Główny Inspektorat Weterynarii 21 grudnia 2006 r. ul. Wspólna 30

Komentarze

Transkrypt

Główny Inspektorat Weterynarii 21 grudnia 2006 r. ul. Wspólna 30
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
NIP: 526-22-83-496
GIWorg 221 – 9/2006
21 grudnia 2006 r.
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
Zamawiający informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (GIWorg 221- 9/2006),
którego przedmiotem była dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli
biurowych w pomieszczeniach Głównego Inspektoratu Weterynarii wygrała
firma Inter – Office Kompleksowe Wyposażenie Biur, ul. Gajkowicza
13/3, 03-562 Warszawa proponując w:
Części 1:
- cenę 7 893,40 złotych brutto;
- termin realizacji – 21 dni roboczych;
liczba punktów - 100 pkt.
Części 2:
- cenę 14 884,00 złotych brutto;
- termin realizacji – 21 dni roboczych;
liczba punktów – 94,28 pkt.
Części 3:
- cenę 6 014,60 złotych brutto;
- termin realizacji – 14 dni roboczych;
liczba punktów - 100 pkt.