SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego 1.1

Komentarze

Transkrypt

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego 1.1
SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego
1.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne a system bezpieczeństwa państwa
1.2. Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego
1.3. Cena (koszt) bezpieczeństwa
2. Niestabilność i niepewność a zmienność i ryzyko
2.1. Niepewność i ryzyko
2.2. Zmienność jako miara ryzyka
2.3. Niestabilność a zmienność i ryzyko
2.4. W pułapce racjonalności - kryzys ekonomii głównego nurtu
2.5. Możliwości przewidywania kryzysów - komu potrzebni są
ekonomiści
3. Różne wymiary niestabilności
3.1. Główne problemy współczesnego świata - atrybuty
niestabilności
3.2. Zmiana uwarunkowań działalności przedsiębiorstw i zagrożenia
z tego wynikające
3.3. Cykliczność rozwoju gospodarczego - czy będzie tak jak
poprzednio?
4. Wzrost znaczenia bezpieczeństwa w niestabilnym świecie - źródła
zagrożenia bezpieczeństwa
4.1. Bezpieczeństwo finansowe
4.2. Bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne - nowe oblicze problemu
rzadkości
4.3. Bezpieczeństwo ekologiczne (środowiskowe) - najbogatsze kraje jako
najwięksi truciciele
4.4. Bezpieczeństwo żywnościowe - problemy demograficzne
4.5. Bezpieczeństwo socjalne - bezrobocie jako główne zagrożenie
bezpieczeństwa socjalnego
5. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - bezpieczeństwo
publiczne
5.1. Rola państwa w budowie bezpieczeństwa
5.2. Nadmierne luzowanie polityki pieniężnej i drukowanie pieniędzy
jako jedno z największych zagrożeń - krytyka monetarystyczna
5.3. Kryzys państwa demokratycznego - populizm i nadmierne
zadłużanie się jako główne zagrożenia bezpieczeństwa państwa
6. Ryzyko nowych konfliktów gospodarczych
7. Konsumpcjonizm jako główne zagrożenia dla współczesnego świata
- wolność konsumpcji a odpowiedzialność
8. Skrócenie horyzontu inwestycyjnego i myślowego
9. Bezpieczeństwo a odpowiedzialność - nie ma bezpieczeństwa bez
odpowiedzialności
10. Znaczenie zaufania w niestabilnej gospodarce - zaufanie
a bezpieczeństwo
11. Bezpieczeństwo globalne - USA i Chiny jako zagrożenie światowego
bezpieczeństwa ekonomicznego
12. Działania zmierzające do redukcji zagrożeń i wzrostu bezpieczeństwa
- jaki model rozwoju?
12.1. Konieczność podjęcia działań redukujących zagrożenia
12.2. Potrzeba globalnego porozumienia i globalnych regulacji
12.3. Rola organizacji międzynarodowych
12.4. Możliwości ograniczenia konsumpcjonizmu
12.5. Ruchy "anty"
13. Kto lepiej zadba o bezpieczeństwo - państwo czy rynek?
- Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa
14. Model bezpieczeństwa - podstawowe założenia
15. Co dalej - planiści, prognostycy i wizjonerzy
Zakończenie
Bibliografia