Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR – AG – ZO

Transkrypt

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR – AG – ZO
Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR – AG – ZO – 032/14 Dotyczy zam. pn.: Zaprojektowanie i
wykonanie animacji edukacyjnej przeznaczonej na infomaty do wystawy „Z dziejów regionu nadsańskiego” w ramach
projektu „E-grosik. Program edukacyjny” – II edycja
MR – AG – ZO–032/14
Stalowa Wola, dnia 22/07/2014 r.
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 Euro (netto), prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej
Woli, na wykonanie zadania pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie animacji edukacyjnej przeznaczonej na infomaty
do wystawy „Z dziejów regionu nadsańskiego” w ramach projektu
„E-grosik. Program edukacyjny” – II edycja
Muzeum Regionalne w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jw.:
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie
zaproszono do złożenia oferty:
1. NET PC sp. z o.o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk, tel. 058 690-74-51, fax 058 690-79-82, www.npc.pl, e-mail:
[email protected], zapytanie wysłane droga elektroniczną,
2. IT-NET STUDIO Ireneusz Konieczny Inżynieria internetowa, ul. Rynek 55, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: [email protected],
zapytanie wysłane droga elektroniczną,
3. Milk&Sugar visual creation and web solutions, ul. Agatowa 12, 61-680 Poznań, e-mail: [email protected]
4. Design Spektrum | Projektowanie stron i aplikacji internetowych, Łódź 90-734, ul. Więckowskiego 33, e-mail:
[email protected]
5. Inco Web Maciej Socha, ul. Warmińska 11A/7, 40-740 Katowice, e-mail: [email protected], e-mail:
[email protected], zapytanie wysłane droga elektroniczną,
6. Millenium Studio, ul. Radziwiłłowska 9/5 31-026 Kraków, 48 (12) 422 56 82 (pn.-pt. 09:00- 17:00), e-mail:,
[email protected], zapytanie wysłane droga elektroniczną,
7. Studio Whiteart, ul. Jarzębinowa 3, 87-123 Brzozówka, k/Torunia, tel. 56 674 24 42, fax 56 674 24 43 e-mail:
[email protected], zapytanie wysłane droga elektroniczną,
8. Jeton.pl, ul. Targowa 66 lok. 1, 03-733 Warszaw, [email protected], zapytanie wysłane droga elektroniczną,
Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 8.07.2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum
Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR – AG – ZO – 032/14 Dotyczy zam. pn.: Zaprojektowanie i
wykonanie animacji edukacyjnej przeznaczonej na infomaty do wystawy „Z dziejów regionu nadsańskiego” w ramach
projektu „E-grosik. Program edukacyjny” – II edycja
Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR – AG – ZO – 032/14 Dotyczy zam. pn.: Zaprojektowanie i
wykonanie animacji edukacyjnej przeznaczonej na infomaty do wystawy „Z dziejów regionu nadsańskiego” w ramach
FlashStudio Monika Paruszewska-Achtel, ul. Kwiatowa 4, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
projektu „E-grosik. Program edukacyjny” – II edycja
Cena oferty: 13.900,00 (brutto)
Oferta nr II
NET PC sp. z o.o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
Cena oferty: 8.943,09 (netto), 11.000,00 (brutto)
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA (70%)
KRYTERIUM II
PRZYKŁADOWA KONCEPCJA
ANIMACJI (30 %)
Łączna ilość
punktów:
1
I
11.000,00 (brutto) / 13.900,00 (brutto)
= 0,791 x 70 = 55,37
9,00
64,37 pkt.
2
II
11.000,00 (brutto) / 11.000,00 (brutto)
= 1,00 x 70 = 70,00
24,00
94,00 pkt.
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
NET PC sp. z o.o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz punktacji przyznanej za przykładową
koncepcję animacji edukacyjnej przeznaczonej na infomaty do wystawy „Z dziejów regionu nadsańskiego” w ramach
projektu „E-grosik. Program edukacyjny” – II edycja.
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 28.07.2014 z Firmą:
NET PC sp. z o.o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR – AG – ZO – 032/14 Dotyczy zam. pn.: Zaprojektowanie i
wykonanie animacji edukacyjnej przeznaczonej na infomaty do wystawy „Z dziejów regionu nadsańskiego” w ramach
projektu „E-grosik. Program edukacyjny” – II edycja

Podobne dokumenty