłaszamy udział
następujących osób w szkoleniu:
Czytelnie wypełnione
zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
(61) 855 00 78
PODATEK VAT 2013
Aktualne regulacje oraz projektowane
zmiany
Poznań, 1 lutego 2013
1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……………………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Branża ………………………………………………….. Liczba zatrudnionych: do 20 do 50 pow.50 Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:
Rabaty: 5% przy zgłoszeniu
2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia,
szczegóły organizacyjne oraz
fakturę pro-forma. Faktura
VAT zostanie wystawiona po
dokonaniu płatności.
Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać
można wyłącznie w formie
pisemnej najpóźniej w
terminie 5 dni roboczych
przed terminem szkolenia.
Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 599 zł netto
Niedotrzymanie powyższych
warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.
Zmiana może nastąpić na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku
odwołania szkolenia Explanator
dokona zwrotu wpłaconych
kosztów uczestnictwa w
terminie 5 dni roboczych.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach
marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
WEB01/13
Podpis zamawiającego
Miejscowość
Data
Pieczęć firmowa