zamówienie rodowodów dla szczeniąt

Transkrypt

zamówienie rodowodów dla szczeniąt
ZAMÓWIENIE RODOWODÓW / WYPISÓW Z KKW
rasa
A
data krycia
PIES
SUKA
imię i przydomek
tytuły championa
nr. hodowli
imię i przydomek
nr badania
DNA
nr rodowodu
tytuły championa
przydomek
pisany przed
imieniem *
nr badania
DNA
nr PKKR (lub KKW)
pisany po
imieniu *
miejsce przeglądu miotu (oddział, przedstawiciel lub adres uprawnionej lecznicy)
data urodzenia miotu
sposób znakowania
tatuaż *
czip*
dane hodowcy (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail)
B
l.p.
LISTA SZCZENIĄT
płeć
umaszczenie
imię
nr tatuażu
nr PKKR/KKW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* zaznacz kółkiem właściwe
Uwaga! Wszystkie niezacieniowane pola w części A i B muszą być wypełnione. Do zamówienia należy dołączyć
potwierdzenie krycia, opłatę za rodowody oraz wszystkie inne konieczne dokumenty (patrz "ABC hodowcy").
.............................................................................................................................
data i własnoręczny podpis hodowcy