Rozliczanie usług cyklicznych - Pomoc

Transkrypt

Rozliczanie usług cyklicznych - Pomoc
Pomoc programu wfirma.pl
Rozliczanie usług cyklicznych
Funkcja usługi cykliczne przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy regularnie świadczą taką samą usługę na rzecz tego
samego kontrahenta (np. różnego rodzaju usługi abonamentowe czy stałą obsługę biurową).
Usługę cykliczną ustawia się dla pojedynczego kontrahenta, co daje możliwość utrzymania porządku w definicjach w przypadku
stosowania różnych usług i cen w zależności od nabywcy.
Aby wygenerować usługę cykliczną, w zakładce CRM » KONTRAHENCI należy kliknąć na danego kontrahenta i wejść w
szczegóły kontrahenta. Następnie należy przejść do zakładki OBROTY » USŁUGI CYKLICZNE i wybrać opcję Dodaj
usługę.
W oknie Dodawania nowej usługi można wybrać już wprowadzoną wcześniej albo ręcznie wpisać nową usługę.
W tym miejscu można także uzupełnić pozostałe informacje, które będą widoczne na fakturze - tzn. jednostkę, ilość, numer
PKWiU, stawkę VAT, cenę netto/brutto oraz rabat.
Z list należy wybrać także miesiąc i rok, od którego sprzedaż się rozpocznie oraz na którym zakończy. Jeżeli umowa na
świadczenie usług jest na czas nieokreślony, pole Koniec usługi należy pozostawić puste.
W przypadku faktur cyklicznych możliwe jest również wybranie odpowiedniej serii numeracji. W celu dodania nowej serii należy
wybrać przycisk NOWA SERIA.
Pomoc programu wfirma.pl
W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane. W celu dodania odpowiedniego wzorca należy kliknąć na
niebieskie pole WZORZEC - wygenerowana zostanie pomoc, dzięki której można dowiedzieć się, w jaki sposób należy wpisać
schemat wzoru. Pomocny może być artykuł: Wybór serii numeracji dokumentów.
Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest automatyczne wygenerowanie faktury sprzedaży. Aby wystawić fakturę za usługi
cykliczne, należy zaznaczyć wybranego kontrahenta (lub wielu kontrahentów naraz), a następnie wybrać opcję WYSTAW »
WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE.
Pojawi się okno, w którym należy wskazać datę sprzedaży oraz datę wystawianie faktury.
Wystawiona faktura będzie dostępna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty